Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Moderaterna byter inriktning på integrationspolitiken?

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/moderaterna-byter-inriktning-p.html


Härom dagen skrev Mauricio Rojas ett inlägg om behovet av en ny inriktning på integrationspolitiken. Som av en händelse skriver ledande moderater - migrationsminister Tobias Billström, Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson - idag på DN-debatt att politiken bör omformas i den riktning som Rojas efterlyser. Rojas efterlyste tydliga gemensamma värderingar och ett ökat individuellt ansvarstagande för den som invandrar att sköta sig och försörja sig själv. Moderaternas linje signalerar samma omsvängning, men kommer inte med några konkreta förslag.

Budskapet i DN-debattinlägget

I centrum av artikeln finns budskapet att ställa tydligare krav på människor som vill leva här i Sverige. Invandrare ska inte ses som offer - utan behandlas som myndiga individer.

Sverige präglas i dag för mycket av några särdrag som försvårar framgångsrik invandring. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor - oavsett etnicitet och ursprung - under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning.

Att så få försörjer sig beror enligt författarna inte bara på kravlöshet utan också på usla ekonomiska incitament och 90-procentiga marginaleffekter för såväl infödda som invandrare som går från bidrag till arbete.

Enligt författarna koncentreras alltför många invandrare till redan segregerade och trångbodda bostadsområden. Istället ska invandrare ska flytta dit jobben och bostäderna finns. Jag menar att denna delen av politiken har fått orimligt stort utrymme. Det finns knappast finns någon del av Sverige där det automatiskt finns arbete för alla de som vill. Samtidigt är invandrartäta kommuner som Södertälje bland landets mest framgångsrika kommuner när det gäller nyanlända invandrares språkinlärning och sysselsättning.

Rättigheter och skyldigheter

De moderata företrädarna efterlyser att rättigheterna kompletteras med tydligare skyldigheter.

Rättigheter och skyldigheter går inte i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta i andra delar av världen. ... Men lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund för allvarliga konflikter.


I Sverige råder en utpräglad rädsla för att tydligt kommunicera helt fundamentala värderingar och värderingsburen lagstiftning till människor som kommer hit. Oron för att missförstås eller utpekas som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige.

Samtidigt kritiseras överdrivna krav på "svenskhet" i arbetslivet, där kvalificerade eller talangfulla människor får en sämre chans att komma till sin rätt än i andra internationaliserade länder.

De flaggar också´för att medborgarskapet borde betyda mer och rymma ett "eftersträvansvärt innehåll som påverkar både rättigheter och skyldigheter".

Moderaternas nya förslag kommer att presenteras under våren 2009.

Från omhändertagande till ansvarstagande

Jag har länge skissat på en bok som har arbetsnamnet Från omhändertagande till ansvarstagande. Paradoxen i svensk integrationspolitik har varit att alla politiker vill bort från omhändertagandeperspektivet. Samtidigt har väldigt få kunnat ge exempel på hur det ska gå till. Partierna i riksdagen har, trots hårda ord dem emellan, varit överens om principerna bakom migrations- och integrationspolitiken. De bråk som förekommit om integrationspolitiken har handlat om små bagateller utan större betydelse.

Regeringens senaste utredning om en effektivare introduktion för nyanlända invandrare föreslår stora byråkratiska och administrativa nymodigheter, men principerna bakom politiken ligger också där fast. Jag har svårt att se hur regeringen kan genomföra de stora förändringar som utredningen föreslår när de ändå inte står för något reellt alternativ till dagens politik.

Nu sker en omsvängning hos vissa partier. Förhoppningsvis får vi snart se en situation där det finns politiska alternativ till dagens integrationspolitik.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Ny amnestilag med vänsterregering?

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=366


Vänsterpartiet och miljöpartiet kräver en ny amnesti för invandrare som gömmer sig undan myndigheterna.

I slutet av 2005 antogs en tillfällig lag som gav invandrare som uppehöll sig illegalt i Sverige rätt till en ny asylprövning. Beslutet berörde ungefär 20 000 personer och för de flesta av dessa ledde den förnyade prövningen till gynnande beslut.

När den tillfälliga lagen infördes försäkrades att det hela var en engångsföreteelse, och att fler amnestier inte skulle komma ifråga. Istället skulle det nya systemet med migrationsdomstolar garantera en rättssäker prövning där personer med skyddsbehov fick stanna medan övriga avvisades. Trots nyordningen är idag mer än 8000 personer efterlysta för avvisning. Var tredje asylsökande som får avvisningsbeslut går under jorden, vilket innebär ca 20 personer per dag. Därför vill miljöpartiet och vänsterpartiet återigen utfärda en amnesti. 

En sådan skulle dock snarast förvärra problemet på sikt. Det budskap politikerna riskerar att sända är att den som lyckas hålla sig gömd i Sverige under en tid också får stanna. Detta fenomen kan observeras i Spanien, som beviljat åtta amnestier för illegala invandrare under de senaste 20 åren.

Utöver detta kan man ifrågasätta det moraliskt riktiga i att belöna de personer som trotsat Migrationsverkets beslut. Är en amnesti för gömda invandrare solidarisk med de personer som följt sitt avslagsbeslut och åkt tillbaka till sina hemländer?

Förslaget från miljöpartiet och vänsterpartiet avvisas än så länge av de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Men socialdemokraterna var inledningsvis emot den första amnestilagen 2005. Efter utpressning i samband med budgetförhandlingarna för 2006 vek man sig slutligen för miljöpartiets linje. Detta skedde under den tid då Göran Persson ledde socialdemokraterna och samarbetet med miljöpartiet skedde tämligen motvilligt. Vid en eventuell vänsterseger 2010 väntar troligtvis en regering ledd av Mona Sahlin där miljöpartiet får ministerposter. Att socialdemokraterna i en sådan situation skulle vara bättre på att stå emot miljöpartiets krav än man var 2005 ter sig extremt osannolikt.

Detta understryker vad vi skrev i samband med Almedalsveckan: envar som röstar på socialdemokraterna röstar också för miljöpartiets invandringspolitik - som tydligen innebär amnesti vart femte år.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Förbuds-Sverige

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=370


TT påstår idag att “Förbuds-Danmark är värre än Sverige” i en artikel som flera tidningar har valt att publicera. Detta grundar dem på att Danmark 2007 fick 1 854 nya lagar och förordningar medan vi svenskar har legat stabilt på drygt 1 500 stycken.

Det kommer inte som en chock att första gången rikstäckande media använder sig av en pejorativ benämning om vårt regelverk, så ska artikeln vinklas för att läsaren ska få en bild av att Danmark minsann inte är bättre. Slutsatsen att det är mer byråkrati i Danmark är helt felaktig, eftersom det i artikeln framkommer att vi har haft uppemot 500 fler nya lagar än danskarna varje år de senaste åren.

Etablissemanget, om jag får använda den samlade benämningen på de journalister och politiker som får mest utrymme i debatten, måste vara rädda för att man som svensk ska kunna hitta goda exempel på bra politik i våra grannländer.

Jag hörde exempelvis en debatt på Sveriges Radio med Jimmie Åkesson. Intervjuaren påstod där att invandringen till Danmark respektive Sverige hade samma proportioner. Han frågade därför varför Sverigedemokraterna ville ha en invandring som i Danmark om den “ändå var densamma”? Journalisten utelämnade förstås medvetet relevanta uppgifter om att arbete och studier ligger till grund för 85 % av alla beviljade uppehållstillstånd i Danmark, medan motsvarande siffra här bara var 15 % av fler än 85 000 uppehållstillstånd 2007.

Håll en votering i Riksdagen och jag kan garantera att i princip alla riksdagsledamöter skulle rösta på Sverige som bästa land i Skandinavien på ekonomi, integration, sysselsättning, utbildning, sjukvård och trots att siffror visar att vi har större problem med alkoholmissbruk än flera andra länder med liberalare alkohollagstiftning så skulle de väl hylla Systembolaget också.

Riksdag och regering är “nationalistiska” först när det kommer till mätningar med andra länder. Men att föra en politik som verkligen gynnar nationen är de uppenbarligen inte kapabla till. Trots att det bara är svenska medborgare som röstar i riksdagsvalen så är man enligt flera riksdagsledamöter “främlingsfientlig” om man tycker att svenskar ska ha fler rättigheter än illegala invandrare. Vi har till och med en hets mot folkgrupps-lagstiftning som inte omfattar hatbrott mot svenskar.

Det känns lustigt att man som svensk är att beteckna som statslös i sitt egna land. Därför litar jag varken på att Sverige har den bästa modellen eller att våra grannar i Danmark skulle ha det mycket sämre än oss.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Multikulturell frågesport

Ursprungsartikel:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/08/frgesport.html


FRÅGA 1: I vilket land anses det som straffbar diskriminering av muslimska invandrare att visa landets officella flagga?

a. Sverige b. Schweiz c. Danmark d. England

FRÅGA 2: I vilket land betalar en kristen kyrka sedan sommaren 2008 skyddspengar till muslimer, som "livvakter", för att kyrkbesökarna inte längre ska attackeras av unga människor från andra kulturer?

a. Schweiz b. Danmark c. Tyskland d. Polen

FRÅGA 3: Om hur många år, enligt senaste belgiska statistik, blir den europeiska huvudstaden Bryssel islamisk?

a. 15 till 20 b. 20 - 25 c. 25 - 30 d. 30 - 35

FRÅGA 4: När förväntas Sverige uppnå en muslimsk befolkningsmajoritet?

a. 2030 b. 2035 c. 2040 d. 2045


Multikulturelles Quiz - fünf Bücher zu gewinnen

Sverige: 200.000 invandrare per år
"Invandrarna räddar framtidens Sverige"
"Medborgarskap bör delas ut med paketen med frukostflingor"
7000 personer som ska utvisas från Sverige "försvinner" - varje år!
Källa: Every Kinda People (gästinlägg)

Beslutet ar taget, nu kan muslimer och andra bli poliser.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/372128451/beslutet-ar-taget-nu-kan-muslimer-och.html


Vem soker sej till polisyrket nu nar alla kan soka? Hur forandras standarden och rattssynen?

Vansterblocket rostade i Kalmar Lan igenom ett forslag som ger muslimer och andra invandrare polisbehorighet. 

Med bara en rosts majoritet for socialdemokraterna (s) tillsammans med kommunistpartiet (v) sa fick de igen sin vilja vilket andrar pa bakgrundskraven vi haft for poliser. Medborgarskap ska inte langre ska kravas for polisutbildning.

Borgarpartiena rostade emot med motiveringen att polisutbildning ger insikt i hur polisarbetet gar till och de kan aven ta del av register som inte ar oppna for allmanheten. 

Vanstern vann med den knappa marginalen 7-6. 

Det finns en hel rad olika argument mot att ha icke-medborgare som poliser. 

Ett argument ar att knappt nagra av de 100.000 asylsokande som kommer till Sverige varje ar kan med sakerhet identifieras. Det beror pa att de flesta kastar sin identitetshandlingar, pass och liknande innan de ankommer tilll Sverige. Syftet med det ar att Sverige inte ska kunna fa reda pa varifran de kommer , vilken nationalitet de har eller deras riktiga namn som kan avsloja nationalitet. De kan darmed fa asyl lattare. 

Att inte kunna identifiera dem gor det givetvis omojligt att undersoka deras kriminella bakgrund. Det ar dessutom nastan omojligt attt underoka om samma person redan utvisats fran Sverige, om de ar straffade i Sverige, om de redan sokt asyl i andra lander, om de rymt fran fangelse i andra lander, osv. 

Det betyder att i Sverige finns det nu hundratusentals manniskor som ar oidentifierade och som fatt tillfallig asyl i Sverige. De har dessutom fatt tillfalliga identitethandlingar av Sverige som endast ar baserade vad de uppgett till myndigheterna, de nya svenska identitetshandlingarna ar darfor inte baserade pa deras riktiga identitet, de ar mest sannorlikt baserade pa en falsk identitet som asylsokande uppgett for att enklare fa uppehallstillstand. Det handlar om temporart giltiga felaktiga handlingar. Dessutom cirkulerar tiotusentals falsa irakiska pass som kopts av falska flyktingar fran korrupta irakiska tjansteman. Det farligaste ar att manga av de som stannar i manga ar senare kan fa svenskt medborgarskap med en falsk identitet som bakgrund. Pa grund av den svenska slappheten och bristerna i det mest fundamentala i flyktinghantering, identifieringsprocessen, sa kan internationellt efterlysta kriminella darmed tvatta ren sin bakgrund och fa en ny svensk identitet och de formaner som flyktingar far i Sverige. 

I den statliga utredningen Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SoU 2004:132) sägs följande: "Dokumentlösheten har ökat lavinartat under de senaste åren
Efter beslutet av (s) och (v) kan nu efterlysta terrorister och grova brottslingar bli svenska poliser. Grattis Sverige, vi gar nu fran ett gangstervalde dar gangsters har makten pa gatorna till ett korrupt gangstervalde dar aven gangsters kan fa makten inom de viktigaste myndigheterna.

Sverige gar fran ett kaos till ett inferno. Sverige skiftar framtidsperspektiv varje dag, vi maste omvardera hur Sverige kommer att se ut i framtiden och hur rollen som svensk i Sverige kommer att se ut. Steg for steg elimineras behovet av svenskar i Sverige via korrupta metoder. Alla beslut tas utan att ha nagot som helst folkligt stod. 

Svenskarna kanner sej mer och mer ovalkomna i sitt eget land. Ar Sverige ett land som ar vart att bo kvar i? Ar det vart att betala varlden hogsta skatter, som foretagare bli motarbetad av myndigheterna, som lontagare och foretagare knappt fa nagra kronor over nar allt ar betalt, ha politiker som aldrig har gjort det lattare for folk, tvartom, de hojer skatter och uppfinner nya skatter och restriktioner. Vi har inkompetenta politiker som tar ut skyhoga loner som overtraffar tio medelloner och blir belonade efter fler ar av inkompetens. Nedskarningar pa alla slags social service, se de gamla fa mindre rattigheter. Statskassan sinar trots de hoga skatterna. Efter 2 ar av Alliansen och obetydliga minskningar av vissa skatter sa kanner folk att de har annu mindre pengar.

Ar detta rasister som maste gripas enligt nya muslimska poliser, de bar ju pa flaggan, hatets symbol? Dessutom bar de pa korset som finns pa flaggan, det kan inte visas offentligt eftersom det kan vacka anstot. Rasismen ar val olaglig, eller?

Dessutom sa okar den gigantiska massivandringen till Sverige, de senaste siffrorna for 2008 visar att tusentals fler kommer till Sverige jamfort med tidigare rekordar. Samtidigt har bara 45 familjer utvisats.

Ar det inte dags att forma ett eget land dar svensken respekteras, har rattigheter och far behalla sin inkomst. Var gor man det? Ska man lamna det sjunkande skeppet eller ska man kampa och forsoka sparka ut dararna som bestammer? 

Nyhetstips fran den Muslimska Friskolan. 

Medborgarnas flyktingombudsman Merit Wagner skrev en lasvard artikel i Expressen. 
Källa: Befria Media (medlem)

MP vill utpressa banker med hjälp av DO.(SvD)

Ursprungsartikel:
http://varjager.blogspot.com/2008/08/mp-vill-utpressabanker-med-hjlp-av.html


Saxar ur artikeln. Inledning säger allt.

"Nu vill miljöpartiet situationstesta diskrimineringen i de svenska bankerna på samma sätt som man testat diskriminering i svenska krogköer.
-Vi "svenska" politiker måste bli tuffare mot resten av EU, terrorhetsen får inte drabba oskyldiga", säger Mehmet Kaplan (mp)"

Samma Mehemt Kaplan som det skrivs om i detta inlägget på Islamofoben.
"Förutom två apologeter ur den akademiska världen, Mattias Gardell (Uppsala Universitet) och Dr. Åke Sander (Göteborgs universitet) återfanns utländska islamister som Isam Al-Bashir, Jamal Badawi och Hussein Halawa bland deltagarna. På tämligen goda grunder torde man kan man sluta sig till att samtliga av dessa tre antingen är medlemmar av det muslimska brödrarskapet eller står organisationen mycket nära . Trotts detta bjuds de in av riksdagsmannen Mehmet Kaplan (mp), tillika ordförande i Sveriges Unga Muslimer.Att Islamiska förbundet i Sverige står nära Muslimska brödrarskapet ideologiskt har väl mången anat, då flera indikationer har givits genom åren. Men att även Sveriges Muslimska Råd och den vältalige men ack så hale Kaplan själv när islamistiska sympatier har väl inte varit känt. I vilket fall förefaller det som att han och ovan nämnda svenska organisationer inte har några som helst betänkligheter med att bjuda in individer och organisationer som givit sitt uttalade stöd för islamistiska terrororganisationer som Hamas och Hizbollah vars uttalade mål är att genom jihad utplåna staten Israel."

Där ser man, det finns alltid bakom liggande motiv i kampen mot Sverige och dess folk.


Källa: Varjager (gästinlägg)

Nödrop från Oslo

Ursprungsartikel:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/08/ndrop-frn-en-somalisk-kvinna.html


"Jag är trött på att ha tålamod med en situation där barn inte får tillräckligt med mat hemma, där kvinnor misshandlas av sin man varje dag, där barnbidraget används för att köpa khat, där viljan att uppnå allt mer kontantstöd och barnbidrag är starkare än förmågan att ge vård och närhet till sina barn", skriver Amal Aden.

Kvinnan bakom pseudonymen Amal Aden är från Somalia, men har bott i över tio år i Norge. Hon är en ung mamma. Varje dag umgås hon med somalier. Nu har hon debuterat som författare med bok som skakar om den somaliska miljön i Oslo, Se oss! Bekymringsmelding fra en ung norsk-somalisk kvinne.

Vissa skulle säga att hon sparkar på en sårbar grupp som ligger ner. Men hoppet om att somaliska barn i Norge ska få ett bättre liv, är orsaken till att Amal Aden berättar om förhärskande attityder och föråldrade traditioner i den somaliska miljön.

Aftenposten. Tack för tipset Veritas Universalis

Bild: Khat är ingen grönsak

Somalier som kommer till Skandinavien, är de verkligen flyktingar? Om de är arbetskraftsinvandrare borde de göra rätt för sig (eller inte få uppehållstillstånd över huvud taget). Men om de är riktiga flyktingar kan inte samma krav ställas, "riktiga flyktingar flyr för att rädda livet, inte för att söka arbete." Därför är följande uttalande av en arbetsgrupp i det svenska regeringspartiet Moderaterna konstigt: "Arbetslinjen bör prioriteras redan i asylmottagandet." Att blanda ihop begreppen på det viset legaliserar asylturism, falska flyktingar och kriminella människosmugglare.

Arbetsgruppen har naturligtvis rätt i att "missriktad välvilja leder till kravlöshet när arbetsföra människor, oavsett etnicitet, under långa tider lever på bidrag i stället för att ta ansvar för sin försörjning." Men varför då fortsätta att släppa in dem i landet? Skall det upprättas arbetsläger, eller hur är "arbetslinjen" tänkt?
Källa: Every Kinda People (gästinlägg)

Invandringen till Australien bra för ekonomin

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/invandringen-till-australien-bra-fr.html


Den australienska regeringen beställer regelbundet analyser av invandringens ekonomiska effekter. I Australien, liksom andra läder som Kanada, USA, Storbritanien är det, till skillnad från i Sverige, inget märkvärdigt att räkna på invandringens ekonomiska effekter. Den senaste rapporten från Access Economics visar att varje kohort invandrare till Australien ger hundratals miljoner dollar plus till statsbudgeten och övriga ekonomin varje år.

Analysen undersöker invandringens kostnader för hälso- och sjukvård, utbildning, välfärd, arbetsmarknadstjänster och introduktionsprogram och de skatter som invandrare betalar in till statskassan och avgifter för visum. Beräkningarna visar att migrationen under 2006-07 ger ett plus på 536 miljoner dollar första året, 856 andra året osv. Andra invandringskohorter ger liknande ekonomskt överskott.

Det är svårt att förstå varför liknande ekonomiska beräkningar inte genomförs i Sverige. Alla politikområden behöver följas upp för att kunna justeras och förbättras .


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

En mycket farlig mordare har rymt, och media leker med vara liv.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/373663587/en-mycket-farlig-mordare-har-rymt-och.htmlSenaste Nytt! 27 Augusti. Rymlingarna greps idag. De forsokte bryta sej in i ett garage, agaren ringde polisen. Sedan ringde han bilregistret och kollade deras registrerungskylt, det visade sej vara den farliga mordaren som efterlysts. Da ringde han polisen igen och da "blev det fart pa dem". 

Slutsatsen ar att om inte namnet och bilden pa den efterlyste hade publicerats sa hade polisen kanske inte ens akt ut till det pagaende inbrottet. Han och kumpanen greps formodeligen enbart pga att tidningarna publicerade hans information.


En mycket farlig mord-domd 34-arig man har rymt fran rattspsyket i Sater.

Polisen har skickat ut rikslarm.

Som en skrammande krydda pa tillvaron sa visar Expressen en pixelerad bild pa ett ansikte, Expressen har ett foto pa mannen men vill inte visa allmanheten hur han ser ut, man kan inte urskilja nagra som helst drag pa det pixelerade fotot.

Expressen leker med manniskoliv nar de hemlighaller hans utseende. Expressen vill altsa inte hjalpa polisen och vill inte gora det mojligt for allmanheten att skydda sig. Han kan finnas mittt ibland folk utan att nagon vet vem han ar.

Om nagot skulle handa under flykten sa ar Expressen delaktig eftersom de kunde ha underlattat hans gripande och skulle kunna varna allmanheten genom att visa ett foto pa honom.

Det enda som publiceras ar en ganska intetsajande beskriving som kan passa in pa vemsomhelst:

"Polisen i Västmanland har gått ut med ett signalement på mannen:
Han är 178 centimeter lång, stor och kraftig med ett runt ansikte, mörkblont hår, grågröna ögon och jämna tänder.
När han försvann var han klädd mörkbrun skinnjacka , mörkblå joggingbyxor och gymnastikskor."

I Aftonbladet fanns ytterligare en viktig beskivning:Han har också flera tatueringar. Två på höger överarm, plus en med orden "Old School" på vänster arm. Formodligen har fotot skickats ut till media av polisen men ingen tidning har publicerat bilden.

Senaste Nytt!
 


Aftonbladet har nu publicerat bilden and namnet pa den efterlyste, han heter David Sjoblom. Aven Expressen publicerar hans foto, de har tydligen bytt asikt om pixelering i detta fall. Jag hoppas att media fortsatter att publicera bilder pa farlig brottslingar, hur ska allmanheten kunna skydda sej annars? Mannen i detta fall kan vara skyldig till ytterligare ett mord. Domstolen domde honom till misshandel trots att offret dog. Vi hoppas att han grips sa snart som mojlig.AB
DN SVDKälla: Befria Media (medlem)

Möjlighet att förkovra sig om den gemensamma europeiska migrationspolitiken

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/mjlighet-att-frkovra-sig-om-den.html


Tema Asyl är antagligen den bästa källan för att kontinuerligt förkovra sig om utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken. I veckan har de till exempel publicerat tre utmärkta artiklar som var och en förtjänar en stor läsekrets.

Kommissionens arbete med att utveckla politiken

Välstånd, säkerhet, solidaritet - EU-kommissionens förslag till tio principer om invandring går igenom EU-Kommissionens meddelande om utvecklingen av den gemensamma migrationspolitiken, bland annat innehållande tio gemensamma principer som syftar till att utifrån vad som tidigare åstadkommits på området skapa en mer sammanhängande och integrerad ram för medlemsstaternas och EU:s framtida åtgärder.

Det franska ordförandeskapets svar och vidare arbete

Den franska pakten - ett stöd för en europeisk asyl- och invandringspolitik? handlar om hur det franska ordförandeskapet gått vidare med arbetet om en gemensam europeisk migrationspolitik. De har lanserat en Europeisk invandrings- och asylpakt som kan fungera som uttryck för medlemsstaternas gemensamma stöd för den politik som kommissionen efterlyser i sina meddelanden. Enligt pakten föreslås medlemsstaterna åta sig att:
1) organisera/reglera legal invandring med beaktande av respektive medlemsstats specifika prioriteringar och behov samt att främja integration
2) kontrollera irreguljär invandring genom att återsända irreguljära migranter
3) stärka gränsbevakningen
4) skapa "a Europe of asylum"
5) ingå omfattande partnerskap med ursprungs- och transitländer för att främja synergin mellan migration och utveckling

Hur ska den gemensamma politiken tolkas

Det intressanta är att utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken tolkas så olika. En del anser att EU, med Kommissionen i spetsen, förhindrar medlemsländerna att bedriva en mer restriktiv migrationspolitik, medan andra anklagar EU-projektet för att vara rasistiskt. Christian Råbergh skriver för Tema Asyl om statsvetaren Hans E. Andersons bok om utvecklingen av den överstatliga, europeiska asyl- och flyktingpolitiken och dess förhållande till den nationella politiken på området. Enligt Råbergh kan Anderssons bok – Överstatlig flyktingpolitik – också läsas som en initierad kommentar till en tidigare bok av statsvetaren Peo Hansen som tar upp EU:s migrationspolitik under 50 år.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Islamiseringen av Sverige tar ny fart - shariafonder

Ursprungsartikel:
http://varjager.blogspot.com/2008/08/islamiseringen-av-sverige-tar-ny-fart.html


"Det har gjorts flera försök att skräddarsy finansiella tjänster för rättrogna muslimer. Men verksamheten har inte tagit riktig fart. Det kanske är dags nu."
Muslimerna har fått vänta länge

"Shariafonder, även kallade islamfonder, har funnits i utlandet i drygt ett decennium. Hittills har fondbolag och banker ansett att efterfrågan i Sverige varit för liten. Men efter en förfrågan från kunder som har behov av en shariafond registrerade fond- bolaget Selector Management Sveriges första shariafond i slutet av juli. Och från och med i dag erbjuder Avanza Bank fonden till sina kunder"
Premiär i Sverige för islamisk fond, Dagens Nyheter.

Det innebär att fonden inte kommer investera i företag som handlar med vapen, alkohol, porr, men peststämpeln gäller även banker och andra finansinstitut.
Muslimer får egen fond, Privata Affärer


"Ett annat kriterium för bolagen är att produkterna inte får komma från Israel, vilket ger fonderna lite av karaktären av ett ekonomiskt jihad mot staten Israel."

Samtidigt har det rapporterats att brittiska Islamic Bank of Britain planerar att öppna en filial i Sverige. Sannolikt är detta bara att se som en första kick-off för mer shariaanpassat i bank- och försäkringsbranshen i Sverige. Man samarbetar redan idag med Folksam, och försöker hitta ett samarbete med Swedbank.
Läs mer på den mycket informativa bloggen Islamfoben: Shariafonder introduceras i Sverige.


Källa: Varjager (gästinlägg)

Sundare integrationspolitisk debatt

Ursprungsartikel:
http://imittsverige.blogspot.com/2008/08/sundare-integrationspolitisk-debatt.html


Adam Nelvin på Gotlands Allehanda skriver idag om förändringarna i det svenska debattklimatet, angående integrationsfrågor.

"På Dagens Nyheters debattsida vill en moderat trio med migrationsminister Tobias Billström i spetsen ställa hårdare krav på invandrare. "Vi måste våga tala om vilka värderingar och vilka regler vi vill ska prägla ett internationaliserat Sverige" konstaterar skribenterna.
Formuleringen är ett tecken i tiden. Hela den integrationspolitiska debatten i Sverige har svängt. Varken till höger eller vänster om blockgränsen är det idag självklart att mångkulturalismen är utgångspunkten och slutsatsen i diskussionen.

Delvis handlar det förstås om att politikerna måste förhålla sig till Sverigedemokraternas starkare opinionsläge. I så mån är det alltså fråga om väljarfiske.
Men vid sidan om detta verkar allt fler - också politiker - inse att den kosmopolitiska ideologi som präglat svensk debatt sedan 70-talet brister i analysen.

Så sent som för några år sedan ansågs det nämligen trendigt och insiktsfullt att avvisa Sverige och allt det svenska som något provinsiellt och inskränkt. Och nu står det klart för allt fler att den attityden i sig är just provinsiell och inskränkt."

Hela Gotland.se


Källa: I mitt Sverige (gästinlägg)

Goda självklarheter på DN Debatt

Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2008/08/26/goda-sjalvklarheter-pa-dn-debatt/Jag har sagt det i ett decennium, det som migrationsminister Tobias Billström, socialborgarrådet Ulf Kristersson och riksdagsedamoten Elisabeth Svantesson säger på DN Debatt idag. Nämligen att svenskarna är alltför tafatta för att klargöra för asylsökande som får uppehållstillstånd vad som gäller i Sverige. Hur många gånger har jag inte skrivit om det, talat om det, framfört det i alla tänkbara och otänkbara sammanhang! Eftersom det är så självklart. Men få - om någon - har lyssnat och knappast någon har framfört samma sak. Förrän nu. “Bättre sent än aldrig” passar in här. Men det är mycket, mycket sent som man inser det självklara i att det är bra för alla att människor från helt andra kulturer och system informeras ordentligt om vad som gäller om de ska leva och bo här.

Den hemska omhändertagande- och bidragsförsörjningsinställningen - “klappa på huvudet”-inställningen - som sedan decennier råder Sverige är och har varit förödande för både nykomna och svenskar. Att inte ställa några riktiga krav, att inte informera om vilka lagar och regler som gäller här, att inte på riktigt kräva att man lär sig landets språk åtminstone hjälpligt har absolut inte gjort att människor har integrerats snabbare och kommit in i samhället i sitt nya hemland. Tvärtom.

I de tre moderaternas artikel i DN konstateras nu bland annat följande självklarheter:

Människan anpassar sig naturligtvis snabbare till rättigheter hon gillar och kan dra nytta av än till skyldigheter hon inte förstår eller ens accepterar.

Människan anpassar sig naturligtvis snabbare till rättigheter hon gillar och kan dra nytta av än till skyldigheter hon inte förstår eller ens accepterar.

Arbetslöshet och bidragsberoende går i arv i generationer. Det urholkar grundläggande värderingar i det svenska samhället, som arbete och egen försörjning, jämlikhet och självständighet. Det göder också de politiska krafter som tror att Sverige mår bäst av att slippa mötet med det utländska.

Den sista självklarheten i artikeln i artikeln lyder så här -

Acceptera och bli accepterad! är en rimligare princip för nykomlingar än ohållbara löften om att bli försörjd av dem som redan bor här. Då ger vi något bestående till de barn vars föräldrar en gång invandrade och drömde om ett bättre liv i Sverige.

Läs hela artikeln här.

Till sist: “Skäms!” vill jag säga till DN Debatts rubriksättare! Vi som invandrat till Sverige avskyr när ni talar om “våra invandrare”! Vi är ingens invandrare och det här uttrycket som så länge använts av “herrefolket” och som nu också DN Debatt för vidare har en obehaglig klang av att invandrare är svaga och behöver tas om hand - “våra” invandrare som “vi” måste ta hand om. Den här rubriken står i bjärt kontrast till vad artikelförfattarna säger: “Men ingen tjänar på en politik där alla invandrare ses som offer - och behandlas därefter”. Jag uppmanar med emfas DN Debatt liksom andra medier att sluta upp att använda det nedvärderande uttrycket “våra invandrare”. Genast.
Källa: Merith Wager (gästinlägg)

Har jämställdheten gått för långt?

Ursprungsartikel:
http://kritisktankare.blogspot.com/2008/08/har-jmstlldheten-gtt-fr-lngt.html
Enligt skådespelerskan Jessica Zandén och författaren Cecilia Gyllenhammar så har jämställdheten gått för långt. Ja, blivit så erotikdödande, enligt Zandén och Gyllenhammar, att många kvinnor drömmer om att ta barnen och bosätta sig på en ö i Medelhavet med en femton år yngre älskare. (Jo, de skriver så, faktiskt.) Naturligtvis finns det män som kan tänka sig samma sak - fast för det mesta med en femton år yngre älskarinna.

Vår "borgerliga" regering är dock av en annan uppfattning, nämligen den att
jämställdheten inte har gått tillräckligt långt. Därför skall det bli andra bullar. Närmare bestämt i skolan. Alla Sveriges elever skall nu bibringas det senaste inom genusforskningen. Därmed torde erotiken inom en inte alltför avlägsen framtid helt dö ut i vårt land.

Läs Har du sagt anus får du säga genus

Hur avgör man när jämställdheten har gått för långt? Även om enigheten om att den gjort det torde vara utbredd, så lär antagligen oenighet uppstå om hur mycket vi bör backa den.

Tipstack till Malin Forsbergs blogg för informationen om Zandén och Gyllenhammar!


Källa: Backlash (gästinlägg)

Nya slags groteska djavulska brottstyper sprider sej overallt i landet.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/372366405/nya-slags-groteska-djavulska.htmlNu har man ytterligare en gång hittat spetsiga pålar isatta under vattenytan under hopptorn på badplats. 


Badande gjorde den groteska upptäckten i torsdags kväll i Gösjön som ligger i Högsby utanför Oskarshamn. 

 Jag blev först lite chockad när jag fick se det. Man blir ju rädd och ryser i hela kroppen när man tänker på vad som skulle kunna ha hänt om någon hade hoppat från hopptornet och landat på pålarna, säger John Friberg till Östra Småland. Pålarna på bottnen av Gösjön, som ligger i Högsby utanför Oskarshamn, var i trä och mellan två och tre meter långa. En dykare från kommunen hade kontrollerat bottnen för tre veckor sedan vilket betyder att de inte kan ha suttit där särskilt länge.
När fritidsförvaltningen blivit informerad om det otäcka fyndet i Gösjön beslutade den direkt att stänga av alla hopptorn vid kommunens badplatser tills den hunnit kontrollera att det inte döljer sig några fler obehagliga överraskningar under ytan. Händelsen kommer att polisanmälas.
Vid slutet av Karlsbybadets brygga norr om Motala upptäcktes i slutet av juli minst tio spetsiga pålar i bottnen. Pålarna var cirka en och en halv meter långa och satt precis där människor hoppar och dyker i från bryggan.
Samtidigt rapporteras mängder av skottlossningar i många olika städer och flera explosioner inom loppet av en vecka.


I natt skakades södra Malmö, Agnesfridsvagen av en explosion som slet bort delar av fasaden. Flera har skadats och förlupna kulor hamnar i lägenheter och i bilar. De boende i områdena är skrämda men vara politiker insisterar att "det är spännande med all mångkultur" och "vi behöver fler av samma sort". 

Polisen kopplar ihop flera olika brott, ur DN.

"Natten till onsdagen besköts så en 22-årig man i en silverfärgad Mercedes med flera skott på Tornfalksgatan i Malmö. 22-åringen undkom oskadd. Bilen har tidigare använts av två bröder som enligt Kvällsposten har anknytning till den krog i Lund som ett dygn senare utsattes för ett attentat.

EN SPRÄNGLADDNING detonerade tidigt natten mot torsdagen utanför den sommarstängda restaurangen på Mårtenstorget i Lund utan att någon skadades. En teori är att de båda händelserna är en hämnd för mordförsöket i midsomras.

Mordförsöket, skottlossningen mot bilen i Malmö och krogattentatet i Lund kopplar polisen samman med lördagens handgranatsattack. Tony Pallon säger att länskriminalen har en god uppfattning om vilka personer som ingår i de olika gängen men han vill inte säga om det i något fall finns konkreta misstankar mot namngivna gärningsmän:"

En lasare horde av sej och ville meddela att han/hon trivs utmarkt i falafelomradet med nysvenskarna i Malmo. Det ar bra att det finns minst en person som trivs med skottlossning och massvald runtomkring sej.
SVD DNKälla: Befria Media (medlem)

Fri TV finns bara pa Youtube. Har ar kanalerna.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/371640138/fri-tv-finns-bara-pa-youtube-har-ar.html


Om man vill se samhällskritiska reportage så måste man vända sig till Youtube och andra (utländska) mediakanaler som är befriade från svensk socialistkontroll. 

Om någon har funderat på att satta upp en egen kanal så vill jag uppmana folk att göra det. Det ar enkelt och kostar inget. Man behöver bara en digital videokamera som man kan koppla upp till datorn, sen är det bara att ladda upp egna filmer. Man kan även spara sevärda reportage från TV och ladda upp dem via digital videokamera. 

Här är en lista på bra Youtube kanaler som har många sevärda filmer. Tipsa gärna om andra som kanaler och källor för bra filmer som behöver spridas. Jag ska länka till dessa i sidokolumnen, det borde även andra bloggare göra. 

http://www.youtube.com/user/MickeBongo

http://www.youtube.com/user/ArgSvenne

http://www.youtube.com/user/BlaogdeSvensson

http://www.youtube.com/user/janmilld

http://www.youtube.com/user/bananlandet

http://www.youtube.com/user/jonashakansson

http://www.youtube.com/user/mastodontfilmsmadz

http://www.youtube.com/user/JessicaB10R

http://www.youtube.com/user/whathitthefan

http://www.youtube.com/user/Crillie

http://www.youtube.com/user/Frenetiskt

http://www.youtube.com/user/MulletMidget

http://www.youtube.com/user/Guess7896

Källa: Befria Media (medlem)

På internat

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/p-internat.html


Jag har inte hunnit skriva så mycket de senaste dagarna eftersom jag varit på internat tillsammans med alla medarbetare hos min nya arbetsgivare, MIM vid Malmö Högskola. Där fick jag möjlighet att lära känna de nya kollegorna och höra om de forskningsprojekt som pågår. På institutionen finns bland annat ett antal doktorandtjänster, två post doc, några tjänster knutna till gästprofessorn och andra som är mer av frifräsare med egna forskningspengar. Det ska bli otroligt kul att åter knyta bekantskap med den akademiska miljön.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Danskhatet växer i svensk media

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=361


Svensk media är inte alls tillfreds med att danskarna har gjort uppror mot sina herrar i medierna och kulturetablissemanget. Naturligtvis fruktar man att något liknande också skulle kunna ske här i Sverige. Därför når attackerna mot Danmark ständigt nya bottennivåer.

Ole Rothenborg skriver i DN om att färre turister kommer till Danmark, samtidigt som fler kommer till andra EU-länder. Förklaringen Rothenborg anger är naturligtvis “den danska utrikes- och utlänningspolitiken”. (I parentes kan man konstatera att just detta att skylla saker som inte har någon omedelbar koppling till invandringspolitiken på just den är något vi invandringskritiker brukar förlöjligas för, men som alla vet råder andra regler för de invandringspositiva.) Huruvida det verkligen är så vågar jag inte bedöma, men man kan konstatera att det inte presenteras några som helst fakta som verkligen skulle stödja att det är så. Det är lite tyckanden från diverse reklamfolk som uppenbart är personliga motståndare till den danska utlänningspolitiken (”vi uppfattas nu som…ett land som inte tycker om utlänningar” är inget någon som inte har starka övertygelser i frågan som går utöver de professionella skulle säga).

Man kan också konstatera att den nationella turistorganisationen VisitDenmark och Ekonomi- och Arbetsmarknadsdepartementet inte anser att fallet i antalet turister beror på imageproblem. Pelle Andersen på sagda departement, chef för den globala marknadsföringen av Danmark, menar att Danmark i undersökningar framstår som ett land turisterna litar på och gärna vill besöka. Istället menar man att minskningen i turismen mest beror på att tyskarna inte längre kommer i samma antal, utan hellre åker till det billigare Östeuropa. Denna alternativa bild, som också är hämtad från danska Politiken, vars artiklar Rothenborg plankat rätt av, “glömde” han naturligtvis att ta upp.

I en annan artikel, som ytterligare ska underbygga Rothenborgs tes, blir det verklig pannkaka. I denna artikel får “folket” komma till tals. Som vanligt är “folket” inte det riktiga folket utan en barnanpassad version av folket konstruerad av journalisterna. Dessutom är Politiken redan från början något av kärnan i (det visserligen numera ganska svaga) motståndet mot den danska invandringspolitiken, något som Rothenborg förstås inte nämner, och något som gör slagsidan åt det politiska korrekta hållet ännu större. Dessa båda faktorer gör naturligtvis att alla svaren blir de rätta, Danmark är främlingsfientligt, turisterna vill inte komma, bla bla.

Detta är bara en artikel i en mycket lång rad av smutskastningsartiklar mot Danmark och danskarna. Inte minst rapporteringen kring det danska valet var en ren orgie av direkta lögner och propaganda, företrädesvis på nyhetsplats. Media är så gott som alltid partisk vad gäller invandringsfrågor, men när det gäller andra länder, som läsarna inte känner till så väl och där det inte finns någon som försvarar sig om den blir felaktigt porträtterad, släpper alla hämningar. Ett gott råd är att aldrig lita på vad som står i svensk media om invandringspolitik i Europa.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Lyssna på Rojas

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/lyssna-p-rojas.html


Mauricio Rojas skriver idag om utvecklingen av integrationspolitiken i Europas länder. Det är en utveckling som Sverige ställt sig utanför. Medan alla de andra europeiska invandringsländerna har omvärderat sin integrationspolitik fortsätter Sverige i samma hjulspår trots att alla är överens om att vi inte lyckats. Rojas varnar med all rätt för att passiviteten får tråkiga konsekvenser:

I Sverige har vi ännu inte sett en motsvarande ansats till att omdefiniera vår så misslyckade integrationspolitik. Den tiden kommer, ty verkligheten kommer inte att låta oss att i all evighet fortsätta som vi hittills gjort. Frågan är hur länge vi ska behöva vänta på en sådan förändring. Att Sverigedemokraterna gör sitt intåg i riksdagen 2010 kommer att bli en del av det pris som denna fördröjning kommer att kosta oss. Men det kan kosta oss ännu mer om svårare tider sätter utanförskapets ackumulerade krafter i rörelse.

Vad är det då som kännetecknar den nya europeiska integrationsmodellen:

1. Betydelsen av det gemensamma i ett samhälle som präglas av växande mångfald. En fungerande mångfald kräver en stark kärna av delade värderingar, referenspunkter och lojaliteter. Rätten att vara olika förutsätter en skyldighet att vara lika i vissa fundamentala aspekter.
2. Integrationen definieras nu som en process där nykomlingen successivt vinner sin rätt att permanent stanna i landet och sitt fulla inträde i den nationella gemenskapen. Kraven på att inte begå brottsliga handlingar, att arbeta och försörja sig, att visa en vilja till integration genom att lära sig språket och om värdlandets historia är givna delar av denna stegvisa integration där man vinner sin rätt att stanna och bli medborgare.

Den första punkten ser jag som svår att få att fungera i en allt mer globaliserad värld. Att identifiera sig med det land där man bor kommer efter hand att bli allt mindre vanligt. Däremot ser jag punkt två som helt nödvändig. Om det inte finns en gemensam identitet måste det ivarjefall finnas ett stort eget ansvar för de som invandrar att sköta sig och inte ligga samhället till last. Individens negativa eller positiva prestationer bör få tydliga konsekvenser. Från ett omhändertagande till ett ansvarstagande.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Bert Karlsson gor sjalv det han anklagar vanstern och alliansen for.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/372184688/bert-karlsson-gor-sjalv-det-han.html

"Sveriges etablerade politiker sysslar med politisk förföljelse", så långt har Bert Karlsson rätt. 

Ny Demokrati som han grundade tillsammans med Ian Wachtmeister blev förföljda av de etablerade partierna i ett försök från dem att stoppa ett snabbt växande nytt parti med populära idéer.

Politikerna ljög och hetsade tillsammans med sina bundsförvanter, extremisterna inom pressen och media. De samarbetade för att smutskasta det nya partiet. 

Till slut lyckades man driva ut partiet ur den svenska politiken trots att Ny Demokrati lyckades etablera sig i riksdagen. Hur det gick till kan utredas men vi ser en repetition av hetsen då mot Ny Demokrati och idag mot det snabbast växande nya partiet i Sverige, Sverigedemokraterna (sd). 

Bert Karlsson säger i AB att Socialdemokraterna genomförde det som Ny Demokrati ville med invandringspolitiken. Det är intressant att veta, jag hade ingen aning om att Ny Demokrati ville öka massinvandringen till genomsnittligt 50.000 om året, öka kostnaden per asylsökande till rekordbelopp och pressa ut svenskar ur Sverige med rekordstor utvandring till förman för afrikaner, araber och asiater. Det är en nyhet för mig. 

Bert Karlsson och alla andra som tror på demokrati borde bli upprörda över hetsen mot SD. Sverigedemokraterna är det enda parti som representerar en folklig opinion, det märks i alla gallupundersökningar. Om man frågar om folks förtroende för politiker så ligger det lägre än någonsin, de får 0.6 röster av 5 möjliga, ett makalöst dåligt resultat. Det beror inte bara på FRA-lagen och alliansens hantering av frågan, men det har mest med massinvandringen och den abnormt inkompetenta hanteringen av frågan som är den mest omvälvande fråga som Sverige någonsin skådat dessutom den viktigaste. 

Bert Karlsson faller in i de andra partiernas barnsliga anklagelse-kvackande mot SD. Bert kallar SD rasister eller extremister. Det sandlådepratet upphörde för 10 år sedan och bara de mest introvärta extremisterna håller fast vid det babblet. Bert Karlssons prat bevisar att han är politiskt imkompetent, den näspetande skivbolagschefen borde underställa sig den mer begåvade politiska analytikern och f.d partnern Ian Wachtmeister. Ian förutspår att SD kan få över 15 % av rösterna vilket är mycket sannolikt. Bert bevisar ytterligare hur lite han fattar om politik då han pratar om IB-affären. Han ställer sig på vänsterextremisternas sida som avslöjade den svenska versionen av CIA, "Informationsbyrån" (IB), som spionerade på spioner och samhällsfarliga individer. Peter Bratt och terroristen Jan Guillot som senare samarbetade med palestinska terrorister avslöjade den hemliga spionbyrån så att alla kommunister och judehatande islamister fick reda på Sveriges inre hemligheter. 

Om Bert Karlsson har rätt att Ny Demokrati ville öka massinvandringen som (s) lyckades med så är det inte kostigt att NyD försvann från politiken. SD vill stoppa massinvandringen så uppenbarligen skiljer sig Ny Demokrati från SD avsevärt. SD's politik har ett mycket brett folkligt stöd till skillnad från det som Bert säger att hans förra parti stod för. Det var ju den politiken som ledde till tidernas största politikerförakt bland allmänheten.

Massinvandringskaoset som drabbat Danmark gör att turisterna ändrar på sina resplaner, de väljer bort Danmark för att inte hamna i massvåldets koas. Man hoppas att turisterna inser risken med att besöka Sverige, vårt kaos är ju större och vår invandrarbrottslighet är större och farligare, det kan ju drabba Bert's "Sommarland", eller har den investeringen redan gjort konkurs?Källa: Befria Media (medlem)

Rasistiskt nyhetsfilter ger SD fler valjare?

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/373080157/rasistiskt-nyhetsfilter-ger-sd-fler.htmlDen afrikanske misstänkte brottslingen ser ut att vara svensk med det kräver lite Photoshopping och redigering.

Med ett ras-filter försvinner antydningar om brottslingarnas ras och bakgrund.

Expressen använder ett ras-filter i sina artiklar. De filtrerar och redigerar bilder och ändrar på information så att misstänkta brottslingars rastillhörighet och bakgrund byts ut.

Beviset finns nu att se i deras redigering av foton. 

Exemplet ovan är från Expressen, framsidan har den mörkare hudfärgen, insidan har samma pixelerade foto men med mycket ljusare hy. Personen ser ut att vara mörk i hyn, det gillade man inte på Expressen eftersom man vill ge intrycket att det handlar om en vit person och deras misstag har nu sparats i studiesyfte. Det rasistiska "hudfiltret" som Expressen använder används även av andra media. 

Afrikanen heter Partrik Manzila, han är med på alla tre bilder, den ocensurerade bilden fanns i Danska tidningar. Man vill tydligen förmedla sanningen i Danmark vilket känns ovanligt för oss i Sverige. Patrik Manzila greps som misstänkt för det stora bankrånet i Danmark. 

Det rasistiska ras-filtret vars avsikt är att misstänkliggöra osyldiga svenskar används även av andra tidningar.
 
Kan medias behandling av brottsligheten vara en av anledningarna till att Sverigedemokraterna får mer stöd for varje dag som går? Enligt den senaste undersökningen ligger de över 4.4 % och har nästan lika många röster som v, mp, c, fp eller kd. 

De flesta svenskar tvivlar nuförtiden på medias trovärdighet och inser att media är styrt politiskt till förman för vänstern. Privata bloggare är mer trovärdiga och kan rapportera fakta utan att använda politiska eller rasistiska filter som döljer fakta och sanningar. Filtrering och vinkling av sanningar är oerhört skadligt och leder till fördummande, okunskap och att man får en falsk bild av verkligheten. Det vill media åstadkomma med sina "filter". Varför de vill det kan man fundera över. 

Det har gett resultatet att internattrafiken har gatt ner för tidningarna sedan 2006 och bloggtrafiken samtidigt har gått upp. 

En sak ar klar, den verklighet som tidningarna försökt dölja är allt mer uppenbar för fler svenskar. Det leder automatiskt till mer stöd för Sverigedemokraterna (sd) och andra småpartier som media försökt tiga ihjal och smutskasta. Allt fler inser att SD har varit det enda parti som brytt sej om kaoset och katastrofen, de har varit ensamma om att peka på några av alla problem som många svenskar trott inte funnits. Nu inser väljarna att de bedragits av media i alla år, snart finns det ingen som litar på massmedia. Det har gått mycket långt då man på tidningsredaktioner sitter och förfalskar redan pixelerade foton, det är nästan skrattretande. Vad ska man kalla dessa mörka figurer som sitter i sina skrymslen och ser sig över axeln då de förfalskar verkligheten, pixelhjärnor? Jag har letat i Photoshop men jag hittar inte Expressens filter som jag antar kallas ras-filter och sanningsvinklings-filter. Två av de ansvariga pa (S)Pressen heter Magnus Hellberg magnus.hellberg@expressen.se och Annsofie Näslund annsofie.naslund@expressen.se SVD

Las aven Rakryggad och Froken Sverige som ocksa har skrivit om saken. Källa: Befria Media (medlem)

Självcensur av rädsla för muslimsk vrede

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=362


Brittiska ITV har plockat bort en sketch som involverar en imam av rädsla för att skapa en ny Muhammedbildskris. Emellertid har man låtit en sketch där Maria dejtar Guds son vara kvar.

Tidigare har komikern Rowan Atkinson - känd bl a som Mr Bean - offentligt angripit självcensur på de brittiska TV-kanalerna vad gäller humor som involverar muslimer.

Ett annat uppmärksammat fall av självcensur är boken “The Jewel of Medina”. Boken handlar om Muhammeds mycket unga hustru Aisha, något som gjorde att bokförlaget Random House fick kalla fötter och vägrade publicera boken. Det verkar dock som att boken till slut ändå ska publiceras, bl a i (surprise!) Danmark.

I båda dessa fall ratades det som kunde uppfattas som stötande av muslimer utan att några direkta hot kommit in. Detta är alltså klassiska fall av självcensur, liknande den självcensur vi såg t ex i det gamla kommunistblocket. Mängden självcensur är förstås oerhört mycket större än antalet fall där man dragit tillbaka publiceringar på grund av direkta hot. Så är det alltid med censur, och däri ligger dess verkliga makt. Det är som med isberg - den största delen ligger under ytan. I de flesta fall slår självcensuren dessutom förstås till långt innan den kommit till mediernas kännedom. De flesta kulturutövare vet att det är mer eller mindre omöjligt att komma undan med något som muslimer inte uppskattar och att skriva något sådant är därför inte ett seriöst alternativ för dem.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Spärra in huliganerna

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=365


Sverige utmärker sig som ett land där alla möjliga sorters bråkmakare kan obstruera rättvisan och komma undan med det. Trafikböter överlåts på målvakter, illegala invandrare göms av politiska ungdomsförbund (Luf) (det är, absurt nog, helt lagligt att bidra till lagbrott på detta sätt), fotbolls- och politiska huliganer går allt som oftast fria. Att tillåta detta är ingenting annat än att spotta på de laglydiga medborgarna.

I morse skedde ytterligare ett uppseendeväckande fall av politisk huliganism. Ett femtiotal huliganer försökte storma Smittskyddsinstitutet i Solna. Man slog sönder grinden till området men personalen hann låsa huvudentrén, vilket gjorde att attacken misslyckades.

Även i Malmö har djurrättshuliganerna varit framme. En polis skadades i sammandrabbningar utanför Umas.

Som vanligt var det alltså vänsterextremisterna som var framme. Vem behöver demokrati när man vet att man har rätt? Så tycks delar av den arroganta vänstern tycka.

Journalisterna - varav ju vissa som bekant har nära band till dessa grupper - rapporterar naturligtvis som vanligt i överslätande ordalag. Huliganerna, som med våld sätter sig över demokratiskt fattade beslut, betecknas som “aktivister”. Vem vill inte vara “aktivist”? Det låter ju som något fint och trevligt, och definitivt inte som någon som försöker storma arbetsplatser en måndagmorgon.

De låga straffen samt medias inställsamma attityd mot dessa grupper är ju naturligtvis också en anledning till att de fortsätter. Så länge som denna överslätande attityd fortsätter kommer de att uppfatta det som att samhället tycker att vad de gör är om inte helt OK så i alla fall inte så farligt. Det måste bli ett slut på daltandet. Ändra lagen, så att politiskt våld av den här typen kan bestraffas riktigt hårt.

Tidigare artiklar om vänsterhuliganism: 1, 2, 3

Fler länkar måndag kväll: SvD,
Källa: Falkblick (importerad blogg)