Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Danskhatet växer i svensk media

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=361


Svensk media är inte alls tillfreds med att danskarna har gjort uppror mot sina herrar i medierna och kulturetablissemanget. Naturligtvis fruktar man att något liknande också skulle kunna ske här i Sverige. Därför når attackerna mot Danmark ständigt nya bottennivåer.

Ole Rothenborg skriver i DN om att färre turister kommer till Danmark, samtidigt som fler kommer till andra EU-länder. Förklaringen Rothenborg anger är naturligtvis “den danska utrikes- och utlänningspolitiken”. (I parentes kan man konstatera att just detta att skylla saker som inte har någon omedelbar koppling till invandringspolitiken på just den är något vi invandringskritiker brukar förlöjligas för, men som alla vet råder andra regler för de invandringspositiva.) Huruvida det verkligen är så vågar jag inte bedöma, men man kan konstatera att det inte presenteras några som helst fakta som verkligen skulle stödja att det är så. Det är lite tyckanden från diverse reklamfolk som uppenbart är personliga motståndare till den danska utlänningspolitiken (”vi uppfattas nu som…ett land som inte tycker om utlänningar” är inget någon som inte har starka övertygelser i frågan som går utöver de professionella skulle säga).

Man kan också konstatera att den nationella turistorganisationen VisitDenmark och Ekonomi- och Arbetsmarknadsdepartementet inte anser att fallet i antalet turister beror på imageproblem. Pelle Andersen på sagda departement, chef för den globala marknadsföringen av Danmark, menar att Danmark i undersökningar framstår som ett land turisterna litar på och gärna vill besöka. Istället menar man att minskningen i turismen mest beror på att tyskarna inte längre kommer i samma antal, utan hellre åker till det billigare Östeuropa. Denna alternativa bild, som också är hämtad från danska Politiken, vars artiklar Rothenborg plankat rätt av, “glömde” han naturligtvis att ta upp.

I en annan artikel, som ytterligare ska underbygga Rothenborgs tes, blir det verklig pannkaka. I denna artikel får “folket” komma till tals. Som vanligt är “folket” inte det riktiga folket utan en barnanpassad version av folket konstruerad av journalisterna. Dessutom är Politiken redan från början något av kärnan i (det visserligen numera ganska svaga) motståndet mot den danska invandringspolitiken, något som Rothenborg förstås inte nämner, och något som gör slagsidan åt det politiska korrekta hållet ännu större. Dessa båda faktorer gör naturligtvis att alla svaren blir de rätta, Danmark är främlingsfientligt, turisterna vill inte komma, bla bla.

Detta är bara en artikel i en mycket lång rad av smutskastningsartiklar mot Danmark och danskarna. Inte minst rapporteringen kring det danska valet var en ren orgie av direkta lögner och propaganda, företrädesvis på nyhetsplats. Media är så gott som alltid partisk vad gäller invandringsfrågor, men när det gäller andra länder, som läsarna inte känner till så väl och där det inte finns någon som försvarar sig om den blir felaktigt porträtterad, släpper alla hämningar. Ett gott råd är att aldrig lita på vad som står i svensk media om invandringspolitik i Europa.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Inga kommentarer: