Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Självcensur av rädsla för muslimsk vrede

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=362


Brittiska ITV har plockat bort en sketch som involverar en imam av rädsla för att skapa en ny Muhammedbildskris. Emellertid har man låtit en sketch där Maria dejtar Guds son vara kvar.

Tidigare har komikern Rowan Atkinson - känd bl a som Mr Bean - offentligt angripit självcensur på de brittiska TV-kanalerna vad gäller humor som involverar muslimer.

Ett annat uppmärksammat fall av självcensur är boken “The Jewel of Medina”. Boken handlar om Muhammeds mycket unga hustru Aisha, något som gjorde att bokförlaget Random House fick kalla fötter och vägrade publicera boken. Det verkar dock som att boken till slut ändå ska publiceras, bl a i (surprise!) Danmark.

I båda dessa fall ratades det som kunde uppfattas som stötande av muslimer utan att några direkta hot kommit in. Detta är alltså klassiska fall av självcensur, liknande den självcensur vi såg t ex i det gamla kommunistblocket. Mängden självcensur är förstås oerhört mycket större än antalet fall där man dragit tillbaka publiceringar på grund av direkta hot. Så är det alltid med censur, och däri ligger dess verkliga makt. Det är som med isberg - den största delen ligger under ytan. I de flesta fall slår självcensuren dessutom förstås till långt innan den kommit till mediernas kännedom. De flesta kulturutövare vet att det är mer eller mindre omöjligt att komma undan med något som muslimer inte uppskattar och att skriva något sådant är därför inte ett seriöst alternativ för dem.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Inga kommentarer: