Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 28 september 2008

En nästan vanlig dag i mångkulturella Sverige

Ursprungsartikel:
http://everykindapeople.blogspot.com/feeds/3429936629280334247/comments/defaultVad hände egentligen på Sankt Hans backar i Lund när en 73-årig svensk man mötte en muslimsk kvinna?

Sydsvenskan återger kvinnans version. Mannens version kan man läsa i Gates of Vienna:
73-åringen råkar säga till kvinnan, "Har inte du gått vilse?" Detta uppfattar hon som så kränkande att hon ringer på sin mobiltelefon efter två män. Sen börjar trion förfölja mannen. Slutligen kommer han till ett underjordiskt garage som han låser upp, men den muslimska trion hinner in innan dörren stängs. Han springer ut ur garaget och in igen men de hinner med. Han skyndar igenom garaget cirka 150 meter till en låst dörr med förföljarna hack i häl. Han låser upp dörren och lyckas stänga den medan de trycker emot på andra sidan. Låset klickar igen, dörren är låst och förföljelsen är över.
Efter en tid kommer tre polismän och hämtar honom till polisstationen. Han åtalas, och kvinnan kräver skadestånd för "kränkning". Men det är hon som borde åtalas i stället, för falsk angivelse.
Källa: Every Kinda People (gästinlägg)

Flandern ställer hårdare krav på tredjelandsmedborgare

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=396


Min kollega skrev om det separtistiska Vlaams Belang och dess framgångar i belgisk politik. Att invandringskritiska partier får igenom sin politik utan att sitta i regeringsställning fick man ett konkret exempel på i veckan. Den holländsktalande delen av Belgien inför nu integrationskurser där invandrare som inte dyker upp riskerar böter.

Det flamländska samhället är grundat på respekt för frihet, jämlikhet och samhälleligt ansvar. Regeringen i Flandern vill därför stärka dessa principer i integrationsprocessen genom att kombinera språkkurser med en kurs i värden såsom jämlikhet mellan könen, religionens separation från staten och yttrandefrihet.

Obligatoriska språkkurser för icke-EU medborgare har funnits sedan 2004, men nu vill man utvidga dem, samt se till att de även kommer bli obligatoriska för invandrare som varit en tid i Flandern och uppbär statliga bidrag. Andra kommer ha möjlighet att genomgå ett annat test för att få dispens.

Flanders Today
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Så blir mångfaldssverige

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/09/s-blir-mngfaldssverige.html


I regeringens strategi för integrationsarbetet, Egenmakt mot utanförskap, finns ett avsnitt om vad vi kan förvänta oss av den ökande mångfalden (sid. 31). Det är intressant att ta del av regeringens scenario.

Invandringen medför att en successivt ökande andel av befolkningen utgörs av invandrare och deras barn. Många språkliga, religiösa och etniska minoritetsgrupper fortsätter att växa under de kommande åren. Den geografiska koncentrationen av vissa språkliga och religiösa grupper i särskilda områden kan antas fortsätta, t.ex. arabisk- och somalisktalande muslimer i förorter till Malmö och kristna arabisktalande i Södertälje.

Vi kan se fram emot permanenta stora religiösa minoritetsgrupper, som också antas bilda egna institutioner.

Utvecklingen innebär att många minoriteter får bättre förutsättningar att etablera och utveckla institutioner såsom friskolor, föreningsliv och trossamfund. Därmed kan dessa institutioner också förväntas få större betydelse för levnadsförhållandena för många människor.

Offentliga sektorn kommer att utsättas för nya utmaningar och krav.

En ökande mångfald i befolkningen kan ge upphov till dynamiska sociala och ekonomiska effekter. Samtidigt innebär den att den offentliga sektorn behöver hantera en mer komplex miljö och ta hänsyn till en successivt ökande variation av individuella behov, önskemål och förutsättningar. Även om mångfalden i det stora hela är en positiv förändring i samhället, kommer inte alla uttryck för den att vara det. Möten mellan olika värderingssystem innebär också fler potentiella konfliktsituationer. Anpassning av offentliga verksamheter till denna mer komplexa miljö samt säkrandet av social sammanhållning i en befolkning som präglas av etnisk och religiös mångfald kommer att vara strategiska utmaningar för den offentliga sektorn under de kommande åren. Behovet av bredare språklig kompetens i offentlig sektor fortsätter att öka. Antalet äldre invandrare ökar, vilket ställer nya förväntningar på vård och äldreomsorg.

Nu vet vi alltså vad som väntar.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Muslimskt dödshot mot seriefiguren Musse Pigg

Ursprungsartikel:
http://varjager.blogspot.com/feeds/3467771644923010272/comments/defaultVarför är Musse Pigg ett hot mot islam så att en fatwa om att döda seriefiguren har utfärdas?

Musse Pigg är nämligen en "satans soldat".

Kan inte islam lämna sin blodtörst någon gång?

Se och hör en analys på YouTube av fatwan och dödsdomen mot Musse Pigg, som saudiske diplomaten och imamen, shejk Muhammad al-Munajid, har uttalat.

Fatwa holy order to kill micky mouse"Den teologiska motiveringen för fatwan är tydligen att alla möss, enligt den wahabistiska tolkningen av islam, är satans utsända och eftersom Musse Pigg bidrar till att förbättra bilden av möss, så måste han dö.

Lägger vi ihop detta med att respekten för islam och muslimer för en tid sedan fick ett brittiskt regeringsorgan att förbjuda sagan om de tre små grisarna, så inser man att vi, i takt med islamiseringen, riskerar att få ser mer av dessa inslag i sam- hällsdebatten, som väl närmast kan beskrivas som hets mot sagofigurer.

Islamisterna behöver dock inte oroa sig för några rättsliga påföljder. Sagofigurerna har ju samma status som svenskarna i lagens mening. De räknas inte som en folkgrupp och därför är det fritt fram att hetsa bäst man vill."

Hets mot sagofigurer, Karlssons Blogg Sd-kuriren


Källa: Varjager (gästinlägg)

Genant “bluffkampanj” av Folksam

Ursprungsartikel:
http://www.genusperspektiv.se/?p=1441


Folksam startade i måndags sin reklamkampanj där man hävdar att män tjänar mer än kvinnorna, trots att de utför samma arbete.
Resultatet av löneskillnaden blir enligt Folksam att kvinnor får sämre pension än männen, och därmed bör både män och kvinnor anpassa sitt pensionssparande.

På kampanjsidan får man ta del av en reklamfilm. Filmen kan vid första ögonblicket anses vara mansförnedrande, då männen jämförs med djurriket och de primitiva varelser som finns där.
Men när man sett klart filmen, inser man att det inte finns en enda faktauppgift i filmen som stämmer med verkligheten, varav man kan fundera över om det inte är Folksam själva som blir mest förnedrade av filmen?
(Reklamfilmen kan ses på Folksams eller Resumés hemsida.)

Folksam hävdar att männen på lönedagen tar den stora delen av bytet, och att kvinnorna tjänar 5,4 procent mindre än männen.
Detta påstående är fel, och en uppgift som Arbetsgivarverket, Svensk Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting tar avstånd ifrån.

Problemet är att Folksam använt en undersökning från Medlingsinstitutet, som grund för sitt påstående.
Dock har Medlingsinstitutet inte till gång till alla de parametrar som krävs för att beräkna den faktiska löneskillnaden. Medlingsinstitutet tar enbart hänsyn till ålder, yrke och utbildning i sina undersökningar.
Tar man även hänsyn till faktorer som arbetets omfattning, befattningsnivå, arbetsinnehåll, arbetets svårighetsgrad, erfarenhet, anställningsform och om man är anställd i privat eller offentlig sektor, så blir löneskillnaden mellan män och kvinnor obefintlig.

Enligt Arbetsgivarverket är löneskillnaden mellan statligt anställda män och kvinnor mindre än 1,5 %. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har kvinnorna i landets kommuner 99 % av männens löner. Enligt Svenskt Näringsliv finns det ingen oförklarlig skillnad mellan män och kvinnors löner i den privata sektorn.

Medlingsinstitutet undersökningar syftar heller inte till att mäta den exakta löneskillnaden, utan syftet är att mäta tendenser från år till år. Något som Medlingsinstitutet själva bekräftar i en brevväxling, och som även framgår i den information som finns kring deras lönestatistik.

Folksam har förvisso rätt i att män i genomsnitt får högre pension än kvinnor.
Men att män får högre pension än kvinnor, bottnar inte i att männen har omotiverat högre lön för att utföra samma arbete som kvinnorna. Män får en högre pension av den enkla anledningen att männen arbetar mer än kvinnorna, och således får en högre pensionsgrundad inkomst. Kvinnorna är nämligen sjukskrivna i en större utsträckning än männen, och ca 40 % av kvinnorna arbetar deltid.

Att män i genomsnitt får högre pension är kvinnor, beror således inte på orättvisa löner utan på att männen helt enkelt arbetar mer än kvinnorna.

Ett annat fel i kampanjen är att Folksam missar en enkel matematisk beräkning på grundskolenivå.
Går man in på kampanjsidan möts man av två knappar. En som symboliserar en kvinna och en som symboliserar en man. Trycker man på knappen med mannen, får man information om att männen tjänar i genomsnitt 5,4 % mer än kvinnorna. Trycker man på knappen med kvinnan, får man information om att kvinnorna tjänar i genomsnitt
5,4 % mindre än männen.

Om kvinnorna exempelvis har en lön på 100 kronor i timmen, så tjänar således männen 105,40 i timmen. Men om kvinnorna tjänar 100 kronor i timmen, kan de således inte tjäna 5,4 % mindre än männen.
Den matematiken går inte ihop.

Folksams kampanj ska pågå fram till Jul. Vi får hoppas att kommande kampanjmaterial är mer korrekt än det vi nu fått se, för annars kan denna kampanj bli ett genant bakslag för Folksam.

Man kan även diskutera om den aktuella reklamfilmen är manförnedrande eller inte. Dock vill jag hävda att filmen mest är förnedrande för Folksam själva, då de inte på ett korrekt sätt kan förklara varför män i genomsnitt får högre pension än kvinnorna, trots att de anser sig vara specialister i frågor om pensioner och pensionssparande.
Källa: Genusperspektiv (gästinlägg)

S svarslöst

Ursprungsartikel:
http://gudmundson.blogspot.com/feeds/2954787955914405266/comments/default


Ett internt socialdemokratiskt dokument, där man instruerar lokala företrädare hur de ska bemöta sverigedemokrater, har läckt ut på nätet. Dokumentet är 36 sidor långt, och presenterar argument omkring 13 utvalda frågor. Argumentationen är dock på flera håll undermålig och i ett par fall direkt lögnaktig. Om detta är er hemliga plan är ni rökta, skriver jag på SvD:s ledarsida idag.
Dokumentet visar att s har ett särskilt ansvar: "Deras väljare är demografiskt 'våra'", såsom "arbetare, LO-anslutna". Tyvärr axlas inte det ansvaret.

S tycks inte ha lärt sig av Mona Sahlins debatt mot sd:s ledare Jimmie Åkesson i TV4. Fortfarande verkar man tro att det ska räcka med att visa att man tycker illa om sd.

Så betonar s att sd har företrädare dömda för brott. Förvisso har folk barmhärtigt glömt förra SSU-ordföranden Anna Sjödin, som 2006 dömdes för våld mot tjänsteman och för att ha utslungat förolämpningen "svartskalle", men sd kommer att ha bättre argument. Ekot (13/9-06) och Brottsförebyggande rådet (Brå) visade att "nästan var femte person som kandiderar för de stora partierna till riksdag och kommuner, cirka 19 procent, har förklarats skyldiga i domstol, eller vid lindrigare brott av åklagare." Att jämföra med sd, där var tionde kandidat i valet 2006 var brottsbelastad (Expo 15/9-06).

"Invandring har alltid bidragit positivt till Sveriges ekonomi", påstår argumentsamlingen. Men regeringens utredare professor Jan Ekberg konstaterade redan för snart femton år sedan att invandringen medfört en kostnad alltsedan staten övergav arbetskraftsinvandringen. Ekberg beräknade då kostnaden ända upp till cirka 2 procent av BNP (ESO 1995:68). Den norske ekonomiprofessorn Kjetil Storesletten bedömde för fem år sedan att en genomsnittlig invandrare till Sverige gav en samhällelig utgift på cirka 170000 kronor under sin livstid (Scandinavian Journal of Economics 3/2003). Hur lokala s-företrädare ska bemöta dessa givna svar är oklart. Att berömma den ökade grad av arbetskraftsinvandring som nu genomförs av Alliansen lär inte bli aktuellt – s har bekämpat detta i decennier. Vill man inte lösa problemet kan man heller inte argumentera.

Överrepresentationen i brott försöker man förklara med socioekonomiska faktorer. Visst spelar sådana roll, men sd har länge citerat Invandrares och invandrares barns brottslighet (Brå, 1996) som säger att "invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort", och "att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status." S förstår nog att detta bara går att bemöta med tuffare kriminalpolitik. Men det vill man inte.

Sedan påstås att Alliansens politik skapar rasism. Precis som om någon skulle tro på att rasismen uppstod 2006.

Och så vidare. Om s tror sig vinna på detta sätt ligger vi illa till.Källa: Gudmundson (gästinlägg)

En icke-anonym migga har ordet

Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2008/09/22/en-icke-anonym-migga-har-ordet/Som läsarna av denna blogg vet, har jag blandat asylsökandes berättelser med berättelser från miggor (se under Asyl&Migration i vänsterspalten) i många år. Ingen migga har dock någonsin vågat/velat framträda under eget namn utom Birgitta Elfström. Alla andra har berättat under eget namn till mig, men anonymt på bloggen, eftersom de - samtliga - sagt att det dels skadar deras möjligheter att avancera inom verket om de talar öppet om missförhållanden, dels att ingen ändå lyssnar på dem. Rädslan är stor för repressalier, utfrysning och stopp för en karriär inom verket. Jag har lagt ut en bråkdel av de berättelser jag fått ta del av under årens lopp. Avidentierat, så att ingen ska kunna kännas igen.

Nedanstående inlägg kommer från en migga som har försökt göra sig hörd men blivit avfärdad med att ingen har bett honom komma med en utredning, och som nu tröttnat. Han skrev också en debattartikel för 2,5 år sedan, men skickade den aldrig - läs nedan.

Jag upplåter utrymme och en kanal för honom att berätta om sina erfarenheter och förslag inifrån Migrationsverket eftersom ingen inom verket brytt sig om att lyssna på honom och så gott som inga medier tar upp miggornas berättelser utan endast asylsökandes, vilket resulterar i en viss obalans. Alla miggor som hört av sig till mig säger samma sak: “Ingen lyssnar på oss och det är så lågt i tak att man får ta sig fram hukande”. (OBS! Nöjda miggor, som säkert också finns någonstans, har inte hört av sig…)

Min skrivelse till Migrationsverket är av två skäl fortfarande i allra högsta grad aktuell. Domstolarna kritiserar med allt tätare intervall verkets utredningar. Verket står inför en ny omorganisation och måste då göra motsvarande överväganden som gjordes 2005/06.

Jag skrev både en längre och en något kortare version. Den längre är den som jag skickde till förra GD. Den resulterade bara i det muntliga svaret att detta var inget som ledningen beställt. Den kortare var min avsikt att skicka till några tidningar, men detta blev inte av.

Detta var möjligtvis av ren självbevarelsedrift som jag inte gick till pressen i januari 2006. Sedan mitten av 1990-talet har mina ansträngningar att lämna synpunkter kring verkets organisation mestadels medfört att jag inte kommit i fråga vid tillsättningar av de tjänster jag sökt.

Just i början av 2006 såg jag en liten ljusning i min arbetssituation, men ljuset släcktes helt av arbetsgivaren under våren och sommaren 2008. Då jag numera anser mig helt pantad hos ledningen och sannolikt aldrig kommer att komma på fråga för de tjänster jag söker, finns inte längre den spärr som fanns kring årsskiftet 2005/06.

Alltså, det står dig fritt att publicera skrivelsen på din blogg.

Lars Weinhagen

Här är några smakprov ur Lars Weinhagens långa text, som jag länkar till i sin helhet längre ner:

Vissa liknar Migrationsverket vid en särskoleklass med uttalat ytterst särskilda behov. Andra menar att det kan liknas vid ett måndagsexemplar av en Lego-byggsats med byggbitar som inte riktigt passar samman till den modell som beskrivs på kartongen. Återigen andra anser verket likna ett pussel där ett stort antal bitar saknas.

Nästan aldrig tillåts man lämna ifrån sig ett arbete där känslan är att nu är allt gjort som enligt gällande direktiv skall göras. Hade handläggarna haft lite mer tid över till sina utredningar kring identitetsfrågor, resvägar och språkanalyser mm samt hade organisationen varit klart inriktad mot att klara avslagsärenden skall ha beslut omgående, skulle stora tidsvinster göras genom hela mottagningssystemet och även i återvändandearbetet. För att nå dithän måste varje ärende få den tid som behövs för en rättssäker handläggning.

Fler handläggare skulle ge utrymmer för intensivare arbete med den oerhört viktiga frågan angående identitetsfastställelse. Detta arbete är A och O för både en korrekt bedömning av asylansökan men framförallt för avslutningen av ansökan, oavsett om detta skall ske som verkställighet av ett avvisningsbeslut eller ligga till grund för framtiden i Sverige för den som beviljas uppehållstillstånd. Både handläggarnas egna kunskaper och erfarenheter av tidigare avgöranden måste ligga till grund för vilka frågor som ställs i identitetsutredningar och vilka ifrågasättanden av lämnade uppgifter som skall göras. Samtidigt måste även kvaliteten höjas avseende utredning av resvägar och eventuellt innehav av Schengen-visum.

Varför tillåter Migrationsverket boende som inte söker asyl att inkvarteras på transitenheterna, framför allt i Malmö? Är det riktigt att låta okända utlänningar sova en natt på verkets bekostnad för att sedan äta frukost och dra vidare utan att återlämna sitt sampack eller lämna in sin asylansökan? Dessa personer utgör ett stort bekymmer för personalen i boendet. Vi vet ingenting om vem personerna är eller hur många gånger de utnyttjar den gästfrihet som verket felaktigt står för. I stället för att betala ett hotellrum på stan får de gratis boende och frukost av oss.

Frågan är om jag på något sätt varit otydlig. Arbetskamrater jag talat med har ingen svårighet att fatta budskapet men cheferna tycks inte intresserade.

Läs texten i Word-format här. Den andra texten som aldrig besvarades utom med orden: “Det är inget som ledningen har beställt” och som är mer utförlig än den här bifogade texten, finns hos Migrationsverket. Den nuvarande generaldirektören kan förstås ta fram och läsa den om han vill. Den har nummer NRK-29-2005-211031.

© Merit Wager
      Källa: Merith Wager (gästinlägg)

Svaga argument mot Sverigedemokraterna

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/09/svaga-argument-mot-sverigedemokraterna.html


Missa inte Per Gudmundsons sågning av Socialdemokraternas strategidokument för att bemöta Sverigedemokraterna.

Om detta är vad s har att komma med så har debatterna redan förlorats.

Om s tror sig vinna på detta sätt ligger vi illa till. Populisterna kan bara besegras med konkret politik. Med jobb i stället för bidrag. Med polis i stället för gäng. Med trygga bostadsområden i stället för ghetton. Med jämställdhet i stället för hederskultur. Det ser tyvärr inte ut som att socialdemokraterna vill hjälpa till med det.


Socialdemokraterna verkar inte ha lärt någonting av sin tid i opposition.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Jubileum: Bloggen fyller 5 år!

Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/?p=1517Det är sanslöst. Men nu har den här bloggen varit igång i fem år. Jag startade 28 september 2003. När Finanstidningen och dess ledarsida gick i graven saknade jag möjligheten att ge korta och kärnfulla budskap, något jag nämnde för dåvarande Timbrochefen Mattias Bengtsson. Han föreslog då att jag skulle testa ett nytt fenomen som fanns i USA: “web log”. Loggbok på nätet.

Jag var själv tveksam. Kommentera olika frågor och låta dem ligga hullerombuller i kronologisk ordning? Använda personlig ton, snarare än den mer strikta som brukar gälla i ledarartiklar?

Jag förstod att detta nya medium hade fått genomslag i USA genom att fälla både mediechefer och tunga politiker (se mer). Här hemma i Sverige var det knappt någon alls som hört talas om detta, och ännu färre som startat egna bloggar.

Så jag bestämde mig för att försöka, även om jag inte trodde på idéen. Och sedan dess har det inte gått många dagar under fem år utan att den här bloggen uppdaterats med en eller annan synpunkt. Bloggen visar sig passa mitt temperament och energi väldigt väl.

I början var antalet besökare i bloggen väldigt magert. Jag kommer ihåg när den för första gången fick mer än 100 besökare på en dag. Nu är antalet unika besök över 100.000 per månad. Och besökstrafiken är ju en viktig drivkraft. Jag vet att det finns en publik som väntar. Även om många inte alla gånger håller med mig, har jag förstått att mina resonemang är en källa till egna reflektioner. Och bättre respons än att jag kan bidra med att sätta fart på tankar om värderingar och samhälle är svårt att få.

Så här lät min programförklaring för exakt fem år sedan (se mer i arkivet):

HÄR STARTAR EN NY BLOG. I USA växer internet fram som en allt viktigare maktfaktor i politik och samhällsdebatt. Vid sidan av de traditionella tidningarna och TV-bolagen har sedan några årtionden talk-radio intagit en jämnbördig faktor i amerikansk opinionsbildning. Nu ser det ut som om internet - närmare bestämt “blog” (kortare ord för web-log eller webbdagbok på svenska) - kommer att bli det fjärde elementet.

Redan har framgångsrika blog-are, som Andrew Sulliwan (med 50.000 besökare per dag), lyckats påverka amerikansk politisk dagordning på allra högsta nivå. Sulliwan drog igång kritik mot den förre och mäktige majoritetsledaren i Senaten, Trent Lott, för hans vårdslösa tal på en hundraårig senators födelsedag. Andra medier brydde sig inte om vad han sa, men Sulliwan dissekerade den djupare innebörden i Lott:s tankar. Hans analys var rakbladsvass och snart tog andra blog-ar upp diskussionen. Till slut kunde inte de stora tidningarnas kolumnister låta bli att ta upp tråden. Resultatet blev att Trent Lott fick avgå som majoritetsledare.

Kännetecknande för en blog är att den ger korta men skarpsinniga personliga kommentarer - i bästa fall med en humoristisk distans - till aktuella händelser och företeelser. Tar upp sådant som mainstream-media missar (medvetet eller omedvetet).

Det här är mitt försök att bredda den smala mediala samhällsdebatt som Sverige kännetecknas av.

Att fälla någon makthavare har den här bloggen inte bidragit till, däremot är jag övertygad om att bloggen har påverkat samhällsdebatten. Tydligast märks det i utrikespolitiken. För bara fyra år sedan var jag ensam om att beskriva amerikanska presidentvalrörelsen utifrån ett republikanskt perspektiv. I år finns republikanerna med i svensk debatt, även om kantringen i medierna till demokratiska partiets fördel fortfarande är stor.

Jag var tidigt ute när det gäller att seriöst beskriva vad det neokonservativa perspektivet innebär i vårt nya globala tidevarv. Det innebar att det blev svårare fär vänstermedierna att sprida sina vanliga vanföreställningar och fördomar när de kom underfund med att här fanns ett nytt betydelsefullt värderingsperspektiv.

Debatten om Muhammedteckningarna och svensk yttrandefrihet har också blivit bredare tack vare bloggar som min. Det är inte lika enkelt för “gammelmedierna” eller “gammelpartierna” att tysta ner en fråga och avlägsna den från dagordningen.

Och här ser jag bloggarnas viktigaste uppgift: att ge fler röster möjlighet att höras, att bredda debatten och öka mångfalden. Massmedierna kan inte längre fungera som dörrvakter till svensk samhällsdebatt.

Det har varit kul att ligga i frontlinjen på utvecklingen. Även om det är slitsamt, och ersättningen minimal för de många timmarnas engagemang varje dag, känner jag just nu bara längtan efter att kunna fortsätta att ge röst åt åsikter som inte får en rättvis chans i mainstreammedierna. Det känns som om opinionen går åt rätt håll — fler åsikter än de sossefierade blir rumsrena. Sakta, väldigt sakta, men ändå.

Jag tackar för alla mejlen med tips och åsikter, varesig de är kritiska eller instämmande! Även om jag inte har en chans att svara på dem, är de en viktig feedback för mig. Jag tackar också er som vill ge mig ett ekonomiskt stöd genom att prenumerera på nyhetsbladet Frihetsjournalen. (För 500 kr till pg 469 42 66-0 eller bg 5210-6929 får du lite extra funderingar som tack för stödet.)

(Andra intressanta bloggar om politik, bloggar, media, medier, journalistik, mediekritik, infotainment, samhälle, demokrati, yttrandefrihet, demokrati, MR, frihet)
Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Migrationsverket sparkar Israel-vänlig chef. Har vi inte åsiktsfrihet i Sverige?

Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2008/09/26/migrationsverket-sparkar-israel-van-har-vi-inte-asiktsfrihet-i-sverige/En migga skriver följande:

Den som med egna ögon vill se en anledning varför och hur den kultur uppstått som råder på Migrationsverket kan besöka Mölndals tingsrätt den 10 och den 13 oktober 2008. Då ska nämligen Migrationsverkets ledning förklara varför en kompetent chef ska avskedas. Detta samtidigt som en annan chef inom Migrationsverket blivit befordrad till avdelningschef.

Vad gäller för de båda personerna? Den som ska avskedas är en kompetent person som aldrig tvekat att hålla på rättstillämpningen. Den andra är en flummig jurist som knappt fick ut sin examen, och som själv varit anknytningsperson i ett skenförhållande. Den sistnämndes åsikter går däremot helt i linje med den inom verket accepterade, det vill säga flummig och intetsägande.

Den rättegång som den här miggan talar om handlar om avskedandet av Lennart Eriksson från hans chefspost. Hans tidigare hemsida där han uttryckte sin positiva inställning till Israel har ifrågasatts av ledningen.

Jag vet inte vilket Migrationsverket anser värst: att Lennart Eriksson för närmare fyra år sedan länkade från sin privata sajt till sin arbetsplats, en statlig myndighet, eller att han på sin hemsida tog ställning för Israel. Ungefär som andra tar ställning för palestinierna… Det verkade - märkligt nog! - inte ha någon betydelse alls för MIG att hans kollegor har intygat att han aldrig någonsin lät sina privata åsikter påverka honom på något sätt i hans arbete…

En av hans f.d. kollegor, Birgitta Elfström, lade här på bloggen den 20 februari i år ut en text som hon bad Migrationsverket publicera på deras intranät. Hon skrev bland annat följande:

Under långa perioder var Lennart Eriksson den enda beslutsfattaren som jag hade förtroende för då det gäller Mellanösternärenden. Det är med bestörtning som jag nu tar del av att Lennart Eriksson inte längre får arbeta som chef på grund av sina åsikter kring frågor som rör Mellanöstern. (Läs hela texten finns här)

Birgitta Elfström är jurist och har tidigare arbetat 18 år på Migrationsverket. Hon har också varit Internationella Juristkommissionens observatör under rättegångar mot palestinska barn och ungdomar i israeliska domstolar. Birgitta Elfström har också sagt att hon önskar vittna i rättegången i oktober.

Och bland annat detta kunde man läsa i den israeliska tidningen Ha’aaretz (hela texten och en del andra länkar finns här):

Israel's former ambassador to Sweden, Zvi Mazel, said he was not surprised by the incident. "The people who fired Eriksson took the lead from a prevalent anti-Israel atmosphere in Sweden's corridors of power," he said.

Jag känner inte Lennart Eriksson. Jag vet inte om Migrationsverket anser att han har andra och så pass grava brister att det finns grund för att avskeda honom. Det verkar inte så när man del tar del av vad den migga säger, som skriver högst upp i detta inlägg eller när man tar del av vad Mellanösternexperten, juristen och f.d. beslutsfattaren på Migrationsverket, Birgitta Elfström skriver och intygar om honom.

Om Migrationsverket lägger sitt krut på att göra sig av med en kunnig och kompetent medarbetare i stället för att ta itu med sina verkliga problem (läs under Asyl&Migration i vänsterspalten), så är det skandal och någon måste hållas ansvarig för galenskaperna!

© Merit Wager - citera gärna men ange källan.
      Källa: Merith Wager (gästinlägg)

Belgisk kris fortsätter

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=393


Det har inte varit någon ordning i Belgien sedan valet den tionde juni förra året. Först efter sex månader tillsattes en interrimsregering, som efter ytterligare fyra månader ersattes av en, som det var tänkt, permanent regering ledd av den flamländske kristdemokraten Yves Leterme. Leterme har dock mött alla sorters problem. Det senaste är att nationalistiska N-VA lämnar den kartell man haft med Letermes parti CD&V.

Den stora frågan i Belgien - den som den politiska krisen i första hand beror på - är frågan om ökat självstyre, eller t o m självständighet, för Flandern. Det mest nationalistiska partiet är invandringskritiska Vlaams Belang, med 17 % av de flamländska rösterna i senaste valet, som kräver självständighet. Partiet, som är arvtagare till Vlaams Blok som förbjöds 2004 pga “uppvigling till hat och diskriminering”, har dock inget direkt inflytande i belgisk politik eftersom de andra partierna vägrar att samarbeta med dem; vad man kallar Cordon Sanitaire.

Det hade emellertid N-VA, som alltså var i valkartell tillsammans med kristdemokraterna tills i onsdags. Partiet, som fick ca 5 % i senaste valet, arbetar mer för självstyre än för full självständighet. Det gör även nya Lijst Dedecker, som fick knappt 6 % i valet men som varit en komet i mätningarna sedan dess, delvis på Vlaams Belangs bekostnad. Partiet motsätter sig blockaden av Vlaams Belang och menar att den är odemokratisk.

Vidare har lilla socialliberala VlaamsProgressieven nationalistiska inslag. Inget av dessa partier stöder Letermes regering, vilket visar på klyftan i belgisk politik mellan centralistiska valloner å ena sidan, flamländska nationalister å andra sidan, och mer kompromissvilliga flamländska partier som CD&V och Open VLD (fastän även dessa förespråkar mer regional autonomi) i mitten. Vid nästa års regionalval lär de nationalistiska partierna gå framåt, något som kan spetsa till situationen ytterligare.

Framgången för de nationalistiska partierna, och svårigheterna att skapa en funktionsduglig regering, har lett till att det på allvar börjat spekuleras i att Belgien kommer att delas. Vissa mätningar tyder på att det finns en stor opinion för det i Flandern.

Frågan har stor betydelse även utanför Belgien. De politiskt korrekta är våldsamt fientliga mot en eventuell delning av Belgien. Den holländske femöres-multikultiaposteln Ian Buruma tar starkt avstånd mot tanken på en delning i en förvirrad artikel och den engelska vänstertidningen Guardians Sarah Morris talar till och med om att utesluta ett självständigt Flandern ur EU. Uppdelning av länder i Östeuropa och Tredje världen är en sak - sådant kan PK-eliten ofta försvara - men nationalism i Västeuropa är någonting helt annat. De ser, även om de inte säger det högt, östeuropéer, afrikaner och araber som människor som inte nått vår höga kulturella nivå. Att de är nationalister är därför förlåtligt, precis som det är förlåtligt om ett barn stjäl eller slåss, men att vi västeuropéer sysslar med dumheter som att dela upp nationer, det är helt enkelt oförlåtligt. Det rubbar hela deras världsbild. Skulle Belgien delas upp skulle det vara en kraftfull symbol för nationalismens återkomst. Det känner förstås sådana som Buruma och Morris; det är därför de motsätter sig en delning med sådan kraft.
Källa: Falkblick (importerad blogg)

TV-Tips: Inte som min syster

Ursprungsartikel:
http://imittsverige.blogspot.com/feeds/5090953207050933511/comments/default


"Familjen Kerkatlis äldsta dotter Rim blev bortgift när hon var 13 år. Hennes lillasyster Dalida har bestämt sig för att det inte ska bli hennes öde. Hon vill göra sitt eget val, men det är ett riskfyllt beslut. En dokumentär om tvångsgifte och hedersmord av Leyla Assaf-Tengroth.

Leyla Assaf-Tengroth är filmare och författare och sedan många år bosatt i Sverige. Här beskriver hon bakgrunden till dokumentären "Inte som min syster":

- Familjen Kerkatlis kommer från en traditionell, muslimsk by i Syrien, och bor numera i det mer moderna Libanon. I femton år har jag känt familjens färgstarka personligheter och sett barnen växa upp - tio flickor och två pojkar. De har utvecklats, vissa till revoltörer, andra till att bli mer resignerade. Med tiden har Rims yngre syster Dalida, kommit att dominera alltmer. Det är kring henne dramatiken utspelas i den här dokumentären."

Dokumentären sändes den 22 sep i SVT1, men sänds även i repris:

SVT1 Söndag 28 sep 2008 kl 12.45
Kunskapskanalen Lördag 4 okt 2008 kl 21.00

Den går även att se i sin helhet på SVT Play.
Där finns även en chatt med kvinnan bakom dokumentären.
Första frågan lyder:

Fråga: Hur i hela fridens namn kan flickornas mamma skratta och verka så glad hela tiden, trots att hon vet om att döttrarna nästan slås ihjäl av sina släktingar. Jag ryser av vämjelse. Kicki
Svar: Hej, mamman är generad, hon ler men det betyder inte att hon är lycklig. I Mellanöstern reagerar man annorlunda än här men känslorna är de samma

/MX


Källa: I mitt Sverige (gästinlägg)

"Snicki-snacki" i farten igen!

Ursprungsartikel:
http://varjager.blogspot.com/feeds/4942436056978499291/comments/default


"Börjar svensk kriminalitet likna de organiserade kriminella ungdomsgäng som återfinns i andra delar av världen? Enligt Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, är sådana jämförelser farliga, eftersom den självuppfyllande profetian skulle kunna öka gängens farlighet."

Så gäng blir farligare för att vi inbillar oss att de är farliga? Vad är det för flumpsykologi?
Jag undrar om gängen själva vet att det blir farligare för att någon annan tror att de är det?
Om vi inte hör och ser problemen så löser de sig av sig självt, eller vad sysslar man med inom kriminologin med för resone- mang, egentligen?

Läs hela artikeln:
Gängbrottslighet: "Internationell jämförelse korkad och farlig",
Dagens Juridik


Källa: Varjager (gästinlägg)

Våldsvänstern och den etablerade vänstern igen

Ursprungsartikel:
http://falkblick.nu/?p=399


En ny bok om Ulrike Meinhof, ledare av RAF, den kommunistiska terrorgrupp som satte Västtyskland i skräck på 70-talet, har recenserats i de stora tidningarna. Flera av recensionerna, som Åsa Linderborgs på Aftonbladet kultur och Sara Stridsbergs på DN kultur, är otäckt positivt inställda till Meinhof och RAF, en organisation som mördade 34 människor. Detta är ytterligare ett i en lång rad exempel på den etablerade vänsterns överslätande inställning till våldsvänstern.

Linderborg koncentrerar sig på frågan “hur kunde RAF uppstå?” Svaret är enligt henne att den västtyska staten dels inte gjorde tillräckligt mycket för att rensa ut gamla nazister, dels förföljde kommunister. Man undrar lite över logiken i resonemanget här. Antingen får hon bestämma sig för att staten har rätt att rensa ut potentiella fiender, och då riskerar både gamla nazister och kommunisterna att åka ner i slasken, eller så har den inte det, och då blir det heller ingen avnazifiering. 

Hon kommer visserligen med ett pliktskyldigt “varje människa har moraliskt ansvar för sin egen våldsutövning”, men tonen är ändå allmänt positiv, något som är särskilt tydligt i avslutningen:

Och för den som inte bara vill prata om världen utan också förändra den, är boken ett utmärkt diskussionsunderlag. Vad kan den göra som verkligen vill sätta tryck bakom orden? Frågan är kanske inte varför Ulrike Meinhof gick över gränsen – och var går gränsen? – utan att inte fler tar steget från protest till motstånd.

Linderborg tycks allvarligt överväga att det kan vara rätt att ta till vapen för sina politiska åsikter i ett västeuropeiskt land idag. En bisarr åsikt kan tyckas, men hon är inte ensam om den. Sara Stridsberg ger uttryck för liknande idéer i sin recension:

Men frågan “Vad får en människa att ge upp alla sina privilegier, sina barn, all sin egen bekvämlighet och kärlek för att genomdriva sin politiska övertygelse om att en annan värld än den rådande är möjlig?” är möjligen felställd. Kanske borde den i stället lyda: Vad får oss att förbli oberörda och stanna i våra hus och privilegierade omständigheter trots all den information som sköljer över oss om andra människors lidande?

Det finns även i Stridsbergs en skrämmande underton av beundran för Meinhof. Som Mats Wiklund påpekar i Axess är det inte första gången Stridsberg ger uttryck för våldsromantik. Även två andra Aftonbladetartiklar om Meinhof är sällsamt positiva.

Boken är skriven av en av Die Grünens grundare, Jutta Ditfurt, som tydligen är ännu mer positivt inställd till Meinhof. Kopplingen mellan de gröna partierna och den tyska våldsvänstern är stark: den fd utrikesministern i Tyskland, Joschka Fischer stod själv för politiskt våld medan hans vän presidenten för de gröna partierna i Europaparlamentet, Daniel Cohn-Bendit, som var vänsterextrem studentledare när det begav sig, misstänkts för samröre med våldsamma grupper.

Linderborgs artikel Stridsbergs artikel Tidigare Falkblickartiklar i ämnet: 1, 2, 3
Källa: Falkblick (importerad blogg)

Se bjälken i ditt eget öga

Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2008/09/se-bjlken-i-ditt-eget-ga.html


Biståndsminister Gunilla Carlsson går i dag ut i DN-debatt (var annars) och berättar om hur hon och regeringen tänker lägga om det svenska biståndet. Nu skall det satsas mer på demokratiska processer. Carlsson går så långt att hon talar om den största omläggningen någonsin och att olika diktatorer världen över skall bli rädda för regeringens insatser. Nu tror jag de flesta svenska väljare inser att detta är en betydlig överdrift. De flesta diktatorer världen över är ytterst hårdföra typer som inte drar sig för att mörda många människor för att behålla makten, att de skulle skaka av skräck för att Carlsson lägger om biståndet är på gränsen till humor. Man får nästan en känsla av bristande verklighetsförankring när en regeringsmedlem talar på detta sätt. Lever vi verkligen i en sådan skyddad verkstad trots allt tal om globalisering?

Jag vet inte hur många gånger Carlsson nämner ordet "demokrati", det är så många gånger så jag inte gitter räkna dem. Carlsson talar med emfas hur hon och regeringen skall bekämpa den bristen på demokrati i andra länder. Hon beskriver målande vilka negativa effekter diktaturen för med sig. Men Gunilla hur är det i vårt eget land då, går demokratin fram eller går den rentav tillbaka i vårt eget kära fosterland? Så här skriver Carlsson i artikeln.

Utsikterna att förbättra mödrahälsovården är noll om kvinnor förtrycks och inte har rätt och möjlighet att i demokratiska val välja sina beslutsfattare. Inställningen till hiv och aids kan knappast förändras i länder där yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Att de medborgerliga och politiska fri- och rättigheterna förverkligas är med andra ord avgörande för att bygga fungerande demokratier och klara kampen mot fattigdomen.

Carlsson har såklart rätt i det hon säger, även om jag skulle kunna tänka mig att vissa diktaturer också kan åstadkomma en del av det hon räknar upp. Det är bara det att yttrandefriheten är på tillbakagång i vårt eget land. Jag har träffat många människor som inte vågar tala om att de är kritiska till vår nuvarande asylpolitik för att de då kommer att kallas rasist eller liknande. Jag har träffat människor i Sverige, demokratins högborg, som inte vågar dela ut flygblad med politiskt innehåll då de är rädda för repressalier av något slag. Jag har träffat människor som gärna skulle vilja engagera sig politiskt men inte vågar för att de har "fel" åsikter och vet med sig att deras karriär skulle vara slut om de gick med i "fel" parti. Detta Carlsson är allvarliga brister i vår egen så upphöjda demokrati. Vidare skriver Carlsson så här.

Utan ett tydligt stöd till modiga demokratikämpar på Kuba, i Vitryssland, Burma och Zimbabwe kan vi inte säga att vi gjort vårt yttersta för att uppnå biståndets övergripande mål: att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Problemet är att vi fått modiga demokratikämpar i vårt eget land också. Människor som i praktiken fått yrkesförbud från sitt yrke p.g.a. deras politiska engagemang. Richard Jomshof arbetade som lärare, var mycket omtyckt av sina elever men fick inte arbeta vidare eftersom han hyste "fel" åsikter. Det finns fler exempel och människor som har åsikter som inte överensstämmer med de påbjudna, som huvudsakligen representeras av de sju riksdagspartierna, är rädda i vårt eget land, i alla fall rädda för att engagera sig. Detta är förhållandet i Sverige anno 2008 och något det är dags att både Sveriges befolkning och politiker tar på största allvar. Det är så mycket lättare att titta på de uppenbara bristerna i nationer långt bort än se de egna allvarliga bristerna. Till sist skriver Carlsson så här i DN.

Det nya svenska biståndet utgår från liberala värderingar och sätter den enskilda människans frihet i centrum. Vi står upp för en syn på utveckling som ser att marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som kan lyfta människor ur fattigdom. Och som ser att det bara finns ett styrelsesätt som är värdigt fria människor - demokratin. Denna syn omsätts nu konsekvent i den svenska biståndspolitiken på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

Det vore bra om samma liberala värderingar kunde gälla i vårt eget land. I sanningens namn skall sägas att Allianspartierna har en något tolerantare syn på dem som tycker annorlunda än vad Socialdemokraterna har. Dock är det långt kvar till en fri opinionsbildning och verklig yttrandefrihet i vårt land. Om man talar så mycket om demokrati som våra politiska företrädare tenderar att göra så vore det bra om man lärde sig ordets egentliga innehåll. Demokrati betyder att man tolererar att människor inte tycker som man själv i vissa frågor. När alla riksdagspartier i stort sätt har samma syn i viktiga frågor och man käbblar om småsaker för att vinna nästa val så är det inte så problematiskt. Problemet är att en stor del av befolkningen inte tycker som den politiska eliten i vårt land. Vi fick det svart på vitt under EMU-omröstningen där folket var betydligt mer skeptisk än samtliga våra politiska företrädare. Vi har frågor som pensionsöverenskommelsen, kriminalpolitik och asylpolitiken där väldigt stora delar av befolkningen inte tycker som det politiska etablissemanget. Partier och andra debattörer som anmäler en avvikande åsikt än den allmänt påbjudna blir trakasserade på olika sätt. Partier utanför riksdagen kan inte hyra möteslokaler, de riskerar att bli attackerade av AFA utan att det övriga politiska Sverige tar avstånd. Människor med annan politisk uppfattning än den påbjudna riskerar i vissa fall t.o.m. att mista jobbet eller i alla fall få sin karriär förstörd. Det är dags att uppmärksamma våra egna demokratiska brister nu.

Länk DN-debattKälla: Robsten blog (medlem)

Vi gor det som ingen tidning vill gora, vi hjalper polisen. EFTERLYSNING.

Ursprungsartikel:
http://svenskmedia.blogspot.com/feeds/7786751656479314132/comments/default


Titta noga på bilden. Denne man är misstänkt för en lång rad våldtäkter i Norra Stockholms-området. Våldtäkterna och har ägt rum kring Östermalm och Gärdet. Senast var han inblandad i ett våldtäktsförsök vid Gärdets T-banestation.

Nu undrar polisen vem den här mannen är. Så känner du igen honom, eller har du andra upplysningar att lämna? Ring Efterlyst: 08- 702 00 90.


Eftersom mannen är invandrare så vägrar alla tidningar att publicera bilden. Tidningarna bidrar därmed till att förhindra polisens arbete trots att dessa tidningar är medvetna om att många fler kvinnor kommer att våldtas om den skyldige inte grips. Enligt uppgift så ser mannen ut att vara asiat, kanske från Pakistan eller närliggande områden. Tips från
 Froken Sverige.


Källa: Befria Media (medlem)

Finns det någon ansvarig

Ursprungsartikel:
http://systemfel.wordpress.com/2008/09/26/finns-det-nagon-ansvarig/Läser att Malmö har dataproblem. Vissa Malmöbor har fått sitt kontanta bidrag flera gånger om insatt på sitt konto. Det handlar om miljontals skattekronor som betalats ut.

- Felet upptäcktes igår av en handläggare på ett socialkontor.

Det är ersättningar som försörjningsstöd och sin introduktionsersättning som betalats ut flera gånger om till bidragstagarna.
- När det gäller försörjningsstödet har kommunen rätt att kräva pengarna tillbaka. Introduktionsersättningen till “ny svenskar” är nog svårare att kräva pengar tillbaka, det finns inget stöd i lagen för att kräva tillbaka pengarna.

Sydsvenskan

- Grattis alla skattebetalande Malmöbor, måste kännas underbart att veta hur bra era surt förvärvade skattepengarna hanteras i kommunen.
- Någon måste väl finnas som är ansvarig för detta “datafel”.

      Källa: Systemfels Weblog (gästinlägg)

Troende muslimer sänder Halal-tv i Svt

Ursprungsartikel:
http://varjager.blogspot.com/feeds/2497933637933157094/comments/default


Islamiseringen ska nu också ske genom vår svenska stats- television. Det kallas mångfaldsfrågor, om någon undrar.

Är inte problemen redan så stora än att man måste se till att troende muslimer får hitta sina egna lösningar på de problem som muslimer har med vårt svenska samhälle? Vad är en "en lite annan synvinkel", är det redan illa nog som det är?

Är det sharialagens "goda komplement" till svensk lagstiftning man kan tänkas vilja framföra med tanke på att det handlar om en slags juridisk rådgivning i programmet? Vems så kallade Halal handlar det om, det som är tillåtet enligt islam, eller det som handlar om grundläggande svenska värderingar och lag- rum!

"I programmet diskuterar vi samhällsfrågor som kan vara lite problematiska. Det blir en lite annan infallsvinkel än den vanliga, eftersom alla vi tre som leder programmet är troende muslimer",
säger en av programledarna i kort intervju i Dagens Juridik.

"Hon har föreläst om mångfaldsfrågor inom universitetsvärlden och näringslivet.
På universitetet har jag haft en kurs om muslimsk rätt."

Läs också på Islamofoben: Sharians implementering i Vollmose, Odense, Danmark.

http://islamofoben.blogspot.com/2008/09/sharians-implementering-i-vollmose.html

Jurist leder Halal-TV, Dagens Juridik


Källa: Varjager (gästinlägg)

FN vill strypa yttrandefriheten i islams namn

Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/?p=1516


Förenta Nationerna är arrangör av “Durbankonferensen” som sägs vara emot rasism och främlingsfientlighet. Men på förra konferensen gavs Hitlers Mein Kampf och judehat en dominerande roll. Som vanligt är det Iran, Libyen och andra diktaturer som styr FN och vad FN står för.

På kommande Durbankonferens ska förlag behandlas som innebär förbud mot kritik av islam. FN går i spetsen för att inskränka yttrandefriheten i västvärlden på diktaturernas uppdrag.

I Expressen frågar Sakine Madon: Varför håller Bildt tyst?

Nu är det ju inte bara Carl Bildt, utan alla svenska etablissemang i politik och media som tiger om fundamentalistiska strömningarna som vill krossa vår frihet i väst. Och inte bara de svenska eliterna hukar, det gör alla i Europa. Denna eftergiftspolitik är vidrig och farlig.

En som inte håller tyst är amerikanske presidentkandidaten John McCain. Han sa, senast under gårdagens debatten med Obama, att han vill se ett Demokratiernas Förbund så att världens demokratier kan samverka. McCain sa:

Jag förespråkar ett Demokratiernas Förbund, för den grupp av länder som delar gemensamma intressen, gemensamma värderingar och ideal, de utgör också en betydande del av världens ekonomi.

McCain nämner detta nya förbund när han svarar på hur man kan komma runt att Ryssland och Kina använder vetorätten i säkerhetsrådet för att blockera viktiga handlingar, som att öka pressen mot Iran så att de inte får möjlighet att utveckla kärnvapen.

Ett Demokratiernas Förbund skulle också kunna sätta stopp för alla dessa vansinnigheter som sker i FN:s namn. Det är dags för demokratierna att stå upp för sina värderingar och sätta diktaturerna och fundamentalisterna på plats.

(Andra intressanta bloggar om politik, FN, FN, islam, fundamentalism, rasism, kränkt, islamofobi, Demokratiernas Förbund, demokrati,MR, frihet, yttrandefrihet, John McCain, utrikespolitik)
Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Hittade den här på You Tube

Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2008/09/hittade-den-hr-p-you-tube.html


Yepp! Slökollade lite på YouTube och ramlade över detta filmklipp. Visar ganska klart var Ultima Thule står tycker jag. Så allt tidningarna skrev, allt TV basonerade ut visar sig återigen inte vara sant. Fast det visste vi förut. Att man t.ex. kan kritisera asyplolitiken utan att var rasist, att man kan vara nationalist utan att vara nazist, gör det knepigt för våra styrande, hela taktiken riskerar att falla som ett korthus.
Källa: Robsten blog (medlem)

Kommentar till tidigare inlägg

Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2008/09/23/kommentar-till-tidigare-inlagg/Här följer en kommentar till inlägget En icke-anonym migga har ordet som inkommit via mejl. Det är en annan migga som skriver:

Jag kan hålla med om att vi borde ha haft kvar ansökningsenheterna och att vi bör göra utredningar av asylskälen som håller i migrationsdomstolarna. Vad den asylsökandes identitet beträffar så är det inte vi på verket som som ska komma på vad den sökande heter eller varifrån han eller hon kommer! Det är faktiskt han eller hon själv som ska bidra med den informationen, och visa upp handlingar till stöd för detta.

I vissa andra länder får man inte ens söka asyl om man inte kan styrka sin identitet, alternativt lämna en trovärdig berättelse beträffande bristen på identitetshandlingar. Det strider visserligen mot Genevekonventionen att kräva identitetshandlingar av en asylsökande, men det strider inte mot samma konvention att kräva en trovärdig berättelse av en sådan asylsökande om vad som hänt med identitetshandlingarna. I fall de brann upp eller om polisen tog dem eller vad som hände.

Jag tror inte att Genevekonventionen har tagit ställning till asylsökande som inte vet vilka de är eller varifrån de kommer… I sådana, ofta förekommande fall, tycker jag att vi borde avvisa ansökningarna alternativt sätta personerna i identitets- utredningsförvar.

Varför vi på Migrationsverket ska göra en massa språkanalyser och andra undersökningar för att försöka ta reda på varifrån en person kommer, övergår min fattningsförmåga. Ska inte en person som kommit till Sverige själv veta vad han eller hon heter och varifrån hon eller han kommer?

      Källa: Merith Wager (gästinlägg)

Förolämpning av islam

Ursprungsartikel:
http://islamofoben.blogspot.com/feeds/7117222724918381074/comments/default


En av Malaysias mest prominenta bloggare Raja Petra Kamaruddin har dömts till 2 års internering för att ha förolämpat islam. Man anklagar honom bland annat för att framkalla hat genom sina artiklar om islam, ett allvarligt brott även i det påstått "moderata" islamska Malaysia. "(Police) said my husband has been sent to Kamunting this morning and that he will remain there for two years with no trial..." säger hans hustru Marina.

Detta är vad vi förr eller senare också kan vänta oss inom EU, en kriminalisering av kritik mot islam inom ramen för rasism och hatbrott (se Resolution 1605 of the Council of Europe), detta hur befängt det än kan verka mot bakgrund av islams politiska karaktär. Drevet på islamkritiska bloggare och satirtecknare har ju sedan en tid tillbaka redan börjat rulla i Nederländerna (1, 2, 3) och ansatser har ju redan gjorts för att genom lagstiftning reglera bloggandet och därmed det alternativa informationsflödet inom EU. Ett antal länder bland annat Sverige har ju också i sin egen lagstiftning paragrafer som teoretiskt sett skulle kunna aktiveras, egentligen handlar det väl bara om att någon/några initierar ett åtal utifrån detta. Brottsbalkens 16:8 Hets mot folkgrupp säger "Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter." Ovanpå på allt detta har vi också FN;s Kommission för Mänskliga Rättigheter (dominerat av islamska icke-demokratier) som genom resolutionen "Defamation of Religions" medvetet arbetar på att kriminalisera all kritik av religion (läs islam). Något man de facto faktiskt har lyckats med internt inom organisationen.

M.J


Källa: Islamofoben (gästinlägg)

SDU håller torgmöten i Malmö, Landskrona, Borås och Kinna

Ursprungsartikel:
http://frianyheter.wordpress.com/2008/09/26/sdu-haller-torgmoten-i-malmo-landskrona-boras-och-kinna/


Som en del i Sverigedemokratisk Ungdoms nya kampanj mot svenskfientlighet, anordnar förbundet torgmöten lördagen den 4 oktober i Malmö, Landskrona, Borås och Kinna. - Bakgrunden till att vi väljer att hålla dessa möten är att vi vill belysa och tydliggöra de omfattande samhällsproblem som finns kopplade till svenskfientligheten. Det saknas idag mycket kunskap i ämnet trots att städer [...]


Källa: Fria Nyheter (gästinlägg)

ISLAM DÖDSSTRAFFENS RELIGION

Ursprungsartikel:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2008/september/islam-dodsstraffens-religion.html
Att islam skulle vara fredens religion är det många mångkulturella förespråkare som påstår. Vad de grundar sin åsikt på är däremot ganska svårbegripligt. Än mer obegripligt blir det med det nya lagförslag som just nu drivs igenom i Iran.


"Irans parlament har med överväldigande majoritet antagit ett lagförslag som föreskriver dödsstraff för alla som lämnar islam."


Som detta inte skulle vara nog finns det än mer tokerier.


"Avfällighet, förolämpande av profeten samt spådom är brott som enligt lagförslaget obligatoriskt ska ge dödsstraff."


Nu skall ni inte tro att det räcker med detta utan jag själv riskerar dödsstraff enligt de nya lagarna då jag kritiserar islam på min blogg.


"I förslaget, som Dagen skrev om i mars, ingår även dödsstraff för internetbrott som att etablera en hemsida där man propagerar för korruption, prostitution eller sin icke-muslimska religiösa övertygelse."


Läs artikel i Dagen.


Fredens och ödmjukhetens religion har åter igen visat sitt fula tryne!


Kanske vore på sin plats att de lokala tidningarna Barometern och Östran intervjuar Nasim "skinkmackan" Malik (s) om de nya lagarna. Undrar om han sitter och längtar efter liknande lagar för oliktänkande i Sverige?
Källa: Thoralf Alfsson (gästinlägg)

Barn kvar på perrongen

Ursprungsartikel:
http://systemfel.wordpress.com/2008/09/22/barn-kvar-pa-perrongen/- En irakisk familj känner sig kränkta och diskriminerade. Händelsen utspelade sig i mars i år på järnvägsstationen i Lund

Familjen var i god tid på stationen i Lund för att i mars i år resa med Skånetrafiken till Kastrup i Köpenhamn, där de skulle med ett flygplan till sitt forna hemland. När tåget kom bar pappan raskt in två väskor och frun bar det minsta barnet. Den åttaåriga dottern kunde själv bära sin väska ombord i tåget, men det klarade inte fyraåringen, som stannade kvar på perrongen med sin väska.
– Jag sa att jag skulle komma och hjälpa honom, men innan jag hann hämta honom stängdes och låstes dörrarna, säger pappan till aftonbladet.se.

- Självklart så känner sig denna familj kränkta och diskriminerade och som alla andra muslimska gökungar ska de matas med pengar. DO har krävt in en förklaring av Skånetrafiken.
- Familjen har fått 500kr som är maxbeloppet i resegarantin från Skånetrafiken.
Sydsvenskan

Här är den aktuella motorvagnstypen som används i tågen över Öresundsbron. På järnvägsspråk har den littera X31.

Med en liten lätt googling får man denna information om motorvagn X31:

-På Öresundsförbindelsen är det inte som normala fall i Sverige lokföraren som ansvarar för passagerarnas säkerhet, utan ombordpersonalen är särskilt ombordansvarig enligt danska regler.

- Tyvärr så har inte artikelförfattaren några större kunskaper om hur det fungerar med järnvägsdrift och dess fordon.
- Föraren av detta tåg manövererar ej dörrarna utan det gör personalen som jobbar inne i tåget kan jag upplysa artikelförfattaren.
Aftonbladet

- Bloggen har letat upp en liknande händelse som inträffade i juli 2006, denna gång på stationen i Skövde. Då blev en 3-åring “frånåkt” på perrongen. Även denna gång handlar det om invandrarfamilj Tabita Aliaj och Gezim Aliaj och deras son Viktor
SR Skaraborg

En Lidköpingsfamilj på tågresa tvingades maktlösa se på, när deras treåring blev kvar på perrongen i Skövde när tåget avgick.Tågpersonalen vägrade stoppa tåget och nu polisanmäler familjen händelsen

Aftonbladet

Konstigt att det inte gapades om kränkning och diskriminering på nästan samma händelse i Skövde som Lund, kan det vara så att familjen Aliaj inte är lättkränkta muslimer.

      Källa: Systemfels Weblog (gästinlägg)