Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Lyssna på Rojas

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/lyssna-p-rojas.html


Mauricio Rojas skriver idag om utvecklingen av integrationspolitiken i Europas länder. Det är en utveckling som Sverige ställt sig utanför. Medan alla de andra europeiska invandringsländerna har omvärderat sin integrationspolitik fortsätter Sverige i samma hjulspår trots att alla är överens om att vi inte lyckats. Rojas varnar med all rätt för att passiviteten får tråkiga konsekvenser:

I Sverige har vi ännu inte sett en motsvarande ansats till att omdefiniera vår så misslyckade integrationspolitik. Den tiden kommer, ty verkligheten kommer inte att låta oss att i all evighet fortsätta som vi hittills gjort. Frågan är hur länge vi ska behöva vänta på en sådan förändring. Att Sverigedemokraterna gör sitt intåg i riksdagen 2010 kommer att bli en del av det pris som denna fördröjning kommer att kosta oss. Men det kan kosta oss ännu mer om svårare tider sätter utanförskapets ackumulerade krafter i rörelse.

Vad är det då som kännetecknar den nya europeiska integrationsmodellen:

1. Betydelsen av det gemensamma i ett samhälle som präglas av växande mångfald. En fungerande mångfald kräver en stark kärna av delade värderingar, referenspunkter och lojaliteter. Rätten att vara olika förutsätter en skyldighet att vara lika i vissa fundamentala aspekter.
2. Integrationen definieras nu som en process där nykomlingen successivt vinner sin rätt att permanent stanna i landet och sitt fulla inträde i den nationella gemenskapen. Kraven på att inte begå brottsliga handlingar, att arbeta och försörja sig, att visa en vilja till integration genom att lära sig språket och om värdlandets historia är givna delar av denna stegvisa integration där man vinner sin rätt att stanna och bli medborgare.

Den första punkten ser jag som svår att få att fungera i en allt mer globaliserad värld. Att identifiera sig med det land där man bor kommer efter hand att bli allt mindre vanligt. Däremot ser jag punkt två som helt nödvändig. Om det inte finns en gemensam identitet måste det ivarjefall finnas ett stort eget ansvar för de som invandrar att sköta sig och inte ligga samhället till last. Individens negativa eller positiva prestationer bör få tydliga konsekvenser. Från ett omhändertagande till ett ansvarstagande.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Inga kommentarer: