Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 november 2009

Minaretförbud eliternas förtroendekris

I Studio Ett fick jag i diskussionen om utslaget i folkomröstningen i Schweiz med Per Wirtén på att det finns en förtroendekris. Programledaren frågade honom:

Det som Dick Erixon är inne på, det här med att det finns en klyfta mellan eliten och folket. Kan du se den också?

– Ja.

Hur ser den ut?

– Den ser ut på många olika sätt […] Jag skulle vilja se opinionsmätningar i Europa på om rasismen ökat, det är jag nämligen inte säker på. Däremot har rasismen i de politiska systemen ökat överallt i Europa: Danmark, Sverige, Frankrike, Holland, Schweiz. Vi kan räkna upp land efter land där rasistiska partier, inte är små som Dick säger, utan stora och i regeringskoalitioner.

Wirténs uttalande kan tolkas som att han menar att förtroendekrisen till och med är större än jag sa. I vilket fall som helst, anser jag detta är den viktiga frågan att diskutera: varför misstror medborgarna sina regeringar och traditionella partier?

Mitt svar är att de politiska etablissemangen inte diskuterar “mångkultur”, vad det är — och inte är.

Om mottagandet av en stor grupp nya människor, med en annan religion än de som finns sedan gammalt i Schweiz, hade förenats med tydliga besked om vad som gäller, hade minaretfrågan förmodligen aldrig uppstått.

Efter sändningen talade vi vidare, och Per Wirtén pekar på den amerikanska samhällsmodellen där det är rättigheter snarare än kulturtraditioner som står i centrum. Jag höll med, men påpekade att när Folkpartiet ville införa språktest, en metod tillämpas i USA, då blir förslaget genast stämplat som “rasistiskt”. Då gick Wirtén…

Det är ju som så att rättigheter i USA också är förknippat med skyldigheter. Den sidan av myntet står etablissemangen i Europa inte upp för. Man försvarar inte de egna samhällsmodeller vi har, utan låter mycket stora grupper hamna utanför samhället där rättighetskraven är många medan skyldigheter glöms bort.

Etablissemangen ser invandrare som svaga människor som ska tas omhand av staten och som inte kan utföra några av samhällskontraktets skyldigheter. Däri ligger kärnan till konflikten. Det är här Europa skiljer sig från USA.

Att ställa krav eller inte ställa krav, det är frågan.

(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , , , )Ursprungsartikel
Källa: Dick Erixon (importerat inlägg)

Media på storoffensiv mot demokrati efter folkomröstningen i Schweiz

All media snubblar över varandra för att starkast fördöma demokrati som koncept, och hela det Schweiziska folket för deras demokratiska beslut, efter gårdagens folkomröstning om förbud mot minareter i Schweiz igår.

Många av dem hjälper till och med Al-Qaida genom att själva proklamera terrorhot mot Schweiz för att dess befolkning har vägrat böja sig för islamismen, t.ex. Aftonbladets Wolfgang Hansson. Helt sjukt!

På Newsmill finns redan ett flera artiklar som vill förbjuda att folket ska få bestämma något mer om något:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/30/martin-adahl

http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/30/vilka-ar-folket

Självklart är dessa artiklar rena skämt vad gäller logik och argumentation, och för Sveriges och demokratins bästa borde verkligen så många som möjligt hjälpa till att påpeka dessa brister via artikelkommentarerna!

En kommentar som redan finns till dessa inlägg, och som är väldigt vettig och relevant i sammanhanget är följande:

Det är HELT sjukt att diskussioner angående huruvida demokrati är "rätt" eller "fungerar" ska poppa upp så fort inte folket vill samma sak som den politiska korrekthetens elitist-politiker! Man förespråkar alltså diktatur (där elitistpolitikerna är diktatorn, d.v.s. de som "vet bättre" än folket och bestämmer själv oavsett folkets åsikter)!

Angående det fullständigt självemotsägande skitsnacket om att folkets vilja skulle "bryta mot demokratiska rättigheter", så känns det som det finns ett akut behov av en liten påminnelse om vad religionsfrihet innebär och inte innebär (speciellt det senare). En sådan följer därför här.

Religionsfrihet skapades för, och innebär att:
----------------------------------------------
Ingen ska bli förföljd eller dömd av staten för den religion man tror på. D.v.s. bara för att man tror på en viss gud, eller har en viss bok hemma i sin egen bokhylla, så ska inte staten kunna utöva några sanktioner mot en. Ett exempel på länder där detta inte finns är Saudiarabien, där det enligt statssanktionerad lag är olagligt att inneha en bibel. (Saudiarabien finansierar förövrigt en majoritet av alla moskéer som byggs i tilltagande takt över hela Europa)

Religionsfrihet skapades INTE för, och innebär INTE att:
--------------------------------------------------------
1.
Man ska få gå emot hur en arbetsgivare vill att man ska vara klädd på jobbet.

2.
Man ska få bete sig på ett sätt som är negativt för arbetsgivaren gentemot dess kunder, t.ex. genom att vägra ta kunder i hand, eller vägra visa ansiktet för manliga kunder.

3.
Man ska få bete sig på ett sätt som är negativt för arbetsgivarens verksamhetsmål, t.ex. genom att vägra visa ansiktet för barn som håller på att utveckla sin sociala interaktion med andra människor.

4.
Man ska få påverka, trakassera och störa andra människor som inte är intresserade av just den sagobok som man själv råkar tro på, t.ex. genom att bygga höga torn med högtalare i, som dag och natt spelar upp en massa utdrag ur denna sagobok när folk antingen försöker sova eller bara föra ett privat samtal flera kvarter därifrån, oavsett om man kallar dessa för "sagobokstorn", "minareter" eller "konstruktioner för effektiv psykologisk nedbrytning av alla som inte har underkastat sig den religion man vill", och oavsett om dessa torn nämns i den sagobok som man råkar tro på eller inte (vilket de förövrigt inte ens gör i fallet med islam).

5.
Man ska få förbigå de alldeles vanliga och accepterade lagar som finns i de flesta samhällen och städer angående att inte få uppföra byggnader som bryter mot eller förstör den estetiska profilen eller stadsbilden, genom att tydligt "sticka ut" eller i övrigt tydligt ses ej höra hemma.

6.
Man ska få ta upp ett oproportionerligt stort fokus och utrymme i samhället bara för att man tror på en viss sagobok, eller få specialbehandling eller på annat sätt få bete sig på något sätt som inte anses vara acceptabelt för alla andra som inte råkar tro på samma sagobok.

7.
För att fascistiska system utformade för att maximalt utnyttja och kontrollera folk ska få undantag från alla möjliga lagar bara för att de kallar sig en "religion".

8.
Folk ska kunna hävda att de är "förföljda" så fort de inte får utöva och pracka på alla andra sina fascistiska förtryckarsystem som de kallar religioner, och därmed hävda att allt annat trots allt skulle bryta mot religionsfriheten, i något slags sjukt cirkulärt resonemang.

Slutligen något som de flesta också verkar ha missat:
Religionsfrihet gäller INTE bara de "stora" religionerna, utan även vilka religioner som helst, oavsett om bara en enda person tror på just denna religion. Samma respekt som t.ex. Islam ska alltså ges till en religion som tror på det flygande spaghettimonstret, eller en religion som tycker att det är hädelse att inte ha ett plakat med en bild på Muhammed i varje kvarter. Enligt religionsfriheten så ska personen som tror på den senare religionen respekteras precis lika mycket, och förföljas precis lika lite, som någon som tror på de stora religionerna. Däremot så ska folkets vilja också respekteras precis lika mycket ifall de inte vill ha en bild på Muhammed i varje kvarter, som i fallet att de inte vill ha störiga, fula torn avsedda att psykologiskt påverka folk och påtvinga dem en annan religion i sina städer.

De flesta verkar dock tro att vissa religioner är "mer jämlika än andra", men detta är alltså INTE är fallet, och SPECIELLT inte enligt religionsfriheten!


Samtidigt rapporterar SvD att socialbidragen ökar kraftigt. I ett fullständigt ogrundat uttalande, som vanligt avsett att föra svenska folket bakom ljuset säger Mary Nilsson vid Socialstyrelsen att "till största delen handlar det nog om den rådande lågkonjunkturen och ökande arbetslöshet". Mmm, eller kan det ha någon som helst koppling till att importera 100.000 analfabeter om året? Näää, det vore väl nazistiskt att tro något sådant va?

Har du också fått nog snart?

Vakna! Säg ifrån! Agera!

I valet 2010 röstar vi alla antingen för eller emot Sveriges och Svenskarnas undergång, vad väljer du?

Sverigedemokraterna är uppenbarligen det enda parti som fortfarande har kvar någon som helst verklighetsförankring eller tanke på det svenska folket idag!

Ursprungsartikel
Källa: Otack är världens lön (medlem)

Politiker har svårt att stå för sina egna beslut

Nyligen beslutade Folkpartiet på sitt landsmöte att gömda ska ha samma rätt till vård som asylsökande har. Nytt i Fp-linjen är också att vården ska bli en "skyddad zon", vilket betyder att anställda inom sjukvården ska förbjudas att anmäla vårdsökande illegala utlänningar till polisen eller att föra vidare information om dem till myndigheter.

Sanna Rayman skriver idag på ledarsidan på Svenska Dagbladet:

Om lagstiftaren ogillar resultatet av gällande lagstiftning, löser man inte det problemet genom att försöka göra det enklare att inrätta ett liv utanför lagen. Att förespråka linjer och lagar som går stick i stäv med varandra är ogenomtänkt.

I den borgerliga alliansen är det nu endast moderaterna som inte förespråkar att illegala migranter som tänker fortsätta gömma sig för myndigheterna, har rätt till vård. Ofta hävdas denna rätt med hänvisning till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, vilka innehåller rätten till vård, om rätten till vård i FN deklarationen innebär att det är ett annat lands skattebetalare som skall bekosta illegala invandrares sjukvård har Fria Nyheter inga uppgifter på.

Gruppen illegala migranter (”gömda/papperslösa”) är före detta asylsökande som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd samt personer som inte sökt uppehållstillstånd och fått sin sak prövad. De är ålagda att lämna landet men väljer istället att gå under jorden.

En lagstiftande rättstat måste skapa fungerande principer, och då bör man tänka till innan man lutar sig mot just rätten till sjukvård. Detsamma gäller frågan om barn till illegala invandrares rätt till skolgång. Även här åberopas FN-deklarationen, men det är inte rätt sätt att angripa frågan.

Sanna Rayman skriver att dilemmat handlar snarare om ett vanligt politiskt problem:

Lagstiftarnas ovilja att stå för sin politik. Vad vi har är ett antal regerande och lagstiftande partier som beslutar om regler för asyl- och invandring, men som obekvämas av resultatet av dessa regler. För att lindra samvetet föreslår dessa lagstiftare att välfärd ska omfatta även de gömda. Den inkonsekvensen vill Fp nu toppa med att – genom förbud – se till så att lagstiftarna slipper höra talas om det hela.

Det är inte en fråga om rädsla för någon "välfärdsturism". Den svenska vården håller förvisso god kvalitet, men flyktingar kommer knappast hit för vårdens skull – de kommer för sin egen.

Men, genom att skapa rätt till vård och skolgång skapas en offentlig sanktionering av ett liv utanför lagen, ett liv med foten halvvägs inne – men händerna bakbundna. Man ges tillgång till välfärden och möjligheten till fackmedlemskapet, men förvägras lik förbannat uppehållstillståndet. Detta undergräver asyl- och invandringspolitiken bakvägen. Kanhända är det inte syftet, men att hävda att gömda har rätt till nästan allt som medborgaren har ligger rätt nära att argumentera för en fri invandring. Det är förvisso en legitim hållning, men en förvirrande krock föreligger: - Inget alliansparti förespråkar fri och oreglerad invandring i sitt partiprogram.

Det är inte längesen den nuvarande politiken på området reformerades, men den är är lika problematiserad och utbuad som den gamla och kritiken kommer från de folkvalda som infört den.

En förklaring är sannolikt att många politikers tålighet är låg. Ställd inför ett ömmande fall och en uppfordrande journalist börjar vilken riksdagsledamot som helst stamma om att Migrationsdomstolen inte har förstått "lagstiftarens intentioner". Ty intentionen var förstås att alla skulle bli glada och lyckliga. Det är förvisso ett mycket berömvärt mål, men ett lite större helhetsgrepp krävs från den som styr landet.

 • SvD – När man inte vill stå för sin egen politik


 • Ursprungsartikel
  Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

  Sverigedemokraterna välkomnar schweiziskt stopp för minareter

  Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson välkomnar resultatet från dagens folkomröstning i Schweiz, som innebär att landet nu inför ett stopp för byggandet av fler muslimska minareter. Det skriver partiet i ett pressmeddelande ikväll.

  - Religionsfrihet är inte detsamma som en absolut rätt att i strid med folkviljan få göra och bygga vad som helst i en religions namn. Minareterna är en av de främsta symbolerna får såväl mångkulturalismen som islamiseringen av Europa. Resultatet från dagens schweiziska folkomröstning måste ses som ännu en i raden av tydliga signaler om att de europeiska folken har börjat få nog av båda dessa företeelser. Jag gratulerar schweizarna och det schweiziska folkpartiet till att man, trots det hårda motståndet från etablissemanget, haft mod att säga sin mening i en kontroversiell fråga, säger Jimmie Åkesson.

  För vidare information:

  Mattias Karlsson
  Presschef
  Tel: 0708- 18 07 66
  E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se

  Erik Almqvist
  Pressekreterare
  Tel: 0731 50 45 04  Ursprungsartikel
  Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

  Är det därför vi har politikerförakt i Sverige?

  När man inte vill stå för sin egen politik

  Nyligen beslutade Folkpartiet på sitt landsmöte att gömda ska ha samma rätt till vård som asylsökande har. Nytt i FP-linjen är också att vården ska bli en "skyddad zon", vilket betyder att sjukvården ska förbjudas att anmäla vårdsökande gömda till polisen eller att föra vidare information om dem till myndigheter.

  Låt mig berätta en anekdot ur livet.
  Det var en gång en amerikansk studentska på Sverigevisit som insjuknade i en besvärlig förkylning. Hon sökte vård och fick en rejäl genomsköljning av bihålorna. Som amerikan på besök ingick hon inte i välfärdssystemen. Således fick hon en nota på några tusen. Detta upprörde henne. Hon hade hört talas om den svenska solidariteten och vårt fantastiska system av universal health care. Vadå betala?!

  Gruppen gömda/papperslösa är före detta asylsökande som har fått avslag samt personer som inte sökt uppehållstillstånd och fått sin sak prövad. De är ålagda att lämna landet men väljer istället att gå under jorden. Man kan förstå beteendet i det enskilda fallet – jag hade säkert gjort samma sak. Men en lagstiftare måste skapa fungerande principer, och då bör man tänka ett varv innan man lutar sig mot just rätten till sjukvård. Detsamma gäller frågan om barn till gömdas rätt till skolgång. Visst kan man även här åberopa FN-deklarationen, men det är inte rätt sätt att angripa frågan.

  Dilemmat handlar snarare om ett vanligt politiskt problem: lagstiftarnas ovilja att stå för sin politik. Vad vi har är ett antal regerande och lagstiftande partier som beslutar om regler för asyl- och invandring, men som obekvämas av resultatet av dessa regler. För att lindra samvetet föreslår dessa lagstiftare att välfärd ska omfatta även de gömda. Den inkonsekvensen vill FP toppa med att – genom förbud – se till så att lagstiftarna slipper höra talas om det hela.

  Det är tragiskt att det politiska etablissemanget inte förstår innebörden av sin flumpolitik! Man stiftar lagar som man sen struntar i. Vad är då meningen med att stifta lagar? Personer som väljer att bryta de lagar stiftade i riksdagen genom att medvetet gömma sig i landet efter att deras asylansökan blivit avslagen bryter mot svensk lag och ska således anses vara brottslingar. Brottslingar ska man inte belöna med gratis sjukvård, gratis tandvård, fri skolgång för barnen och andra förmåner på bekostnad av skattebetalarna.

  Brottslingar ska man söka, infånga, låsa in och är det personer som uppehåller sig illegalt i Sverige och har ett avvisningsbeslut då ska man skicka ut dem ur Sverige. Men detta är tydligen svårt för det politiska etablissemanget för man vill hellre vara politiskt korrekt, inte få tredje statsmakten efter sig eller framstå som främlingsfientliga. Så då väljer man istället att strunta i de lagar man har stiftat. Så då gör man det enkelt för sig, man blundar och låtsas som om inget händer.

  Är det så konstigt att vi i ett demokratisk samhälle som Sverige har ett så högt politikerförakt?

  Dragan
  Dragan Klaric

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  Technorati technorati tags: , , , , , ,

  Jag har placerat min blogg i Helsingborg på bloggkartan.se  Ursprungsartikel
  Källa: Dragan Klaric (medlem)

  Årets värsta propagandaartikel!

  Frilansjournalisten Caroline Engvall har lyckats få en artikel publicerad i Aftonbladet som nog är årtiondets värsta propaganda för islam. Jag trodde inte att det var möjligt att få en så vinklad artikel om en sjuk ideologi in i en tidning men jag kanske hade mina förhoppningar för högt ställda, Aftonbladet nappade!

  Caroline Engvall har ingen som helst balansering i denna artikel utan basunerar ut en bild på islam som på inget sätt stämmer överens med verkligheten.

  Tidigare var jag rädd för muslimer, Aftonbladet

  Läs själva och kom med en gradering från 1-10 på hur mycket propaganda som artikeln innehåller.

  Ursprungsartikel
  Källa: Antiislamism (importerat inlägg)

  Minaretförbud även i Danmark?


  Dansk Folkeparti jublar åt Schwiezarnas beslut! 57,5 % röstade ja till ett förbud!  Pia Kjaersgård gratulerar och tänker föreslå folkomröstning även i Danmark!

  Hur hade en folkomröstning gått i Sverige? Folk börjar bli allt mer medvetna om att islam växer så det knakar!

  Så länge islam är i minoritet kan vi garantera religiös frihet, men inte sen längre.

  Ekstra Bladet

  DF vil have minareter forbudt i Danmark

  Schweiz forbyder minareter

  SVD

  Schweiziskt nej till fler minareter

  Minaretfrågan delar schweizare

  DN

  Ja till förbud mot att bygga minareter

  Hätsk debatt om minareter i Schweiz

  AB

  Schweiz kan förbjuda minareter

  Schweiz folkomröstar om minareter

  Posted in islam


  Ursprungsartikel
  Källa: Klartexten! (importerat inlägg)

  PK-Efterlyst.

  Ursprungsartikel
  Källa: Inkorrekt2010 Favorites YouTube Channel (importerat inlägg)

  Schweiz väljer frihet framför islam

  [LEDARE]

  Schweiz som är världens mest demokratiska land ser ut att gå mot ett minaretförbud sedan medborgarna i dag fått ta ställning i en folkomröstning. Schweiziska Folkpartiet (SVP), som blev största parti i nationalrådsvalet 2007 med nära 29 procent av rösterna, är initiativtagare till folkomröstningen.

  Fria Nyheter inväntar nu reaktioner från sveriges politiskt korrekta etablissemang. Hur ska de kunna förklara att islamkritiska partier går starkast framåt i liberala länder som Nederländerna och Schweiz?

  I dagens Sverige är det inte bara vänstern som kollaborerar med islam. För liberaler i Sverige är det tolerent att acceptera intolerens och det är frihet att acceptera ofrihet. Självdestruktiva liberaler inom media och de etablerade partierna vill kombinera frihet och tyranni trots att det i slutändan leder till liberalismens självutplåning.

  Så kallade borgerliga företrädare anser inte att småflickor med slöja i skolan är konstigare än att svenska flickor väljer vilka jeans de ska ha på sig. Moskéer och minareter ska få byggas i varenda stad eftersom kristna har sina kyrkor. Muslimska föreningar ska ha rätt till offentliga bidrag eftersom svenska fotbollslag får skattemedel. Könssegregation i kommunala badhus försvarar feminister med att kvinnor inte ska vara tvungna att bada med andra män.

  Någon tanke på att detta kanske inte är särskilt fria val om man blir religiöst indoktrinerad sedan vaggan existerar inte.

  Sverige befinner sig vid ett vägskäl. Antingen låter vi dagens mångkulturella samhällsutveckling fortgå, vilket leder till islamiseringen av Sverige, eller också deklarerar vi öppet och radikalt att islam inte hör hemma i Sverige.

  Sverige är en politiskt korrekt åsiktsdikatur där motståndare och kritiker till mångkulturen stämplas som ”främlingsfientliga”. Men så länge rösträtten ännu finns kvar så kan även folket i Sverige säga nej till mångkulturalismens multikonflikter och multikriminalitet. Det finns andra viktiga frågor än ersättningsnivåer i a-kassan att ha i åtanke när man står vid valurnan 2010.

  Freiheit statt islam!

  Kontakt med artikelförfattaren:
  redaktion.smaland@frianyheter.nu  Ursprungsartikel
  Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

  Schweiziskt nej till fler minareter.


  Detta tycker jag är strålande.Men FN denna korrupta Islamist organisation är inte glad. Amnesty är arga de med. Men nu undrar jag vad både FN och Amnesty säger om kyrkor i Saudi? Varför hör vi inte FN eller Amnesty prata om detta? Saxar ur SvD.

  ”Om resultatet bekräftas definitivt är det en pinsam historia för det neutrala Schweiz, där landets politiska etablissemang inklusive både regering och parlament förkastat förslaget som stridande mot den schweiziska författningen och uppmanat invånarna att rösta ner det.
  Även FN och människorättsorganisationen Amnesty International har kritiserat förbudsförslaget. Amnesty stämplade i en kommentar söndagens röstresultat som "en överraskning och en stor besvikelse" och påminde om landets långa tradition av religiös tolerans och som fristad åt förtryckta.”

  Både Amnesty och FN är för mig en stor besvikelse. Länge leve ett Schweiziskt Nej! Det visar att visa länder har demokrati och folket får säga vad de vill!

  Mvh Varjager  Ursprungsartikel
  Källa: Varjager's Weblog (importerat inlägg)

  Till Studio Ett för debatt om Schweiz

  Nu är det klart att jag och Per Wirtén, chefredaktör vänstertidskriften Arena, ska diskutera utfallet av folkomröstningen i Schweiz i radioprogrammet Studio Ett, kl 17 i eftermiddag: Schweiz stoppar nya minareter.

  (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , , , )  Ursprungsartikel
  Källa: Dick Erixon (importerat inlägg)

  Minareter och halalslakt

  På Schweiz-inlägget (se nedan) har jag fått en hel del läsarreaktioner. Fortsätt gärna skicka mig synpunkter. Här vill jag återge två aspekter. En läsare skriver:

  I Schweiz är det förbjudet med minareter, som påverkar statsbilden och i vissa fall är skräniga. I Sverige är det förbjudet med halal- och kosherslakt. Jag ser inte riktigt skillnaden.

  Det är en intressant poäng som leder till frågan om religionsfrihet. En annan läsare skriver:

  Jag tycker du hittar en något underlig vinkling på Schweiz folkomröstning, ingenstans ser jag dig kritisera att ett land i Europa röstat för att begränsa religionsfriheten? Du jämför Schweiz med Saudi Arabien, är inte det att ställa väl låga krav på det demokratiska landet Schweiz. Det ända sätt på vilket jag kan uttolka ditt budskap är att det är rätt att kollektivt bestraffa den muslimska gruppen med att begränsa deras religionsfrihet? Vad är nästa steg?

  Jag ogillar också elitens självhat men jag ogillar även ickeelitens hat mot de som är annorlunda.

  Mitt svar i mejl blev:

  Jo men nu driver DN och andra det till att man antingen ska underkasta sig eller att vara emot underkastelse, och då väljer jag det senare.

  När detta självhat avlägsnats, vilket är det som måste ske för att integration ska kunna ske, blir inte minareter så laddade symbolfrågor som de nu blivit i Schweiz. Då blir inte arkitektaspekter någon stor sak, vilket jag inte tycker de ska vara.

  Men jag anser inte att man kan säga religionsfrihet och sedan göra vad faan man vill — så som en del tycks tolka det. Religion i ett sekulärt land handlar om privat religionsutövning. Bara för att sharialagar utgår från att religion är överordnad politik, betyder inte det att muslimer kan kräva att religon i religionsfrihetens namn ska överordnas politiken i Sverige.

  Som framgår av första läsarkommentaren anser uppenbarligen det politiskt korrekta Sverige (styrd av djurrättsaktivismen) att relionsfriheten gör halt vid vilket sorts kött man får tillreda genom slakt. Det tycker jag är en större inskränkning i religionsfriheten än minaretförbud. Mat är ändå en del av den personliga religionsutövningen.

  Så de ur svenskt etablissemang som nu gör utfall mot schweizarna kanske ska fundera en stund över vem det är som är mest “inskränkt” innan man dömer…?

  Jag hoppas att det schweiziska beslutet kan lätta på det tabu som finns kring de här frågorna. Och som gör debatten vimsigt snurrig och ologisk.

  (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , , )  Ursprungsartikel
  Källa: Dick Erixon (importerat inlägg)

  A teenaged girl visiting dad in prison get raped. Can you guess in what country?  Lockades till cell
 och våldtogs

  Den misstänkta mannen har flyttats till häktet i Västerås. Sverige - Sweden.
  Den 19-åriga flickan besökte sin pappa Då våldtogs hon i en cell av en annan fånge.
  Han är anhållen och har flyttats till häktet, säger förundersökningsledaren Joni Mäkinen.
  Den 19-åriga kvinnan besökte i lördags sin pappa i Tillbergafängelset utanför Västerås en öppen anstalt med besökstid 1016, lördag och söndag.
  När det är familjebesök får man besöka sina nära anhöriga nere på paviljongerna. Det är ganska fria förhållanden, säger kriminalvårdschef Christer Fränneby.
  Under besöket ska kvinnan ha kommit i kontakt med en 23-årig intern från södra Sverige. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska mannen fått kvinnan att följa med till hans cell. Där ska han sedan ha våldtagit henne.

  Sitter inne för sexbrott

  Jag kan bekräfta att det har hänt någonting där men kan inte gå in i detalj. Det är ett känsligt ärende, säger förundersökningsledaren Joni Mäkinen vid Västeråspolisen.
  Den misstänkte mannen avtjänar enligt uppgift ett fängelsestraff för sexualbrott.
  Personalen på anstalten fick besked om händelsen i söndags. När kvinnan polisanmälde våldtäkten togs beslutet att flytta mannen till häktet i Västerås.
  I går hölls ett första förhör med 23-åringen på polishuset. Efteråt beslutade åklagaren att anhålla honom, misstänkt för våldtäkt.
  Det pågår en förundersökning och han kommer naturligtvis att höras mera om det här, säger Joni Mäkinen.

  Polisen säger inget

  Sent i går kväll hade 23-åringen ännu inte fått någon advokat. Polisen ville inte kommentera hur mannen ställer sig till anklagelserna.
  Kriminalvårdens säkerhetsavdelning ska nu göra en egen undersökning av händelsen.
  Det är stora lokaler så det är svårt att se om någon går därifrån, säger Christer Fränneby

  Artikel:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/art...

  Läs följande bloggar som är bland de mest lästa politiska bloggarna i Sverige.

  De har två saker gemensamt.

  1. De skriver om hur verkligheten ser ut i Sverige vilket inte reflekteras i de stora media. De skriver ärligt om massvåldet, invandrarvåldet och de negativa konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen. De talar om vilka som ligger bakom det mesta av massvåldet, de ljuger inte. Tidningarna antyder att svenskar ligger bakom nästan all grov våldsbrotttslighet. Det är inte sant, invandrarna ligger bakom det mesta.

  2. De flesta av bloggarna har stoppas av tidningarnas politiska kommissarier, de är förbjudna att länkas till de stora tidningarnas artiklar via Twingly. De stora media vill inte spida de sanningar om hur Sverige ser ut och tidningarna bedriver därmed censur mot den information som skrivs i bloggarna. Tidningarna länkar bara till banala ickepolitiska bloggar eller vänsterbloggar som håller med tidningarnas politiska agenda.

  Därför är det viktigt att sprida information om hur Sverige verkligen ser ut. Läs bloggarna och sluta köpa de stora tidningarna. De ljuger och censurerar, hjälp inte tidningarna, betala inte för deras lögner. Läs gratisversionen online, men lita inte på dem. Analysera kritiskt vad som skrivs och gå till bloggare och jämför sanningen, skillnaden är skrämmande. Fakta och viktig information får ni hos bloggarna, statligt kontrollerad media undanhåller avsiktigt nästan all viktig information så det oundvikliga folkupproret skjuts på framtiden.
  http://politisktinkorrekt.wordpress.com/
  http://frianyheter.wordpress.com/
  http://natverkmotpk.blogspot.com/
  http://imittsverige.blogspot.com/
  http://thoralfalfsson.webblogg.se/
  http://robsten.blogspot.com/
  http://everykindapeople.blogspot.com/
  http://www.rakryggad.blogspot.com/
  http://jihadimalmo.blogspot.com/
  http://www.klaric.se/
  http://antiism.wordpress.com/
  http://affes.wordpress.com/
  http://www.rebell.dk/
  http://tankesmedjanfeminix.blogspot.com/
  http://www.svenskmedia.blogspot.com/
  http://www.ansiktsburk.blogspot.com/

  Ursprungsartikel
  Källa: Whathitthefan YouTube Channel (importerat inlägg)

  Förtroendeklyfta!


  Schweiziska folket vägrade lyda regeringens påbud att rösta nej till minaretförbud. Allt pekade på ett nej, ändå röstade folket ett skallande JA!

  ”Utöva er religion fritt, men rör inte vår kultur”! Valet visar på en förtroendeklyfta mellan det politiskt korrekta etablissemanget och en överkörd allmänhet! Något säger mig att svenska allmänheten upplever samma sak!

  FN:s råd för mänskliga rättigheter har antagit en resolution om att religionskritik skall betraktas som ett brott. Man tror knappt det är sant! Muslimska, icke demokratiska länder, ligger bakom förslaget.  Hur trovärdigt är då FN i dessa frågor?

  SVD skriver: De senaste åren har FN allt mer kommit att bli ett redskap för diktaturer att tysta ned kritik mot islam.

  Den mest konstruktiva utvecklingen är därför att verka för att muslimer och andra som lever under islamofascistiska regimers förtryck ska få samma rättigheter som befolkningen i de demokratiska länderna.

  Till förtret för det politiska etablissemanget låter detta sig inte göras utan att samtidigt kritisera islam. För att göra omelett…..

  Fritt åsiktsutbyte är demokratins hörnsten!

  Amnesty: Jag tycker det är högst rimligt att varje land har full religionsfrihet. Duger inte det? Många länder har ingen religionsfrihet alls. Jobba med det tack!

  Signaturen ”Jerry” kommenterar:

  Jag fick inte ta med min bibel när jag reste till Saudi. Det är mycket värre religionsdiskriminering än det som hände i Schweiz idag.”

  Det är inte rimligt att en nation skall tvingas känna sig överkörda av främmande religioner, i synnerhet inte en religion man fruktar! Muslimer är ansvariga för att islam har fått dåliga rubriker! Ingen annan!

  Många muslimer vill ej ha ett muslimskt samhälle

  Jag har fått medhåll även av muslimer på min blogg. Inte så konstigt om man tänker efter. Tror ni att muslimer i väst vill ha ett muslimskt samhälle? Tänk om! Varför flydde dom till väst.

  Signaturen ”Persier” kommenterar:

  De som är muslimer och vill ha ett muslimskt styre i har ju alla möjligheter i världen att åka till ett muslimskt styrd land. Varför i hela friden flyttar de till ett demokratisk land och vill ha islam där?!?!”

  Även dom känner sig hotade av ett växande islam, för dom vet vad det innebär.

  Schweiz folkomröstar  om minareter

  Schweiziskt nej till fler minareter

  Muslimer bestörta över minaretförbud

  Protester efter nej till minareter

  Schweiz folkomröstar om minareter

  Schweiziskt nej till fler minareter

  Minaretfrågan delar schweizare

  Kritik av religion får inte förbjudas

  Ja till förbud mot att bygga minareter

  Hätsk debatt om minareter i Schweiz

  Posted in islam


  Ursprungsartikel
  Källa: Klartexten! (importerat inlägg)

  Schweizarna visar integrationens totala misslyckande

  Schweiz hade igår folkomröstning om nya minareter skulle förbjudas. Huvudstadsbladet rapporterar, Schweizarna röstade emot minareter:

  De officiella resultaten visade att mer än 57 procent av schweizarna ville ha förbudet. Minareterna är böneutroparnas torn som vanligen byggs i samband med de muslimska moskéerna.

  Genast fördömer svenska journalister folket. Dagens Nyheter skriver i ledaren Bara förlorare:

  Vi kan vänta oss en inflation i intolerans. Och vi kan vänta oss en expansion. Främlingsfientlighet smittar. Det är ingen slump att det ena högerextrema partiet efter det andra spritt sig från land till land i Europa.

  Det är säkert vad vissa krafter önskar, men varför röstade majoriteten som den gjorde?

  Jag tror följande formulering i DN:s etablissemangsanalys ger en förklaring. DN kräver nämligen folkets underkastelse:

  Men majoritetssamhället tar också för egen del en stor risk. När klyftorna mellan människor ökar, ökar också risken för upplopp och motstånd. Schweiz riskerar att bli ett våldsammare samhälle för alla parter.

  Icke-muslimer ska alltså underkasta sig muslimska anspråk för att slippa bli utsatta för våld.

  Vad är det för politik, bästa DN-redaktion!

  Ska Europas folk lydigt agera enligt varje hotelse man utsätts för? Hur kan DN överhuvutaget ta upp detta? Både ur européiskt och muslimskt perspektiv är det ju förnedrande (DN generaliserar och utgår ju från att muslimers språk är våld).

  DN:s underkastelse tar inte slut där, man skriver också:

  Relationen till den muslimska världen kommer säkert att kompliceras.

  Jaha, och varför kompliceras inte Saudiarabiens relationer med Europa pga att det är förenat med fängelse att ens inneha en bibel? Va? Skitsnack! Det finns ingen världsdel som är så tolerant som Europa.

  Att DN själv framför hot om sämre handel och utbyte med muslimska länder, visar hur totalt misslyckad integrationspolitiken är.

  I Sverige och i Europa startar den i att vi ska underkasta oss andra kulturer och religioner, men de ska inte anpassa sig efter våra kulturer och traditioner. Då blir vi hotade, då blir vi utsatta för våld. Därför: Lyd vad andra delar av världen säger. Stå inte upp för den egna identiteten.

  Det är denna vanvettiga underkastelse som gör att integrationspolitiken inte fungerar i Europa. Etablissemangen i politik och medier är smittade av ett självhat som inte finns ute i folkdjupet.

  Varifrån kommer detta besynnerliga självhat som nu driver Europas folk till att sätta ner foten och säga nej? Jag tror det beror på att flertalet i etablissemangen är vänster och de avskyr kapitalismen och friheten. I detta känner de större samhörighet med andra som starkt ogillar frihet, religioner som islam.

  Men det är inte så folket i olika europeiska länder ser det. Man är stolt över sin identitet och tradition. Man är inte beredd att ge upp dem, inte ens under hot.

  Integrationspolitiken behöver trycka på “reset”-knappen. Den måste starta om från noll. För ingenting har misslyckats så kapitalt som integrationen av nyanlända till Europa. Tvärom ökar slitningarna och motsättningarna. Politikerna, myndigheterna och medierna har tappat greppet. Ingen lyssnar på dom längre, för de har inget vettigt att säga. Deras återkommande mantra är: underkasta er främmande kulturer, de är mycket bättre än era egna. Och gör ni inte det får ni skylla er själva att ni blir utsatta för terrorism och våld.

  Det är exakt vad Dagens Nyheter menar i dagens ledare. Och det leder rakt åt helvete.

  (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , , , )  Ursprungsartikel
  Källa: Dick Erixon (importerat inlägg)

  Demokratin segrade i Schweiz..

  Jubel hos ytterhögern

  Samtidigt som muslimer världen över reagerar med bestörtning över Schweiz nej till minareter så jublar ytterhögerpartier över hela Europa, däribland Sverigedemokraterna, över resultatet. ”Minareterna är en av de främsta symbolerna får såväl mångkulturalismen som islamiseringen av Europa”, sade partiledaren Jimmie Åkesson i ett uttalande.

  Muslimer bestörta över minaretförbud

  22 av Schweiz 26 kantoner, totalt 57,5 procent av väljarna, röstade ja till att göra Schweiz till det första landet i världen med totalförbud mot att bygga minareter, alltså muslimska bönetorn.
  -Detta är inte bara en attack mot religionsfriheten, utan också ett försök att förolämpa det muslimska samfundet i och utanför Schweiz, sade Egyptens stormufti Ali Gomaa, en av sunniislams ledande skriftlärda, enligt nyhetsbyrån Mena.

  Schweiziskt nej till fler minareter

  Med över 57 procent av rösterna i söndagens folkomröstning sade invånarna i Schweiz nej till fler byggen av minareter i landet. Utslaget är besvärande för både regering och parlament som avvisat förslaget om byggstopp för muslimska bönetorn.

  Schweizarna visar vägen i kampen mot islamiseringen av Europa. Varför är det så svårt för alla andra att acceptera att det schweiziska folket i demokratisk ordning har röstat i ett demokratiskt val att förbjuda minareter i Schweiz? Vill man nu pådyvla att det schweiziska folket inte får använda sig av sina demokratiska rättigheter? Kommer vi att se liknande händelser i Sverige? Där folkets vilja inte accepteras så länge denna vilja inte överensstämmer med det politiskt korrekta?

  För muslimerna i Schweiz är det nu bara till att acceptera detta förbud, för det kan väl inte vara så att muslimerna anser sig stå över demokratin? Att sen uttala sig att det skulle vara ett förbud av religionsfrihet är enbart befängt och inte verklighetsförankrat. Vad har minareter att göra med att man utövar sin religion? Sin religion kan man utöva i sitt hem om det behövs.

  Dragan
  Dragan Klaric

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  Technorati technorati tags: , , , , , ,

  Jag har placerat min blogg i Helsingborg på bloggkartan.se  Ursprungsartikel
  Källa: Dragan Klaric (medlem)

  Schweizarna röstade igenom förbud mot minaretbyggen  Över 57% av schweiziska folket röstade i söndags igenom ett förbud mot byggen av minareter (böneutropartorn) på moskéer i landet.
  Folkomröstningen föregicks av 100.000 namnunderskrifter, efter ett initiativ av Schweiziska folkpartiet, SVP, som är landets största parti med nära 1/3 av rösterna.

  Sändes: 2009-11-29

  Ursprungsartikel
  Källa: MXCartoons YouTube Channel (importerat inlägg)

  Märkligt tonläge i våra tidningar

  Att vårt mediala etablissemang inte gillar utslaget i gårdagens omröstning om minareter i Schweiz är inte förvånande och var inte att vänta. Ändå så blir jag förvånad över de formuleringar som används i våra tidningar. Besvikelsen över resultatet är kanske så stor att proportionerna har förvrängts och övergått i ren ilska. Först läser vi på DN opinion hur redaktionen förfaller till att skriva rena obegripligheter över valresultatet. Så här skriver redaktionen.

  En fråga man kan ställa sig är hur SVP kommer att ställa sig till de fyra minareter som redan finns. Ska de rivas? Hur mycket våld kan ett samhälle tåla innan det slår tillbaka?


  Hur mycket våld kan ett samhälle tåla? Det är alltså inte upplopp, våldtäkter eller andra sådana kriminella handlingar som redaktionen skriver om, utan en folkomröstning! Här går redaktionen utanför det som kan anses smakligt, här vänder man svart till vitt och tvärtom med ett retoriskt grepp. Samtidigt nämner redaktionen "intolerans" ett stort antal gånger. Vi tar några exempel.

  Intolerans botas inte av nya, hårda lagar – de får den i stället att växa.


  Vi kan vänta oss en inflation i intolerans. Och vi kan vänta oss en expansion. Främlingsfientlighet smittar.


  Vi undrar hur mycket tolerans redaktionen visar mot en lagenlig folkomröstning? I själva verket är det DN:s redaktion som uppvisar intolerans. Tyck som vi och hylla det mångkulturella samhället, i annat fall är du främlingsfientlig och skall bekämpas med alla tillbuds stående medel. Exempel vi hittar på detta budskap finns i riklig mängd i texten. Vi tar några exempel på detta.

  Civilisationens och anständighetens fernissa är tunn och när den skrapats bort finns nästan inga gränser längre för vad människor kan säga och göra. Det är därför man måste kämpa för varenda tum när främlingsfientliga försöker flytta fram sina positioner.

  Ett litet steg följs ofta av ett längre. Därför gäller det att se till att de inte får det där första.


  Redaktionen har helt rätt. Reaktionen på omröstningens resultat visar att "anständighetens fernissa" redan skrapats bort och intoleransens fula tryne sticker oblygt fram i våra tidningar.

  Vi läser om förtäckta hot mot Schweiz efter utslaget i omröstningen. T.o.m. al-Qaida nämns lite i förbigående och det finns ingen gräns för hur dåliga handelsförbindelserna kommer att bli. Så här står det i SvD.

  Nu befaras argsinta reaktioner från muslimska länder, särskilt som minaretförbudet kom på sista dagen av muslimska Hajj (pilgrimsfärd till Mecka). Utrikesministern är tydligt orolig för angrepp på Schweiz, och sade på söndagen att "vi har ringt till alla våra ambassader i arabländerna". Från Kairo rapporteras om planerade bojkotter mot Schweiz.
  Schweiziskt näringsliv varnar för att landets export till muslimska länder, värd över hundra miljarder kronor årligen, kan drabbas. Imamen har sagt att "jag blir inte förvånad om al Qaida tar fram slagord mot Schweiz".


  I klartext, om inte utslaget i en demokratisk folkomröstning blir det rätta så kan "angrepp" väntas som bestraffning. Media hjälper villigt till att förmedla den hotfulla stämningen, som än så länge endast finns på tidningarnas redaktioner är det väl bäst att tillägga. Vad gäller allt tal om bojkott kan vi ju rent hypotetiskt vända på steken. Tänk är följande scenario, om inte västländer får bygga kyrkor i vissa arabländer så tänker vi ekonomiskt bojkotta dem. Det låter inte så värst troligt eller vettigt och samma förhållande borde väl gälla nu, och då talar vi ändå bara om minareter, inte om hela moskéer.

  Man får osökt känslan av att väst skall böja sig för något outtalat hot från arabvärlden. Ännu har inga sådana hot uttalats och det är nästan så man får känslan av att media driver fram dessa reaktioner, eller kanske rent av hoppas på dem för att slippa fler liknande omröstningar. Om inte media slog upp detta så stort och på detta braskande sätt skulle förmodligen risken för allvarliga reaktioner minska betydligt.

  Ursprungsartikel
  Källa: Robsten blog (medlem)

  Geert Wilders vill ha folkomröstning om minareter

  Geert Wilders gratulerar Schweiz för utgången av folkomröstningen som innebär att man nu stoppar byggandet av fler minareter i landet, skriver Telegraaf.

  Wilders uppmanar nu regeringen att hålla en likadan folkomröstning i Nederländerna. Om regeringen säger nej kommer Frihetspartiet initiera en namninsamling.

  I Österrike har de nationalistiska partierna i parlamentet uttalat sig positiva till valutgången i Schweiz. FPÖ:s partiledare Heinz-Christian Strache säger att det är en tydlig markering mot radikal islamism, och vidhåller att hans eget parti även fortsättningsvis kommer motsätta sig byggandet av minareter i Österrike.  Ursprungsartikel
  Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

  Insändare: Är Sverige Rasistiskt?

  [INSÄNDARE]
  Under den gångna månaden har vi kunnat följa debatt efter debatt, i tidningar och tv. Frågan som många vanliga medborgare ställer sig: Har klimatet i Sverige förändras?
  Själv sitter jag begraven i min roman om andra världskriget, ser den oerhörda förödelsen som Nazi-tyskland stod för. Leker med olika rollfigurer ett hopp om att se någon medmänsklighet i en övertygad Nazist, misslyckas självklart, men diskriminering kan ta sig många olika former.

  Jag anser att det svenska folkhemmet är utsatt för en fullständig och obarmhärtig attack från de styrande – journalister och politiker. I vårt oförstånd tvingas vi stå med mössan i handen likt tiggande grindpojkar bocka för överhögheten och i armod acceptera alla förändringar av det svenska.

  Vad som totalt förringas av de makthavande är det faktum att detta land är uppbyggt av våra förfäder i ett hopp om en dräglig tillvaro. Det är deras strävan som vi skördar frukterna av. I det land som vi alla skall vara stolta över – invandrare eller inte – röd som blå.

  Det finns en anledning till att Sverige är bra (eller var bra) – tolerans och respekt för andra. Är det denna tolerans som försatt oss i den nuvarande situationen? Vem vet!

  Börjar vi tumma på dessa givna regler tappar även Sverige som nation det mest självklara. När medborgare börjar känna sig som främlingar i sitt eget land är katastrofen ett faktum. När politiker och journalister nervärderar det Svenska är cirkeln sluten. Svensken är diskriminerad i sitt eget land av makthavare. Detta kan ta sig många uttryck. Allt för att göra sin röst hörd.

  Kommuner vägrar att ta emot flyktingar. I undersökning efter under sökning stiger SD siffror likt en överhettad termometer infekterad av svininfluensan. På bloggar och diskussions forum regerar rasistiska ordval som en självklarhet. Lika självklart som det Svenska folkhemmet. I tidningar och på partistämmor kan vi läsa om de etablerade partiernas förberedelse för att utestänga SD från riksdagen i händelse av en valframgång.
  Frågan är: Hur kommer de att agera i det läget när invandringen är så stor att man skapar ett eget parti och kandiderar till riksdagen?

  Kommer svenska kvinnor acceptera en återgång till det förgångna? Kommer Journalister och politiker se det som en frisk fläkt likt en ljuvlig bris en sommardag? Vad är det som händer? En fråga som vi alla bör ställa oss!

  Är det så att de erkända partierna totalt har negligerat de strömningarna som florerar likt en stormvind genom samhället.

  Är det så att det etablerade partierna är så rädda för att förlora makten så att de tar till odemokratiska medel utan att erkänna sitt eget misslyckande. En miniatyr av Sovjet och Nazityskland. Oliktänkande är icke accepterat, eller är det bara typiskt svenskt att gömma huvudet i sanden och hoppas att de snart ska sluta att blåsa? Antagligen.

  Politiker och Journalister har under lång tid förringat de åsikter som har med invandring att göra. Att som medborgare ha en åsikt är ofta likstämmigt med att vara rasist, eller än värre en nazist. Inget som är negativt får skrivas om invandring. Detta är ett outtalat faktum. Men när till och med invandrare överväger en röst på SD är det något som är fel – riktigt fel.

  Man ådagalägger kommuner att med öppna armar ta emot flyktingbarn. Sker inte detta skall partipiskan vina från berörd överhöghet.Tidningar och etablissemanget slår med obönhörlig kraft via olika undersökningar som visar entydigt att "visst" vill de ta emot flyktingar. Dessa undersökningar är vinklade på ett sådant sätt att utgången är given innan frågan ställs.

  Som medborgare är förvåningen stor när det visar sig att dessa barn är tonåringar som närmar sig tjugo i de flesta fall. Vissa kan inte ens precisera sin ålder. Trots detta envisas Politiker och journalister med att kalla dem barn vilket omedelbart associeras till ungdomar under fem år.

  Det finns en sammanhållning i detta land mellan politiker och journalister åsikten skall representera den allmänna hållningen i detta land. De överhöga har en tyst överenskommelse där inga tveksamheter får förekomma. Det är liktidigt med att Tyskland bjuder in domaren på kvällssupé dagen innan en VM final i fotboll mot Italien.

  Den allmänna hållningen i detta land är: Du inte skall inte ha en åsikt utan foga dig i leden som alla andra.

  Denna förljugenhet från våra makthavare och journalister är bara en fadäs i raden av en totalt misslyckad invandringspolitik. Detta är inte bara ett fenomen bland makthavare utan något som återspeglar sig bland poliser, lärare, tjänstemän inom det statliga. Som på givna direktiv från en överhöghet icke får uttala sig om de problem som föreligger.

  När pådrivande instanser väljer att sopa problem under ytan uppkommer konflikter, när vår överhöghet väljer att bortse från de konflikter som uppkommer i samband med slutna ögon och axelryckningar, uppkommer otvetydigt kulturkrockar. När de folkvalda inte försvarar sin egen befolkning och kommer med acceptabla förklaringar vilka ska då göra det. SD?

  Vad den okonstlade medborgaren vill ha svar på är enkla saker när han eller hon sitter på sin kammare i sitt totala oförstånd:

  • Varför brinner det i alla förorter?
  • Varför kallas polisen rasister?
  • Varför sker det så många brott, hedersmord och så mycket kvinnoförtryck?
  • Hur kan vi ta in 120000 personer detta år när vi inte själva har jobb?
  • Vad ska de leva på, bidrag?
  • Hur många av dessa tonåringars familjer kommer att ansluta inom ett år?
  • Hur ser statistiken ut när det gäller anhöriginvandring?
  • Varför är det så få flickor som anländer, är inte dessa mer utsatta?

  Våra politiker var noga med att påpeka att det inte bara var pojkar som kom till Vellinge. Det lät som en självklarhet, i det uttalande som gjordes i tv4. Men sanningen är den att flickorna utgör ca 1% vilket inte redovisas, Varför?

  Vad kostar den svenska invandringen per år? 60.000kr per person i månaden enligt Malmö kommun. Det innebär att varje invandrare kostar 7.200.000kr per år plus försörjning, lägenhet, sjukvård, mediciner etc. Vi har tagit emot över hundratusen detta år för att inte tala om alla tidigare år.

  Jag tror att det var en blunder av rådande politiker att bekräfta den summan – partipiskan kommer att vina.

  Hur många av de senaste årens invandrare har jobb?
  Hur många av de kvinnor som kommit hit har en försörjning av egen kraft?

  Man behöver knappast vara raketforskare för att inse att ovan är några av frågor som ockuperar de svenska själarna och kräver ett svar från våra makthavare. Varför kan inte politiker ta det ansvaret och berätta? Räta ut alla frågetecken – gör den svenska folksjälen lugn. Jag förväntar mig inte att några siffror kommer att presenteras. Detta är antagligen en lika fördold hemlighet som Sveriges samröre med nazi-Tyskland under andra världskriget och det är tråkigt.

  Det är detta som gör SD till det parti de är i dag. Politikers och Journalisters oförstånd och i samförstånd undanhålla den svenskhet som finns i dag. Läser Lena Sundströms artikel i söndagens AF anggående Vellinge. Artikel är inte bara dåligt skriven. Frågan är om kamratposten skulle ens skulle överväga ett införande.

  Men att jämföra Auschwitz med Vellinge flyktingarna är antagligen att dra slipstenen lite väl långt. Det är inte bara sakfel utan ett klart övertramp och interpreterar på  en världsfrånvaro som når oanade höjder. Men ett tydligt exempel.

  Från journalister tävlar man i att visa hur osvenska vi alla är med Jan Guillou i spetsen – vikingar vad är det? Möjligtvis en parantes i historien – det mesta skrönor. Något som några herrar hittade på i slutet på 1800 talet i götiska förbundet med Erik Gustav Geijer och Esaias Tegnér som företrädare. Glömmer helt den normandiska erövringen av halva Europa på 1000-talet. Normanderna kom ursprungligen från Skandinavien och är ättlingar till vikingarna som inte fanns (enbart som en parantes) enligt Jan Guillou. Dessa Normander ingick den totala förändringen av Europa ända ner till Sicilien. Den förnekelsen av vårt skandinaviska arv som återspeglas gång på gång i våra journalister arbete med att nervärdera det svenska till förmån för det mångkulturella.

  Den journalistiska fegheten återspeglas dagligen i den nyhetsbevakning som genomsyrar den svenska debatten och kan ta sig många uttryck. För att ta ett exempel: Kerstin Weigl Aftonbladet har en artikelserie "vad gör vi med alla sjuka män" artikelserien är bra i sig och debatten bör defensivt föras framåt. Här har Aftonbladet valt att publicera offren men inte gärningsmännen – vilket belyser de problem vi står inför – bli ihjälslagen på gator eller torg och få din bild publicerad. Gärningsmännen skrattar och gör om samma sak igen. Jag förordar inte, en helt skrupelfri press men eftersöker någon form av balans. Problemet är att vi ser ner på allt som är svenskt på ett nervärderande sätt. En axelryckning från så kallade förståsigpåare. Att det svenska arvet är något fult. Du kan ju äta kebab och pizza nu. Det är kultur.

  Tydligen finns det enligt makthavare, "kultur" i andra länder men inte i Sverige,som Svensk har du ingen kultur, jo möjligtvis att dansa runt midsommarstången. Maud Olofsson sitter i morgonsoffan på tv4 och säger "svensk kultur vad är det? Låt en politiker från Frankrike Italien Spanien Portugal Norges säga det. Den karriären inom det politiska forumet är omedelbart över. Att tillhöra en nation ger stolthet, och i min värld är det en självklarhet. Nu säger säkert många: han är rasist. En normal reaktion från vissa och återspeglar bara min ståndpunkt – att problemet är alvarigare än vi vågar erkänna. Nej säger jag det är jag inte jag är stolt över Sverige. Stolt över vår samhällssyn. Abraham Lincoln sade på 1800-talet att ett hus som söndras av inre stridigheter kan inte fungera, detta är sant, jag tror att ett folk som inte får känna tillhörighet utan förväntas blanda sin egen kultur med andra får svårt att hålla ihop som nation. Jag tror att det är viktigt att alla övergångar sker med befolkningens tysta medgivande. Inte via förljugenhet och undanhållande av fakta. Detta skapar en grogrund för rasism och revolter- ett historiskt faktum. Att ha en åsikt gör inte en rasist. Men jag är uppriktigt trött på dessa korrektfulla politiker och journalister som med en dold agenda underkuvar min intelligens. Trött på att inte få ha en åsikt. Trött på att inte få hissa svenska flaggan utan att bli härled till att vara nationalist med gräns till Nazist. Trött på okunniga politiker som inte fattar vad som håller på att ske.

  Det är inte SD politiska agenda som tar dem till rikdagen 2010. Det är inte invandrarna som fått dem till talarstolen. Det de nuvarande politikerna och journalister som i sitt oförstånd banat vägen rakt in i regeringen.

  Jag vill å det tydligaste markera att jag inte associerar med Sverige demokraterna, men enligt praxis i detta land får vederbörande inte ha en åsikt i en infekterad fråga. Som Nazitysklands företrädare Amiral Dönitz med vargflockens bejakare förpassade Storbritanniens så stolta flotta till ihåliga plåtvrak i havet mörka tomb. U-båtar. De finns där: men syns inte (sensmoral). Antingen ska statsborgaren hålla tyst eller hamna i ett utanförskap av ledande politiker och Journalister.

  Denna artikel kommer antagligen inte bli publicerad viket enbart förstärker min ståndpunkt. Men jag är djup oroad.

  Suck… Bra jobbat korkbollar.

  Caspar Blomberg  Ursprungsartikel
  Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

  57,5 procent röstade ja till minaretförbud

  Varför inte passa på att unna sig själv eller katten något schweiziskt i veckan?  Ursprungsartikel
  Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

  I en demokrati kan man inte rösta fel

  I Schweiz har en majoritet i val sagt nej till fler minareter. Schweiz har en lång tradition av att folket kan avgöra frågor i val och att regering och parlament sedan måste respektera valresultaten. De flesta av etablissemangen i Västeuropa ryser vid blotta tanken på sådant då man anser att demokrati är till för att manipuleras efter deras vilja och att det folkliga inflytandet bör hållas cermoniellt. Så nu höjs det på ögonbryn och rynkas på näsor över valresultatet i Schweiz. Det är ändå tragikomiskt att de som motsätter sig ökat inflytande för en lära som med beklämmande få undantag visat sig vara totalitär så fort den fått reell makt brännmärkts som extremister av dem som medlöpare till verklig extremism. Det är dock ingenting nytt. I Sverige under fram till murens fall så var "anti-sovjetism" något som ansågs suspekt och extremt, trots att det rörde sig om en berättigad kritik av en av världshistoriens blodigaste diktaturer. Ungefär samma mekanismer, och i vissa fall samma människor, är verksamma även idag men då är brännjärnet märkt med "islamofobi" och "rasism". Tycker man att den svenska debatten i frågan varit livligare än vanligt på sistone så kan man jämföra med en TV-debatt i Italien för några veckor sedan (se nedan). Avslutningsvis är det närmast komiskt när Aftonbladet TV gör ett inslag om ämnet på 2:11 och fyra av fem intevjuade mot förslaget trots att nästan 60% röstade för. SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet TV, GP, Sydsvenskan

  Ursprungsartikel
  Källa: Bryntes betraktelser (importerat inlägg)

  Moskeförbud väntas i hela Europa.

  Inte i morgon, men inom några år så blir det med stor säkerhet ett förbud för moskeer att fritt operera och utbilda.

  Förutsättningarna för ett förbud är att partier som är emot en okontrollerad massinvandring av muslimer växer sig starka. Många europeiska partier växer just nu väldig snabbt,

  En annan förutsättning för ett moskeförbud är att den breda allmänheten får insikt om vad moskeerna lär ut, hur islams spriding inverkar på samhällena där ett stort antal muslimer bor.

  Utan en kulturell förståelse och insikt så inser inte folk hur allvarlig faran med islams utbredning är. I England inser man hur allvarligt problemet är. Det politiska parti som inser faran, BNP har växt snabbt, men är ännu ganska litet. Partiet har ännu inte fått något brett folkligt stöd för ett förbud mot moskeer. Stödet växer där men det kan ta tid, mer terrorbombningar, fler områden med Sharia lagar, och fler no-go områden för icke muslimer innan folk inser vilken fara de tolererat.

  Tolerans är bra. Men när tolerans övergår till underkastelse och tolerans för att andra kulturer tar över ens egen ort, ens eget land, ens egna lagar, ens egna skatteintäkter som skulle använts till ens eget folk, då har man gått för långt och kanske inser, för sent, att man har överlämnat demokatin till intoleranta minihitlers.

  Sverige kan inte vänta till demokratin avslutats med införande av sharia-liknande lagar.

  Moskeerna måste stoppas nu, och de asylinvandrade muslimerna måste informeras om att de måste återvända till sina hemländer så snart som möjligt.

  Minareter ska givetvis förbjudas, det tyckte 57 %, i vissa områden up till 80 % av Schweizarna. Frågan är varför de inte förbjudit moskeerna.

  Frågans känslighet demonstreras av Svenska Dagbladet som just nu censurerat bort 70 blog kommentarer, 100 % av dem. Vad är SvD rädda för, allahs hämnd?

  Religionsfrihet ska bibehållas, men muslimer kan be i hemmet, inte på gatorna som de gör i Frankrike trots att de har närliggande moskeer där, se filmen nedan. För muslimer är det aldrig tillräckligt oavsett hur många moskeer, landområden och bostadsområden de får av värdsamhället, de ska alltid ha mer. De naiva som inte inser det borde flytta in i muslimska områden för en personlig kurs i hur de försöker ta över en ort och ett land. svd dn dn ab ab

  Här kan man lära sig mer om islam. http://www.youtube.com/user/STOPShariaLAWnow
  Ursprungsartikel
  Källa: MiljonprogramPartiet (importerat inlägg)

  söndag 29 november 2009

  Sekten formerar sig


  Olof Ruin -  f.d.demokrat
  Stockholms intellektuella har tillsammans med journalister och politiker hjälpt till att dölja det som pågår i Sverige. Men när det Nya Partiet kommer in i riksdagen blir det slut på friden.

  Därför kommer nu en efter en och med sinnrika förslag hur det Nya Partiet ska isoleras.  Och förslagen, tro mig, kommer att radikaliseras påtagligt under det närmaste året. I Sverige upprepas ofta rädslan för fascismen: Men är det ordet eller dess innehåll man är mest rädd för?

  Jag tror många av Stockholms intellektuella hellre skulle dö än erkänna att de stått på fel sida i detta konsekventa och perversa utbyte av den egna befolkningen.

  - Nå, dö då.

  Ref: Dn Svd

  Posted in politik


  Ursprungsartikel
  Källa: Gotiska Klubben (importerat inlägg)

  Antisemitism vanligt bland invandrare


  Uppemot 75 procent av invandrare i Danmark från fem länder, och knappt 20 procent av etniska danskar, har antijudiska hållningar.

  Misstro och fördomar mot judar i Danmark är därmed inte bara något som gror i extremistgrupper, skriver tidningen Kristeligt Dagblad.

  Siffrorna kommer från undersökningen Danmark och de främmande: Om mötet med den arabmuslimska världen.

  Undersökningen bygger på samtal med drygt 1 500 invandrare från fem olika grupper – turkar, pakistanier, somalier, palestinier och personer från det tidigare Jugoslavien. Dessutom intervjuades 300 etniska danskar.

  Alla fick tre frågor som handlade om attityder till bestämda grupper i samhället, inte bara till judar. Men det var judarna som de fem invandrargrupperna var mest misstänksamma och fördomsfulla mot, enligt undersökningen.

  Corren

  SVT Sydnytt rapporterade även häromdagen att hatbrott mot judar ökar i Malmö.

  I januari i år brann judiska kapellet i Malmö och synagogan i Helsingborg blev utsatt för attentat.

  Det här är ett par av de antisemitiska hatbrott som anmälts till Skånepolisen i år. Sammanlagt har 76 antisemitiska anmälningar kommit in i år och det är mer än en fördubbling jämfört med hela 2008. Det visar statistik från Skånepolisen och Judiska församlingen som tidningen Metro rapporterar om.

  Värst var läget under Israels konflikt i Gaza och under bråken i samband med Davis Cup-matchen i Malmö. Men trots att det har gått en tid sen de händelserna så består hotbilden mot judar i Skåne.

  Judiska kapellet i Malmö är nu återinvigt men enligt församlingens säkerhetsavdelning består hotbilden mot medlemmarna.
  -Människor är försiktiga med att gå med judisk huvudbonad till exempel för att de är rädda för att bli attackerade, sade Jehoshua Kaufman, Judiska församlingen, till Sydnytt i oktober.

  SVT Sydnytt  Ursprungsartikel
  Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

  Hur man skriver en hel artikel utan att tala om vilka det är som gjort sig skyldig till överfallen.


  Detta mästerverk måste man beundra. Hon lyckas lägga all kraft och energi på att det är unga ”pojkar” utan att ens vara i närheten av att det är utländska ”pojkar” som begår dessa brott. Rader upp och rader ner, inte en stavelse om att det är invandrare som begår mer parten av dessa överfall. Inte ett ljud, inte ett. Läs den och fundera sedan på varför dessa våldtäktsmän som rör sig i kriminella kretsar överfaller svenska kvinnor? Kan det vara att de får ett stort fy på dig efter att de begår brott på brott på brott. De borde straffas och om möjligt utvisas.

  Mvh Varjager  Ursprungsartikel
  Källa: Varjager's Weblog (importerat inlägg)

  Mona Sahlin ska göra allt för att utestänga SD i riksdagen
  Ursprungsartikel
  Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

  Italiensk by förbjuder Niqab och Burqa på offentliga platser


  Italy Bans Niqab, Burka

  The MEMRI Blog 26 November 2009

  Italy has led the European countries by passing a law banning the wearing of Niqab or Burka [women's head to toe covering] in streets or public places. Police are authorized to demand that the women remove it, and that they pay a fine for breaking the law.

  Source: Akhbar Al-Khaleej, November 24, 2009 (…)

  Källa

  Egentligen är det en by (google översätter):

  I den norditalienska staden Varallo, får kvinnor inte bära burka mer. Tecken på italienska och arabiska hänga ute på gatorna.

  Förbudet mot burqas och Nikab antagits av stadens borgmästare räknas 7.500 invånare, Gianluca Buonanno. Han tillhör de främlingsfientliga Lega Nord part. Kvinnor som täcker själva bör klargöras att ”personlig identifiering skulle vara” svårt eller genom ett sådant slöja var omöjligt att förklara Piemonte samhället såsom vägskyltar utformat sina affischer. Dessutom stod sådana ”vanor mot våra traditioner och säkerhetsnormer”. Vad hotar böter veil-bärare kan, var inte omedelbart klart.

  Tysk tidning
  Italiensk tidning  Ursprungsartikel
  Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

  Stoppa prostitutionen!


  53-åriga Veronica Lao skall skiljas från Silvio Berlusconi, värd 90 miljarder kronor.

  Hon begär nu 37 miljoner i månaden. Han vill ”bara” ge henne 3 miljoner i månaden!

  Hon säger sig ha vant sig vid ett liv i lyx. Hon får väl vänja av sig då, eller hur? Varför kan hon inte börja jobba på McDonalds? Vad säger att hon skulle få fortsätta att spendera hans pengar? Skulle dom inte skiljas?

  Ifall dessa lycksökare inte får att öre efter skilsmässan, då först vet vi att det är kärlek och inte prostitution!

  Inte en spänn säger jag! Vi skall inte stimulera lyx-prostitution!

  SVD

  Italiens dyraste skilsmässa

  Berlusconi är på krigsstigen

  Berlusconi "obotlig lögnare" enligt frun

  Ljudband utpekar Berlusconi som sexköpare

  Modellaffär hotar Berlusconi

  Berlusconi stoppar ”privata” foton

  Vatikanen tar Berlusconi i örat

  Nya turer i Berlusconi-såpan

  Berlusconis fru vill skilja sig

  Avklädd Berlusconi hängs ut

  DN

  Posted in Ekonomi, Familj


  Ursprungsartikel
  Källa: Klartexten! (importerat inlägg)

  Patrik Ohlsson (SD) ger svar på tal

  SD visar sitt verkliga ansikte

  ”Bristen på förståelse för andras villkor kan knappast illustreras tydligare än SD:s agerande i Vellinge, skriver Hans Wallmark (M). Sverigedemokraterna har en längre tid försökt visa upp ett bredare parti som uppges intressera sig för många frågor. Det är en strategi som visat sig vara ganska framgångsrik. Även om det misslyckades att nå en parlamentsplats i europavalet 7 juni har ökat stöd kunnat noteras i opinionsmätningar. Stor medial uppmärksamhet visades också då partiet samlades till beslutande möte i Ljungbyhed. Men nu har väl SD ändå visat sitt riktiga ansikte då ungdomsavdelningen arrangerade ett opinionsmöte i Vellinge! Val av plats och tidpunkt visar tydligt vilken fråga det är Sverigedemokraterna brinner för.”

  Svar på Hans Wallmarks debattartikel "SD visar sitt verkliga ansikte", den 26/11

  Mellan 5 och 25 miljoner människor vill utvandra till Sverige, enligt opinionsinstitutet gallup.com. Våra nordiska grannländer är märkbart mindre attraktiva (p.g.a. en hållbar invandringspolitik?). (Över)tron att livet ska bli bättre i ett rikare land är en stark drivkraft bakom dagens migration.

  De s.k. flyktingbarnen är i det närmaste konsekvent unga män som hävdar en ålder av 16-17 år. Ofta saknar de papper, vilket gör att deras ålder inte med säkerhet kan avgöras. En del av dem ser ut att med god marginal ha fyllt 20. Är det inte rätt naivt att avfärda varje kritik med att de är "barn" och därför inte kan förväntas bevisa sina asylskäl?

  En ensamkommande kostar ca 1900 kr per dygn. För att ge lite perspektiv: För 70 kr kan 47 barn få vaccinationsskydd mot mässling. För 250 kr kan livet räddas på ett svårt undernärt barn. För 1000 kr får man 4 kirurgiska kit för att behandla splitterskador, vilket bl.a. drabbar civila i Afghanistan när de träffas av bomber i ett krig som moderaterna aktivt stödjer.

  Ni moderater pratar gärna om att använda skattebetalarnas pengar effektivt. Det borde vara extra viktigt när det gäller hjälp till andra länders utsatta medborgare, men istället för att använda dem till hjälp för massorna i deras närområden, slösar ni bort dem på att ett lyckligt (?) relativt fåtal ska kunna bosätta sig i Sverige.

  Sverige är attraktivt. Antalet asylsökande unga män skulle utan vidare kunna femdubblas på kort tid. Vad gör Sveriges regering när kommunerna inte räcker till, fastän kanske 100% av dem böjer sig? Var finns tankarna på att dra lärdom av hur våra grannländer gjort för att få ner invandringsströmmarna till en hållbar nivå? Eller har det gått så mycket prestige i frågan att ni inte kan ändra er?

  Vellinge var den enda skånska kommun där Sverigedemokraterna inte fick kommunala mandat 2006. Väljarna gjorde misstaget att lita på att moderaterna där skulle föra SD's politik, åtminstone lokalt i invandringsfrågan. Fr.o.m nu vet väljarna vad som gäller även där.

  Patrik Ohlsson
  Ordförande i SD Ängelholm
  Kommunfullmäktigeledamot

  Min gode vän Patrik från Ängelholm är en utomordentligt duktig skribent, saklig och rak på sak. Jag har länge försökt värvar Patrik till att bli skribent på bloggen, men än så länge har jag inte lyckats. Läs och njut av det svar Patrik ger Hans Wallmark (M).

  Dragan
  Dragan Klaric

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  Technorati technorati tags: , , , , ,

  Jag har placerat min blogg i Helsingborg på bloggkartan.se  Ursprungsartikel
  Källa: Dragan Klaric (medlem)