Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 31 januari 2010

Rätt slutsatser av DN-redaktionen

Kristdemokraterna har lagt ett förslag som accepterats av övriga Alliansen, det handlar om att en värdegrundsparagraf skall skrivas in i socialtjänstlagen. Så här står det om detta förslag i DN.
Där ska det slås fast att äldre ska leva ett "värdigt liv" och "känna välbefinnande". Dessutom vill regeringen att landstingen ska upprätta lokala så kallade "värdighetsgarantier". Det är välmenande men till intet förpliktande ord. Vackra och allmänna fraser som inte kan förändra vården av de äldre till det bättre i Sverige.

Vad är ett "värdigt liv"? Vem skall bestämma när en människa känner "välbefinnande"? Att skriva in sådana här subjektiva saker i en lag strider mot allt förnuft. Alla lagar skall vara glasklara och konkreta. Detta är jämförbart med att man skulle skriva in "varje människa måste vara snäll mot sina medmänniskor" i brottsbalken. Självklart är det bra om man är snäll mot sina medmänniskor, men det skall inte stå i lagen. Inte ens i landets klassrum använder man sådana här flummigheter längre som klassrumsregler. Fördelen med sådana här skrivelser är att de inte behöver kosta något, utom för en hord administratörer och tjänstemän som kan sysselsätta sig hur mycket som helst med sådana här skrivelser. Så här står det vidare i artikeln.
Folkhälsominister Maria Larsson tycker att det är "historiskt" att en nationell värdgrund håller på att bli verklighet i Sverige. Att övriga regeringspartier har gett upp sitt motstånd beror sannolikt på att allianspartierna bjuder varandra på sådant som kan framställas som framgångar inför det stundande valet. Dessutom är förslaget så allmänt och så otydligt att det kanske inte anses kunna ställa till med särskilt mycket skada.

Sådana här meningslösa skriverier ställer faktiskt till med skada. De som arbetar i äldreomsorgen måste avsätta värdefull arbetstid till att bläddra och läsa alla skrivelser som rör denna "värdegrund". Det kostar också samhället pengar att sysselsätta en massa tjänstemän med meningslösa skrivelser och påbud som ändå ingen bryr sig om. En liknande utveckling har skett inom skolan sedan den kommunaliserades. I varje kommun sitter ett antal kommunala tjänstemän och författar den ena "värdegrunden" efter den andra. Ingen bryr sig om alla papper som kommer i en jämn ström från de olika kommunalhusen, men det slukar ändå tid och resurser, resurser som kunde användas på ett bättre sätt. Till slut så står det så här i denna utmärkta artikel av DN-redaktionen.
Regeringen vill avsätta 80 miljoner kronor årligen för att, som det heter, implementera värdegrunden i äldreomsorgen. Det finns tyvärr en uppenbar risk att dessa pengar framförallt kommer att sysselsätta alla som arbetar i äldreomsorgsbyråkratin. Det kommer att ordnas konferenser och tryckas handlingsplaner och informationsmaterial. Det kommer att användas ännu fler vackra ord. Men för en verklig förbättring av äldreomsorgen krävs något annat.

Den nuvarande regeringen kommer alltså att satsa 80 miljoner på en massa "snömos" som redan hårt ansträngda inom äldrevården måste plöja igenom för att behålla sin löneutveckling. De som redan sliter inom äldreomsorgen vet förmodligen bättre än både Maria Larsson och övriga regeringen vad en värdig tillvaro för de äldre innebär. Detta är också ett sätt att dumförklara de som redan arbetar inom äldreomsorgen. Ett sämre förslag än detta får man leta efter. DN-redaktionen förtjänar en stjärna i boken för denna analys som jag faktiskt tycker är klockren. Det har ju hänt, om vi säger så, att jag understundom kritiserat denna redaktion som alla vaneläsare av denna blogg känner till.

Länk DN

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Sverigedemokraterna säger nej till att ge privilegier till utlänningar som vistas illegalt i landetKristdemokraternas partiledare och socialminister Göran Hägglund gläds över att regeringen den 28 januari har beslutat om att tillsätta en utredning, som skall vara klar senast den 31 maj 2011, om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa. "Utredningens uppgift blir att överväga och lämna förslag på hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård för de berörda grupperna kan utformas."

Idag gäller följande för utlänningar:

Asylsökande som inte har fyllt 18 år har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som erbjuds barn och ungdomar som är bosatta i landstinget. Asylsökande som har fyllt 18 år ska, förutom omedelbar vård, erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan anstå. I tillägg till detta har vuxna asylsökande också tillgång till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande, se ovan). Vuxna asylsökande har förutom det ovan uppräknade ingen tillgång till preventiv hälsovård. Vården som ges är subventionerad. Kostnaden för landstingen regleras genom ersättning från staten.

Gömda (utlänningar som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning) och som inte har fyllt 18 år har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i landstinget. De som har fyllt 18 år har enbart tillgång till omedelbar sjukvård samt tandvård (enligt HSL respektive tandvårdslagen) dock inte subventionerat.

Papperslösa (utlänningar som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd att vistas här) har enbart tillgång till omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård (enligt HSL respektive tandvårdslagen). Denna vård är inte subventionerad.

I Region Skåne, där jag själv är verksam politiker, har man beslutat om att ge utlänningar som vistas illegalt i landet subventionerad akut och annan omedelbar sjuk- och tandvård. När det gäller tandvård får de mer subventionering än svenskarna eftersom patientavgiften är lägre för de som vistas illegalt i landet. Men eftersom de får ett tillfälligt personnummer när de uppsöker vård behöver de inte heller riskera någon skuld om de inte kan betala patientavgifterna. I realiteten får de således privilegier i form av helt avgiftsfri sjuk- och tandvård medan svenskarna måste betala både skatt och patientavgifter.

Nu kan det, beroende av vad utredningen kommer fram till, bli att dessa privilegier fastställs för att gälla hela Sverige.

Man hänvisar också till att Sverige fått internationell kritik för att sk papperslösa barn saknar rättigheter om att få subventionerad sjukvård. Det är rent trams. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fastslår att alla har rätt till akut sjukvård. Det har också alla i Sverige. Däremot är det inget som säger att alla har rätt till skattesubventionerad sjukvård. Givetvis skall personer som vistas illegalt i Sverige betala fullpris för den vård de erhåller. Därefter skall de omedelbart förvisas ur landet eftersom de, trots att Sverige har Europas mest liberala flyktinglagar, inte har rätt att vistas i landet.

Svensk skattesubventionerad sjukvård skall vara förbehållen svenska folket och de som vistas legalt i landet. Det borde vara en självklarhet i ett land som Sverige.

Sverigedemokraterna kommer att gå till val på att sådana här privilegier för utlänningar som vistas illegalt i landet omedelbart skall förbjudas eftersom de är djupt orättvisa mot svenska folket. Sverigedemokraterna står upp för en rättvis politik som värnar svenska folket.

BJÖRN SÖDER
Sjukvårdspolitiska utskottet/Fröken Sverige
Ursprungsartikel
Källa: I mitt Sverige (medlem)

Vänsterblockets valfilm 2010

Video:Det här är vad ni stöder ifall ni lägger en röst på S, MP, eller V.

Ursprungsartikel
Källa: DenVitaApan YouTube Channel (importerat inlägg)

Inhumant internera utvisad våldtäktsman

En afghansk 29-årig man som dömts för våldtäkt av sin sambo kan få stanna i Sverige, trots att han dömts till utvisning. Han har nämligen överklagat beslutet till Europadomstolen, och i väntan på att saken prövas i Strasbourg får svenska myndigheter inte hålla honom inlåst. Det har Regeringsrätten beslutat i en dom som offentliggjordes idag.

Beslutet är kontroversiellt eftersom det innebär ny praxis från högsta instans och eftersom det togs trots att domstolen konstaterat att det fanns uppenbar risk att den dömde afghanen skulle ägna sig åt ytterligare kriminalitet i Sverige.

Den dömde våldtäktsmannen, som är medborgare i Afghanistan, kom till Sverige i september 2003. Han gifte sig och två barn föddes i äktenskapet. I mars 2006 fick han permanent uppehållstillstånd på grund av anknytningen till hustru och barn.

Han dömdes den 25 juli 2008 for grov kvinnofridskränkning och våldtäkt av sin dåvarande hustru till fängelse två år. Vidare skulle han utvisas ur Sverige, men var välkommen att återvända efter den 19 maj 2013.

Den 23 februari 2009 vände han sig till Europadomstolen med klagomål mot utvisningsbeslutet och ansökte också hos regeringen om upphävande av beslutet. Den 24 juli 2009 begärde Europadomstolen av Sverige att ingen utvisning skulle ske innan domstolen prövat frågan (sk ”inhibering”).

Sten Tolgfors beslutade den 5 augusti 2009 att inte verkställa utvisningsbeslutet innan ärendet avgjorts.

Samtidigt beslutades att den dömde våldtäktsmannen skulle tas i förvar (låsas in) i väntan på dom. Domstolen fann att han annars skulle kunna hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige.

I enlighet med det beslutet togs afghanen i förvar den 11 augusti 2009. Men med hjälp av stjärnadvokaten Peter Ahltin, som fått betalt med allmänna medel, överklagade han förvarsbeslutet hela vägen upp till Regeringsrätten, som nu ger honom rätt.

Regeringsrätten, bestående av Sten Heckscher, Gustaf Sandström, Marianne Eliason, Anna-Karin Lundin och Kristina Ståhl, släpper nu ut afghanen ur förvaret och försätter honom på fri fot. På grund av långa handläggningstider hos Europadomstolen är det ytterst osannolikt att han hinner utvisas innan tidsfristen för utvisning gått ut.

Fria Tider kommer att följa ärendet. Om Europadomstolen upphäver Sveriges rätt att utvisa flerfaldigt dömda våldsverkare och sexualförbrytare till sina hemländer så kommer vi att skriva om det.

Text: Widar NordUrsprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Insändare: Engagerade medborgare är demokratis livsnerv

[INSÄNDARE] Det är med stort intresse jag läser Fria Nyheter och alla inlägg. Engagerade medborgare är demokratis livsnerv. Men hur mycket nytta gör allt  arbete, allt engagemang? Vad vet vi om detta? Läser politiker och mediafolk vad som skrivs? Eller talar vi till redan frälsta? Är det fler som ibland känner både hopplöshet och vrede när inget händer?

Varför vågar inte ”våra” politiker erkänna sina misstag? Finns det ingen sanning i vårt resonemang? Vår kritik?

Jag är mycket förvånad att inte mer politiskt våld föds av denna förnedring. Att  framföra ärlig och sann kritik utan att få något gensvar skapar konflikter i ett samhälle. Att som politiker sitta fastlåst pga att kritiken kommer från fel håll undergräver demokratin. Vi sitter på en krutdunk och allt kan hända.

Bertil DahlUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Muslim fingrade i 9-åriga dotterns underliv

Högsta domstolen kommer inte att pröva domen mot en muslimsk man som kontrollerat om hans 9-åriga dotter var oskuld genom att föra upp fingrar i hennes underliv.

Muslimen, som bor i Mölndal, friades från våldtäkt mot barn men dömdes till fyra månaders fängelse för misshandel i hovrätten.

Mannen vill frias helt, eftersom han anser att mångkulturella och sociala faktorer väger in (skamkulturen) som gjorde kontrollen viktig.

Genom att inte döma mannen lika hårt som en svensk man hade dömts för samma gärning (våldtäkt mot barn, 2-10 års fängelse) går hovrätten honom bara delvis till mötes. Han frias dock inte helt, utan tvingas sannolikt bära fotboja i någon månad.

Högsta domstolen B-423 43 – Våldtäkt mot barn mm

Även: SR Göteborg
ADUrsprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Moderaternas HBT-talesman åtalas för pedofili

PK-ETABLISSEMANGET. Den moderata Stockholmspolitikern Johan Steenhoff Eriksen åtalas för grovt barnpornografibrott och sägs ha sökt kontakt med barn för sexträffar på Internet. Han har gjort sig känd som stark feministisk profil i Stockholm och förkämpe för diverse politiskt korrekta projekt — nu senast i sitt arbete för Pride och som partiets lokala talesman i hbt-frågor.

Knappt en dag efter att genusprofilen och fd länspolismästaren Göran Lindberg hängts ut i Aftonbladet som pedofil, hänger nu DN ut Johan Steenhoff Eriksen som åtalas för samma typ av brottslighet.

Enligt DN kommer åklagare Monica Mimer under rättegången att åberopa samtal som mannen fört på internet vilka ska visa att han varit intresserad av sex med barn. Syftet är att styrka uppsåt.

Text: Widar NordUrsprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

PI har smygpremiär på egen server

P.g.a hög belastning på vår reservblogg (som ni är på) har vi nu smygpremiär för vår nya server. Upplägget är detsamma som innan då vi arbetar med webmaga-sinet. Domännamnet har ännu inte pekats om dit, men den går att komma åt direkt via IP-numret, på följande adress:

http://74.52.175.251/

Framöver kommer vi att lägga till mera i högerspalten, addera flikar i menyn, infoga material från wordpressbloggen och givetvis få upp nya poster.

Vår gamla blogg:
www.politisktinkorrekt.wordpress.com – där ni kan läsa gamla artiklar och kommentera om så önskas

VÄLKOMMEN!

MVH
Politiskt Inkorrekt (PI)Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (temp server) (medlem)

Nya Malmö bombsäkra daghem

Jag hade hoppats att min lille son Jacob, 2,5 år, skulle kunna växa upp i min hemstad. Han gillar Malmö FF och Zlatan.
- Min fråga till dig, Illmar: - Är han värd ett skydd och ett kommunalpolitiskt stöd från trakasserier i Malmö, eller är även han ansvarig för israelisk politik?” Det undrar Malmöbon Björn Goldman i en debattartikel på Newsmill.

Sedan min lille son Jacob, 2,5 år, som jag hade hoppats kunna växa upp i min hemstad. Han gillar Malmö FF och Zlatan. Han går – tillsammans med ca 20 andra barn – på det enda judiska dagiset. Dagiset är omgärdat av övervakningskameror. Jacob passerar varje dag en sluss med bombsäkra ingångar i samband med att pappa eller mamma hämtar honom. När dagiset skulle märka sina västar så vågade man inte skriva namnet på dagiset på dem. Listan kan göras lång.

Artikelförfattarens fråga till Illmar:

- Är han värd ett skydd och ett kommunalpolitiskt stöd från trakasserier i Malmö, eller är även han ansvarig för israelisk politik? Skulle han vara värd ett politiskt stöd även om han växer upp och stödjer existensen av en judisk stat?Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Kommittédirektiv för utredning om vård för personer som vistas illegalt i landet


Media rapporterar slarvigt om att regeringen har tillsatt en utredning om ”vård åt gömda flyktingar”, ibland ”vård åt gömda och papperslösa”.

För det första så är inga ”flyktingar” gömda utan det handlar om tidigare asylsökande som varken befunnits ha flykting- eller skyddsskäl. De är nu inte längre asylsökande utan människor som i minst två instanser fått beslut om avvisning, d.v.s. de ska lämna landet så fort som möjligt eftersom de inte längre har rätt att vistas här.

För det andra finns det knappast någon som är ”papperslös”, men ordet har blivit ett samlingsbegrepp för dem som trotsar myndighets- och domstolsbeslut och stannar kvar efter att de fått beslut om att de ska lämna landet. I kategorin ”papperslösa” ingår också personer som kommit på besöksviseringar och borde ha lämnat landet efter tre eller sex månader men stannat kvar. Och personer som på olika sätt tagit sig till Sverige och aldrig sökt vare sig asyl eller uppehållstillstånd.

Gemensamt för alla dessa människor, som av media kallas ”flyktingar”, ”asylsökande”, ”papperslösa” är att de inte har rätt att vistas i Sverige. Gemensamt för alla dessa människor är också att de vistas i Sverige illegalt, som betyder olagligt, vilket alltför många verkar glömma bort.

I det kommittédirektiv som regeringen presenterat ska följande utredas:

Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet.

Utredaren ska vidare se över

hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård åt de berörda grupperna kan utformas i förhållande till nuvarande reglering.

Regeringen måste alltså se till att frågan om subventionerad sjukvård åt personer som vistas olagligt i landet, prövas mot existerande lagar. Att skapa nya regler och lagar som krockar med gällande lagstiftning kan en regering knappast göra. Därför – och för att försöka återskapa respekt för asylsystemet – bör stor kraft läggas på att se till att existerande lagar efterlevs och att de som inte fått uppehållstillstånd självmant eller, om det krävs, med tvång avvisas till sina hemländer.

I läkares och annan sjukvårdspersonals uppgifter ingår att göra allt som står i deras makt för att lindra, vårda och rädda liv. Om någon människa, oavsett status (legal eller illegal) är akut och kanske  livshotande sjuk, ska givetvis vård ges. Att visa en akut sjuk människa på porten kan läkare inte göra i ett civiliserat samhälle, oavsett vad lagen säger. Men det är ju en helt annan sak än att skapa regelverk om skattesubventionerad vård åt personer som vistas i landet illegalt!

I samband med att akut vård ges bör Polisen, dit avvisningsbesluten kommunicerats av Migrationsverket, upplysas om att en person som vistas illegalt i landet finns på sjukhuset. Detta så att han/hon sedan kan avvisas när den akuta vården getts och den illegala vistelsen inte fortsätter, med samhällets goda minne. Det handlar givetvis inte om ”angiveri”, vilket en del vill få det till, utan om skyldighet att rapportera en olaglighet, för det är olagligt att vistas i ett land utan tillstånd.

Här finns regeringens kommittédirektiv om vad en utredning på området ska se över.Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Misstänkt hedersvåld bakom brand i Gävle försökte elda upp exhustrun

En man har åtalats som misstänkt för mordförsök på sin före detta hustru i Gävle. Enligt åklagaren tände mannen eld på den 31-åriga kvinnan i hennes lägenhet på Norra Fiskaregatan den 3 oktober. Både mannen och ex hustrun skadades i branden, liksom tre barn. De två vuxna vårdas på Akademiska sjukhuset i Uppsala med allvarliga brännskador, medan barnen skadades lindrigt. Den brandskadade kvinnan har fick 80 procentiga brännskador och svävade länge mellan mellan liv och död. Kvinnan har fått amputera ett ben.

Hennes exmake hävdar att hon skadade sig själv när hon skulle "grilla i badrummet". Men ingen tror honom och i nu har mannen åtalats vid Gävle tingsrätt för mordförsök. Enligt uppgifter som Fria Nyheter erhållit är sex rättegångsdagar uppsatta till förhandling. Kvinnan kommer att medverka i rättegången via videolänk.

I samband med häktningsförhandlingarna i oktober 2009 hämtade Fria Nyheter in namnet på mannen.

Bevisningen mot mannen består bland annat av ex hustruns utpekande och en svart kork till en flaska med lacknafta och svedd etikett från samma flaska. Lacknafta tros vara vätskan som den åtalade mannen sprutade på sin ex-hustru innan han tände på.

Han nekar helt och hållet till brott.

Motivet till dådet gäckar polisen men kan finnas begravt i en kultur som är svår att lära känna och som döljer sig bakom språkförbistring och tolkar som översätter åt båda hållen.

Vad som är känt är att mannen var 20 år äldre än sin unga hustru. De gifte sig en vecka efter att de träffades första gången, på inrådan av släktingar. De var redan innan giftermålet släkt med varandra. När kvinnan kom till Sverige för några år sedan fanns mannen sedan 14–15 år i Sverige. Han kunde språket men inte hon.

Klart är att hustrun ville skiljas. Paret skildes också, i alla fall enligt svensk lag i Gävle tingsrätt. I januari blev Ebrahim och ­ex-fruns skilsmässa definitiv och i början av september födde kvinnan sitt tredje barn. För det tredje barnet fanns i oktober ingen uppgift om faderskap registrerad hos folkbokföringen.

– Men giftermålet enligt muslimsk rätt ger honom större rättigheter än skilsmässan enligt svensk lagstiftning ger henne, säger Elisabeth Massi Fritz, kvinnans målsägandebiträde och känd expert på just hedersvåld.

Mannen uppges vara aggressiv, dominant och kontrollerande. Det finns inslag av hedersmotiv i detta.

Enligt Elisabet Massi Fritz kan hennes klient fortfarande vara en måltavla för mannens släkt.

– Bara den omständigheten att hon medverkar i en rättegång gör att det inte går att utesluta.

Kammaråklagare Birgitta Fernlund har kallat 25 vittnen till rättegången, som inleds nästa fredag och kommer att pågå under ett par veckors tid.

Åklagaren kommer att yrka på ett flerårigt fängelsestraff om mannen bedöms som skyldig av tingsrätten.

Kontakt med artikelförfattaren
redaktion.vast@frianyheter.nuUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

WordPress spärrar PI igen. Man kan se tydliga tecken på PK inblanding!


Varjagerbloggen byte från blogspot för att de började censurera bloggar som var emot massinvandringen till Sverige. Nu verkar det som om sanningen åter börjar förbjudas, denna gång av WordPress. Nu undrar ju jag var Bildt är? Var det inte friheten på nätet som skulle försvaras?

Länk till PI tillfälliga sida.

Ställ upp för sanningen och friheten att inte ”mörka” nyheter.

VarjagerUrsprungsartikel
Källa: Varjager's Weblog (medlem)

Kent Ekeroth tydlig om islamofascismen i malmö

Sverigedemokraternas internationella sekreterare Kent Ekeroth har i en debattartikel på Newsmill på ett tydligt sätt åskådliggjort varför Sverigedemokraterna är det enda parti som kan stävja den antisemitiska utvecklingen i Malmö. Upprinnelsen till det hela kom när Socialdemokraternas kommunalråd i Malmö, Ilmar Reepalu, i en artikel i Skånska Dagbladet gjorde en del häpnadsväckande uttalanden angående den svåra situation som Malmös judar befinner sig i för närvarande.

Artikelserie avslöjar

I en serie artiklar i Norra Skåne har man uppmärksammat att allt fler judar väljer att lämna Malmö. Anledningen till detta är att Malmö, med sin massiva invandring av muslimska migranter, importerat en antisemitism som Sverige under flera decennier varit förskonade från. Med anledning av denna artikelserie gjorde då Skånskan en intervju med Reepalu. I den intervjun hävdar Reepalu bl a att dom förföljelser av judar som idag är ett faktum i Malmö har sitt ursprung hos grupper på högerkanten, när det för alla andra är uppenbart att det är extremvänstern och muslimska grupper som står för trakasserierna. Han säger också att Malmös judiska församling offentligt bör ta avstånd från vad han kallar ”Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza.”

Snabba reaktioner

Reaktionerna på Reepalu-artikeln lät inte vänta på sig. Bland annat ställdes krav på avgång och uppläxning av Mona Sahlin. På Newsmill publicerade också den iranska judinnan Negar Josephi ett inlägg där hon helt opåkallat gjorde sig själv till talesman för Sveriges samtliga judar och sade att man betackar sig för det stöd som Sverigedemokraterna visar den israeliska staten och judarna i Sverige. Där har tvillingbröderna Kent och Ted Ekeroth, båda av judisk börd, spelat en stor och framträdande roll.

I Kent Ekeroths artikel är han, till skillnad mot gummiryggen Reepalu, väldigt tydlig med vilka grupper det är som står för den generella antisemitismen i Sverige och specifikt trakasserierna av Malmös judar.

Vi kan idag konstatera, fråga bara Malmös judiska befolkning, att det inte är några vilsna skinnskallar som är det stora hotet mot judar i Sverige idag, utan den importerade antisemitismen från den muslimska gruppen, med stöd av sina vapendragare från den svenska vänstern. Dessa två grupper gjorde gemensam sak under upploppen i samband med Davis Cup matchen i Malmö förra året, där jag och min bror filmade en stor grupp unga muslimska män skrikandes ramsor som hyllade massmord på judar. Ej att förglömma heller den till stor del muslimska mobben som attackerade en judisk fredsmanifestation med hemmagjorda raketer och stenar.

Ekeroth kritisk

Men Ekeroth kritiserar också vissa judiska företrädare och organisationer för att man med någon form av automatik identifierar sig med andra minoritetsgrupper.

Beträffande identifikationen menar jag att den judiska gruppen har en tendens att identifiera sig med andra, ofta radikalt annorlunda minoriteter, eftersom den judiska gruppen också klassas som en minoritet. Detta leder till väldiga felsteg då judar av någon anledning känner ett behov av att försvara en minoritet som till stora delar hatar dem. Om t.ex en norrman skulle utgå från samma tankesätt, skulle denne kunna identifiera sig med en saudiarab trots att de har vitt skilda värderingar inom det mesta, till exempel när det gäller synen på kvinnor och homosexuella.

Här hävdar alltså Ekeroth med rätta det absurda när judiska grupper, istället för att i alla lägen ta kraftigt avstånd från den muslimska massinvandringen och den grova antisemitism som detta innebär, identifierar sig med denna minoritetsgrupp och inlemmar sig i samma offer-roll som dessa muslimer gärna vill ikläda sig.

Uppfattningen att den judiska gruppen på något sätt sitter i samma båt som den muslimsk/arabiska gruppen är farlig. Det är här jag anser att många går fel. Istället för att räkna sig till den västerländska sfären, med västerländska värderingar, vilket judar rätteligen borde göra, hamnar samhörighetskänslan med grupper som i stor utsträckning besitter ett starkt hat mot judar. Det är detta identifieringsfel jag tror delvis ligger till grund för den antagonism som i viss utsträckning finns mot Sverigedemokraterna.

Kent Ekeroth avslutar sin artikel:

Det är tragiskt att se hur de judiska församlingarna, i sin dumsnälla inställning, hoppas eller tror att de har något att vinna på att, som Judiska Församlingen i Malmö gjorde, försöka få acceptans från de som i själva verket ligger bakom hotbilden och våldet. Eftergiftspolitik har vi tidigare i historien sett resultatet av och inget som någon bör ägna sig åt, allra minst judiska företrädare.

Trots att judiska organisationer i stort än så länge är emot SD ser jag med egna ögon hur fler och fler judar ansluter sig till SD, som medlemmar eller genom att vilja ge sin röst till partiet, då de har insett att Sverigedemokraterna är det enda parti som kan stävja utvecklingen och skapa en trygg tillvaro – även för judar.

Sverige behöver Sverigedemokraterna!

Det är alldeles uppenbart att inte bara Malmö utan också hela Sverige skulle må alldeles förträffligt av att ett betydande antal väljare skulle lägga sin röst på Sverigedemokraterna i höstens val. Inget annat parti i Sverige är så tydliga i sitt stöd till Israel och den judiska folkgruppen. Alldeles oavsett om vänsteranstuckna frilansjournalister som Negar Josephi försöker göra sig till taleskvinna för Sveriges judar när hon ”betackar sig för SD:s stöd” så har vi idag en antisemitism som är importerad, inte framvuxen ur den svenska folkmyllan. Den antisemitismen är Sverigedemokraterna som enda parti helt klar över var den kommer ifrån, och Kent Ekeroth har naturligtvis alldeles rätt när han påpekar att SD är det enda parti som kan stävja den antisemitiska utvecklingen i Malmö. Och i resten av Sverige också, bör man tillägga.

Ekeroth på Newsmill

Negar Joshepi

Reepalu i Skånskan

”Judehatet får dem att lämna Malmö”

”Klasskamrater skulle "halalslakta" Jacob”

”Polisen: Hatbrott mot judar har fördubblats”

"Davidsstjärnan är som ett rött skynke"

"Det känns legitimt att ge sig på judar"Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (temp server) (medlem)

Student friad från mordförsök med fälld för sexuellt ofredande

Det var en sen novemberkväll förra året som en ung kvinna i 20 års åldern kvinna blev överfallen bakifrån efter att ha klivit av bussen på Hässleholmen i Borås. Angriparen drog ner henne på marken och knivhögg henne i ryggen, vilket punkterade ena lungan.

Vid en fotokonfrontation pekade kvinnan ut en 24-åring man, men det var inte ett tillräckligt starkt bevis för att binda mannen vid brottet, enligt dom som kommit från Borås tingsrätt.

Tingsrätten motiverar frikännandet i sin dom på att kvinnan bara sett honom ett kort ögonblick i mörker, dels hade hon direkt efter attacken sagt sig vara osäker på om hon skulle känna igen honom. Någon annan teknisk bevisning existerade inte och 24-åringen nekade till anklagelsen.

Den åtalade mannen har två landsmän och rumskamrater som under ed vittnat att mannen var i deras sällskap hela den aktuella kvällen. Tingsrätten valde att fria mannen från mordförsök.

Han fälls dock för att ha blottat sig för tre olika kvinnor eller flickor, varav den yngsta bara var 13 år. I samtliga tre fall hade mannen erkänt att han befunnit sig på den aktuella platsen, men nekade till att ha blottat sig. Tingsrätten ansåg att de tre kvinnornas samstämmiga uppgifter från de olika tillfällena var trovärdigare. I ett fjärde fall friades han dock från sexuellt ofredande eftersom det inte kunde avgöras om det var just inför den aktuella kvinnan som han hade blottat sig.

Mannen försattes omedelbart på fri fot av tingsrätten efter domen, eftersom han ansågs ha avtjänat straffet på grund av den tid han suttit häktad.

Borås tingsrätt: B 3877-09 och dom meddelades den 28 januari 2010.

  • Amir Khan , 1985-01-07  och medborgare i Pakistan fälls för sexuellt ofredande och påföljden sätts till fängelse i 1 månad – fängelsestraffet skall anses helt verkställt pga av den tid han suttit häktad.

Amir Khan skall även betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden, 500 kr.

Offentlig försvarare ersätts med 85 317 kr för sin insats i tingsrätten, ett målsägandebiträde erhåller av staten 26 756 kr för sitt arbete.

Amir Kahn är från Pakistan, där han enligt egen utsago arbetat och studerat på universitet. Han kom till Sverige den 21 augusti 2009 för att ta en mastersexamen på två terminer på högskolan i Borås. Härefter har han för avsikt att återvända till hemlandet efter att vårterminen är slut.

Samtliga påstådda gärningar har begåtts under två dagar inom samma område, där också Amir Khan är boende och arbetar. Det rör sig således om fyra mycket lika gärningar där målsägandena avgivit liknande berättelser och dessutom identifierat Amir Khan.

En av målsägandena har uppgivit att hon genom ett fönster, två till tre meter upp på fasaden, såg en man stående mellan familjens båda bilar som stod uppställda på garagegången samt att mannen hade byxorna nere och onanerade. Hon har tillagt att mannen omöjligen kunnat se henne i fönstret. Målsäganden har identifierat mannen som identisk med Amir Khan.

Målsägandena talar uppenbarligen inte osanning och det finns heller inte något – bortsett från Amir Khans uppgifter – som talar för att de sett fel eller missbedömt situationen. De har samtliga uppgivit att de känt obehag av mannens handlingssätt. Amir Khans uppgifter förefaller också vara efterhandskonstruktioner och kan lämnas utan avseende. Målsägandena har slutligen identifierat Amir Khan som gärningsman.

Om domen skall överklagas är sista datum den 18 februari 2010.

Källa: Borås tingsrätt- B 3877-09

Kontakt med artikelförfattaren
redaktion.vast@frianyheter.nuUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

SD: Regeringens förslag till skärpta straff är löjeväckande

Regeringen meddelade under gårdagen att man beslutat att inhämta lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i brottsbalken. Förslaget innebär en viss skärpning av straffen för våldsbrott. Till exempel så menar regeringen att fängelsestraffet för grov misshandel skall höjas med tre månader.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson menar att det visserligen är positivt att regeringen börjat röra sig i rätt riktning, men att de föreslagna straffskärpningarna i vissa fall är så låga att det blir löjeväckande.

- Efter en mandatperiod som präglats av en nästan häpnadsväckande passivitet på det kriminalpolitiska området presenterar regeringen nu ett förslag om skärpa straff. Att man överhuvudtaget rör på sig, och dessutom i rätt riktning, är naturligtvis positivt, tyvärr är de förslagna straffskärpningarna så låga att det i vissa fall blir löjeväckande, säger Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Till skillnad från regeringen anser Sverigedemokraterna att straffen för grova och upprepade brott är så låga att en radikal skärpning måste till. Andra för oss prioriterade frågor såsom slopandet av mängdrabatten på brott, införandet av obligatorisk utvisning av utländska medborgare som begår grövre brott i Sverige och införandet av verklig livstid utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning, nämner regeringen inte överhuvudtaget. Det är uppenbart att de väljare som vill se en lagstiftning som är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen bör välja andra alternativ än den borgerliga alliansen.

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott
Regeringen beslutade på torsdagen att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i brottsbalken. Förslaget syftar till att höja straffen för allvarliga våldsbrott, att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott.

Straffen höjs för alla allvarliga våldsbrott. Domstolarna ska när straffet bestäms särskilt beakta om en gärning inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Straffskalornas utrymme uppåt tas därmed i anspråk och straffen kommer att uppvisa en större spridning inom straffskalorna. Straffvärdet ska ligga över straffminimum eller den allra nedersta delen av straffskalan. För brott som sedan tidigare ligger en bit upp i straffskalan ska straffvärdet ligga på en ytterligare högre nivå. För brott som ligger på nivån sex månader och upp till ett år bör en höjning ske med två månader och på nivån däröver och upp till två år bör höjningen vara tre-fem månader. En grov misshandel som i dag skulle ge ett års fängelse bör framöver resultera i fängelse ett år och tre månader. För ett dråp där straffvärdet i dag motsvarar fängelse i sex och ett halvt år bör straffvärdet framöver anses uppgå till omkring åtta år.

Straffskalan för grov misshandel, som idag är fängelse i lägst ett och högst tio år, delas upp. För synnerligen grov misshandel döms till fängelse i lägst fyra och högst tio år. För annan grov misshandel döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Den nya, strängare straffskalan kan användas när grovt våld använts mot ett barn, en äldre människa eller en person med funktionshinder. Den kan också användas när den tilltalade systematiskt använt grovt våld mot en närstående kvinna.

Straffminimum för grov utpressning höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En utpressning kan t.ex. bedömas som grov när utpressaren har utnyttjat sin anknytning till en kriminell gruppering som ägnar sig åt beskyddarverksamhet eller illegal indrivningsverksamhet.

Straffminimum för grovt vållande till annans död höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Ändringen innebär att straffet skärps när det grova vållandebrottet begåtts tillsammans med rattfylleri eller annat trafikbrott men också t.ex. när någon utövat dödligt våld mot annan men saknat uppsåt till hans eller hennes död.

Försvårande och förmildrande omständigheter ges ett ökat genomslag vid straffvärdebedömningen av brott i allmänhet.

Bestämmelsen om att det utgör en försvårande omständighet om brottslighet har bedrivits i organiserad form utvidgas. Som försvårande ska beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering. Ett exempel på brottslighet som utövats i organiserad form är illegal indrivningsverksamhet som en gruppering ägnar sig åt. Med brottslighet som utövats systematiskt avses brottslighet där ett visst tillvägagångssätt upprepats ett flertal gånger av en eller flera gärningsmän.

Återfall i brott ska beaktas i skärpande riktning när straff bestäms. Lagstiftningen förtydligas i syfte att öka användningen av straffskärpningsmöjligheten och enhetligheten i rättstillämpningen. Det slås fast att domstolen i skärpande riktning ska ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Dessutom slopas nuvarande begränsning om att återfall ska beaktas ”i skälig utsträckning”.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010.

Länkar:
Sverigedemokraterna – Pressmeddelande
Justitiedepartementet – PressmeddelandeUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Sveriges första brandvärd i slöja"– Information kan rädda liv, säger Hilin Sabah och Shatila Salami. De är två av Malmös och Sveriges – första brand- och säkerhetsvärdar.

Det finns få brandmän med invandrarbakgrund inom Räddningstjänst Syd. Därför drogs utbildningsprojektet Integrerad räddningstjänst igång förra året.

Hilins och Shatilas uppgift är att bygga broar mellan räddningstjänsten och invånarna i områden med många invandrare."

"Många tjejer bli förvånade när de ser Shatila. – Kan man ha sjal i räddningstjänsten? Vad kul! Det trodde jag aldrig!

Skollunch i Kroksbäck

Vårt Malmö träffar Shatila i matsalen på Kroksbäcksskolan, mitt i ett intensivt samtal med lågstadieeleverna Albertino, David och Mohamed.

Medan Shatila berättar för grabbarna om släckning, brandvarnare och blåljus försvinner falukorv och potatismos nästan omärkligt från tallrikarna."

"Projektet Integrerad räddningstjänst har finansierats av ESF, EU:s sociala fond."


Källa, Vårt Malmö sidan 9, januari 2010:Bild på Shatila Salami vid Räddningstjänst Syd:"NÄRA MUCK Snart muckar Shatila, 23, från lumpen på F 17 i Kallinge. Hon är den första värnpliktige som fått rätt att bära sjal. "Visst har det varit jobbigt, men jag kan inte klaga. Det är jag själv som valt det", säger hon.":

Bild:


Artiklar om Shatila Salami:Ursprungsartikel
Källa: Muslimska friskolan (importerat inlägg)

POLITISKT KORREKT MEN OKORREKTJag kan inte låta bli att kommentera Barometern och Anders Blanks senaste artikel om Peps och mig för den är ett lågvattenmärke på mer än ett sätt.

Rubriken talar sitt eget tydliga språk och understryker vad Anders Blank vill förmedla med sin artikel.

"Jag avskyr SD"

Det Peps säger är att han avskyr gissningsvis ca 500 000 svenskar och det får ju stå för honom. Enligt mig är det dessa ca 500 000 som öppnat ögonen, något som Anders Blank ännu inte lyckats med.

Peps Persson måste ha något fel på hörseln om han anser att hans låt är förvanskad. Hur kan originaltexten sjungen av textförfattaren själv vara en förvanskning, det övergår i varje fall mitt förstånd. Men Anders Blank som skrivit artikeln kan kanske förklara detta fenomen. Sen heter inte låten "grannar" som Anders Blank skriver, utan "Grannen".  I första meningen i artikeln pekar alltså Anders Blank ut Sverigedemokraterna för en förvanskning som omöjligt kunna äga rum, till på köpet med en felaktig titel. Vad finns det för bevis att den sedan är gjord av en Sverigedemokrat?

"Bra" början på en artikel, Anders Blank!
Men det finns mer.

Sedan skriver Anders Blank att jag tvingades ta bort länken vilket är en ren lögn. Jag valde själv att ta bort länken för att undvika just sådana falska artiklar som Anders Blank skriver.

Sedan kommer nästa groda från Anders Blank

"Youtubeklipp där Peps Perssons låt kapats i slutet och fått titeln "Därför röstar jag på Sverigedemokraterna"."

Jag uppfattade att YouTube-klippet hade fått detta namn ingen hade ändrat något med musiken. Utan musiken var kompletterad med en rad mycket välkomponerade foton.

Men det är inte nog med detta.

"Låten innehåller en textrad där ett främlingsfientligt budskap förs fram."

Jag uppfattar nog att det är mer än ett textrad med ett främlingsfientligt budskap om man skall bedöma de på samma grunder som jag blir bedömd av t.ex. politiska motståndare i kommunfullmäktige. Här kommer några textrader från låten.

"Min granne är rädd för araber:
-Dom e ju inte som vi!
-Och deras religion e makaber
Med hedersmord o heligt krig!
-En del kommer hit o beter sej"

"-Ja jag e trött på allt
Förbannat fusk o fjäsk o dalt!
På alla jävla banditer
Som kommer hit o förstör"

"O sen ska packet ha bidrag
Till hela sin jävla släkt
Osså slår dom ihjäl sina döttrar
För nån jävla pajasdräkt"

Detta kallar Anders Blank för en textrad i sin artikel. Ännu en "förvanskning" av sanningen! Kanske lite svårt med matematiken på Barometern.

Men det är inte nog med det.

"I det här fallet handlar det ju om avsiktlig feltolkning och manipulation av texten med avsikt att använda den som ett stöd för SD:s politik."

För det första har väl den som lyssnar rätt att göra sin egen tolkning av texten. Det brukar vara ett tecken på eget tänkande att tolka något efter egna erfarenheter och värderingar men det får man tydligen inte göra med material från Peps Persson. Då riskerar man att bli stämd av denne skåning som är rädd för att SD skulle hota demokratin. Om jag var Peps Persson skulle jag öppna ögonen och se det verkliga hotet mot demokratin och det heter inte SD.

Hur kan en text som sjungs av titelförfattaren själv, vara manipulerad. Jag undrar om inte Peps gått och blivit senil på gamla dagar.

I en tidigare artikel hävdade Peps Persson att den sista delen av texten skulle upplyst lyssnaren om att Peps inte alls stod för dessa värderingar. Efter att ha läst texten är det inte heller mycket att skryta med med tanke på vad som uttryckts i början av texten.

Här följer texten från den del som utelämnats av skaparen av detta videoklipp.

"Och jag försökte förklara
Och nyanser lite grann
Men han surblängde bara
Och sa: - Det var satan va du kan!
Och när jag blev pedagogisk
Då märkte jag att han fick nog
Så det var väntat och logiskt
Att han sa ajöss och drog"

Ställ det i relation till den inledande texten så är det minst sagt magert. Här kan vi snarare prata om en textrad. "Nyansera lite grann" och "pedagogisk". En minst sagt strålande förklaring av Peps Persson.

Anders Blank kunde åtminstone lyssnat på hela låten innan han skrev sin artikel som bakgrund till sina påhopp. Så kanske den inte innehållit så mycket fel. Men så är det när man bara vill lyssna på ena parten och till på köpet skall vara politiskt korrekt.

Den som sedan läser kommentarerna till artikeln ser ju vilken nivå Anders Blank släpper igenom på artikeln. Där understryker han än mer tydligt vad han är ute efter med sin artikel och sin smutskastning av mig och Sverigedemokraterna.

Jämför det med denna artikel där domen för knivmordet i Köpingsvik redovisas. Notera att det inte är möjligt att kommentera i denna artikel om dessa brottslingar med utländsk härkomst som dömdes till 6 år respektive 3 års fängelse.

Tror ni att Barometern skulle stänga av kommentarsfunktionen när en Sverigedemokrat skall "skrivas ner" för en icke händelse. Självfallet inte! Det gör man bara när man skriver om grova brottslingar i Barometern. Då måste dessa brottslingars integritet och anseende skyddas av den politiskt korrekta Barometern.

Hyckleri är bara förnamnet! Tragiskt agerande av Anders Blank och Barometern!Ursprungsartikel
Källa: Thoralf Alfsson (importerat inlägg)

Tankar kring muslimska huvudbonader

-

Ni har väl inte missat att det blossat upp en liten debatt kring i hur hög grad samhället ska acceptera de mer eller mindre heltäckande muslimska huvudbonaderna burka och niqab? (Läs i annat fall här, här och här!) Enligt min mening är en sådan debatt ett sundhetstecken, även om jag personligen definitivt inte vill se något generellt förbud. Det finns trots allt väldigt mycket att diskutera kring dessa huvudbonader och deras innebörd i teori såväl som praktik. Saker som sträcker sig långt bortom spontana känslor inför ett klädesplagg.

Den vanligaste förklaringen till att man ogillar hur vissa muslimska kvinnor döljer sina ansikten är förstås att det ses som en form av kvinnoförtryck, men detta kan ifrågasättas. Förklaringen till att muslimska kvinnor döljer sitt yttre är trots allt att de därigenom är skyddade från främmande mäns lystna blickar... Men just precis därför tar jag som man anstöt! Jag vill ju inte att min blick ska betraktas som något farligt, vilket jag är ganska så säker på att den inte är, eller ännu värre som något smutsigt eller kränkande.

Fast skiljer sig traditionella muslimer egentligen så värst mycket från moderna radikalfeminister i fråga om synen på män och deras sexualitet? Nej, det gör de faktiskt inte, utan tvärtom tycker jag likheten är slående. Burkan är på sätt och vis den logiska slutpunkten för radikalfeministernas kamp mot "den manliga blicken" och "sexualiseringen av det offentliga rummet". På båda hållen predikar man också "kvinnor för sig och män för sig", liksom man försöker kontrollera den kvinnliga sexualiteten och har starka åsikter om vad som är "opassande" i fråga om denna.

För övrigt kan man undra varför våra politiker plötsligt för första gången tar radikala muslimer på allvar just nu. Göran Eriksson på SvD har sin åsikt klar: Det är ett sätt att bemöta Sverigedemokraterna. "Ja till islam, nej till radikal islamism." Antagligen har han åtminstone delvis rätt i detta, och då kan man förstås tycka att SD:s opinionsframgångar fört i alla fall något gott med sig. Men risken är överhängande att ett snävt fokus på uppenbart reaktionära muslimer gör att en bara aningen mindre radikal islam kan växa sig stark i medieskugga, samtidigt som de fundamentala problem vilka är förknippade med vår tids demografiska revolution helt hamnar vid sidan om.

-

Ursprungsartikel
Källa: Kulturkrig (importerat inlägg)

34-årig man åtalas för flera fall av våldtäkt

En 34-årig man står åtalad vid Malmö tingsrätt misstänkt för flera fall av våldtäkter och våldtäktsförsök. Mannen är av utländsk härkomst och brotten har begåtts mot olika offer vid varje tillfälle. Mannen togs in till förhör den 28 september 2009 och anhölls senare under dagen. Den 2 oktober 2009 häktades han och sitter sedan dess i häkte i Trelleborg misstänkt för brotten.

Åtalad:

  • 34-årig man, född 1975, folkbokförd i Malmö och medborgare i Egypten. Mannen har tolkbehov på arabiska.

Våldtäkt – Hantverkaregatan
34-åringen, skall enligt stämningsansökan, den 25 januari 2007 vid Hantverkaregatan i Malmö med våld ha tvingat en kvinna till samlag eller liknande handling. Mannen skall därvid ha tryckt sitt ansikte mot hennes för att kyssa henne. Han skall vidare ha tagit tag i henne, dragit omkull henne och dragit ner kläderna från hennes underkropp, lagt sig ovanpå kvinnan och genomfört samlagsrörelser mot hennes underliv. Kvinnan skall av våldet ha tillfogats smärta, hudavskrapningar, blåmärke och rodnad.

Grov våldtäkt
34-åringen skall den 25-26 april 2009 i Malmö ha begått en grov våldtäkt mot en annan kvinna genom att med våld och hot ha tvingat henne till samlag, eller därmed jämförlig handlig, som det står i stämningsansökan. Mannen skall  därvid ha slagit henne, riktat en kniv mot hennes hals, tagit ett grepp runt hennes hals, hotat att döda henne och slängt sand i kvinnans ansikte. Han skall vidare ha dragit henne längs marken, dragit eller slitit av hennes kläder, lagt sig ovanpå henne och betvingat henne med sin kroppstyngd. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta, andnöd och blåmärken.

Åklagaren anser att brottet är grovt eftersom mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att främst använda kniv.

Försök till våldtäkt – Stattenavägen
34-åringen skall den 18 maj 2009 i en personbil vid Stattenavägen i Lund gjort sig skyldig till ett våldtäktsförsök mot en kvinna. Mannen har, enligt stämningsansökan, med våld försökt tvinga kvinnan till samlag eller liknande handling. Han skall ha fällt ner hennes bilsäte, tagit tag i henne, lutat sig över henne med sin kroppstyngd och kysst henne. Kvinnan ringde efter hjälp men mannen skall då ha tagit bort hennes mobiltelefon.

Brottet har inte fullbordats, men åklagaren anser att fara för fullbordan förelegat.

Våldtäkt – Kornetorpsgatan
34-åringen skall den 21 maj 2009 vid Kornetorpsgatan i Malmö ha tvingat ytterligare en kvinna till samlag eller liknande handling. Mannen skall ha tagit tag i kvinnan, dragit omkull henne, dragit ner kläderna från kvinnans underkropp, tagit ett grepp runt hennes hals, lagt sig ovanpå henne och betvingat henne med sin kroppstyngd. Mannen skall sedan tagit och kastat bort hennes mobiltelefon. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta, ömhet, andnöd och blödningar.

Väldtäkt – Aspgatan
34-åringen skall den 27 maj 2009 vid Aspgatan i Malmö våldtagit en kvinna genom att med våld tvingat henne till samlag eller liknande. Mannen skall ha tryckt sitt ansikte mot hennes för att kyssa henne. Han skall vidare ha tagit i henne, dragit av henne kläderna från underkroppen, hållit för hennes mun, lagt sig ovanpå henne och genomfört samlagsrörelser mot hennes underliv. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta och andnöd.

Våldtäkt – Mäster Henriksgatan
34-åringen skall den 14 juni 2009 vid Mäster Henriksgatan i Malmö våldtagit en kvinna genom att med våld tvingat henne till samlag eller liknande. Mannen skall ha tryckt sitt ansikte mot hennes för att kyssa henne. Han skall ha tagit i henne, dragit omkull henne för att sedan dra av henne kläderna från underkroppen, hållt för hennes mun, lagt sig ovanpå henne och genomfört samlagsrörelser mot hennes underliv. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta och andnöd.

Försök till våldtäkt – Spånehusvägen
34-åringen har, enligt stämningsansökan, den 17 juni 2009 vid Spånehusvägen i Malmö begått brott mot en kvinna genom att med våld ha försökt tvinga henne till samlag eller liknande handling. Mannen skall i en personbil ha tagit kvinnan på brösten, lagt sig över henne med sin kroppstyngd och kysst henne. När hon sedan lyckats fly undan till ett trapphus skall mannen ha jagat ikapp henne, lagt sig över henne, kysst henne, dragit ner kläderna från hennes underkropp och tagit på hennes underliv.

Brottet har inte fullbordats, men åklagaren anser att fara för fullbordan förelegat.

Våldtäkt – Östra Varvsgatan
Den 30 juli 2009 skall 34-åringen varit i farten igen och våldtagit en kvinna vid Östra Varvsgatan i Malmö. Mannen skall med våld ha tvingat kvinnan till samlag eller liknande handling. Han skall ha tagit tag i henne dragit ner henne på marken, hållt fast henne, dragit ner kvinnans kläder från underkroppen, lagt sig ovanpå henne och betvingat henne med sin kroppstyngd. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta, ömhet och blåmärken.

Källa:
Malmö tingsrätt

För kontakt med artikelförfattaren:
info@frianyheter.nuUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Kommunalråd Ilmar Reepalu vänsterns sanna ansikte.


I alla fall när det gäller att slicka de islamistiska krafternas bak. Från Skånskan. Man kan ju fundera på vad de styrande i SAP säger på sina möten bakom stängda dörrar?

”Familjer med judisk bakgrund flyttar från Malmö på grund av rädsla för våld och hot. Hur ser du på det?
– Jag tycker det är förfärligt om människor känner sig så hotade att de inte kan bo kvar i Malmö. Jag hoppas att de själva ser till att polisen får kännedom om hot och vad som gör att de kommit till den slutsatsen.
På de judiska gudstjänsterna har man egen säkerhetsstyrka och ibland polisbevakning. Visar inte det att gruppen är speciellt utsatt?
– Malmö och Skåne har tyvärr haft bekymmer med grupper längst ute på högerkanten. Jag har själv fått hakkors målade på min bostad.
Judiska församlingen menar att det handlar om extremvänster och hårdföra muslimska grupper.
Jag har uppfattat att högergrupperna varit de som plågat judiska församlingar under lång tid. Men jag känner inte till om extremvänstern driver de frågorna. Men självklart har konflikten i Gaza förra året spillt över på Malmö.
Ilmar Reepalu menar att inte bara politikerna har ansvar för judarnas situation i Malmö. Judiska individer och församlingen har också möjlighet att påverka hur omvärlden uppfattar dem.
Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler.
– Samtidigt skulle jag önska att företrädare för muslimer i Malmö klart och tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten. ”

Man kan undra vilken planet han bor på? Man blir bestört när man läser vad han säger. Jag tycker Israel skall stå på sig och försvara sitt land. För någon dag kommer vi vara tvingade att försvara vårt land med. Då kommer Ilmar stå på andra sidan och hoppas på våran utrotning med. Sedan försöker han på klassiskt vis skylla över allt på ”högerextremister”. Ta huvudet ur sanden strutsen.

VarjagerUrsprungsartikel
Källa: Varjager's Weblog (medlem)

Det var ju på tiden!


Äntligen

Äntligen har politikerna tagit tag i detta med genusvansinnet - kan jag få återgå till min forskning nu?

Idag finns en mycket läsvärd artikel på SVD Brännpunkt: ”KD måste forma en borgerlig jämställdhetspolitik.” ”KD måste lämna det genuskonsensus alla partier nu anslutit sig till och forma en borgerlig jämställdhetspolitik”, skriver KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers, som anser att det för KDU självklara alternativet ”är att formulera en jämställdhetspolitik som utmanar radikalfeminismen. I sådana fall är ambitionen att låta jämställdheten komma ut ur genusgarderoben. Detta kan ske genom ett ifrågasättande av 50/50 som ett absolut villkor för jämställdhet till förmån för principen om lika möjligheter, ett avvisande av varje form av kvotering samtidigt som kunskap och meriter framhålls och genom en analys av kvinnors lägre löner där det individuella perspektivet ersatt genusglasögonen.”

50/50-fixeringen är absurd

50/50-fixeringen är absurd anser Weimers.

”Kristdemokraterna skulle kunna formulera en borgerlig jämställdhetspolitik som bygger på alla människors lika värde och möjligheter snarare än på tanken om 50/50, som handlar om att jämställdhet endast kan uppnås när exempelvis föräldrarna delar exakt lika på föräldraförsäkringen eller när statsvetenskapskursen har precis lika många kvinnliga och manliga studenter. När all fördelning är 50/50 inom varje yrkeskategori och på varje arbetsplats, så kallas detta av genusvetarna för ”reell jämställdhet” medan en politik som innebär lika möjligheter och rättigheter kallas för ”formell jämställdhet”. Den formella jämställdheten duger förstås inte för genusvetarna, utan de anser att ”reell jämställdhet” bara kan råda då fördelningen är 50/50.”

För distinktionen mellan formell och reell jämställdhet se exempelvis rapporten ”Regeringsformen ur ett könsperspektiv” utförd på Grundlagsutredningens uppdrag, avsnitt 4.1 sid 20:

”Begreppet formell jämställdhet – de jure jämställdhet – innebär att alla individer har samma medborgerliga fri- och rättigheter och att dessa följer individen, inte den grupp individen tillhör. Målsättningen är likhet i behandling, men har i övrigt inget materiellt innehåll… Begreppet reell (eller materiell) jämställdhet – de facto jämställdhet – innebär att alla har samma ställning och inflytande. Till skillnad från den formella jämställdheten är utgångspunkten vilka materiella villkor som omgärdar individen. Målsättningen är inte likhet i behandling, utan likhet i resultat.”

Även i andra genustexter stöter man på denna distinktion som man använder som förevändning för nya utredningar och nya anslag. Formell jämställdhet har vi redan på pappret men det räcker inte, åtgärder måste vidtas för att jämställdheten ska bli ”reell” vilket innebär ett blint fokus på utfallet som i just könsfrågan svarar mot en 50/50-fördelning. I en utvidgad intersektionell analys kan man (likt Sahlins utredare Masoud Kamali i SOU 2006:79)  föreslå en exakt avspegling av det omgivande samhället i varje myndighet och på varje arbetsplats baserad på etnicitet. Politiken bakom 50/50 strävan har också sin bakgrund i att det övergripande jämställdhetspolitiska målet ändrades i mars 2006 i och med prop 2005/06:155 (jag har tidigare tagit upp detta här) Det tidigare "samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter" blev "samma makt att forma samhället och sitt eget liv", där "ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv." Observera att man skiljer mellan möjlighet och förmåga – kvinnor och män ska ha samma förmåga! Kan man lagstifta om det?

Mer från dagens SVD Brännpunktsartikel:

Weimers ifrågasätter Nationella Sekretariatets uppdrag

Weimers ifrågasätter Nationella Sekretariatets uppdrag

”En borgerlig jämställdhetspolitik accepterar att det finns kvinnligt och manligt, men fokuserar på varje människas rätt att göra sina egna livsval. Det handlar inte om att tvinga människor att anamma stereotypt kvinnliga eller manliga beteenden, utan istället om att acceptera att det inte är patriarkatet som bestämt att tjejer i regel leker med dockor medan killarna oftast föredrar bilar.Om en ung kvinna väljer att läsa modevetenskap är det inte ett problem så länge det bygger på ett fritt val, och det är inte försvarbart att genuspoliser på skattebetalarnas bekostnad ska förklara henne "hjärntvättad". Det är anmärkningsvärt att den svenska förskolan enligt statliga utredningar förklarats som "ett könspolitiskt projekt" där dagisbarn tvingas att sluta leka med dockor eller innebandyklubbor. Det är inte med den akademiska friheten som utgångspunkt som Uppsala universitet nu utreder en genusmärkning av sina utbildningar. En kristdemokratisk jämställdhetspolitik som vill vrida mittpunkten åt rätt håll kapitulerar inte inför genusindustrin utan bevakar istället varje students lika möjligheter oavsett kön, och avskaffar den skattefinansierade och radikalfeministiska tankesmedja som går under namnet Nationella sekretariatet för genusforskning.”

Den som inte tror på att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som könspolitiskt projekt” kan ta sig en titt på sid 19 i statens offentliga utredning SOU 2006:75 första raden.

Här på Rapport från igår (28/1) finns ett inslag om KD
som pågår minut 16:09 – 18:50. KDU-ordföranden Charlie Weimers föreslår att Hägglund kräver att Nationella Sekretariatet för Genusforskning avskaffas, detta uttalande löper under minut 18:20-18:33. Hägglund tror dock inte på några ”tvära kast”. Men hur tvärt var inte kastet att inrätta Nationella Sekretariatet för
Genusforskning år 1998 (regeringsbeslut 1997), vars regeringsuppdrag finns formulerat i Svensk Författningssamling SFS 1997:61:

Varför ska Sekretariatet granska oss?

Sekretariatet granskar oss alla

2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatetfinner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

- överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,

- analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och

- arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse.

Om man tittar noga ser man i länken ovan (SFS 1997:61) att följande har inträffat: ”Upphävd: 2010-01-01 00:00:00. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1574 Vad detta innebär är inget annat än att Nationella Sekretariatets styrelse inte längre ska utses av Utbildningsdepartementet, utan hela uppdraget från och med 2010-01-01 riktas direkt till Göteborgs Universitet. Uppdraget förblir dock exakt detsamma (se ovan) – jag ringde just upp Sekretariatet för att försäkra mig om detta, och det bekräftas även av artikeln ”Uppdrag och anslag ligger fast när sekretariatet byter hemvist” i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 5-6/09 (se överst sid 10, svarar mot sid 6 i pdf:en) som ges ut av Nationella Sekretariatet för Genusforskning.

”Sekretariatet har sedan starten 1998 styrts av en regeringsutsedd styrelse. Några förändringar för verksamhetens resurser eller inriktning kommer den förändrade organisationen inte att innebära. Såväl budget som nationellt uppdrag ligger fast.”

Pär Ströms läsvärda bok

Pär Ströms läsvärda bok

I dagens SVD Brännpunkt finns också en artikel från moderat håll (”Jämställdhet är en fråga om frihet”) på temat jämställdhet underskriven Per Schlingmann och Hillevi Engström (ingen har väl missat de tidigare artiklarna 1, 2, 3, 4 samt intern kritik liksom extern) där man försöker få stöd för moderaternas nya  jämställdhetspolitiska plattform som partistyrelsen nyligen antagit. Jag undrar vad ”jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor” ska innebära i praktiken? Men ska inte kommentera då jag inte hunnit läsa hela dokumentet än. Apropå lönekartläggningarna (som idag görs vart tredje år) – för en kartläggning av löneskillnader 2007 (statligt anställda) se Arbetsgivarverkets sammanfattande information från 2008: ”Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september 2007, 1,3 procent.” År 2002 var den oförklarade löneskillnaden 1,8 procent – se Pär Ströms bok ”Mansförtryck och kvinnovälde” (sid 153-157, svarar mot 154-158 i pdf:en) Men det gäller väl numera för (m) att ”förändra de strukturer” som gör att människor gör de val de gör?

Jag är lite upptagen så jag kan inte hinna läsa allt, imorgon ska jag hålla ett föredrag på KD:s kommundagar i Jönköping där KDU lanserar sin jämställdhetskampanj och arrangerar seminariet ”Jämställdheten kommer ut ur genusgarderoben.” Föredragets titel är ”Genus i utbildningssystemet: Historien om en statsideologi”. Jag funderar på att inleda en liten föreläsningsturné. Liksom genusvetarna påtvingar oss sina upplysningskampanjer skulle jag vilja driva en liten upplysningskampanj på de genusvetenskapliga instititionerna, och fördomsfria som de ju alla är, kommer de säkert inte att ha något emot att jag föreläser i den genusspecifika utstyrseln i översta bilden – jag är faktiskt inte riktigt säker på mitt genus än, det finns ju 258 att välja bland, eller var det 2580? Jag hinner inte med i den snabba utvecklingen…

Relaterat:

När lika möjligheter blev 50/50

Höstens genusmotioner

Hur Borgström sköt sig själv i foten

Dagens musikvideo + jämställdhetsdebatt i SVD

(m)er genus?

Genushysteri i praktiken

Folkpartister vill ha genus i förskolan

Fp-politiker uttalarsig om genusvansinnet

Leijonborg och genusforskarna

Vem har tid att invänta opinionen?

De farliga olikheterna

Varifrån kommer genusvansinnet?

Mer genusvansinne åt folket

Bland politikers förvirrande talUrsprungsartikel
Källa: Tanja Bergkvists Blog (importerat inlägg)

NEWSFLASH: Politiskt Inkorrekt återigen spärrat av Wordpress

NEWSFLASH: Politiskt Inkorrekt återigen spärrat av Wordpress

Nu på morgonen upptäcktes att Wordpress.com återigen spärrat den ordinarie bloggen från att publicera nya inlägg. Detta är TREDJE gången. Fram tills att spärren hävs är det alltså denna adress http://politisktinkorrekt.info/wordpress/ som gäller för nya inlägg. Sprid gärna den informationen till vänner, bekanta och andra bloggar i så stor utsträckning som möjligt.

Vi håller för närvarande på att färdigställa vår egen dedikerade server, dit vi sedan kommer flytta PI till vår egna domän och sedan överge Wordpress.com för gott. Vi kommer dock att posta parallellt under en övergångsperiod, i den mån det är möjligt. Vi återkommer med mer information så fort det finns tillgängligt.Ursprungsartikel
Källa: Dragan Klaric (medlem)

Politiskt Inkorrekt lämnar WordPress efter ny avstängning

Politiskt Inkorrekt har för andra gången på en vecka blivit avstängda från WordPress. Den här gången verkar det dessutom handla om ett permanent förbud mot nya artiklar.

Politiskt Inkorrekt arbetar nu med att sätta ihop en egen server. Hädanefter finns PI på http://politisktinkorrekt.info/Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Svenska folket har väntat på detta!

Han säger det ingen annan vågar

Ordföranden i kristdemokraternas ungdomsförbund, Clarlie Weimers, har skrivit en debattartikel på Brännpunkt idag. Och det är det vettigaste som har sagts i genusfrågan från politiskt håll på väldigt, väldigt länge. Några av hans viktiga poänger:

[...]

Läs mer här

SvD

Ursprungsartikel
Källa: GenusNytt (importerat inlägg)

lördag 30 januari 2010

Är ignoransen mot människosmugglarna planerad och kalkylerad?

I SvD står det om att polisen nedprioriterat kampen mot människosmugglarna. Det är helt enkelt för låga straff och för mycket jobb anser polisledningen, för att man skall kunna satsa på denna typ av brott. Detta trots att omsättningen enligt SvD omsätter miljarder kronor per år. Vi skall också ta i beaktande kostnaderna och den brottslighet som kommer av att människor befinner sig illegalt i landet.

Med tanke på alla de svårigheter och risker vårt samhälle utsätts för genom denna människosmuggling så undrar man varför inte regeringen ingriper och vidtar åtgärder som straffhöjning för människosmuggling. Man skulle också kunna satsa på tullverksamheten och ge riktade ekonomiska bidrag just till polisarbete mot människosmuggling. Eller är den minskade satsningen på detta område kalkylerad och till viss del önskvärd från vissa politiker?

Länk SvD

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Hägglund har missat målet

I en artikel på DN-opinion så analyserar redaktionen KD:s kursändring senaste tiden samt de utspel Göran Hägglund gjort angående "verklighetens folk" och kulturetablissemanget. Redaktionen beskriver KD:s kursändring som ett steg bort mot det samhälle där människor hela tiden får pekpinnar av "överheten". Enligt redaktionen vill Hägglund och KD vända sig mot etablissemangets detaljstyrning av familjen och individen. Så här står det i ingressen.
Göran Hägglund vill få Kristdemokraterna att släppa pekpinnarna. Det tar år, om det går. I valet väljer KD att framställa sig som pensionärernas parti.

Eftersom KD på ytan också vill profilera sig som ett konservativt alternativ så går det som redaktionen skriver, sannolikt inte att också profilera sig bara på att släppa pekpinnar. Redaktionen är också inne på att en politik som innebär större frihet från pekpinnar inte heller per automatik ger särskilt många fler röster, där har redaktionen också rätt. Detta med att etablissemanget ger verklighetens folk konkreta pekpinnar upplevs nämligen inte som något stort problem i vårt land, i alla fall inte i den form och på det sätt redaktionen på DN menar.  Lite längre ned i artikeln så står det dock något intressant, så här skriver redaktionen.
Som socialminister är Göran Hägglund inte någon underdog, och Sveriges alla kärnfamiljer känner sig knappast förtryckta för att kulturskribenter och genusvetare emellanåt hävdar att könet är en social konstruktion. Tre av fyra omyndiga barn bor med båda sina biologiska föräldrar – och denna gedigna familjemajoritet låter sig inte sättas på.

Som alla förstår är kulturetablissemangets vurm för "sociala konstruktioner" och "genusvetenskap" ingen konkret pekpinne som människor lider av. Enbart detta, ryckt ur sitt större sammanhang är inget som påverkar människor särskilt kraftfullt, det är ju bara att strunta i genusvetenskapen och skaka på huvudet åt alla tossiga genusvetenskapare. Dessutom så är det exakt så som redaktionen skriver, Hägglund själv kan knappas betraktas som någon "underdog".  Här närmar vi oss det verkliga problemet, detta att Hägglund faktiskt själv tillhör ett etablissemang gör att han inte kan angripa problemet fullt ut och i hela sin vidd.

Det är inte konkreta pekpinnar för människor och enbart kulturetablissemanget som utgör problemet. Det är istället att eliterna i vårt samhälle på olika sätt talar om hur människor skall tycka och tänka för att vara goda och moderna medborgare. Det är inte bara genusvetenskapen som många människor vänder sig emot utan det är ett paket av politiskt korrekthet som innehåller såväl genusperspektiv som flyktingpolitik, mångkultur, hur skolan skall bedrivas, brottslighet och straff, samt EU och globaliseringen. Det är inte bara det kulturella etablissemanget som står för detta "paket" utan även det mediala och politiska etablissemanget.

Det är här någonstans Hägglund och KD får problem. Hägglund tillhör ju som sagt själv det politiska etablissemanget och han skulle ju aldrig våga angripa övriga delar av paketet. Hägglund vågade angripa just feministdelen av den politiskt korrekta paradigmen, opinionen i denna fråga hade ju ändå redan vänt. Men han aktade sig noga från att snudda vid övriga delar av paketet.

Det råder ingen tvekan om att vi har ett stort och allvarligt problem med att våra politiker och vår media fjärmat sig från "verklighetens folk". Vårt politiska och mediala etablissemang hyser åsikter och föreställningar som ligger långt från de föreställningar "vanliga" människor ger uttryck för kring deras köksbord.

Länk DN

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)