Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 30 april 2009

Metal Matte har gjort ett nytt drama. Blattar bråk, del 10.

Blattar bråk, del 10. Fredik Reinfelds sång. Se den och skratta med.
Ursprungsartikel:
http://feedproxy.google.com/~r/BefriaMedia/~3/GABi-NSh1AI/metal-matte-har-gjort-ett-nytt-drama.html

Källa: Befria Media (medlem)

Halal-tvs projektledare anklagar kritikerna för främlingsfientlighetIdag tisdag 28 april 2009 besökte Radio- och TV-verket för första gången bloggen Muslimska Friskolan två gånger enligt Mediacreeper:


Klockan 19.08 besöktes följande bloggpost om Halal-tv:


Därefter gick Radio- och TV-verket till Muslimska Friskolans förstasida på bloggen och läste följande bloggpost om folkpartiet och Rosengårdsrapporten:
Källa, Mediacreeper besök på bloggen Muslimska Friskolan 28/4 2009:"Radio- och TV-verket (RTVV) är en myndighet inom medieområdet. Vi arbetar under Kulturdepartementet.
Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet."


Källa, hemsidan om RTVV:Det RTVV surfade runt för att läsa om var naturligtvis reaktionerna på att Granskningsnämnden för radio och TV igår måndag 27 april 2009 friade Halal-tv: Ärendet har aldrig gåtts igenom i sin helhet av Granskningsnämnden utan blott föredragits av handläggaren Tarek Touma, som framgår av det åtta sidor långa ärendet.En kortare sammanfattning av beslutet återges nedan i ett pressmeddelande från Granskningsnämnden:


"SVT:s Halal-TV var varken partiskt eller osakligt

2009-04-27 Beslut SB 349/09


Efter 33 anmälningar mot SVT:s program Halal-TV prövade Granskningsnämnden om programmet stred mot kravet på opartiskhet eller saklighet. Nämnden friade programmet och konstaterade bland annat att det förhållandet att de tre programledarna medverkade i programmet i egenskap av troende muslimer inte medförde att programmet blev partiskt.


Halal-TV leddes av de tre unga muslimska tjejerna A, B och C. De tog upp frågan om klasskillnader och klasstillhörighet och besökte två stockholmsförorter som enligt dem var exempel på ett rikt respektive fattigt område. Det påstods i programmet att de "rikare blivit rikare och att de fattiga blivit fattigare".


33 anmälningar kom in till Granskningsnämnden. Anmälarna menade bland annat att SVT bröt mot kravet på opartiskhet genom att låta tre troende muslimer leda programmet. Några av anmälarna ansåg också att programmet hade en tydlig vänsterinriktning. Flera anmälare kritiserade också att påståendet om att de fattiga skulle ha blivit fattigare var osakligt.


Enligt Granskningsnämndens mening framgick det av programmets inledning och dess karaktär i övrigt att utgångspunkten var att låta A, B och C skildra sina egna personliga iakttagelser och erfarenheter av det svenska samhället. Därför kunde de inte anses vara sådana företrädare för programföretaget för vilka kraven på opartiskhet och saklighet gäller fullt ut. Enligt nämndens mening kunde det inte anses strida mot kravet på opartiskhet att behandla ämnet om klasskillnader på det sätt som skedde. Nämnden ansåg inte heller att programmets utformning i övrigt eller det förhållandet att A, B och C medverkade i egenskap av troende muslimer stred mot kravet på opartiskhet.


Inte heller stred inslaget enligt nämnden mot kravet på saklighet.


AKTUELLA BESTÄMMELSER


SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciellutgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet eller programpresentationen. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt nämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Med hänsyn till den vidsträcktayttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.


Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.


Handläggare: Tarek Touma, telefon 08-606 79 77


Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se

Redaktör: webbmaster@grn.se"Källa, Granskningsnämnden 27/4 2009:


Enda anledningen till att Halal-tv friades var för att programledningen ljög. Först presenterades Cherin Awad som programledare. När programledningen insåg att man inte kan annonsera efter tre troende muslimer och samtidigt hävda att de tre programledarna är objektiva, döptes de vips om till att kallas medarbetare. Så lätt var det. Triumferande kan därför lögnaren Gunnar Hofverberg nu som projektledare för Halal-tv kalla kritikerna för främlingsfientliga i dagens Expressen:


"Debatten kring SVT:s "Halal-tv", där tittarna fick följa tre unga muslimska kvinnors utforskande av Sverige och sin tro, gick hög och programmet anklagades för bristande opartiskhet. En rad bråk blossade upp och inte mindre än 33 anmälningar inkom till Granskningsnämnden.


"Debatten blev vulgär"

Men nu frias SVT-produktionen helt.

- Det är skönt. Jag är lättad och glad. Det här betyder dessutom att det framgått att de tre tjejerna inte var programledare, utan att vi fick följa med dem i deras vardag, säger Gunnar Hofverberg, som var projektledare.

Han fortsätter:

- Det här blev ju något utöver det vanliga. Jag tyckte att debatten om programmet ibland blev vulgär, med inslag av främlingsfientlighet."


Källa, Expressen tisdag 28 april 2009:Bloggposter om Halal-tv:

Ursprungsartikel:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/04/halal-tvs-projektledare-anklagar.html

Källa: Muslimska friskolan (importerat inlägg)

Jimmie Åkesson: Dags att tala klarspråk om våldtäkterna!

Under gårdagen presenterade ett internationellt forskarlag, finansierat av EU-fonden Daphne II, resultatet av sin studie, som visar att våldtäkt är mer vanligt förekommande i Sverige än i något annat EU-land. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, är inte förvånad över resultatet och menar att ett första steg mot att komma tillrätta med problemet är att erkänna dess kulturella dimension:

- För oss som följt utvecklingen av den här problematiken, kommer det internationella forskningsteamets rapport tyvärr inte som någon överraskning. Problemet har nu nått en sådan omfattning att vi inte längre har råd med några politiskt korrekta skygglappar. Vi kan inte längre blunda för att ökningen av antalet våldtäkter i Sverige är intimt förknippad med invandringen från framförallt Afrika och Mellanöstern.


- Statistiken från t ex Brottsförebyggande rådets rapport 2005:17, som bland annat visar att invandrare har en överrepresentation på 5 ggr beträffande våldtäkt och våldtäktsförsök, att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper och att överrepresentationen kvarstår även efter att man kompenserat för socioekonomiska variabler, är en mycket tydlig indikation på att detta är ett problem som till stor del kan förklaras med kulturella faktorer. Mönstret tycks dessutom vara detsamma över hela Västvärlden. För bara några veckor sedan rapporterade t ex den norska polisen att samtliga överfallsvåldtäkter som begåtts i Oslo de senaste tre åren hade utförts av utomeuropeiska invandrare.

- Givetvis är det bara en mycket begränsad del av invandrarmännen som gör sig skyldiga till våldtäkt, men det är ingen ursäkt för att ignorera det faktum att problemet har en kulturell dimension. För att kunna lösa problemet måste vi erkänna dess rötter och vi måste börja titta närmare på vilka föreställningar, värderingar och drivkrafter det är som får män från vissa kulturer att i högre utsträckning än andra vilja våldföra sig på - och förnedra kvinnor från majoritetsbefolkningen. Allt annat vore ett stort svek mot Sveriges kvinnor.


För vidare information:

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708- 18 07 66

Erik Almqvist
Pressekreterare
Tel: 0731- 50 45 04

Sverige på EU-toppen i anmeldte voldtekter
/Fröken Sverige


Ursprungsartikel:
http://imittsverige.blogspot.com/2009/04/jimmie-akesson-dags-att-tala-klarsprak.html

Källa: I mitt Sverige (importerat inlägg)

Sosse i Söderhamn vill ge slöjor egna badtider


Vi fick följande i vår inbox:

Socialdemokraten Sven-Erik Lindestam vill att badhuset i fritidsanläggningen Hällåsen en dag i veckan bara ska vara öppet för kvinnor. Detta eftersom Söderhamn är mångkulturellt och man därför måste acceptera att islam inte tillåter sina kvinnor att visa håret för andra män än den man hon tillhör.

"Det är i dag inte möjligt för ganska många av våra kvinnliga medborgare då de av religiösa/kulturella anledningar inte kan bada tillsammans med män. Detta är något som borde vara ganska enkelt att erbjuda och tillgodose genom att låta badhuset under vissa kvällar, eller delar av kvällen, vara öppet endast för kvinnor", skriver han i en motion.

-

Bloggen vill gärna posta hela motionen, så den som kan finner den ombedes maila eller direktlänka i kommentarsfältet.

Söderhamn
Ursprungsartikel:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/04/28/sosse-i-soderhamn-vill-ge-slojor-egna-badtider/

Källa: Politiskt Inkorrekt (Medlem)

UNT anmäls till Pressombudsmannen (PO)

(Nedan publicerar jag ett utkast till min PO-anmälan av UNT för deras förtal av mig och min blogg)
I artikeln SD - två klick från nazismen (publicerad 090414) i Upsala Nya Tidning förtalas jag som person. Även min samhällsblogg Rakryggad förtalas. Detta ska jag påvisa nedan.

I artikelns sjunde och åttonde stycke [bilaga 1] skriver UNT följande:

En av Patrik Ohlssons många länkar går till sajten Rakryggad. Bakom denna står Weine Berg, en extremt invandrarfientlig före detta Sverigedemokrat. Många Sverigedemokrater trivs gott i hans sällskap. Enligt Tommy Funebos Objektiv SD-blogg skrev SD i Göteborg om Rakryggad 2007: "Vi rekommenderar att besöka bloggaren Rakryggad, en partipolitisk obunden bloggare från Mölndal som dock står Sverigedemokraterna ideologiskt mycket nära.

Bloggen är behäftad med grovt islamofobiska och gravt invandrarfientliga fotomontage, säger att "Alla (h) ska ut", och att vi hade kunnat klara oss utan Zlatan om vi sluppit 1,5 miljoner immigranter - "1 Zlatan" var inte "värt det"...

Artikeln påstår således att jag som person är "extremt invandrarfientlig". Jag har redan bett UNT motivera denna grova anklagelse, men svaret har uteblivit. Vad gör mig till extremt fientlig mot invandrare? Det enda de kan ha som källa är min blogg
www.rakryggad.blogspot.com. Men där uttrycker jag inte en generell fientlighet mot invandrare. På min blogg vänder jag mig mot politikers, företagares och journalisters maktmissbruk. I de fall jag vänt mig mot personer med invandrarbakgrund har det skett när personen ifråga begått kriminella handlingar, t ex våldtäkt, mord, rån, misshandel etc. Jag har även vänt mig mot svenska kriminella personer, men ändå har jag aldrig kallats för svenskfientlig. Därmed faller UNT:s påstående om att jag är extremt invandrarfientlig. UNT:s agerande är klandervärt i synnerhet som de hänger ut mig med namn, men inte ger mig möjligheten att bemöta anklagelserna.

UNT förtalar även min samhällsblogg Rakryggad (
www.rakryggad.blogspot.com). UNT kallar den grovt islamofobisk och gravt invandrarfientlig. Inte heller dessa anklagelser har UNT motiverat. Vad gäller anklagelsen om grov islamofobi har bloggen i sitt brev till UNT förklarat att bloggens farhågor för islam inte beror på någon fobi, som ju är en sjuklig rädsla eller skräck, för islam. Farhågorna för islam grundar sig på de krig, extrema regimer, terrorattentat och övergrepp som begås över hela världen i islams namn. Det är en legitim rädsla bloggen hyser, inte en ogrundad villfarelse. Därför faller UNT:s påstående även i detta fall.

Vad gäller anklagelsen om "grav invandrarfientlighet" hänvisar man till ett av bloggens många fotomontage [bilaga 2]. På montaget ses Zlatan Ibrahimovich i förgrunden och brinnande byggnader i bakgrunden. Texten lyder:

"1 500 000 immigranter – 1 Zlatan. Var det värt det?"

Montagets budskap är att, det positiva som Sverige har fått med den enorma invandringen de tre senaste decennierna inte uppväger det negativa vi har fått i form av kriminalitet, fundamentalism, otrygghet och undanträngning på arbets- och bostadsmarknaden. Bloggen har aldrig heller vänt sig mot invandring generellt. Och om så vore betyder inte det att jag ens är invandringsfientlig. Man är ju t ex inte fientlig mot sina grannar bara för att man inte vill att de ska flytta in hos sig. Tvärtom har jag på min blogg flera gånger förordat traditionell invandring före nuvarande globala massinvandring. Nedan bifogar jag utdrag ur inlägg där jag klargjort detta ställningstagande.

"Däremot förespråkar jag traditionell invandring istället för dagens interkontinentala massinvandring. En liten invandring från närstående länder har mycket bättre förutsättningar att gynna båda parter än dagens enorma invandring från hela världen." [ur inlägget
Svar till Jan Lindholm (mp), bilaga 3]

"Jag tycker också du gör det enkelt för dig när du blandar ihop den traditionella invandringen med dagens vansinnespolitik. Med traditionell invandring kommer människor från närstående länder i ringa omfattning vilket gav ett utbyte åt båda hållen. Dagens massinvandring ger inget ömsesidigt utbyte utan består av politikers och medieföretags krav på svenskarna att de ska anpassa sig, och krav från immigranterna att få leva som de alltid har gjort." [ur inlägget
Svar till Lennart Pettersson (c), bilaga 4]

"Som lärare måste du ju inse att en liten invandring från närstående folk är bättre för de båda parterna än en stor invandring från väsentligt olika folk?" [ur inlägget Dialog med läraren, bilaga 5]

"Jag högaktar världens mångfald av kulturer och folk och anser därför att massinvandring är destruktivt för dessa. Jag förespråkar traditionell invandring istället för massinvandring." [ur inlägget Det kom ett brev…, bilaga 6]

"På det viset var traditionell invandring, dvs. en liten invandring från närstående länder mycket mer givande för båda parter än dagens interkontinentala massinvandring. Det som ni politiker gör idag, är att bygga sociala bomber som med säkerhet kommer att brisera i framtiden." [ur inlägget Öppet brev till riksdagen, andra omgången, bilaga 7]

I min anmälan har jag klargjort dels att UNT far med lögner om mig som person och även om min icke-anonyma samhällsblogg, och dels att jag inte har beretts möjligheten att bemöta anklagelserna. Detta är klandervärt och UNT måste anses skyldiga till att publicera en dementi, samt ge mig möjligheten att försvara mig på så vis att det når samma läsekrets som UNT:s förtal.

Med vänliga hälsningar,
Weine Berg.Källor:
SD – Två klick från nazismen
http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=892434,00.html

Svar till Jan Lindholm (mp)
http://rakryggad.blogspot.com/2008/05/svar-till-jan-lindholm-mp.html

Svar till Lennart Pettersson (c)
http://rakryggad.blogspot.com/2008/05/svar-till-lennart-pettersson-c.html

Dialog med läraren
http://rakryggad.blogspot.com/2008/04/dialog-med-lraren.html

Det kom ett brev…
http://rakryggad.blogspot.com/2006/02/det-kom-ett-brev.html

Öppet brev till riksdagen, andra omgången
http://rakryggad.blogspot.com/2008/05/ppet-brev-till-riksdagen-andra-omgngen.html

Fotomontage Var det värt det?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW1fNZTkZtvy8quF2xjkvwV8byYSyU-J7EfZKwh8BN6RJqpfxIg2kp0OWX5ppJ0SKzOb43nS9jl3pYJSbdFTpPlSIYJPcWkoFu_sk1cyypDr0TWvzJ8KWGKS6pDQ8rlOmFYx1Nr1XwFWg/s1600-r/Var-det-v%C3%A4rt-det2b.jpg


Ursprungsartikel:
http://rakryggad.blogspot.com/2009/04/unt-anmals-till-pressombudsmannen-po.html

Källa: Rakryggad (Medlem)

Muslimer i Danmark: 66% vill inskränka i yttrandefriheten vid vissa tillfällen / 55% anser det bör vara förbjudet med religionskritik


Merparten av muslimer i Danmark bryr sig inte om att religion kritiseras. Detta visar en undersökning Capacent gjort för dansk television; DR 1.

I studien, Din muslimska granne, gjord bland muslimer i Danmark, blev de tillfrågade om det bör vara förbjudet att kritisera religion.

Det anser 55 procent att det bör, medan 34 procent håller inte med. Capacent har också frågat resten av den danska befolkningen ungefär det samma, och tio procent anser att det bör vara förbjudet att kritisera religion.

ddewdew

På frågan om yttrandefriheten bör begränsas i vissa fall, svarade 66 procent av muslimer ja i Danmark, medan 10 procent av resten av den danska befolkningen anser detsamma.

ferfrferf

DR1

Statistik / Muslimer, Danmark

  • Det bor cirka 205.000 muslimer i Danmark.
  • De två stora grenarna inom islam är sunnimuslimska och shiamuslimska
  • De första muslimerna kom till Danmark i slutet av 1960-talet, framför allt från Turkiet, Marocko, Pakistan och Jugoslavien.
  • Muslimerna har cirka 120 moskéer och 20 andra (källarmoskéer) i Danmark.
  • Det uppskattas att ungefär 5.000 danskar har konverterat till islam.

Undersökningen ingår i en stor artikelserie kallat Din muslimska granne.

Artiklarna har väckt stort intresse sista dagarna.

Använd Google Translate

Bloggen tog en suddig bild härförleden på El-Giganten

dsc00454

Somalier. Notera hans kläder också.

Är det dessa som ska Rädda Sverige när vi andra når pensionsåldern, alla politiker och vurmande diton inom media?

Bloggen undrar så…
Ursprungsartikel:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/04/28/muslimer-i-danmark-66-vill-inskranka-i-yttrandefriheten-vid-vissa-tillfallen-55-bor-vara-forbjudet-med-religionskritik/

Källa: Politiskt Inkorrekt (Medlem)

Snälla Andreas Malm, hjälp mig ur islamofob-fällan!


Mattias Karlsson, Presschef SD, kommer med följande smäll på fingrarna:

Syndikalisten, journalisten, författaren och Hezbollah-anhängaren, Andreas Malm, har nyligen utkommit med boken “Hatet mot muslimer”, där han pekar ut i stort sett alla västerlänningar, som står till höger om revolutionär kommunistisk ungdom, som islamofober och potentiella framtida massmördare. Boken har naturligtvis fått ett varmt mottagande på landets blodröda kulturredaktioner, som höjt Malm och hans intellektuella mästerverk till skyarna.

Vi vet ju alla att islamofober är dåliga människor och ingen vill ju vara en dålig människa, inte ens jag. Eftersom Andreas Malm nu hyllas som vår främsta expert på just islamofobi, så skulle jag vilja vädja till honom om att hjälpa mig ur det mentala dilemma, som jag nyligen hamnade i när jag tittade runt lite på Youtube.

Enligt Andreas Malm är det ju islamofobiskt att hävda att Europa riskerar att omvandlas till en muslimsk kontinent, innebär detta då att nedanstående muslimska ledare skall betecknas som islamofober? Eller är det islamofobiskt att kalla en muslimsk ledare för islamofob?

Snälla Andreas Malm, berätta för mig hur jag skall tänka för att komma ut på den goda sidan av denna islamofobfälla!

Mattias Karlsson, blogg
Ursprungsartikel:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/04/28/snalla-andreas-malm-hjalp-mig-ur-islamofob-fallan/

Källa: Politiskt Inkorrekt (Medlem)

Insändare Orättvis pension

Min man avled för en tid sedan. Jag är pensionär liksom han var. Jag hade ju hört att som änka kan man få 40 procent av sin makes ATP. Men ack vad jag bedrog mig. Jag fick beslut från Försäkringskassan att eftersom min ATP-poäng var en aning högre än min mans så blev det ingen pension efter honom.

Inte heller får man något slags övergångsersättning. Då skall man inte vara över 65 år. Slutledningen blir ju då att om har fyllt 65 år så behöver man inte bostad och mat lika mycket som när man år 64.

Jag får alltså hushållets inkomster halverade från en månad till nästa. Följden blir att jag måste flytta i panik till en billigare bostad fast jag helst skulle vilja bo kvar där jag bor tills jag själv beslutar mig för att flytta.

Vill man ha någon annan hjälp så blir man hänvisad till socialen för att tigga, vilket är för mig väldigt främmande eftersom jag och min man alltid har arbetat heltid och klarat oss själv.

Sen kan man ju undra varför man har arbetat heltid när en som har arbetat cirka 8-10 år får lika mycket i pension som jag, eftersom hon får 40 procent av sin avlidne makes ATP+bostadsbidrag. Jag kan inte för mitt liv förstå hur detta kan vara rätt och riktigt, vanligtvis har jag inte särskilt svårt för att fatta.

Heja Sverige

Källa: Kristianstadsbladet

———————————————————————————————————————-

Man kan undra hur rättvist detta samhälle ser på sina medborgare………

Elisabeth
Ursprungsartikel:
http://www.klaric.se/archives/7149

Källa: Dragan med vänner (Medlem)

OLAGLIGT BESLUT ÄVEN I TINGSRYD

Så har då Länsrätten i Växjö läxat upp ännu en kommun i Kronoberg som vägrat betala ut partistöd till Sverigedemokraterna enligt en artikel i SMP. Denna gång är det Tingsryds kommun som får bakläxa på sitt beslut att undanhålla SD partistödet då det strider mot kommunallagen.

Därmed får man ett rejält tillskott i partikassan i kommunföreningen då kommunen även tvingas betala ut partistödet retroaktivt. Frågan är om partiet inte borde kräva ränta på detta retroaktiva beloppet.


Jag har tidigare skrivit om den moderate politikern Arne Karlssons brist på demokratisyn i Tingsryd i följande inlägg och detta inlägg.


I september 2008 läxade samma Länsrätten i Växjö upp Alvesta kommun på samma sätt.
Ursprungsartikel:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2009/april/olagligt-beslut-aven-i-tingsryd.html

Källa: Thoralf Alfsson (importerat inlägg)

Invandring kan leda till muslimskt förtryck?

I en debattartikel i NT skriver tre socialdemokrater, Aleksander Gabelic, Klas Corbelius och David Ergül, att de kristna i Irak behöver en säker zon. Orsaken är de härskande muslimerna förtrycker ickemuslimer:
"Situationen för kristna minoritetsgrupper i Irak är oacceptabel. Trots att religionsfrihet råder enligt författningen förföljs assyrier, kaldéer och syrianer.[...]Det handlar om såväl attacker mot kyrkor, skolor och religiösa ledare som angrepp mot kristna familjer. Människor har kidnappats och mördats."

De tre socialdemokraterna är alltså fullt medvetna om vad som händer i ett land där muslimer har makten. Ickemuslimer förföljs.

Trots denna vetskap vill man inte stoppa massinvandringen av muslimer till Sverige och Europa. Att socialdemokraterna är fullt medvetna om att svenska folket snart kommer att bli i minoritet visar Jens Orbacks berömda uttalande:
"Vi måste vara öppna och generösa mot muslimer och islam, för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant tillbaka mot oss."

Nu till min fråga till de tre herrarna: Vad är motivet bakom socialdemokraternas "generösa" massinvandringspolitik, när man vet att våra efterkommande kommer att tvingas leva som en förtryckt minoritet?

Ska vi kunna förhindra denna katastrof måste vi ju agera nu. I morgon kan det vara försent. Vi vet att ni vet. Svara nu varför ni ändå inte vill stoppa massinvandringen! Det är ni skyldiga era väljare.

Hittade denna informativa artikel om Brigitte Gabriel och islamism på Svansbos utmärkta blogg.

Läs även andra bloggares åsikter om invandring, islam, socialdemokraterna
Ursprungsartikel:
http://tankesmedjanfeminix.blogspot.com/2009/04/invandring-kan-leda-till-muslimskt.html

Källa: Tankesmedjan Feminix (importerat inlägg)

UNDERKÄNT!

Jag läser i både DN och SvD hur ett befäl slutar på Jägersro brandstation p.g.a. de ständiga trakasserierna och överfallen mot brandmännen när de gör utryckningar i Rosengård. Jag är arg så jag skakar när jag läser artiklarna. I SvD talar befälet, Henrik Persson, om att han och de andra brandmännen inte får något stöd alls av högsta ledningen. Vad har man en ledning för om man ändå inte får något stöd i svåra situationer?

I DN står det att en del brandmän valt att sluta på brandstationen i Jägersro just för att arbetssituationen är omöjlig med de ständiga attackerna på dem vid utryckning in Rosengård. Dessutom har brandmännen försökt att få ledningen att vidta åtgärder för att skydda brandmän och möjliggöra en dräglig arbetssituation, utan resultat. Så här står det i DN.

Vad har ledningen sagt om avhoppet?
- Inte ett knyst, det är tyst som i graven därifrån (Henrik Persson).

Denna ledning bör omedelbart entledigas, helst under förnedrande former. Jag brukar inte uttrycka mig så men detta är så dåligt gjort av denna ledning så man saknar ord. Det är naturligtvis inte bara ledningens fel, de har sannolikt lyssnat på signaler uppifrån. Huvudansvaret är de styrande politikerna som av olika politiskt korrekta skäl inte vågat eller haft viljan att vidta kraftfulla åtgärder. De ansvariga politikerna (ytterst regeringen Reinfeldt) har varit så mån om att inte ge det mångkulturella bygget sprickor i fasaden så de har äventyrat hälsan för brandmän. Det är nog nu! Vi lever i en demokrati, en majoritet av befolkningen vill inte ha det så här. Kan ni inte förstå det ni politiker som styr och annars är så måna om att fiska röster? Vi vill inte ha det så här. Lyssna någon gång, VI VILL FÖR FAN INTE HA DET SÅ HÄR!

Länk DN


Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/04/underkant.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Ord från en migrationsverksanställd

” Anhöriginströmningen kommer att öka. Klart dominerande är fortfarande irakier och somalier. Jag kan se en ökning av, vi kan kalla dem andrahandsansökande, det vill säga sådana som själva kommit som anhöriga, fått PUT, skilt sig och nu vill ta hit en ny maka/make.“ Fria Nyheter har idag ingen statistik på hur vanligt fenomenet är. Länkar Merit Wager, [...]


Ursprungsartikel:
http://frianyheter.wordpress.com/2009/04/28/ord-fran-en-migrationsverksanstalld/

Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Brandmännen slutar efter hoten och stenkastningen

Sedan en längre tid har brandmän utsatts för stenkastning och hot vid utryckningar till bostadsområdet Rosengård i Malmö. Under tiden har brandmännen försökt få igenom åtgärder som skulle trygga arbetsmiljön.

Men arbetet har varit förgäves, anser Henrik Persson som känner att han inte längre kan garantera sina kollegors säkerhet.

Henrik Persson riktar skarp kritik mot ledningen för Räddningstjänsten Syd som han menar är på väg åt fel håll med nedskärningar i stället för förstärkning.

Nyheten om avhoppet uppmärksammades stort. Under förmiddagen blev det också känt att tre brandmän, varav ytterligare en styrkeledare, på station Jägersro nu väljer att byta arbetsplats.

- Man är väl trött på situationen. Och ser man krasst på det så kan man få samma lön på en annan station där riskerna är mindre, säger Henrik Persson till TT.

Källa: Dagens Nyheter

—————————————————————————————————————-

Ska vi ha ett samhälle där ligister får härja fritt utan problem, kasta sten och hota räddningskårens personal när de ska försöka utföra sitt arbete för att skydda liv? Nu får det vara nog! Var är alla politiker?? Detta är skandal att ingen lyfter ett finger för att stoppa dessa stenkastande ungdomar som bara ställer till bråk och skadegörelse, anlägger bränder för att locka dit räddningskåren och poliser för att sen ha sitt lilla nöje, eftersom de är så trångbodda och har så lite fritidsaktiviteter.

Elisabeth
Ursprungsartikel:
http://www.klaric.se/archives/7143

Källa: Dragan med vänner (Medlem)

Terroristen som längtar hem till Sverige

Den terrordömde Mirsad Bektasevic från Kungälv flyttas från fängelset i Sarajevo till Sverige. I hans ansökan finns inte ett spår av den tidigare islamistiska retoriken. I stället betonar han sin längtan till Kungälv och till Svensssonlivet: “Jag vill tillbaka till min hemstad och börja om från början. Fixa något jobb och bilda familj.”

Regeringen beslöt i slutet av mars att Mirsad Bektasevics ska få avtjäna resten av sin strafftid i Sverige. I dag sitter han fängslad i Bosnien, dömd för terrorism mot sitt nekande.
Mirsad Bektasevic har tidigare betonat sina islamistiska åsikter och sin muslimska tro. Hans ansökan om förflyttning är det första dokument där han inte gör det.

“Min mamma får jag träffa en gång om året här”, skriver han.
Ett annat skäl är de dåliga förhållandena han upplever i Bosniens tuffaste fängelse. Bektasevic sitter internerad i staden Zenica, sju mil nordost om Sarajevo. Här finns även fångar som är dömda till rättspsykiatrisk vård.
“Här var jag avtjänar mitt fängelsestraff är rena mentalinstitutionen. Jag har inga mänskliga rättigheter och kan inte ens utbilda mig”, skriver han.
Den terrordömde svensken hävdar att han misshandlas av sina medfångar och att han fruktar för sitt liv.

När GT träffade Mirsad Bektacevic i Zenica-fängelset i augusti 2007 beskrev han sig själv sig som djupt religiös och att konflikter med andra fångar hängde ihop med hans tro.

I ansökan till regeringen förklarar Bektasevic nu bråken med att han är född i Serbien och att det skulle vara orsaken till misshandeln.


Källa: GT


——————————————————————————————————–

Visst är Sverige underbart, här ömmar man sig över en terrorist-stämplad person. Regeringen ser till att han får avtjäna sitt straff i ett svenskt fängelse som är rena hotellvistelsen. Bosniska fängelser är tydligen för tuff

miljö för denne person. Jag tor knappast att han omvänt sig så plötsligt och tar avstånd ifrån sina radikala islamistiska värderingar. Sverige är landet som vårdar sina brottslingar ömt medan de äldre får leva på sin knapra pension som blir allt mindre och mindre. Om man missköter sig så är man tydligen mer uppskattad hos statsmakten än om man lever ett hederligt liv.


Elisabeth
Ursprungsartikel:
http://www.klaric.se/archives/7140

Källa: Dragan med vänner (Medlem)

Märkligt utspel om betygsskillnader i skolan

Aftonbladet rapporterar att flickor klarar skolan bättre än pojkar, då flickorna går ut grundskolan med i genomsnitt högre betyg än pojkarna, i samtliga ämnen utom gymnastik. (Aftonbladets artikel)

I artikeln försöker Anna Ekström, ordförande i delegationen för jämställdhet i skolan, förklara orsaken till betygsskillnaden. Många olika förslag och idéer presenteras, men hon glömmer tyvärr den viktigaste orsaken till pojkarnas låga betyg - den systematiska betygsdiskrimineringen.

I OECD:s studie Pisa och i IEA:s studie Timss jämfördes åren 2000-2003 de svenska elevernas kunskaper på internationell nivå. Resultatet påvisade att svenska pojkar presterade bättre än svenska flickor i ämnen som “naturvetenskapligt kunnande”, matematik, fysik, kemi, miljökunskap och geovetenskap. När betygen sedermera delades ut, var flickornas betyg högre än pojkarnas i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Samma fenomen återfinns vid de nationella proven. Jämför man pojkar och flickor som uppnått likvärdiga resultat på de nationella proven för matematik, svenska och engelska, påvisar flertalet studier att flickorna får avsevärt högre betyg än pojkarna. Detta trots att Skolverket anser att de nationella proven ska vara ett verktyg för att garantera en likvärdig och rättvis bedömning vid betygssättningen.

För den som vill läsa mer om betygsdiskrimineringen i skolan, hänvisar vi till nedanstående artikel.
http://www.genusmagazinet.se/?p=443
Ursprungsartikel:
http://www.genusmagazinet.se/?p=2605

Källa: Genusmagazinet (importerat inlägg)

Asylinvandringen hittar nya vägar


MIG logoDetta berättar en migga lätt uppgivet:

Anhöriginströmningen kommer att öka. Klart dominerande är fortfarande irakier och somalier. Jag kan se en ökning av, vi kan kalla dem andrahandsansökande, det vill säga sådana som själva kommit som anhöriga, fått PUT, skilt sig och nu vill ta hit en ny maka/make.

“Andrahandssökande” - ett nytt ord begrepp i den svenska asylinvandringsvokabulären. Dock inte en helt ny företeelse…
Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2009/04/28/asylinvandringen-hittar-nya-vagar/

Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Hur Sverigedemokraterna ska mötas

I Upsala Nya Tidning använder man i dagens ledare ett resonemang av mig (här) mot Svenska Dagbladets Per Gudmundson, när denne menar att man inte kan isolera Sverigedemokraterna. UNT skriver:

Är verkligen rätt metod att hindra SD att växa att ge partiet legitimitet vid en regeringsbildning? Gudmundson vet uppenbarligen inte vad SD är för slags parti, när han kallar dem ett populistparti …

Alltså: genom att … driva en moderat debatt med SD:s förtecken, kan Sverigedemokraterna oskadliggöras.

Men min invändning mot Gudmundson handlade om att han gjorde SD till en taktisk fråga. I sin ledare gör UNT exakt detsamma.

Gudmundson vill ta udden av SD genom att erkänna problem i integrationspolitiken, eftersom det hittillsvarande förnekandet gynnar SD. UNT slår däremot vakt om förnekelsen genom att ytterligare stigmatisera integrationsdebatten: antingen har du inga invändningar mot den förda politiken, eller så går du rasisternas ärenden.

För egen del menar jag att vi bara kan komma bort från beröringsskräcken — och göra integration till ett politikområde bland andra — genom att söka svar i våra grundläggande värderingar. Om en muslim framför nazistiska budskap om judar, är det då lika förkastligt som när en tysk gör det? Mitt svar är självklart: Ja! Medan jag tror att UNT och övriga mainstreammedier slingrar sig precis som Justitiekanslern när han friade ett ljudband från Stockholms moské som spred budskap att judar var grisar som skulle dödas. Eftersom budskapet handlade om Mellanösternkonflikten tyckte inte JK att det var hets mot folkgrupp.

Detta är beröringsskräck när den är som farligast. Man sticker huvudet i sanden och försvarar inte sina egna värderingar. Man lägger ovidkommande hänsyn till vem som yttrat de vidriga uppfattningarna, och bortförklarar. När det är som allra viktigast att stå upp för mänskliga rättigheter och individuell frihet, då viker svenska etablissemang undan och låter förrövarna framställas som offer.

Ett dagsaktuellt exempel är att branmän vars distrikt bevakar Rosengård i Malmö slutar, därför att stenkastning och hot från invandrarungdomar inte åtgärdas, rapporterar DN. Ingen vågar ta i problemen, alla är rädda att stämplas som rasister om de kräver att svenska lagar ska gälla i Rosengård.

Min invändning mot Gudmundson var att i ett sådant läge räcker inte taktik, det kräver mer grundläggande sökande för att formulera budskap som håller. Idag spårar debatten hela tiden ur, vilket tyvärr UNT visar. Varje gång man tar upp integrationsfrågor och SD kommer på tal uppstår panik. Gissa vem som gynnas av det?

(Andra intressanta bloggar om politik, integration, integrationspolitik, assimilering, Sverigedemokraterna, Alliansen, rasism, kränkt, islamism, islamofobi, moderna klansamhällen, gruppidentitetspolitik)
Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/2009/04/hur-sverigedemokraterna-ska-motas/

Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Mohamed Omar lurade kultureliten

Mohamed Omar berättar nöjt, på sin blogg att han lurade hela kultureliten med sina dikter. Då förlorade han all respekt för de lättlurade naiva kultursnubbarna. Jag blir inte förvånad. Kanske vissa kan vakna upp nu?

Erixon skriver om detta.
Kent Ekeroth också.

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!


Ursprungsartikel:
http://tankesmedjanfeminix.blogspot.com/2009/04/mohamed-omar-lurade-kultureliten.html

Källa: Tankesmedjan Feminix (importerat inlägg)

Åsiktspolisen TV4 säger ja till Junilistan - men nobbar SD tills vidare


Pressmeddelande, Sverigedemokraterna

Av Pressekretariatet

TV4 backar - men SD utestängs fortfarande

På måndagskvällen meddelade TV4 att man även kommer att låta partier som är representerade i Europaparlamentet köpa reklamtid i kanalen. Därmed släpps också Junilistan in.

Utestängningen av Sverigedemokraterna tycks dock stå fast, trots att partiet är det största utanför riksdagen och finns representerat i hälften av landets kommunfullmäktigeförsamlingar.

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar:

- Det är mycket anmärkningsvärt att Sveriges största TV-kanal väljer att diskriminera ett politiskt parti inför ett val. Man gynnar de partier som redan har makt och pengar medan en ny rörelse som vår, som redan har svårt att hävda sig medialt, stängs ute. Det drabbar inte bara oss utan hela den svenska, demokratiska traditionen.

- Att Junilistan nu tillåts köpa reklamtid visar att de skäl som TV4 angett för att inte släppa in oss var orimliga och inte gäller längre. De borde därför tänka om en gång till.

Åkesson menar, att eftersom politisk TV-reklam är ett nytt fenomen i Sverige är det svårt att avgöra vilka konsekvenser TV4:s agerande får för valresultatet. Han ser dock en stor risk för att ett parti som stängs ute kommer att drabbas negativt:

- TV-mediet har en enorm genomslagskraft och sannolikt får de partier som satsar på TV-reklam en fördel gentemot de övriga. Vi ger dock inte upp utan kommer att vända oss till andra TV-bolag med en förfrågan. Vi har också begärt ett möte med TV4:s kommunikationsdirektör, dels för att diskutera villkoren för politisk reklam i kanalen, dels för att få klarhet i de faktiska skälen till att vi stängs ute.

För vidare information:

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708- 18 07 66

Erik Almqvist
Pressekreterare
Tel: 0731- 50 45 04

Sverigedemokraterna 2009-04-28

Dagens Media:

Junilistan tillåts köpa reklamtid i TV4 inför EU-parlamentsvalet i juni. Men Sverigedemokraterna får fortfarande inte vara med. “Vi tänkte fel”, säger Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör på TV4.

Anledning till att Junilistan nu finns med bland de partier som får sända politisk tv-reklam i TV4, är att partiet är tredje största svenska parti i EU-parlamentet.

- Vi tänkte inte på det när vi satte gränsen. Vi tänkte fel, säger Gunnar Gidefeldt.

Varför får inte partier som vill köpa reklamtid?

- Vi satte en gräns vid riksdagspartierna för att vi vill ha en tydlighet i reklamen. Det är kontroversiellt med åsiksreklam i tv-rutan. Från början var det ju en diskussion om ens de stora partierna ville vara med. Det handlar inte om att säga nej till ett enskilt parti. Alla som kommer in i riksdagen får möjlighet att göra tv-reklam.

Dagens Media 2009-04-28

Sverigedemokraterna: “Vi går till andra kanaler”

Sverigedemokraternas pressekreterare Erik Almqvist reagerar mycket negativt på TV4:s beslut att låta Junilistan sända tv-reklam i kanalen.

- Den slutsatsen jag drar är att det är negativt för demokratin om Sveriges största tv-kanal väljer vilka som får synas och vilka som inte får synas, säger han.

Sverigedemokraterna jobbar inte med några konsulter inför valet. Tidigare har man sagt att man “har ett annat ekonomiskt utgångsläge” än de andra partierna. Men Erik Almqvist menar ändå att partiet skulle använda tv-mediet om TV4 gav klartecken.

- Skulle vi få göra det till samma pris som de andra partierna så skulle vi göra det, säger han.

Hur går ni vidare?

- Än så länge har inte TV4 nekat oss rent oss formellt. Vi avvaktar ett slutbesked. Om det blir negativt vänder vi oss till andra kanaler.

Dagens Media 2009-04-28

TV4 har …

… beslutat att kanalen bara kommer att tillåta tv-reklam för de sju riksdagspartierna inför valet till Europaparlamentet. Vi kan inte låta bli att undra varför kanalen överhuvudtaget behöver göra någon sådan gränsdragning – varför inte låta meningsutbytet vara fritt.

Och om TV4 nu ändå vill ha en sådan avgränsning, varför inte dra gränsen vid de partier som redan finns representerade i det parlament som nu skall väljas om? Att Junilistan, som fick 14,5 procent av rösterna i förra valet, är helt enkelt inte rimligt.

Försöker TV4 agera åsiktspolis?

STU 28 april 2009

Sverigedemokraterna tänker inte nöja sig så enkelt.

TV4 sade nej innan vi ens hade hunnit ta en formell kontakt med dem. Av kvaliten på gårdagens uttalanden från kanalen att döma, fick jag intrycket att man inte riktigt insett hur allvarligt deras beslut är ur demokratisk synpunkt och jag hyser därför fortfarande ett visst hopp om att man skall ompröva beslutet. Vi kommer alltså att gå vidare med en formell ansökan, om inte annat så för att få en vettig förklaring till varför en kommersiell TV-kanal bestämmer sig för att ägna sig åt politisk diskriminering, som riskerar att påverka utgången i valet till Europaparlamentet, säger partiordföranden Jimmie Åkesson i en kommentar.

Resumé 2009-04-26

Redaktionerna bevakar Sverigedemokraterna

Expo, Sveriges Radio Ekot och TV4Nyheterna – alla uppger att de ska rapportera om Sverigedemokraterna som vilket mindre parti som helst inför Europaparlamentsvalet.

– Även om vi tycker illa om en åsikt måste vi kunna skildra den balanserat, säger Anne Lagercrantz, ansvarig utgivare på TV4Nyheterna.

– Det är jättesvårt att bevaka Sverigedemokraterna. De frågor som är viktiga för dem är väldigt infekterade. Men det är ett demokratiskt valt parti som på vissa platser fått uppemot 22 procent av rösterna. Vi kan inte avfärda de väljarna, säger Anne Lagercrantz.

På TV4 strävar man efter att bevaka Sverigedemokraterna på samma sätt som man bevakar övriga småpartier. Att vara påläst och ha en levande diskussion på redaktionen är viktigt, menar Anne Lagercrantz.

Vissa på redaktionen menar att vi borde deklarera att "det här tycker vi inte om" eftersom det vore ärligare, men jag tycker att vi bör sträva efter likabehandling. Även om vi tycker illa om en åsikt måste vi kunna skildra den balanserat.

Underbevakade

Anne Lagercrantz tycker inte att Sverigedemokraterna bör ignoreras.

Om jag ska vara självkritisk har vi underbevakat Sverigedemokraterna i vissa frågor. Det förekommer till exempel mycket hot och misshandel mot representanter för Sverigedemokraterna. Hade det gällt ett annat parti hade vi nog varit bättre på att se sådant. Men vi vill inte heller överbevaka dem, bara för att det är Sverigedemokraterna.

Likriktningen på redaktionerna är ett problem och skapar starka normer som i många fall omedvetet styr nyhetsrapporteringen, anser Anne Lagercrantz.

– Vi behöver större mångfald på redaktionerna. Inte bara en massa duktiga tjejer och killar från medelklassen utan folk från alla samhällsgrupper.

Ska spegla väljaropinionen

Även Sveriges Radio Ekot kommer att nyhetsbevaka och granska Sverigedemokraterna och låta dem medverka i debatter och nyhetsprogram som andra politiska rörelser inför Europaparlamentsvalet.

I utfrågningarna med företrädare för de olika partierna håller Sveriges Radio på principen att bjuda in de partier som har representation i något av parlamenten, det vill säga i Europaparlamentet eller i riksdagen. Dessutom kommer såväl de etablerade partierna som småpartierna att förekomma i olika sammanhang i nyheter och samhällsprogram.

Vi ska naturligtvis spegla väljaropinionen, inklusive dem som röstar på Sverigedemokraterna. Samtidigt måste man bevaka dem som andra små partier, i proportion till deras betydelse. Man ska inte överdriva de små partiernas politiska betydelse, säger Staffan Sillén, ansvarig utgivare på Ekot.

Även han tycker att det vore fel att inte rapportera om Sverigedemokraterna.

– I den mån de kommer in på saker som strider mot alla människors lika rätt och värde får man göra markeringar – det är vi skyldiga att göra enligt sändningstillståndet.

Second Opinion 2009-04-28

Sverigedemokraterna – granskas eller tigas ihjäl?

Inför Europaparlamentsvalet i början av juni står medierna inför en utmaning – hur ska man rapportera om Sverigedemokraterna? Ska man granska dem precis som andra småpartier? Nej, menar Martin Ådahl: - Medierna har ett ansvar att sålla.

Martin Ådahl är en av tidningen Fokus grundare och numera chef för den liberala tankesmedjan Fores. Han tycker inte att medierna bör rapportera om Sverigedemokraterna, eftersom det ger en trovärdighetsstämpel som säger att partiet räknas på allvar, även om det inte förtjänar det.

– Sverigedemokraterna hetsar upp många av våra instinkter. När man ger partiet utrymme får det en helt annan respons. Många säger att "folk borde kunna få bilda sig en egen uppfattning" – men människor förväntar sig att medierna ska sålla. Det här är ett parti som bara något decennium tidigare bestod av nynazister – att ge dem utrymme är att säga att de är rumsrena.

Björn Häger är journalist vid TV4 och doktorand vid Mittuniversitetet. Han har forskat kring hur Sverigedemokraterna har bevakats i tidigare val och bör bevakas inför Europaparlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet 2010.

För att förstå hur medierna hanterar Sverigedemokraterna måste man titta på hur de hanterade Ny demokrati, som grundades av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson 1991, menar han.

Ny Demokrati skapades på grund av medierna. Det var nytt och spännande och fick mycket och okritisk uppmärksamhet. Det var ett populistiskt parti med slagord som "sänk skatten på sprit" och "bort med lapplisorna" – men invandringen var en icke-fråga inför valet 1991. Det hade aldrig fått samma okritiska uppmärksamhet om deras hjärtefråga hade varit invandringen.

Svårt att hantera

Det finns inga Sverigedemokrater på redaktionerna och reportrarna bor inte där Sverigedemokrater bor. Det är bland annat därför man tycker att partiet är så svårt att hantera, menar Björn Häger. Att Sverigedemokraterna blivit mer rumsrena skapar problem på redaktionerna, eftersom det inte blir lika enkelt att säga "ni får inte vara med".

Ta opinionen på allvar

Vi måste ta opinionen på allvar, annars släpper vi lös farliga krafter. Vi journalister kan inte sitta i ett elfenbenstorn där vi inte informerar om vad partiet tycker. Då sviker vi vårt uppdrag att informera om en kraft. Ska vi beskriva samhället? Eller styra över samhället? Vilka är vi att låtsas som att Sverigedemokraternas väljare inte finns, bara därför att vi anser att de har fel åsikter?

Second Opinion 2009-04-28

Bloggen: Var finns demokratin i Sverige? Det fria ordet? Opartiskheten? Sakligheten? Neutraliteten? Var? Varför får vissa personer inte komma till tals? Vad är det som är så farligt för er journalister och makthavare? Vad döljer ni?

Rösta på Sverigedemokraterna den 7 juni 2009 som en protest mot detta.

toplogo31
Ursprungsartikel:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/04/28/asiktspolisen-tv4-sager-ja-till-junilistan-men-nobbar-sd-tills-vidare/

Källa: Politiskt Inkorrekt (Medlem)