Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Beslutet ar taget, nu kan muslimer och andra bli poliser.

Ursprungsartikel:
http://feeds.feedburner.com/~r/BefriaMedia/~3/372128451/beslutet-ar-taget-nu-kan-muslimer-och.html


Vem soker sej till polisyrket nu nar alla kan soka? Hur forandras standarden och rattssynen?

Vansterblocket rostade i Kalmar Lan igenom ett forslag som ger muslimer och andra invandrare polisbehorighet. 

Med bara en rosts majoritet for socialdemokraterna (s) tillsammans med kommunistpartiet (v) sa fick de igen sin vilja vilket andrar pa bakgrundskraven vi haft for poliser. Medborgarskap ska inte langre ska kravas for polisutbildning.

Borgarpartiena rostade emot med motiveringen att polisutbildning ger insikt i hur polisarbetet gar till och de kan aven ta del av register som inte ar oppna for allmanheten. 

Vanstern vann med den knappa marginalen 7-6. 

Det finns en hel rad olika argument mot att ha icke-medborgare som poliser. 

Ett argument ar att knappt nagra av de 100.000 asylsokande som kommer till Sverige varje ar kan med sakerhet identifieras. Det beror pa att de flesta kastar sin identitetshandlingar, pass och liknande innan de ankommer tilll Sverige. Syftet med det ar att Sverige inte ska kunna fa reda pa varifran de kommer , vilken nationalitet de har eller deras riktiga namn som kan avsloja nationalitet. De kan darmed fa asyl lattare. 

Att inte kunna identifiera dem gor det givetvis omojligt att undersoka deras kriminella bakgrund. Det ar dessutom nastan omojligt attt underoka om samma person redan utvisats fran Sverige, om de ar straffade i Sverige, om de redan sokt asyl i andra lander, om de rymt fran fangelse i andra lander, osv. 

Det betyder att i Sverige finns det nu hundratusentals manniskor som ar oidentifierade och som fatt tillfallig asyl i Sverige. De har dessutom fatt tillfalliga identitethandlingar av Sverige som endast ar baserade vad de uppgett till myndigheterna, de nya svenska identitetshandlingarna ar darfor inte baserade pa deras riktiga identitet, de ar mest sannorlikt baserade pa en falsk identitet som asylsokande uppgett for att enklare fa uppehallstillstand. Det handlar om temporart giltiga felaktiga handlingar. Dessutom cirkulerar tiotusentals falsa irakiska pass som kopts av falska flyktingar fran korrupta irakiska tjansteman. Det farligaste ar att manga av de som stannar i manga ar senare kan fa svenskt medborgarskap med en falsk identitet som bakgrund. Pa grund av den svenska slappheten och bristerna i det mest fundamentala i flyktinghantering, identifieringsprocessen, sa kan internationellt efterlysta kriminella darmed tvatta ren sin bakgrund och fa en ny svensk identitet och de formaner som flyktingar far i Sverige. 

I den statliga utredningen Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SoU 2004:132) sägs följande: "Dokumentlösheten har ökat lavinartat under de senaste åren
Efter beslutet av (s) och (v) kan nu efterlysta terrorister och grova brottslingar bli svenska poliser. Grattis Sverige, vi gar nu fran ett gangstervalde dar gangsters har makten pa gatorna till ett korrupt gangstervalde dar aven gangsters kan fa makten inom de viktigaste myndigheterna.

Sverige gar fran ett kaos till ett inferno. Sverige skiftar framtidsperspektiv varje dag, vi maste omvardera hur Sverige kommer att se ut i framtiden och hur rollen som svensk i Sverige kommer att se ut. Steg for steg elimineras behovet av svenskar i Sverige via korrupta metoder. Alla beslut tas utan att ha nagot som helst folkligt stod. 

Svenskarna kanner sej mer och mer ovalkomna i sitt eget land. Ar Sverige ett land som ar vart att bo kvar i? Ar det vart att betala varlden hogsta skatter, som foretagare bli motarbetad av myndigheterna, som lontagare och foretagare knappt fa nagra kronor over nar allt ar betalt, ha politiker som aldrig har gjort det lattare for folk, tvartom, de hojer skatter och uppfinner nya skatter och restriktioner. Vi har inkompetenta politiker som tar ut skyhoga loner som overtraffar tio medelloner och blir belonade efter fler ar av inkompetens. Nedskarningar pa alla slags social service, se de gamla fa mindre rattigheter. Statskassan sinar trots de hoga skatterna. Efter 2 ar av Alliansen och obetydliga minskningar av vissa skatter sa kanner folk att de har annu mindre pengar.

Ar detta rasister som maste gripas enligt nya muslimska poliser, de bar ju pa flaggan, hatets symbol? Dessutom bar de pa korset som finns pa flaggan, det kan inte visas offentligt eftersom det kan vacka anstot. Rasismen ar val olaglig, eller?

Dessutom sa okar den gigantiska massivandringen till Sverige, de senaste siffrorna for 2008 visar att tusentals fler kommer till Sverige jamfort med tidigare rekordar. Samtidigt har bara 45 familjer utvisats.

Ar det inte dags att forma ett eget land dar svensken respekteras, har rattigheter och far behalla sin inkomst. Var gor man det? Ska man lamna det sjunkande skeppet eller ska man kampa och forsoka sparka ut dararna som bestammer? 

Nyhetstips fran den Muslimska Friskolan. 

Medborgarnas flyktingombudsman Merit Wagner skrev en lasvard artikel i Expressen. 
Källa: Befria Media (medlem)

Inga kommentarer: