Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 29 augusti 2008

Moderaterna byter inriktning på integrationspolitiken?

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/08/moderaterna-byter-inriktning-p.html


Härom dagen skrev Mauricio Rojas ett inlägg om behovet av en ny inriktning på integrationspolitiken. Som av en händelse skriver ledande moderater - migrationsminister Tobias Billström, Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson - idag på DN-debatt att politiken bör omformas i den riktning som Rojas efterlyser. Rojas efterlyste tydliga gemensamma värderingar och ett ökat individuellt ansvarstagande för den som invandrar att sköta sig och försörja sig själv. Moderaternas linje signalerar samma omsvängning, men kommer inte med några konkreta förslag.

Budskapet i DN-debattinlägget

I centrum av artikeln finns budskapet att ställa tydligare krav på människor som vill leva här i Sverige. Invandrare ska inte ses som offer - utan behandlas som myndiga individer.

Sverige präglas i dag för mycket av några särdrag som försvårar framgångsrik invandring. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor - oavsett etnicitet och ursprung - under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning.

Att så få försörjer sig beror enligt författarna inte bara på kravlöshet utan också på usla ekonomiska incitament och 90-procentiga marginaleffekter för såväl infödda som invandrare som går från bidrag till arbete.

Enligt författarna koncentreras alltför många invandrare till redan segregerade och trångbodda bostadsområden. Istället ska invandrare ska flytta dit jobben och bostäderna finns. Jag menar att denna delen av politiken har fått orimligt stort utrymme. Det finns knappast finns någon del av Sverige där det automatiskt finns arbete för alla de som vill. Samtidigt är invandrartäta kommuner som Södertälje bland landets mest framgångsrika kommuner när det gäller nyanlända invandrares språkinlärning och sysselsättning.

Rättigheter och skyldigheter

De moderata företrädarna efterlyser att rättigheterna kompletteras med tydligare skyldigheter.

Rättigheter och skyldigheter går inte i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta i andra delar av världen. ... Men lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund för allvarliga konflikter.


I Sverige råder en utpräglad rädsla för att tydligt kommunicera helt fundamentala värderingar och värderingsburen lagstiftning till människor som kommer hit. Oron för att missförstås eller utpekas som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige.

Samtidigt kritiseras överdrivna krav på "svenskhet" i arbetslivet, där kvalificerade eller talangfulla människor får en sämre chans att komma till sin rätt än i andra internationaliserade länder.

De flaggar också´för att medborgarskapet borde betyda mer och rymma ett "eftersträvansvärt innehåll som påverkar både rättigheter och skyldigheter".

Moderaternas nya förslag kommer att presenteras under våren 2009.

Från omhändertagande till ansvarstagande

Jag har länge skissat på en bok som har arbetsnamnet Från omhändertagande till ansvarstagande. Paradoxen i svensk integrationspolitik har varit att alla politiker vill bort från omhändertagandeperspektivet. Samtidigt har väldigt få kunnat ge exempel på hur det ska gå till. Partierna i riksdagen har, trots hårda ord dem emellan, varit överens om principerna bakom migrations- och integrationspolitiken. De bråk som förekommit om integrationspolitiken har handlat om små bagateller utan större betydelse.

Regeringens senaste utredning om en effektivare introduktion för nyanlända invandrare föreslår stora byråkratiska och administrativa nymodigheter, men principerna bakom politiken ligger också där fast. Jag har svårt att se hur regeringen kan genomföra de stora förändringar som utredningen föreslår när de ändå inte står för något reellt alternativ till dagens politik.

Nu sker en omsvängning hos vissa partier. Förhoppningsvis får vi snart se en situation där det finns politiska alternativ till dagens integrationspolitik.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

1 kommentar:

Anonym sa...

Undrar om amnestin gäller för dessa personer också.
Läs och begrunda

http://meritwager.wordpress.com/2008/08/25/asylsokande-kommer-inte-till-asylutredningar-del-1/

och

http://meritwager.wordpress.com/2008/08/25/asylsokande-kommer-inte-till-asylutredningar-del-2/