Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 31 juli 2008

Tyska tips

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=264


Axess sänder många bra program. De allra bästa är som regel de där de intervjuar någon intellektuell utlänning. Man har t o m kostat på sig att hyra in intervjuare som har samma modersmål som den som intervjuas! Ett mycket ambitöst och lyckat drag.

En intervju jag särskilt vill rekommendera är den med den tyske konservative arkitekteten Hans Kolhoff. Kolhoff går i smidiga ordalag till generalangrepp mot den modernistiska synen på arkitekturen: idén om arkitekten som “konstnär” som utgår från “infall” snarare än beprövad erfarenhet, som vill rasera och bygga upp från grunden, vad han kallar tabula rasa-principen, och som sätter ett stort estetiskt värde i kontrastverkan; den nya, chockerande byggnaden kontrasterar mot det gamla och småborgerliga. Allt framförs på ett mycket sofistikerat sätt.

Intervjun kommenteras även i detta blogginlägg om Mikael Söderlunds brutalistiskt moderniska planer för Stockholm.

Ett annat tyskt tips: konservativa Die Welt skriver om polisens fallande status i Tyskland. I synnerhet gäller det vissa invandrartäta områden, där polisen hela tiden riskerar att angripas. Artikeln är intressant inte minst för att den talar klarspråk, till skillnad från svensk borgerlig press. Finns på engelska.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Reinfeldt ovetande om "oskuldsingrepp", inte konstigt att kostnaderna rasar i hojden.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/350098828/reinfeldt-ovetande-om-oskuldsingrepp.htmlBorde inte vara politiker veta vad som hander inom deras ansvarsomrade? Borde de inte vidta atgarder sa fort de far kannedom om omotiverade behandlingar? Vad vantar Filippa pa?

"Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) var ovetande om att både privata och landstingsanknutna vårdinrättningar i Stockholm rekonstruerar unga kvinnors mödomshinna.
- Ingreppen har inte utförts på landstingets uppdrag. Det här är någonting som vi varken har accepterat, beställt eller betalat för, säger hon."

Andra politiker sajer sej vara lika ovetande om vad vardinrattningar gor och varfor.

Om tusentals invandrar flickor mutat sej in i Sverige genom att ge bort sin oskuld till en beslutande politiker/tjansteman i utbyte mot ett PUT sa kan det leda till deras egen dod om de avslojas. Mutpengar som de kan ha fatt av familjen som var menat for mutor som brukar rora sej om 100.000 kronor kan ha anvants till andra saker darmed har de isafall lurat familjen dubbelt och riskerar bli hedersmordade.

Hur de kom pa iden att radfraga vardinrattningar om att sy dit modomhinnan ar ett stort mysterium for mej, men jag har inte en allomfattande kunskap om hur asysokanden kan muta sej till ett PUT eller hur man kan fa for sej att modomshinnor kan aterstallas. Hade jag vetat det sa hade manga flickor jag kant nar jag var yngre kunnat slippa klagande foraldrar, :)). Aven om tekniken fanns sa var det saker hogst osannorlikt att det sociala systemet bekostade sadant till svenskar.

"FILIPPA REINFELDT menar att det behövs en nationell diskussion där också Socialstyrelsen är närvarande eftersom det i dag saknas tydliga regler."

God ide, lat oss bra med en nationell diskusssion. Tills den diskussionen inleds sa kanske Filippa kan instruera vardinrattningarna att upphora med omotiverade procedurer som kostar skattebetalarna en formogenhet.

Eftersom sjukvarden blir dyrare for varje ar utan att ens rakna in onodiga ingrepp och att kraftiga nedskarningar gors sa blir det viktigare att se till att bara behovande far vard. Ar 2040 beraknas sjukvarden kosta 270 % mer an idag. Samtidigt har man raknat ut att summan skattemedel kommer att minska inte oka.

Varje vardplats okar i kostnad. Dessutom kommer antalet vardbehovande oka kraftigt. Antalet personer over 65 kommer att oka med 58 % till ar 2040. Den mest vardbehovande aldersgruppen som ar over 80 ar okar annu mer, med 75 %.

Enligt en ny forskningsrapport som presenteras idag sa ar kraftigt okade skatter och dessutom samtidigt kraftigt minskade kostnader inom andra offentlig utgifter ett krav om man ska kunna klara av det framtida vardbehovet. Vilka omraden som man borde skara ner pa ar upp till politikerna att besluta.

Den sensationella slutsatsen publiceras i dagens DN. Vad som ar annu mer sensatinellt ar att en stor andel av framtidens aldre ar "fattiga" vilket jag antar betyder att de inte ar skattebetalare men snarare bidragtagare.

"Det är en ökning som inte går att klara utan skattehöjningar om man inte drastiskt minskar andra utgifter i den offentliga sektorn eller drastiskt ändrar finansieringen av hälso- och sjukvården", skriver artikelförfattarna.

Den sensationella losningen enligt artiklelforfattarna ar darfor 1. Vi kan inte blir sjuka. 2. Vi maste betala storre avgifter for vard. 3. Vi som ar skattebetalare maste finansierar underskottet med att tvingas arbeta langre, vi kan inte ga i pension vid 65 ars alder langre. Hur lange vi skattebetalar maste arbeta sajs inte, men det maste givetvis beror pa hur stor andelen bidragsberoende manniskor som bor i Sverige jamfort med andelen skattebetalare.

En fakotr som kan gora den vekliga framtidsbilden annu samre ar att rapportens underlag ar baserat pa siffror fran 1999. De riktiga siffrorna borde var mycket varre eftersom skillnaden mellan antalet formodade skattebetalare jamfort med antalet bidragsberoende har forvarrats och fortsatter att forvarras vartefter fler invandrare flyttar till Sverige samtidigt som skattebetalande svenskar emigrerar. Eftersom de flesta kostnader for bidragsberoende personer ar hemliga sa maste rapporten vara missvisande och blir darfor formodligen en skonmalning av var tragiska framtid.
Arbetsbefriade bidragsberoende ljugande kriminella eller hart arbetande arliga skattebetalare? Har de kommit for att fa stora summor overforda fran var valfard till sina konton i hemlandet som de pastod de flydde ifran?

Det kanske finns nagon som har tid att rakna ut om vi ska tvingas arbeta tills vi blir 70, 75 eller kanske 80 ar gamla. Bassiffror som ar nodvandiga for kalkylen finns inte eftersom alla myndigheter hemlighaller hur stor del invandrare har vardbehov, ar arbetslosa, ar bidragstagare och vad de kostar. Vi maste darfor gora antaganden baserade pa de fa siffor som kunnat verifieras.

Oavsett hur illa verkligheten visar sej vara sa ar sjukvardskatastrofen mycket varre an vad vi kan utlasa av rapporter och artiklar. Vem vill tvingas jobba till 80 ar, betala kraftigt hojda skatter, storre avgifter och tvingas vara friska bara for att politikerna vill betala livtids pension till miljontals socialfall som for det mesta inte kan vart sprak?

Sverige behover en skatterevolt for att visa politikerna att vi vagrar ga med pa deras hemliga planer som leder oss in i ett veritabelt inferno vilket vi enbart kan se antydningar till i ett fatal rapporter som for det mest hemlighalls.

Vi behover en skatterevolt NU! Sluta betala skatt. DN SVD DN2 AB
SVD2 SVD3 SVD4


Källa: Befria Media (medlem)

Uppföljning av debatten om religiös särbehandling

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/07/uppfljning-av-debatten-om-religis.html


För några dagar sedan skrev jag om konflikten mellan principen om likabehandling och religiösa krav på särbehandling. Bakgrunden är att Amal Mohamud, 32, hade blivit inbjuden tillsammans med sina jobbarkompisar att besöka Casino Cosmopol för en kickoff. När sällskapet skulle gå in blev det stopp för Amal Mohamud. Anledningen var att hon bar huvudduk. Huvudbonader är inte tillåtet på kasinot. Min huvudsakliga ståndpunkt är att diskriminering borde handla om krav på likabehandling, inte krav på särbehandling. Diskrimineringsombudsmannen borde inte ta upp fall där individer utan framgång kräver att bli särbehandlade.

Alla kan inte särbehandlas

Johannes Forssberg, Expressens ledarsida, påpekar att många anmälningar om diskriminering inte handlar om krav på likabehandling utan på särbehandling.

Diskrimineringsombudsmannen har tagit sig an ett antal ärenden där religiösa människor känt sig kränkta för att deras specifika religionsutövning varit oförenlig med regler som i sig inte syftar till särbehandling.
I ett antal fall har kvinnor uppfattat det som diskriminerande när de portats från badhus efter att - i strid mot hygienregler - ha haft tjocka kläder på sig.
I ett annat ansåg sig en kvinna diskriminerad för att hon inte fick vara långärmad i vården - också det ett brott mot hygienföreskrifter.


Han påpekar också det självklara att det är en mänsklig rättighet att klä sig hur man vill, men inte på Casino Cosmopol.

Forssbergs argument mot särbehandling är inte principiellt starka utan främst pragmatiska:

"Varje demokrati behöver ett starkt skydd för minoriteter, men när olika grupper kräver olika särregler inom alltfler områden blir det svårt att hålla ihop samhället.
Det är framför allt ingen väg mot tolerans. Gruppidentitetstänkandet riskerar att utmynna i splittrande strider där olika kategorier slåss om utrymme för sina ömma tår.
"

Slöja är frivilligt

Bloggaren och debattören Johan Ingerö är bra på att påpeka det som är så självklart att det ofta tappas bort i debatten. I detta fallet att bärande av slöja faktiskt är ett fritt val.

Men Amal Mohamud har ändå anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen eftersom hon anser att det är orimligt att slöjan likställs med huvudbonader. Den är, enligt henne, ingenting "hon vill eller kan välja bort".

Vad hon vill vet hon väl bäst själv, men att hon inte kan är faktiskt struntprat. I ett fritt och demokratiskt samhälle väljer vi själva i vilken utsträckning vi vill följa religiösa påbud.


Ingerö kommer också med pragmatiska argument om att "ta seden dit man kommer". Att den som av ett eller annat skäl inte vill underkasta sig reglerna på ett ställe bör undvika att gå dit.

Det betyder även att olika regler kan gälla på olika ställen. En icke-muslimsk kvinna som vill besöka en moské bör självklart bära slöja under besöket - och enligt samma princip är det självklart att det finns miljöer där slöjor inte fungerar.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Nya sätt att lura sig in i Sverige

Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2008/07/29/nya-satt-att-lura-sig-in-i-sverige/Nästan alltid är saker och ting både svarta och vita - samtidigt. Inte minst på asylområdet. Tyvärr finns det inte kraft och förmåga i Sverige att rensa upp och stå emot allt lurendrejeri, alla lögner och bedrägerier men inte heller ork, energi och förmåga att reda ut, lyssna och förstå när det faktiskt finns skäl att bevilja asyl eller åtminstone uppehållstillstånd. Så här berättar en migga:

Det senaste man kommit på vad gäller att sko sig på svenskarna och lura det svenska asylsystemet har nu visat sig. Nämligen:

Personer som på falsk grund fått asyl i Sverige i falsk identitet, begär att få ut en resehandling. Resehandlingen kan utfärdas av Migrationsverket om personen ifråga har fått flyktingförklaring eller så får han ett nytt pass på sitt hemlands ambassad (som har dålig koll…) i den nya identiteten.

Nu finns den “nye personen” på riktigt. Då tar han sitt riktiga pass, som han har haft gömt någonstans, och så reser han hem. Hem till det land han absolut måste ha skydd gentemot och därför har fått uppehållstillstånd i Sverige… Väl i hemlandet söker han uppehållstillstånd på anknytning i sin riktiga identitet. När han sedan har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) så har han två tillstånd, i två olika namn: ett PUT på grund av asyl och ett PUT på grund av ankytning.

Man har också hittat personer som fått PUT på anknytning som sedan har sökt asyl i en annan identitet. Naturligtvis i samma syfte. Nu kan man ju undra vad han ska med två tillstånd till? Tja, vad kostar ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, och en ny identitet, komplett med relevanta handlingar, på svarta marknaden i Irak?

Jag frågar miggan om det inte tas fingeravtryck i t.ex. anknytningsärendena. Han svarar så här:

Nope. När man söker på anknytning tas inga fingeravtryck. Migrationsverket vill göra det, men får inte. Dessutom körs inte EURODAC mot polisens register, det är förbjudet. Så det spelar ingen roll om man åker fast för brott, fingrarna avsöljar inget.

“Sila mygg, svälj kameler” - det är en svensk paroll. Släng ut många starkt skyddsbehövande (kristna som förföljs i muslimska länder, ensamstående mammor till länder där sådana inte får förekomma etc) och låt bedragare och kriminella få uppehållstillstånd och bli försörjda av “korkade svennar”. Grattis Sverige!

P.S. Hur kommer det sig att den lagliga möjligheten att dra in PUT inte används vid vartenda fall av bedrägeri (PUT på falska grunder) och förfalskande av urkund (läs miggans berättelse ovan)? Och vem är det som anser att vi inte ska kontrollera fingeravtryck och DNA utan låta oss luras och utnyttjas enligt ovan berättelse? Är det sanktionerat hos folket?Källa: Merith Wager (gästinlägg)

Det behövs fler som Marit Wager

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/07/det-behvs-fler-som-marit-weger.html


Marit Wager är en sällsynt person i migrationsdebatten genom att hon är en stark försvarare av asylrätten, nyligen genom att uppmärksamma situationen för etniska minoriteter i Irak och statslösa palestinier, och samtidigt en stark kritiker av de systemfel som leder till att personer genom bedrägerier kan utnyttja den svenska invandringspolitiken. Vi behöver fler som henne, för som Marit själv brukar skriva: Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt.

Ett exempel från hennes blogg:

Nya sätt att lura sig in i Sverige.

Det senaste man kommit på vad gäller att sko sig på svenskarna och lura det svenska asylsystemet har nu visat sig. Nämligen:

Personer som på falsk grund fått asyl i Sverige i falsk identitet, begär att få ut en resehandling. Resehandlingen kan utfärdas av Migrationsverket om personen ifråga har fått flyktingförklaring eller så får han ett nytt pass på sitt hemlands ambassad (som har dålig koll…) i den nya identiteten.

Nu finns den "nye personen" på riktigt. Då tar han sitt riktiga pass, som han har haft gömt någonstans, och så reser han hem. Hem till det land han absolut måste ha skydd gentemot och därför har fått uppehållstillstånd i Sverige… Väl i hemlandet söker han uppehållstillstånd på anknytning i sin riktiga identitet. När han sedan har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) så har han två tillstånd, i två olika namn: ett PUT på grund av asyl och ett PUT på grund av ankytning.


Detta bedrägeri visar bland annat på behovet av att inte automatiskt ge permanent uppehållstillstånd för alla som bedöms ha skyddsskäl - och särskilt inte för personer utan identitetshandlingar.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Muslimskt våld mot homosexuella

Ursprungsartikel:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/07/lrarfacken-vill-motverka-diskriminering.html


Lärarfacken vill motverka diskriminering av homosexuella inom EU. I en artikel i Sydsvenskan pekar de ut Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien samt Italien som särskilt ovilliga att sluta HBT-personer i sin famn.

Det är möjligt att det i dessa länder är svårt att bli lärare om man är homosexuell. För övrigt ett tufft jobb med tanke på den ökande andelen muslimska elever. Islams homofobi är svår, för att uttrycka det milt. Men det blundar vår marxistiska lärarkår för. Barnen ska hjärntvättas med att muslimer är diskriminerade. Att islam påbjuder att homosexuella ska förföljas och kvinnor förtryckas står inte på schemat.

Som man alltså kunde vänta nämns inte muslimska invandrares våld mot homosexuella i artikeln. Ändå är det ett mycket större problem än ogillande attityder hos vanliga européer. Under Europride-festivalen i Stockholm inträffade något som ofta händer men aldrig skrivs om i tidningarna: tre män av utländsk härkomst överföll två svenska homosexuella män. En blev allvarligt knivskuren. "Utländsk härkomst", enligt polisen, "araber" enligt en person med nära anknytning till en av de angripna männen.

Den svensk-palestinska miljöpartisten Yvonne Ruwaida kommenterar dådet i
Aftonbladet: "De här attackerna är inte bara från enstaka individer som blivit knäppa utan de kommer från en miljö där hets och hat mot homosexuella är vanligt."

Ruwaida brukar försvara muslimer och islam i vått och torrt, så hennes uttalande är förvånande. Kanske hon inte visste i att gärningsmännen var araber? TV och tidningar har ju mer än gärna antytt att de skulle vara skinheads eller nynazister.

Trots allt fagert tal så är varken media, politiker eller fackliga företrädare ett dugg intresserade av att beskydda homosexuella. Det är bara läpparnas bekännelse. De är så rädda för islam att det bara går att jämföra med hur folk var rädda för nazismen en gång i tiden.

Muslimskt våld mot homosexuella, del 2

"Når jeg hører alibiargumentet "…hvad islam også er.." tænker jeg altid på at Ted Bundy ikke blot var psykopatisk seriemorder. Han kunne såmænd også være fantastisk charmerende og er det ikke lige så væsentligt, hvis man gerne vil give et nuanceret billede? Eller spørge: - Banker din mand dig? - Ikke hele tiden! Men virkeligheden presser sig altid på." Skriver Drokles på bloggen Monokultur
Källa: Every Kinda People (gästinlägg)

Mot alla odds

Ursprungsartikel:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/07/mot-alla-odds.htmlFramgångarna i Irak är nu så uppenbara att även pressen känner sig tvingad att skriva om vad som pågår.
I det längsta har man försökt undvika ämnet genom att fokusera på Afghanistan igen men även en
AP-rapport i måndags meddelade: "Organiserat motstånd är så gott som över i Irak".

Baghdads nyhetschef och dess militära rapportör säger att upprorsmakarna inte längre har styrka att hota irakregeringens överlevnad.

Förenta Staterna vinner nu det krig som man för två år sedan ansåg omöjligt.

Analysen påstår vidare att det systematiska dödandet i Baghdad har upphört, våldet är mindre än det varit under de senaste fyra åren och stridshandlingarna har ändat.
I Baghdad fylls nu parkerna varje helg med familjer som leker och gör utflykter. Det var otänkbart för bara ett år sedan.

Under de år som gått har många européer önskat att Amerika skulle misslyckas i Irak och se det som en läxa.
Kan man kanske tro nu att en del av dessa, åtminstone privat, är tacksamma över att vi vinner? Att man inser möjligheten och hoppas att det inte är lika troligt att demokratier i Mellanöstern i framtiden släpper lös en mobb som bränner ambassader och hotar deras medborgare?
Källa: Every Kinda People (gästinlägg)

Den svenska vänstern har börjat svettas

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=344


I en ny artikelserie skildrar Aftonbladet den politiska utvecklingen i Europa, där flera borgerliga ledare kommit till makten med hjälp av invandringskritiska partier. Samma sak diskuteras alltmer i bloggosfären.

På Falkblick gillar vi att skriva om europeisk politik. Smakprov finns här, här, här och här. I Europa har vi de senaste åren kunnat se en trend där socialdemokrater förlorar makten till borgerliga partier. Den här utvecklingen beror dels på att det i många länder vuxit fram invandringskritiska partier som förskjutit maktbalansen, dels på att klassiskt borgerliga partier börjat appellera till en folklig konservatism i värdefrågor (kriminalpolitik, skolpolitik, migrationspolitik). Den här trenden pratas det relativt lite om i svensk media, och det övergripande målet med våra artiklar är att upplysa om den här trenden.

Aftonbladet påbörjade igår en artikelserie i fyra delar om "högerradikala partier" i Europa. Först ut var Olle Svenning, som skrev om Frankrike. Artikeln innehåller några lustiga formuleringar - bland annat jämförs regeringen Sarkozy med Petains regim under andra världskriget - men analysen är det inget fel på. Svenning beskriver hur Sarkozy gjorde lag och ordning till huvudfråga inför valet:

Sarkozys folkliga popularitet växte oavbrutet. En framgång för hans kalkyl att presentera sig som garant för ordningen, också i de socialt mest utsatta områdena. Han ville skilja de upproriska från majoritetsbefolkningen, som kämpar på med sina lågavlönade jobb, tar de tidsödande kollektiva transportmedlen till stan. Plågas av våldet, bullret, de underbemannade skolorna, den slitna vårdapparaten och den oftast torftiga stadsmiljön.

Den här strategin gav Sarkozy många röster från f.d socialistväljare, men även från anhängare till nationalistpartiet Front National - en miljon fransmän som röstade på Jean Marie le Pen i presidentvalet 2002 röstade på Sarkozy 2007. I dagens nummer av Aftonbladet fortsätter artikelserien med en artikel om Danmark av statsvetaren Drude Dahlerup. Hon beskriver hur Dansk Folkeparti vänt upp och ned på debatten om invandring och fått de övriga partierna att röra sig mot en mer restriktiv ståndpunkt. Skalar man av det ideliga talet om "främlingsfientlighet" och "invandringsfientlighet" finns även här en god analys:

I dag är partiet det tredje största partiet och ger som fast stödparti den borgerliga regeringen dess majoritet. DF:s makt över lagstiftningen och hela samhällsdebatten är enorm.

Den främlingsfientliga retorik och politik, som har kännetecknat Danmark de senaste åren, är inte förbehållen Dansk Folkeparti, utan delas numera av både regeringen och socialdemokraterna. På senare tid har även Socialistisk Folkeparti börjat flirta med invandringsfientlig retorik.

Den tredje delen av artikelserien skall enligt uppgift handla om Norge och skrivas av vänsterpartisten Ali Esbati. Esbati har tidigare, tillsammans med vänsterbloggare som Svensson och Jinge, skrivit om vad de kallar "fascistiseringen" av europeisk politik - dvs att klassiskt borgerliga partier närmar sig invandringskritiska.Det verkar som om vänstern mer och mer börjar dra den slutsats vi på Falkblick dragit - att de stora omvälvningar vi kunnat se i europeisk politik de senaste åren kan komma även till Sverige. Denna tes går SvD-skribenten Patrik Krassén till storms mot:

Att kalla nationalister, rasister, xenofober och andra främlingsfientliga för "höger" eller "extremhöger" är ett försök att koppla dem till partier som är icke-socialistiska, men inte invandringsfientliga. Höger-vänster-skalan, i den mån den fortfarande har någon relevans, har sedan kriget handlat om synen på ekonomisk frihet och statens storlek. Det är också det som skiljer Alliansen och vänsterpartierna i Sverige åt –inte synen på invandring.

Krasséns tes kan tyckas stämma vid en första anblick. Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin skiljer sig inte mycket vad gäller retoriken kring invandring. Men tittar man på vad borgerliga respektive socialistiska väljare tycker i frågan, framträder genast en tydlig skiljelinje:

Bra förslag att ta emot färre flyktingar (%)

Vänsterpartiet 31

Miljöpartiet 27

Socialdemokraterna 47

Centerpartiet 48

Folkpartiet 48

Kristdemokraterna 45

Moderaterna 57

Förutom att det bland väljarkåren som helhet finns ett starkt stöd för en mer restriktiv invandringspolitik, finns det också tydliga skillnader mellan de olika partierna i frågan. Ju längre åt höger ett parti står, desto mer invandringskritiska tycks dess väljare vara. Kristdemokraterna utgör ett undantag.

Att skiljelinjerna i svensk politik enbart skulle handla om ekonomi stämmer alltså inte. Invandringen, och andra värdefrågor, utgör tysta skiljelinjer som politikerna länge undvikit att diskutera. Detta är den stora anledningen till att den politiska utveckling vi sett i våra grannländer uteblivit i Sverige. Frågan är dock hur länge den ordningen kommer att bestå. Sverigedemokraterna närmar sig riksdagen i rask takt och kommer att tvinga de etablerade partierna att bekänna färg i frågan. Dessutom ligger Alliansen och vänsterblocket nu oerhört nära varandra i ekonomiska frågor, vilket gör att nya stridslinjer kan öppnas i debatten.

En debatt som fokuserade mer på invandring och andra värdefrågor skulle definitivt gynna de borgerliga partierna. Allt fler inom vänstern tycks ha börjat inse det. När skall borgarna själva inse det?

Uppdatering: DN skriver om socialdemokratins kris 31/7
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Saudi Arabien: Man doms till 600 piskrapp for telefonrelation med kvinnlig student.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/351013113/saudi-arabien-man-doms-till-600.html


Hej tjejer, vad sajs om Burka eller piskad i Sverige, eller som i Saudi Arabien Burka OCH piskad?

Riad, 30 juli, 2008. En saudisk domstol domde en kemilarare till 600 piskrapp och 8 mander i fangelse for att han haft telefonkontakt med en kvinnlig student.

Den kvinnliga studenten vars aktenskap pastas ha brutit samman som resultat av relationen fick 350 piskrapp och 4 mandars fangelse.

Enligt den arabiska TV stationen Al-Arabiya baserades domarna pa studentens mans vittnesmal. Mannen havdade att aktenskapet brot samman ar 2004 efter att frun inledde en relation med lararen.

Lararen ska overklaga domen och hoppas samtidigt pa att manskliga rattighetsgrupper ska engagera sej i fallet.


Till den nyheten passar paminnelsen att inom Islam skall man sla skiten (ursakta spraket men det ar nastan en direkt oversattning) ur kvinnor om de inte gor som de blir tillsagda. Det menar de larda Imamerna varav en syns pa filmen:
Källa: Befria Media (medlem)

Tjugo poäng jihad

Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/?p=1133


I helgen tog Sunday Times upp en ny studie som visar hur illa det är ställt med värderingarna bland muslimska universitetsstudenter i England, A third of Muslim students back killings -Radicalism and support for sharia is strong in British universities. Detta rasistiska hat florerar fritt och oemotsagt, för ingen tar diskussionen.

Men en viss förändring är kanske ändå på gång. Jag trodde aldrig att Dagens Nyheter skulle våga knysta om denna studie. Men idag skriver Lisa Bjurwald om studien på ledarsidan, i Tjugo poäng jihad:

En ny undersökning visar att inte ens traditionellt frisinnade brittiska miljöer som universitet är förskonade från den extrema islamismen. I söndags presenterade den konservativa tankesmedjan Civitas en opinionsmätning utförd på 12 brittiska universitet, där nästan en tredjedel av muslimska studenter säger sig stödja dödande i islams namn. Dessutom fann man att fundamentalister regelbundet bjuds in för att hålla föreläsningar, som ofta är homofobiska eller gränsar till det antisemitiska.

25 procent av de muslimska studenterna sade sig ha liten eller ingen respekt för homosexuella. 40 procent ansåg att det var oacceptabelt för muslimska män och kvinnor att umgås fritt. . . I flera fall (och för att terrordåd ska genomföras räcker det med en enda övertygad jihadist) handlar det alltså inte om rebelliska fantasier, utan om individer som är redo att packa resväskan och köpa en enkel biljett till Virgin City. . .

För yngre muslimer i moskéskolor runt om i landet börjar höstterminen med ett nytt regeringsinitiativ: lektioner i brittiskt medborgarskap. Även universiteten måste ta sitt ansvar. Alla unga kan inte stå emot en passionerad, retoriskt skicklig talare. Särskilt inte när man som student har garden sänkt, trygg i den kunskapsmiljö som ska sprida upplysning - inte plantera livsfarliga idéer.

Men ska inte massmedierna också ta sitt ansvar? Varför försvaras och ursäktas Hamas och Hizbollahs mördande på ett sätt som DN-Kultur och andra medieetablissemang inte gör när det gäller icke-muslimer? Varför tar man inte avstånd från förtryck i islams namn? Varför anklagar man varje person som argumenterar emot muslimsk extremism för islamofobi?

Genom sitt agerande bidrar svenska medier till radikaliseringen av unga muslimer. Fundamentalisterna får moraliskt stöd av DN, UNT och andra som skriker islamofobi så fort någon vågar kritisera eller i satir driva med dessa. Istället för en öppen diskussion i ämnet ägnar man sig åt att förtränga, förtiga och avvisa varje försök till kritisk diskussion.

Och mediernas inskränkthet och rädsla för att diskutera islam stärker inte bara muslimsk fundamentalism, det stärker motreaktionen i folkdjupet genom ökat stöd till sverigedemokraterna.

Medierna måste tillåta debatt om islamrelaterade frågor i lika hög grad som alla andra samhällsaspekter. Självcensuren måste upphöra! För den som vill värna om det toleranta samhället är det oerhört viktigt att sätta gränser. Åt alla håll. Åt alla håll!

(Andra intressanta bloggar om politik, islam, fundamentalism, rasism, kränkt, islamofobi, integration, integrationspolitik)
Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

De amerikanska grundlagsfäderna & invandringen

Ursprungsartikel:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/07/de-amerikanska-grundlagsfderna.html"Trots att opinionsundersökningar ständigt visar att de flesta amerikaner anser att invandringsnivåerna behöver sänkas, så antar många människor fortfarande att rätten till invandring är en helig amerikansk princip som ingen lojal medborgare kan ifrågasätta.

Det antagandet är oriktigt
."

Citat ur "33 Questions about American History (you're not supposed to ask)" av Thomas E Woods Jr. i dennes bästsäljande "The politically incorrect guide to American History".

Woods åberopar Benjamin Franklin, som motsatte sig tysk invandring till Pennsylvania, med motiveringen att delstaten grundats av engelsmän, och att tyskarna skulle bli så mångtaliga, så att istället för att de blev anglifierade, så skulle Pennsylvanias engelskättade invånare bli förtyskade.

Man kanske kan idag le åt Franklins farhågor, som dock hade besannats om inte man aktivt motarbetat det tyska språkets utbredning.

Poängen med Woods anekdot är emellertid, att om rätten till invandring vore en urgammal amerikansk princip, så glömde någon att berätta det för Franklin. Ni kan tänka er, tillägger Woods, vad Franklin, som bekymrade sig för tysk invandring, skulle ansett om dagens.

En av de amerikanska grundlagsfäderna, Thomas Jefferson, skriver i sin "Notes on Virginia":

"Det är för den gemensamma lyckan för de som slutit sig samman i samhällen [som det är viktigt] att vara så eniga som möjligt i angelägenheter som av nödvändighet måste handläggas gemensamt.
[it's for the happiness of those united in society... to harmonize as much as possible in matters, in which they must transact together]

[Vår styrelseform är] 'en blandning av de frihetligaste principerna i den engelska konstitutionen, och andra, härledda ur naturrätten och förnuftet
.'"

Thomas Woods: "Inget kunde vara mer motsatt dessa principer än de i enväldiga kungadömen, sade Jefferson. Men det var från sådana regimer man kunde förvänta sig de flesta invandrare."

När Jefferson 1801 ville liberalisera medborgarskapslagarna i Virginia, påminde Alexander Hamilton honom om de åsikter han uttryckt i "Notes on Virginia".

"Han höll med Jefferson att det var lovvärt av Förenta staterna att tillåta invandring av de som utstått riktiga svårigheter och sökte asyl, men även här ville Hamilton erinra om att generositeten hade en gräns om samhällets välfärd skulle kunna skyddas.

Vad han motsatte sig var att alla sådana människor skulle vara berättigade till de förmåner som följde på medborgarskap.
[what he objected to was the suggestion that all such people were necessarily entitled to the privilieges of citizenship]


Han avslutade med att påpeka att man om så bara för argumentationens skull hävdade att indianerna inte visat annat än vänskap när kolonisterna anlände till dessa stränder, så var det viktigt att besinna det öde som drabbat dessa människor som visat sådan storsinthet.

"'Försiktigheten kräver av oss', skrev Hamilton, 'att följa historien än längre och fråga oss vad som hänt med de nationer av vildar som bedrev denna sorts politik, och vilka det är som nu ockuperar det territorium som de en gång bebodde.' "

Jefferson frågade sig före franska revolutionen, hur det skulle gå om 20 miljoner amerikaner, anhängare av den republikanska styrelseformen, skulle invandra till kungariket Frankrike?

Om det skulle göra Frankrike mindre lyckligt, mindre starkt, vad skulle inte tillsatsen av en halv miljon utlänningar till Amerikas dåvarande folkmängd medföra för det angloprotestantiska, republikanska samhället i Amerika?

Som Woods visar var även de övriga amerikanska grundlagsfäderna negativa till invandring från andra kulturer än den anglo-protestantiska.

De ansåg att invandrare i tillräckligt antal och koncentration kan ändra ett lands kulturella landskap i en för invånarna oönskad riktning.

De ansåg vidare att rätten att exkludera gällde alla gemenskaper, nationer som privata klubbar.

Boken finns att inhandla i Akademibokhandeln i Stockholm.

Jag tänker i senare postningar redogöra kortfattat för en del andra ämnen som avhandlas i boken.

Kika även på USA:s kärnkultur är brittisk protestantisk
Källa: Every Kinda People (gästinlägg)

Hur länge ska lögnen fortgå?

Ursprungsartikel:
http://frianyheter.wordpress.com/2008/07/30/hur-lange-ska-lognen-fortga/


Angående attackerna mot de två svenska homosexuella natten mot måndag säger Yvonne Ruwaida [mp] följande i Aftonbladet: “-De här attackerna är inte bara från enstaka individer som blivit knäppa utan de kommer från en miljö där hets och hat mot homosexuella är vanligt, menar hon. Yttrandefriheten har en gräns och den är vid hets mot folkgrupp. [...]


Källa: Fria Nyheter (gästinlägg)

tisdag 29 juli 2008

Sharialagarna efterlevs i Iran och i Sverige

Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/?p=1124


Enligt officiell svensk integrationspolitik ska Sverige ta till sig kulturerna som immigranterna för med sig i lika hög grad som immigranterna lär sig svenska traditioner och lagar. I Storbritannien vill ärkebiskopen införa sharialagar. I Frankrike dömer fransk domstol i enlighet med sharia snarare än enligt fransk lag.

Om den här utvecklingen får fortsätta är kan det som händer i Iran i en framtid hända i Sverige. Och det som händer i Iran är inget föredöme, inte ens för Dagens Nyheters ledarredaktion, som för en gång skull inte tonar ned och slätar över om vad som händer där, Medeltidsvecka i Iran:

Sharialagar infördes i samband med den islamiska revolutionen 1979. [M]indre lagöverträdelser som homosexualitet och otrohet, är några exempel på brott som kan innebära döden. Från början av juli kan “onlinebrott” resultera i lagens strängaste straff. Till straffbara handlingar på internet räknas avfällighet, i praktiken regimkritik, då Iran är en islamisk republik. . .

När solen gick upp i söndags hängdes 29 människor i ett fängelse norr om Teheran. . . Iran införde ett moratorium mot stening 2002, men straffet har fortsatt att utdömas och verkställas.

Monte Pythons underbara satir i Life of O’Brian om stening till döds och andra primitiva uttryck i Mellanöstern är företeelser som sker på blodigt allvar i Iran. I dag. Och vissa av dessa ”kulturuttryck” gör sig gällande i Europa.

I Svenska Dagbladet kan vi läsa att landstingen på skattebetalarnas pengar utför skönhetsoperation för att uppfylla myten om ”oskuldens mödomshinna”, eftersom det är ett krav för giftemål i “hederskulturer”: Landstinget utför "oskuldsingrepp", Risk att rädslan utnyttjas. Men snarare än att tala om vad detta beror på, skriver SVD: “Familjerna kräver att den unga kvinnan ska vara ‘oskuld’ och beviset ska synas, som blodspår efter en brusten ‘mödomshinna’.” Vilka familjer?! Här censurerar medierna och visar därmed samma hänsyn till sharia som landstingen.

Är det ingen i svenska etablissemang som står upp för svenska traditioner längre? Och så undrar man varför sverigedemokraterna får ökat stöd…

Vi behöver en ordentlig diskussion om vad som gäller i det här landet. Vi måste kunna tala öppet och rakt om detta, inte huka och tiga. Att sopa problematiken under mattan leder bara till att motsättningarna ökar.

Se mer i bloggen: Liberalism kräver assimilering och UNT underminerar islams dissidenter.

(Andra intressanta bloggar om politik, religion, islam, fundamentalism, rasism, kränkt, islamofobi, assimilering, integration, integrationspolitik)
Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Hatbrottet i Tantolunden – Ett tips har kommit in

Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2008/07/hatbrottet-i-tantolunden-ett-tips-har.html


En mycket nära bekant till en av de utsatta för det omtalade hatbrottet (det var verkligen ett hatbrott) har kontaktat mig. Först kom ett mail med en personlig berättelse. Jag svarade på mailet och sade att jag inte kan publicera något enbart med ett mail som utgångspunkt. Så i kväll har jag även pratat med personen i telefon. Jag har valt att publicera denna personliga berättelse då jag gjort den bedömningen att den är sann. Här kommer berättelsen, håll till godo.

Först av allt, jag har en nära anknytning till en av de angripna männen, och har fått en exakt återgivning av hela händelseförloppet från denne. Jag skriver dock detta helt på eget bevåg, utan varken vetskap eller medgivande från de angripna männen, då jag anser att sanningen om detta och det som det representerar bara MÅSTE komma ut till det svenska folket innan allt är HELT försent för detta land!

Nattens händelse var inte bara ett hatbrott mot homosexuella, utan även ett hatbrott mot svenskar. Det är ett utmärkt exempel på det hat och oprovocerade våld mot både svenskar och homosexuella, som utomeuropeisk invandring är ekvivalent med.

Självklart har ingen av de stora tidningarna eller nyhetskällorna avslöjat att det handlade om tre araber som utförde handlingen mot två svenskar, och inte heller hur dessa araber förnedrade de två männen och deras nationalitet, t.o.m. en lång stund efter att en av dem låg knivhuggen på marken. Detta trots att dessa tidningar mycket väl har delgivits alla dessa detaljer.

Under knivmisshandeln säger araberna bl.a. till offren att "alla svenskar är bögar", medan de sticker kniven i den ena av dem, helt oprovocerat.

I tidningen beskrivs det som ett "hatbrott" bara för att offren var homosexuella, men om det hade handlat om heterosexuella svenskar så hade det minsann inte kallats hatbrott, trots att det uppfyllde hela definitionen på detsamma, d.v.s. att gärningsmännen under brottet uttalar ett hat eller en bakomliggande orsak till angreppet baserat på offrens etnicitet. Nej, för våra kära politiker har nämligen sett till att lägga in ett undantag i lagen om "hatbrott", nämligen att det inte räknas om offren är svenska, även om de just angrips för sin etnicitet, just snyggt va?

Samtidigt har man inom svensk media en obrytbar regel om att aldrig nämna angripares och brottslingars etnicitet så länge som de inte är svenska. Just två fina undantag stipulerade av vår kära politiska ledning och dess manipulerande media, utformade för att ytterligare snabba på avsvenskningen och förtrycket mot landets invånare.

På precis detta sätt tystas ständigt sanningen om dagens hat och råa våld mot svenskar ned av media. Sanningen är att saker som detta pågår och händer konstant i dagens "mångkulturella" samhälle, och sanningen är även att just detta hat mot homosexuella och det kvinnoförtryck som media på samma gång ständigt skriker högt om och fördömer, till en extremt stor majoritet består av direktimport från utomeuropeiska länder.

Och inte bara undanhåller media sanningen, utan de försöker även samtidigt så ofta de bara kan insinuera att det är "nazister", "skin-heads" eller dylikt som ligger bakom denna typ av brott, medan andelen sådana egentligen är försvinnande liten, näst intill ickeexisterande, jämfört med invandrarbrottsligheten av denna typ (och de flesta andra typer, för den delen).

DN länk

SvD länk

Expressen

Aftonbladet

Personen jag pratat med har valt att vara anonym, av förklarliga skäl. Samhällsklimatet är förnärvarande inte sådant att vi kan utnyttja våra demokratiska rättigheter full ut.


Källa: Robsten blog (medlem)

DN ser borgerlig politik som statskupp

Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/?p=1122


Efter valet 1976 då Thorbjörn Fälldin besegrade Olof Palme, beskrev Marita Ulvskog känslan hos den socialdemokratiska makteliten: “Det kändes som en statskupp!” Folket hade svikit vänstern. Samma förvridna verklighetsuppfattning publiceras nu i Dagens Nyheter av Dan Josefsson: Vi utsätts för en statskupp i slowmotion.

Dan Josefsson verkar ha förläst sig på vänsterpartiets valpropaganda. Att företag utför vård och service så att medborgare får större egenmakt är naturligtvis något fruktansvärt.

Men vem är denne Josefsson som DN släpper lös? Han tillhör naturligtvis det stockholmska kulturetablissemangets kretsar. Författaren Maja Lundgren har i sin skvallerbok satt tänderna i honom:

Dan Josefsson. Strebern med vänsterfernissa. Det lösmynta egot med skånskan. Han som snackar om karma i sömnen för att han inte kan hålla käft ens då.

Enligt Josefsson är detta en hämnd eftersom han inte ville ha relation med henne, detta enligt försvartal som han naturligtvis fått publicerat i DN.

Jag nämner episoden för att visa vilken sorts osäkra, omogna och perversa kretsar ur vilka Dagens Nyheter väljer sina skribenter. DN:s läsare och samhällsintresserade människor förväntas ta det som skrivs på allvar och förknippa mediernas analyser med visst anseende, men egentligen formas artiklarna av personer med låga instinkter och omdömeslösa uppträdande.

Dessa individer visar sitt förakt mot svenska folket genom att inte respektera deras beslut i demokratiska val. De anser sig själva kunna avgöra vad som är bäst för andra. Vad annat är de värda än att föraktas tillbaka?

(Andra intressanta bloggar om politik, media, medier, mediekritik, journalistik, samhälle, folkhemmet, välfärdenk, bidragskultur)
Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Migrationsverket om arbetskraftsinvandring

Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2008/07/28/migrationsverket-om-arbetskraftsinvandring/I en debattartikel i Nya Wermlandstidningen, under rubriken Nya regler för arbetskraftsinvandring, skriver idag Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetsområdeschef Christina Werner om just dessa nya regler som träder i kraft i december i år.

Tyvärr har de inte valt att berätta hur reglerna ser ut för asylsökande som redan befinner sig i landet, utan skriver bara helt kort att det införs “en möjlighet för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd”.

Jag hoppas att Migrationsverket i en ny debattartikel och på sin hemsida ser till att ge ordentlig information om det lilla undantaget i reglerna som, i mycket begränsade fall, ger asylsökande möjlighet att gå över från att vara asylsökande till att bli arbetskraftsinvandrare. Det finns ett enormt behov av rak och korrekt information eftersom det föreligger mängder av missförstånd på området.

Jag får mängder av frågor om de nya reglerna. Folk läser inte lagförslaget ordentligt utan skummar igenom den och tolkar undantaget i lagen felaktigt. Många tror på fullt allvar att det i huvudsak rör sig om en ny lag som stiftats främst för att asylsökande ska kunna gå över till att bli arbetskraftsinvandrare. Den tron sprider sig också till asylsökande och kommer att skapa en hel del problem om inte informationen om vad som gäller når ut. Jag hoppas som sagt att Migrationsverkets ledning ser till att kunskap och information om vad som gäller går ut i Sverige, inte minst till alla goda hjälpare som tror att det nu blir lätt för asylsökande att stanna kvar om de har någon form av jobb - till och med om de nu jobbar olagligt.

Jag har dragit mitt strå till informationsstacken här på min blogg. Här är några av mina texter med anknytning till ämnet:
Om regeringens förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring
LO-ordförandens uttalanden blir allt mer obegripliga
Arbetskraftsinvandring, "social turism" och varför tog hon med sig Göran Persson?Källa: Merith Wager (gästinlägg)

Gruppvåldtäkt i Norge

Ursprungsartikel:
http://systemfel.wordpress.com/2008/07/29/gruppvaldtakt-i-norge/ 
- Natten till fredag blev en norsk 15-årig flicka gruppvåldtagen av ett tonårsgäng i Fredrikstad. Den 15 åriga flickan ska ha blivit fastållen medan minst 2 av dessa “män” förgrep sig på henne sexuellt.
- Detta tonårsgäng har även ha uppsökt ett vittne till övergreppen och hotat till tystnad. Hoten har bestått av slag, sparkar, rispskador och fått ett klart besked om att inte gå till polisen.

En fjärde kille i detta gäng, han var inte med om gruppvåldtäkten slog i helgen ner en polis i norska Arendal.

- Norsk media rapporterar : “ Han kan opplyse at de fire er utenlandske statsborgere i slutten av tenårene.”

Vårt grannland i väster får ta del av det “multi kulturella smörgåsbordet” av våldsbrott men media mörkar inte etnicitet iaf som den svenska DDR pressen gör.

Aftenposten.
f-b.no

Även i Sydsvenskan kan man läsa om en gruppvåldtäkt, denna gång blev biståndsarbetande kvinnor från Nederländerna våldtagna av en grupp män på minst 10 personer. Detta hände 25 mil utanför Nairobi i Kenya. Självklart blev kvinnorna även rånade på mobiler, kameror och andra värdesaker.
Källa: Systemfels Weblog (gästinlägg)

Lepen till Sarkozy inför EU-frälset

Ursprungsartikel:
http://beskt.blogspot.com/2008/07/lepen-till-sarkozy-infr-eu-frlset.html


Den som ses flina iförd kavaj och ful stickad tröja är Daniel Cohn-Bendit (Danny le Rouge), en av maj 68:s mest aggressiva ledare (och f.ö. pedofil), i dag en del av nomenklaturan. Just hånflinandet från EU:s apparatchik säger lika mycket som Lepens ord.
Källa: Beska droppar (medlem)

Italiensk militär sätts in!

Ursprungsartikel:
http://parmigiana.wordpress.com/2008/07/29/italiensk-militar-satts-in/Italiens försvarminister Ignazio La Russa (alleanza nazionale) kommer idag skriva under det dekret som tillåter italienska arme´n att hjälpa de ordinarie polisorganisationerna i deras brottsbekämpning.

Historiken till detta beslut är att en stor majoritet av de italienska medborgarna har tröttnat på den så kallade “microkriminalliteten” och krävt sina politiker på åtgärder för att bekämpa detta problem. En av alla de anledningar som gjorde att den stora majoriteten av italienarna röstade på Berlusconi i valet för två månader sedan.

Microkriminallitet är ett italienskt uttryck för de brott som enskild person drabbas av. Ordet innefattar allt från tiggeri, ficktjuveri till rån, misshandel, rattfylla men även “uppförandebrott” så som urinering på allmän plats eller fylleri ecc, ecc.

Det är denna typ av brott som många av de illegala invandrarna begår. Det är en anledning till att italienarna har utvecklat en rädsla för den illegala invandringen. Dessa brott kanske bäst beskrivs som fattigmansbrott.

Den italienska polisen prioriterar inte dessa brott om de inte har en dödlig utgång, dels pga att förövarna av dessa brott inte döms till fängelse utan släpps samma dag och dels pga att en stor del av poliserna arbetar med administration, livvaktbeskydd samt mot den stora inhemska brottsligheten. Detta har gjort att idag så anses de italienska städerna mycket osäkra av italienarna.

La Russa kommer att sätta in 3000 soldater till att börja med. Soldaterna kommer att fördelas med en tredjedel som övertar polisens ambassadbeskydd samt av bevakningen av eventuella terroristmål, en tredjedel kommer att arbeta i flyktingförläggningar/avvisningscenter och en tredjedel kommer att assistera polisen med patrullering av bebodda områden. Detta är något som italienarna efterfrågat att de vill ha patrullerande polis. De första soldaterna kommer att skickas till Milano, Roma, Neapel och Verona. Därefter kommer ytterliggare ett tiotal städer att få soldater. Milano kommer att priorietas eftersom deras situation är akut.

Dessa soldater får endast arrestera personer om de ser dem begå brott. De får inte göra egna utredningar eller ta egna initiativ så som t. ex att storma en knarkarkvart eller förfölja bankrånare med bil o s v. De ska dessutom assistera den vanliga polisen vid större polisoperationer med att skydda polisernas “ryggar”.

Det är detta beslut om att soldaterna ska hjälpa polisen i deras arbete som den svenska/europeiska pressen beskrivit som att Italien är på väg mot fascism.
Källa: Parmigiana's Weblog (gästinlägg)

Kvinnors våld mot män - en attitydundersökning

Ursprungsartikel:
http://www.genusperspektiv.se/?p=420


En besökare tipsade om en intressant film på YouTube.

Det är en amerikansk undersökning där man på ett bra sätt tar upp människors olika attityder till våld mellan män och kvinnor.
Studien är mycket tänkvärd, och påvisar hur kvinnors våld mot män väldigt lätt förminskas och osynliggörs.

- - - - -
Andra bloggar om våld, jämställdhet, feminism och rättvisa.
Källa: Genusperspektiv (gästinlägg)

Romer och badvakter

Ursprungsartikel:
http://advodia.blogspot.com/2008/07/romer-och-badvakter.html


Så visade det sig då att rapporteringen om hur det gick till på den där italienska badstranden där de två romska flickorna drunknade inte hade så värst mycket med sanningen att göra. Folk hade visst försökt hjälpa till och många hade lämnat stranden efter det inträffade. Men jag kan inte direkt påstå att jag är förvånad över att nyheten från början omstöptes för att passa ihop med bilden av allt mer rasistiska italienare. De politiskt korrekta har tros allt gång på gång visat att det där med sanning, det håller man inte så hårt på. Alla medel är tillåtna i kampen för det rätta, typ. (Se på alla som gärna medger att Naomi Klein och Michael Moore ljuger men ändå hyllar dem!)

Faktum är annars att jag inte varit beredd att stämpla italienarna på den där stranden som rasister även om det varit sant att ingen försökt ingripa. För är det så säkert att folk varit mer benägna att ingripa om det varit vanliga italienska flickor det varit frågan om? Jag är inte helt övertygad om den saken. Folk i allmänhet tenderar helt enkelt att avstå från ingripanden i situationer där det antingen kan antas vara någon annan som gör det ("som har det till uppgift") eller där det finns den minsta risk att själv komma till skada.

Jag tänkte på detta då jag i dagens Norrköpings Tidningar (jo, tidningen heter faktiskt så, i pluralis) läste om en badvakt som blivit misshandlad av ett ungdomsgäng. Det skedde inför 800 badgäster, av vilka inte en enda ingrep. Och ja, badvakten var svensk.


Läs mer:
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=3997281

-


Källa: Advodia (importerad blogg)

Extremt grov kvinnomisshandlare överklagar dom

Ursprungsartikel:
http://frianyheter.wordpress.com/2008/07/29/extremt-grov-kvinnomisshandlare-overklagar-dom/


23-årige Bujar Bunjaku, som dömts till nio års fängelse för att ha försökt att mörda sin flickvän, kräver att hovrätten ska frikänna honom. Inför rättegången har han bytt advokat och ska nu försvaras av Leif Silbersky. Det var den 27 juni som Linköpings tingsrätt dömde Bujar Bunjaku för att ha försökt att mörda sin flickvän i [...]


Källa: Fria Nyheter (gästinlägg)

Varför inget signalement

Ursprungsartikel:
http://systemfel.wordpress.com/2008/07/28/varfor-inget-signalement/Under natten mot måndagen blev två personer rånade samt en av männen fick en kniv i magen. Polisen betecknar detta som ett hatbrott, männen är homosexuella.
– Det var två homosexuella som attackerades. Förövarna yttrade glåpord som anspelade på deras sexualitet och att de just hade kysst varandra. Sedan tog de fram knivar och krävde värdesaker
– Gärningsmännen har uppträtt på det klassiska sättet. De har frågat efter vägen, bett om att få låna mobiltelefonen och när de vägrats detta har de kallat sina offer för bögjävlar och tagit fram en kniv-
- Enligt polisen är det ett typiskt exempel på hatbrott.

Snart kräver väl den samlade journalistkåren undantagstillstånd i landet efter denna händelse. Tänk om alla som utsattes för personrån fick denna massmediala uppbackning av etablisemanget. Oftast när andra än HBT personer blir drababde av samma våld och brott blir det på sin höjd en notis i tidningen.
Expressen har nästan krigsrubriker och halva redaktionen verkar vara engagerade i detta brott.

Gärningsmännen beskrivs inte alls i SvD/TT, varför kan man undra. Man tycker att polisen skulle vara intresserade om någon lagt märke till de 3 gärningsmännen eller kanske sett dem springa från platsen mm.
- Det är nog inte första gången dessa rånar och misshandlar människor och med lite vittnesuppgifter kan polisen eventuellt ringa in någon av förövarna. Det borde ligga i pressens uppgift att få hatbrott uppklarade.
SvD
Men den eminenta bloggen Fria Nyheter har varit i kontakt med polisen och fått ett signalement som lyder: De tre gärningsmännen ska vara 18-20år, av utländsk härkomst och normal kroppsbyggnad.

- Inte alls förvånande att tidningarna väljer att inte skriva ut något signalemet för sanningen för medborgarna ska förtigas när det handlar invandrare och dess brottslighet.

- Hade det varit vita, blonda killar som gjort detta brott hade signalement funnits i varenda tidning.

Bloggen Robsten har en nära bekant till en av offret och skriver en utmärkt blogginlägg om dådet.

Nattens händelse var inte bara ett hatbrott mot homosexuella, utan även ett hatbrott mot svenskar. Det är ett utmärkt exempel på det hat och oprovocerade våld mot både svenskar och homosexuella, som utomeuropeisk invandring är ekvivalent med
Källa: Systemfels Weblog (gästinlägg)