Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Sundare integrationspolitisk debatt

Ursprungsartikel:
http://imittsverige.blogspot.com/2008/08/sundare-integrationspolitisk-debatt.html


Adam Nelvin på Gotlands Allehanda skriver idag om förändringarna i det svenska debattklimatet, angående integrationsfrågor.

"På Dagens Nyheters debattsida vill en moderat trio med migrationsminister Tobias Billström i spetsen ställa hårdare krav på invandrare. "Vi måste våga tala om vilka värderingar och vilka regler vi vill ska prägla ett internationaliserat Sverige" konstaterar skribenterna.
Formuleringen är ett tecken i tiden. Hela den integrationspolitiska debatten i Sverige har svängt. Varken till höger eller vänster om blockgränsen är det idag självklart att mångkulturalismen är utgångspunkten och slutsatsen i diskussionen.

Delvis handlar det förstås om att politikerna måste förhålla sig till Sverigedemokraternas starkare opinionsläge. I så mån är det alltså fråga om väljarfiske.
Men vid sidan om detta verkar allt fler - också politiker - inse att den kosmopolitiska ideologi som präglat svensk debatt sedan 70-talet brister i analysen.

Så sent som för några år sedan ansågs det nämligen trendigt och insiktsfullt att avvisa Sverige och allt det svenska som något provinsiellt och inskränkt. Och nu står det klart för allt fler att den attityden i sig är just provinsiell och inskränkt."

Hela Gotland.se


Källa: I mitt Sverige (gästinlägg)

Inga kommentarer: