Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Ny amnestilag med vänsterregering?

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=366


Vänsterpartiet och miljöpartiet kräver en ny amnesti för invandrare som gömmer sig undan myndigheterna.

I slutet av 2005 antogs en tillfällig lag som gav invandrare som uppehöll sig illegalt i Sverige rätt till en ny asylprövning. Beslutet berörde ungefär 20 000 personer och för de flesta av dessa ledde den förnyade prövningen till gynnande beslut.

När den tillfälliga lagen infördes försäkrades att det hela var en engångsföreteelse, och att fler amnestier inte skulle komma ifråga. Istället skulle det nya systemet med migrationsdomstolar garantera en rättssäker prövning där personer med skyddsbehov fick stanna medan övriga avvisades. Trots nyordningen är idag mer än 8000 personer efterlysta för avvisning. Var tredje asylsökande som får avvisningsbeslut går under jorden, vilket innebär ca 20 personer per dag. Därför vill miljöpartiet och vänsterpartiet återigen utfärda en amnesti. 

En sådan skulle dock snarast förvärra problemet på sikt. Det budskap politikerna riskerar att sända är att den som lyckas hålla sig gömd i Sverige under en tid också får stanna. Detta fenomen kan observeras i Spanien, som beviljat åtta amnestier för illegala invandrare under de senaste 20 åren.

Utöver detta kan man ifrågasätta det moraliskt riktiga i att belöna de personer som trotsat Migrationsverkets beslut. Är en amnesti för gömda invandrare solidarisk med de personer som följt sitt avslagsbeslut och åkt tillbaka till sina hemländer?

Förslaget från miljöpartiet och vänsterpartiet avvisas än så länge av de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Men socialdemokraterna var inledningsvis emot den första amnestilagen 2005. Efter utpressning i samband med budgetförhandlingarna för 2006 vek man sig slutligen för miljöpartiets linje. Detta skedde under den tid då Göran Persson ledde socialdemokraterna och samarbetet med miljöpartiet skedde tämligen motvilligt. Vid en eventuell vänsterseger 2010 väntar troligtvis en regering ledd av Mona Sahlin där miljöpartiet får ministerposter. Att socialdemokraterna i en sådan situation skulle vara bättre på att stå emot miljöpartiets krav än man var 2005 ter sig extremt osannolikt.

Detta understryker vad vi skrev i samband med Almedalsveckan: envar som röstar på socialdemokraterna röstar också för miljöpartiets invandringspolitik - som tydligen innebär amnesti vart femte år.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej mp gar val hand i hand med fastighetsanstalldasforbund de vill organisera papperslosa dvs svartjobbare o illegalainvandrare.

Ga in pa fastighets hemsida och las,
man tror fan inte det ar sant!!!!!!!

Anonym sa...

för var dag som Svenska politiker uttalar sig och agerar inser man att Sveriges räddning finns hos SverigeDEMOKRATER www.sdkuriren.se och NationalDEMOKRATER www.nd.se. Sossar och allians bryr sig inte om Svenska folket längre nu bestäms allt av Bryssel. och de styr så alla utlänningar hamnar i Sverige. trots att Sverige får ge bort alla sina tillgångar till EU och inte har råd att försörja ens de som redan bor i Sverige. hur har sossar och allians tänkt sig denna galna framtidspolitik???