Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 31 juli 2009

Stöd arbetet med Vitboken om ett landsförräderi - Multikulturellt Facit.

Sprid information om detta viktig dokument som ska ligga till grund för en sanningskommission.

"Landsförräderi" är ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom framförallt massinvandringen och det mångkulturella projektet?

Under hela sin historia som nation har Sverige hållt sig med ett militärt försvar, för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokratiska statsskick och sina medborgares trygghet. Miljoner och åter miljoner kronor har genom åren satsats på detta. Nu har gränserna öppnats för en storskalig invasion, utan att ett skott har avlossats för att avvärja detta. Tvärtom landets egna makthavare inom politik och myndigheter, massmedia och stora organisationer, medverkar aktivt till det som sker!

Stig Wennerström förorsakade Sverige stor skada genom sitt spioneri. Stig Bergling skadade vårt försvar än mer. Jämfört med den skada som tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle framstår dock både Wennerströms och Berglings brott som bagatellartade! Sedan juli 2009 pågår ett arbete med en vitbok, för att så långt möjligt beskriva och dokumentera detta händelse förlopp.
Mer information om vitboken finner du på internet, adress: http://www.bgf.nu

Vill du ge detta bokprojekt ditt stöd?

Sätt då in en summa på postgiro 80 73 30 - 6, märk talongen "Vitboken".

Ursprungsartikel:
http://feedproxy.google.com/~r/BefriaMedia/~3/v1b5VMqYGSY/stod-arbetet-med-vitboken-om-ett.html

Källa: Befria Media (medlem)

torsdag 30 juli 2009

Två ledarskribenter på samma tidning debatterar mot varandra

Det roliga har uppstått att två ledarskribenter på samma tidning debatterar mot varandra. Neuding är för omskärelse och Rayman är klart emot. Det hör faktiskt till ovanligheterna att så sker helt öppet, i den mån ledarskribenter hyser motsatta åsikter så har de tidigare försökt dölja det. Det kan i sig indikera att frågan kanske ändå inte har allra högsta vikt i svensk politik, trots allt. Tidningen i sig har sannolikt allt att vinna på att dessa debattörer står mot varandra helt öppet i en sådan här relativt perifer fråga. Det ger intrycket av "högt i tak" och fri åsiktsbildning, dessutom har man ju tillfredsställt "alla läger" på ett smart sätt. Vi väntar med spänning på när någon ledarskribent debatterar mot Gudmundson i inte fullt lika perifera frågor.

I sak håller bloggen glasklart med Rayman i denna fråga, ställningstagandet är lätt att göra. Även rent objektivt så förefaller Neudings argument som ihåliga och hon skulle sannolikt förlora en muntlig debatt med Rayman på ett närmast förnedrande sätt. Så här skriver Neuding i dagens ledare på SvD.

När Charlotte i Sex and the City i ett avsnitt får veta att killen hon dejtar inte är omskuren säger hon förfärat att hon inte vill ha en kille vars penis kan förvandlas till sitt eget omslag. Och att han ser ut som en mopsliknande liten hund.

Att referera till "Sex and the city" vinner man nog inga debatter på. Sannolikt är regissören eller manusförfattaren av tvåloperan omskuren och det är hans privata syn som kommer fram. De uppdiktade figurerna i serien skulle förmodligen nobba både mig och de flesta andra tråkiga oglamorösa svenskar utan Armanikostym i alla fall. Vi med lite smutsigare fantasi kommer också genast på en del mindre smickrande epitet vi skulle slänga i ansiktet på Charlotte om vad hennes könsorgan understundom kan förvandlas till. Vidare skriver Neuding så här i artikeln.

Den manliga omskärelsen bygger på helt andra idéer, ursprungligen den om ingreppet som en symbol för det judiska folkets förbund med Gud.

Två sakfel i samma mening Neuding, det var inte bra. Den manliga omskärelsen är ofta religiöst betingad när den sker på småbarn, precis som den kvinnliga. Ingen påstår att den manliga omskärelsen är lika traumatisk dock. Sedan så bygger den manliga omskärelsen på att det fordom var ont om vatten i Mellanöstern, människor kunde inte sköta sin hygien och männen i området drogs med ständiga infektioner. Man började med omskärelse för att slippa infektioner i en tid och i ett område där man i princip inte kunde tvätta sig. Efter något århundrade blev detta till religion då människan har en tendens genom sin historia att just göra om levnadsregler till religion. Vidare i artikeln står det så här.

Omskärelse är heller ingen liten detalj inom judendom och islam. Ett förbud skulle innebära att judar och muslimer hindrades från att "utöva sin religion", som det heter i grundlagens skydd för religionsfriheten.

Vill vi inte ändra grundlagen och frånträda Europakonventionen återstår frågan om ingreppet ska utföras inom landstingen, eller om vi hellre riskerar att pojkar får komplikationer när de omskärs utanför sjukvården

Klockrent fel! Ett förbud mot omskärelse på småpojkar skulle innebära att föräldrar hindrades från att påtvinga sin religion på en omyndig person. Religionsfriheten är just ett argument MOT omskärelse på omyndiga småpojkar. Religionsfriheten gäller INDIVIDEN Neuding, INTE familjer. Denna i grunden liberala princip (som jag också är anhängare av) måste gälla i vårt land om vi inte skall kasta fundamenten till våra principer om individens rätt överbord till förmån för ett främmande synsätt som bygger på helt andra principer. Även omyndiga småpojkar omfattas väl av Europakonventionen Neuding? Är det fullständigt omöjligt att tänka sig att en pojke som växer upp i ett muslimskt hem senare vänder just den religionen ryggen?

På frågan om slarvigt utförda omskärelser i privat regi så refererar jag till vad Björn Eriksson sade i går på Aktuellt angående den Gotländske landshövdingen (Marianne Samuelsson) som åsidosatt lagen efter eget skön, "i Sverige gäller svensk lag, lika för alla utan undantag". Med ett sådant klargörande och kraftfullt uttalande avslutar vi vår argumentation denna gång.

Länk SvD

Länk Samuelsson DN


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/tva-ledarskribenter-pa-samma-tidning.html

Källa: Robsten blog (medlem)

onsdag 29 juli 2009

Som fan läser bibeln: om trångboddhet och generaliseringar

Expressens ledarredaktion har gjort till sin huvuduppgift att vara vakthund i debatten. Problemet är att de skäller på allt, oberoende om vargen är framme eller inte. När en politiker eller debattör uttalar sig i frågor som det minsta snuddar vid frågor om migration eller integration är Expressens ledarredaktionen genast där och berättar vad uttalandena EGENTLIGEN betyder. Ofta handlar det om anklagelser om att "fiska i grumliga vatten", "spela Sverigedemokraterna i händerna", vara allmänt främlingsfientlig eller att ha uttryckt sig generaliserande på ett eller annat sätt.

Ann-Charlotte Marteus hittar idag ett sådant fel hos Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman. Rayman tog i samband med den tragiska brandolyckan i Rinkeby upp trångboddheten i förorterna och behovet av att anpassa lägenhetsbeståndet till de behov som finns. Men enligt Marteus var det inte alls det som Rayman menade i ledaren. Det hon EGENTLIGEN ville var enligt Marteus att, i skydd av att tillhöra en majoritetskultur, dra in hela invandrarkollektivet i svepande resonemang om deras avvikande kvaliteter. Och lite misstänka att deras olycka har med deras annorlundahet att göra.

Måste en generalisering verkligen vara ett brott mot god ton i debatten? Enligt Boverket är nästintill var tredje person med utländsk bakgrund trångbodd jämfört med drygt var tionde person med svenska föräldrar. Det är alltså mer än tre gånger vanligare att en person med utländsk bakgrund är trångbodd - och värre är det i storstädernas "invandrartäta" förorter. När Rayman tar upp frågan om trångboddhet i miljonprogramsförorten utifrån en familj med utländsk bakgrund så generaliserar hon. Visst är det så. Men var är det för fel att uppmärksamma så här tydliga mönster och vilja göra någonting åt dem? Enligt Marteus handlar det om att "klumpa ihop" och "objektifiera" utifrån en privilegierad situation. Jag menar att det lika väl kan vara tecken på empati. Marteus, som hellre vill blunda för problem än att uppmärksamma dem, är den som verkar lida brist på empati.

Expressens ledarredaktion borde ta en ordentlig funderare på sin debatteknik, som mer går ut på att kleta främlingsfientliga epitet på andra än att själva ta ställning i sakfrågor.


Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2009/07/om-trangboddhet-och-generaliseringar.html

Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Dublinförordningen, gäller den ännu?

Det står i dagens DN om ensamkomna Afghanska pojkar som kommer till Sverige och Norge i en strid ström. Strömmen av dessa flyktingar har ökat enligt DN, förmodligen p.g.a. oroligheterna i Afghanistan. Deras resa hit är äventyrlig och sannolikt inte helt ofarlig och i många enskilda fall är det tragiska händelser som ligger bakom denna ström av pojkar som anländer till väst.

Tyvärr så löser inte denna flyktingström några problem i hemlandet för samhället i stort. Tvärtom så är det ofta människor som skulle behövas i hemlandet om landet någonsin skall kunna klyfta sig ur kaos och förtvivlan. En långsiktig lösning på problemen i Afghanistan kan ju inte vara att tömma landet på pojkar som inte är fundamentalister, kvar skulle ju enbart vara flickor och talibanpojkar. Dessutom står det i artikeln att våra svenska kommuner inte längre förmår ta emot fler barn, både boende och kompetens saknas. Så här står det i artikeln.

Från Turkiet åkte han gummibåt till en grekisk ö – han vet inte vad den hette. De grekiska myndigheterna låste in honom i fem dagar. Sedan bodde han i flera månader tillsammans med hundratals andra afghaner i en kåkstad i Patras innan han lyckades gömma sig på en lastbil.

Det här är en typisk historia enligt DN för de barn som kommer hit till vårt land. Det står att de grekiska myndigheterna låste in denna pojke i fem dagar. Då är det enligt Dublinförordningen Grekland pojken skall söka asyl i och inte i Sverige. Gäller inte Dublinförordningen längre? Eller är det så att Svenska myndigheter struntar i Dublinförordningen? Vi i detta land är de som enligt flera källor är noggrannast med att följa alla märkliga EU-direktiv, ofta regler som missgynnar oss själva. När det så råkar finnas ett direktiv från EU som skulle avlasta vårt eget land och våra kommuner, DÅ följer vi det inte. Sverige är ett underbart land som styrs av märkliga politiker.

Länk DN


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/dublinforordningen-galler-den-annu.html

Källa: Robsten blog (medlem)

tisdag 28 juli 2009

Behovet av en ny politisk identitet

Stefan Olsson, Smålandsposten, skrev härom dagen en ledare om Andreas Johansson Heinös nya doktorsavhandling Hur mycket mångfald tål demokratin? Jag har själv bara hunnit läsa första tredjedelen, men intrycket är att det är en ovanligt lättläst, välskriven och tankeväckande avhandling. Smålandsposten tar fasta på Heinös lösning på det potentiella dilemmat demokrati och mångfald.

Lösningen på problemet enligt Johansson Heinö skulle vara att vi tillsammans bygger en ny politisk identitet som rymmer olika nationella identiteter. Något måste vi samsas om, känna gemensam delaktighet i, men att omskola invandrare till att bli svenskar går inte. Varför ska en kurd som flytt Turkiet på grund av att han inte vill omskola sig till turk plötsligt istället bli svensk? frågar sig författaren träffande. Låt istället samhörighetskänslan ligga på det politiska planet. Låt folk kalla sig för svensk-irakier eller svensk-libaneser, för att visa samhörighet men ändå samtidigt en bevarad urspunglig identitet.

Onekligen är Johansson Heinö något väsentligt på spåret. Mångfaldspolitiken har varit naiv, och skapat splittring och misstänksamhet istället för det mångkulturella smörgåsbord som utlovats. Frågan är dock varför vi inte skulle kunna ta ytterligare ett steg mot en ny samlande nationell identitet för Sverige. Johansson Heinö nöjer sig med att tala om samhörighetskänsla när det gäller den politiska sfären, men frågan är om den inte också bör utsträckas till den kulturella. Det är känslan av gemenskap och förmågan att förstå varandra genom en delad social kultur som gör att vi håller ihop och litar på varandra.


Johansson Heinös alternativ verkar onekligen likt Habermas "konstitutionella patriotism". Men Olsson menar att det kanske inte räcker med en politisk gemenskap, utan att det därutöver behövs en kulturell gemenskap. Här går skiljelinjen också i den internationella debatten om vad som behövs för att hålla samman ett land.


Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2009/07/behovet-av-en-ny-politisk-identitet.html

Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Se hur skattemedel används till revolutionära tidningar, presstödet ger dem bränsle.

Besök den nya Youttubekanalen HammarnUT. Den har 38 egna filmer som är mycket intressanta.

Besök även den tillhörande hemsidan:

Ursprungsartikel:
http://feedproxy.google.com/~r/BefriaMedia/~3/w63w6-sKWwA/se-hur-skattemedel-anvands-till.html

Källa: Befria Media (medlem)

måndag 27 juli 2009

En liten reflexion om Pride och vår officiella politik

Nu står det med braskande rubriker i våra tidningar om hur Pridefestivalen invigs med hångel i det offentliga rummet. Något som inte stod i tidningarna men som sades i SVT1, 19:30, var att deltagarna skulle hångla med vem som helst, kanske den som stod närmast. För mig är det att gå över gränsen till det promiskuösa. Man skulle lika gärna kunna erövra det offentliga rummet om man "hånglade" med sin partner. Hångel och liknande är för mig och de som växte samtidigt något man förbehåller de man hyser känslor för, inte första bästa person på gatan. Dessa principer om att man skall hysa känslor för den man "hånglar" med gäller ju även HBT-personer, det finns ju ingen principiell skillnad.

Våra politiker från riksdagspartierna deltar gärna i Pridefestivalen och låter sig fotograferas med de mest spektakulära personer i festivalen. Antagligen tror de att de vinner politiska poäng på detta. En minimalt intelligent partistrateg skulle kunna tala om för våra politiker att de skulle ta mångdubbelt fler politiska poäng om de vägrade delta i festivalen.

En annan aspekt av aktiviteter som det offentliga "hånglet" är att samtidigt som våra riksdagsmän stödjer och hyllar dessa företeelser, så stiftar riksdagen världens hårdaste sexköpslagar. Vad är den stora moraliska skillnaden mellan att "hångla" offentligt med första bästa person och att köpa sex av en person man i alla fall aktivt väljer ut? Jag har svårt att se den stora moraliska skillnaden och det minskar trovärdigheten hos både sexköpslagen och våra politiker. Det framstår med glasklar skärpa att våra riksdagsmän bara följer den politiskt korrekta vind som blåser, antingen vindriktningen går i riktning mot offentligt "hångel" eller världens hårdaste och mest ologiska sexköpslag.

Till sist så visade SVT2 ett inslag om hur förtryckta och förföljda HBT-personer är i Litauen. Det var ett klart och statligt initierat förtryck av HBT-rörelsen, de befinner sig i ungefär samma situation som Sverigedemokraterna i Sverige.

Länk DN

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/en-liten-reflexion-om-pride-och-var.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Fortsatta steg bort från mångkulturalism i Kanada

Kanada har länge varit symbolen för en mångkulturell politik. Men liksom andra länder tar också Kanada hela tiden steg bort från den mångkulturella modellen. Minister Jason Kennedy betonar integration framför mångkulturalism, en gemensam kanadensik identitet, språkkunskaper för att bli medborgare och en skyldighet att integrera sig som invandrare.

"Our new focus is on integration. We don't want to create a bunch of silo communities where kids grow up in a community that more resembles their parents' country of origin than Canada," explained Kenney, who is also minister of immigration and multiculturalism.

"We want people to be Canadians first and foremost - to be proud of and maintain their own tradition and heritage, but not at the price of developing their Canadian identity."

Kenney said integration must involve language and needs to ensure immigrants become familiar with Canada's history, values and institutions.

A few months ago, also in Calgary, Kenney suggested federal immigration officials should enforce rules that say immigrants who want to become Canadians be able to communicate in French or English. He said those without proper language skills should be denied citizenship.

His views don't appear to have changed.

"To quote former (British) labour prime minister Tony Blair, newcomers have a right to be different but a duty to integrate, so they have to take the initiative," he said Friday. "It also requires the hard work of newcomers. They have to respond as well and take personal responsibility in the process of integration."Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2009/07/fortsatta-steg-bort-fran.html

Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Av med förhuden!

Expressens ledarredaktion förnekar sig sällan i sin värderelativism när det kommer till frågor om integration och mångfald. Idag jämför de omskärelse av pojkar med att hälla vatten på små barns huvuden! Samtidigt menar de att det är "fullständigt verklighetsfrånvånt" att jämföra med kvinnlig könstympning. Vatten på huvudet innebär knappast att en kroppsdel avlägsnas, vilket både manlig och kvinnlig omskärelse gör. Sverige ger bistånd för att bryta sedvanor om att karva i könsorgan i Afrika, medan det ska insitutionaliseras i Sverige! Det verkar kvitta för Expressens ledarredaktion vad som sker, bara det sker i den religiösa mångfaldens namn. Om det sker i Sverige dvs.

Alla har vi traditioner som i ett modernt liberalt samhälle kan framstå som underliga. Till exempel envisas ju många svenskar med att låta någon hälla vatten på små barns huvuden för att på så sätt göra dem till del av en religiös gemenskap. Det går säkert att bevisa att det ger de små barnen mentala men för livet. Om man bara försöker.

Men hittills har väl ingen barnpsykiater rasat mot de kristna dopen.

Annat är det med den judiska och muslimska traditionen att låta omskära små pojkar. I helgen förklarade Gunnar Göthberg, ordförande för svensk barnkirurgisk förening, att omskärelse av pojkar är misshandel: "Det är ett stympande ingrepp utan medicinsk grund. Det är att jämställa med kvinnlig könsstympning", säger han i DN. Det är en fullständigt verklighetsfrånvänd jämförelse.


Tänk om man hade applicerat Expressens slutkläm på andra områden, som t.ex. just könsingrepp på flickor, barnaga eller undantag för skolplikt!

För judar och muslimer är det en viktig tradition. För oss andra finns det faktiskt ingen anledning att lägga sig i om någon har kvar sin förhud eller inte.


Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2009/07/av-med-forhuden.html

Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

lördag 25 juli 2009

Varför har vi inte dessa debatter i Sverige?

Hittade ett klipp med Bill O'Reilly när han debatterar frågan om illegala invandrare med Geraldo Rivera. Jag håller ju med O'Reilly, själva begreppet "illegal immigrant" säger ju att de bryter mot lagen och faktiskt inte har tillåtelse att vara i det aktuella landet. Jag tycker det är väldigt märkligt att själva grundfrågan inte diskuteras mer, är man t.ex. i Sverige illegalt så måste huvudfrågan vara att transportera de som är här olagligt härifrån. Jag skulle tro att jag inte kan ta mig in i t.ex. Jemen utan riktiga papper, och ertappas jag så blir det nog knalltransport därifrån. I stället handlar diskussionen om fri sjukvård och andra saker, herregud de är ju här olagligt!

Jag är förvånad att O'Reilly kan hålla sig såpass lugn under diskussionen, O'Reilly är känd för sitt ganska häftiga humör, här håller han humöret någorlunda i schack.
Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/varfor-har-vi-inte-dessa-debatter-i.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Är tillåtande av omskärelse ett steg i rätt riktning?

I dagens DN och SvD står det med braskande rubriker att läkare respektive landsting vägrar utföra religiös omskärelse, eller som det kallas, omskärelse på ickemedicinska grunder. I vissa delar av Afrika görs omskärelse på alla pojkar oavsett religion. Frågan om omskärelse är delikat eftersom regering och riksdag starkt kritiserat kvinnlig omskärelse. Att då tillåta manlig omskärelse blir i förlängningen inkonsekvent. Att jämföra manlig och kvinnlig omskärelse är precis vad läkaren Gunnar Göthberg gör i DN, så här säger han.

Han beskriver omskärelsen som ett övergrepp eftersom det stympande ingreppet görs utan individens, barnets, medgivande. När det görs av andra än läkare kan det bli fråga om misshandel om ingreppet görs med lokalbedövning utan tillräcklig professionell assistans.

- Men eftersom det är föräldrarna som håller ned det sprattlande barnet så anmäls det inte som misshandel, säger Gunnar Göthberg.

Att ingreppet tillåts utan barnets medgivande är faktiskt en mycket märklig politik. På alla andra områden betonar Alliansregeringen och dess partier individens rättigheter, den personliga friheten och det personliga valet. Politiker från samtliga partier i regeringen missar inte ett tillfälle att deklarera vikten av personlig frihet i högstämda tal. Här har regeringen plötsligt tagit ett beslut som går på tvärs mot allt vad personlig frihet är. I DN jämförs det kristna dopet med manlig omskärelse, det är som alla förstår en haltande jämförelse. Om ett barn som är döpt vid senare tidpunkt i livet vänder kristendomen ryggen så spelar dopet ingen som helst roll, detta gäller ju inte omskärelse som alla förstår. Vidare står det i DN.

Ehab Rafael, 42, är kirurg och tillhör koptiska kyrkan. Han och hans två söner är omskurna.

– Landstingen bör erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder – men till självkostnadspris för patienterna, säger han.

Som kirurg och landstingsanställd å ena sidan och kopt å den andra har Rafael förståelse för både dem som är för och dem som är emot omskärelse på icke medicinska grunder.

Att familjen som vill ha sitt barn omskuret skall betala detta själv är en självklarhet, att inte var nuvarande "lågskatteregering" gjort detta glasklart är en annan mycket märklig omständighet. Jag och många andra skattebetalare ser det närmast som ett övergrepp att vi skall betala detta via vår skattsedel. Detta kan väl i viss mån ytterligare tjäna som ett bevis på att viljan till att solidariskt betala skatt tunnas ut i ett mångkulturellt samhälle. Förståelsen för vad våra skattepengar går till minskas i motsvarande grad som vi omvandlar vårt samhälle i mångkulturell riktning.

Sverige har fört en immigrationspolitik som är djupt oansvarig och som sannolikt saknar folkligt stöd. Nu står vi här och har infört detta mångkulturella samhälle som våra politiker i regering och riksdag i princip infört utan att ha frågat sin befolkning. Vi kan inte göra det som gjorts ogjort och vi har en miljon människor som tillhör en annan kultursfär en den västerländska kristna/agnostiska/ateistiska/hedniska.

I beaktande av sakernas tillstånd i vårt land så anser jag det ändå rimligt att vi tillåter omskärelse på icke medicinsk grund. Det tjänar föga till att blunda med båda ögonen och låtsas som om ingenting hänt i vårt land sedan sjuttiotalet. Jag röner möjligen kritik från människor som normalt brukar hålla med mig men just omskärelse är inte något huvudproblem i vårt land och ett förbud skulle ju inte i ett slag göra vårt land till ett bättre land. MEN omskärelse på ickemedicinsk grund skall självklart betalas av den som vill ha ingreppet utfört och det skall enbart vara tillåtet på den som är myndig och gett sitt eget samtycke till ingreppet. Alla avsteg från dessa två krav är en kraftig avvikelse från de principer som företrädare från Alliansen otaliga gånger högtidligt deklarerat för det svenska folket.


Länk DN

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/ar-tillatande-av-omskarelse-ett-steg-i.html

Källa: Robsten blog (medlem)

fredag 24 juli 2009

Skall elever betygsätta lärare?


Med anledning av att Ilmar Reepalu i Malmö vill införa betygssättning av lärare, en betygssättning som skall göras av eleverna, så har SvD skrivit en ledarartikel i frågan. Ett försök med betygssättningen har redan börjar med ett trettiotal lärare i Malmö. Ledarredaktionen är inte oväntat kritisk mot systemet. Så här står det i ledaren.

Lärare och elever är inga jämbördiga parter i skolan och ska så heller inte vara. Ett av skolans problem har varit just jämbördigheten.
Respekten för lärare har minskat i åratal liksom statusen för läraryrket. Idén med lärarbetyg går verkligen på tvärs med den skolpolitiska inriktning som regeringen driver.

Här kan man bara hålla med redaktionen. Elever som inte med bästa vilja i värden kan kallas vuxna, är inte, och skall inte vara jämbördig part med lärare. Lärare som är vuxna, har utbildning i sitt yrke och som också har ett antal uppfostringsuppdrag i sin arbetsbeskrivning. Alla är lika mycket värda, men alla människor i detta land har inte lika mycket kunskap, erfarenhet och ansvar. Ett av skolans stora problem i dag är lärarnas bristande auktoritet. Elever tar inga order (eller "skit") av någon lärare, elever skall göra som de själva vill och har inget att lära sig av den vuxna generationen. Det är exakt detta som är ett av de stora problemen i skolan i dag. Att införa ett sådant förslag som att betygsätta lärare må vara politiskt korrekt, men inte hjälper det varken eleverna eller någon annan. Vidare står det så här i artikeln.

Men frågan är om inte risken finns att det blir andra bullar när väl systemet är fullt utvecklat. Malmös starke man Ilmar Reepalu (S) uppger för Sydsvenskan att det råder delade meningar mellan kommunen och facken:

"Vi tror inte att det finns något att skämmas för, medan fackförbunden absolut vill hålla det anonymt. Jag tror att vi får ge lärarna ett par år att vänja sig, så att de kan komma över en del skräckscenarior som jag tror är obefogade".

Betygsättning av lärare sker redan, det sker varje år vid de återkommande lönesamtalen. En lärare som är olämplig för sitt yrke blir obevekligt uppmärksammad om detta, både av arbetsgivare, chef och elever. Att människor kan vara principiellt emot detta förslag utan att frukta några "skräckscenarior" kan Reepalu tydligen inte tänka sig. Däremot vet jag om skolor i kommuner där i princip allt utvärderats i noga utformade svarsformulär. En variant av formulär har gått till lärarna, ett annat till föräldrarna. Jag har själv studerat svarsresultatet mycket noga i en sådan undersökning. Den grupp som mycket klart fick sämst förtroende var faktiskt de kommunala politikerna, ja man skulle nästan kunnat tala om ett "skräckscenario". Att utreda hur partier kan vinna ett kommunalt val med mycket lågt förtroende bland lärare och föräldrar är en annan, ganska omfattande diskussion.

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/skall-elever-betygsatta-larare.html

Källa: Robsten blog (medlem)

onsdag 22 juli 2009

Två av domarna acceptabla

Nu har domarna mot de tre kvinnor som misshandlade Martin Kinnunen och hans sambo offentliggjorts. Misshandeln av Kinnunen och hans sambo var rå och hänsynslös, dessutom var den klart politiskt motiverad. Domen mot två av de äldre kvinnorna är acceptabla, med beaktande att våra straffskalor internationellt sett är relativt låga. Domen mot den yngre kvinnan, Rebecka Roos är dock på tok för mild, även när man beaktar en viss ungdomsrabatt.

Skadestånden som de tre kvinnorna gemensamt får betala är inget annat än ett skämt. Att de blir skyldiga till ett så löjligt lågt skadestånd för en så pass rå och planerad, politiskt motiverad misshandel är i det närmaste en skandal. Som jämförelse kan vi ta ett exempel där en elev på ett yrkesgymnasium fick "problem" för att hon bär huvudduk, hon erhöll 90,000 kronor i skadestånd.
LÄNK

En annan märklighet är att kvinnorna inte blev dömda för misshandeln av Kinnunen. Det kan ju mycket väl vara så att kvinnorna inte var inblandade i just den misshandeln, fast Kinnunen påstår motsatsen. Då var det i stället kvinnornas manliga kamrater som misshandlade Kinnunen. Ingen av dessa män har dock blivit gripna och åtalade, ett förhållande som i sig är djupt otillfredsställande. Inte ens en svensk domstol tror väl på scenariot att Kinnunen misshandlade sig själv med knogjärn, emedan hans flickvän blev brutalt misshandlad av tre främmande kvinnor.

Det verkar som om det svenska rättsväsendet har börjat ta det politiska våldet, även från vänsterhåll, på allvar. Det är bra och positivt, däremot väntar vi fortfarande på att svenska politiker skall höja sina röster och markera mot detta politiskt motiverade våld. Vi är rätt många som börjar finna det enbart löjeväckande när företrädare för våra riksdagspartier ställer sig och med patos i stämman fördömer politiskt våld i t.ex. Ryssland, samtidigt säger de inte ett ord om det politiska våld som faktiskt sker bokstavligt talat framför ögonen på dem.

Länk DN

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/tva-av-domarna-acceptabla.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Islamism ligger nära nazism

Jag har försvarat att islamister som Muhammed Omar och Ahmed Rami får komma till tals, exempelvis i debatter. Det beror på att jag är helt övertygad om att yttrandefrihet är det bästa och effektivaste vapnet mot totalitära krafter. Då framgår hur de hyllar Adolf Hitler och menar att han förde samma kamp som palestinierna gör idag. Därför instämmer jag i PM Nilssons replik på SVD:s ledarsida idag när han skriver:

Omar visar hur stödet för den iranska regimen kan se ut och med sin blogg hur nära den typen av islamism ligger nazismen. Det är väsentliga upplysningar för alla som tar demokratin och dess utmaningar på allvar.

Det jag däremot vänder mig emot är när massmedier, som Sveriges Radio, upphöjs dessa i högsta grad kontroversiella personer till någon sorts samlande gestalter för det svenska samhällslivet och låter dem komma till tals oemotsagda. Som att läsa, typ, dagens dikt eller andra liknande uppdrag som inte kopplas till en het samhällsdebatt. Sådana uppdrag är att legitimera deras åsikter. Och de är mycket vanliga.

Hos Newsmill tar Torbjörn Elensky upp frågan, Därför synar inte medierna Mohamed Omars bluff:

Identitetspolitik hänger nära samman med det något luddiga begreppet “mångkulturalism”. Tydligast manifesteras detta i idéer om kvotering - som om en upphöjd representant för en marginaliserad grupp på något satt skulle kompensera för generella och strukturella orättvisor. Det är politik som kosmetika och ett hån mot alla som på allvar tror på vikten av större rättvisa i samhället, exempelvis i form av en fullgod skolgång for alla barn…

Efter den identitetspolitiska charad där Mohamed Omar intagit en av paradrollerna, kanske vi äntligen kunde få lite verklig oppenhet, där inte identitetspolitiskt opportunistiskt rolltagande kan bli en genväg som ursaktar okunskap och logner.

Så sant som det är sagt.

(Andra intressanta bloggar om politik, islam, islamism, islamister, fundamentalism, terrorism, rasism, nazism, Palestina, Israel, media, medier, mediekritik, journalistik)
Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/2009/07/islamism-ligger-nara-nazism/

Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

tisdag 21 juli 2009

Internationellt muslimskt parti vill ersätta kapitalismen med islam.

Hizb ut-Tahrir ar en muslimsk internationell rörelse som har som mål att de muslimska nationerna ska förenas under ett stort muslimskt system styrt av Sharia-lagar ett sa kallat Kalifat.

De vill globalisera islam och vill sprida islam och dess lagar till nya länder, bla i Europa och till USA och Australien.

De vill ses som en tolerant rörelse men deras medlemmar talar ofta om att utplåna Israel, bedriva Jihad mot väst och dess värderingar, och anser att självmordbombare är martyrer. De vill stoppa kriget mot terror som USA och alla dess allierade västlander bedriver. Terroristerna vill uppnå samma sak, de har samma mål. Deras logo visar hela världen under sharialagar, det är deras mål.

I sin nya kampanj så tar de klart ställning mot kapitalismen och pekar ut nackdelarna med kapitalismen. Bla så menar Hizb ut-Tahrir att fiansiell kris, skilsmässor och fattigdom är några nackdelar. De menar att kapitalismen är på fallrepet och islam är beredd att ersätta det kapitalistiska systemet.

Deras konferenser hålls i USA, och flera andra länder. I London den 26 Juli och i Birmingham den 2 Augusti. De två första färeläsningarna är:

Föreläsning 1. Kapitalsmen är dömd att misslyckas,
Föreläsning 2. Lidandet under kapitalismen.

De talar inte om de mest uppenbara problemen med islam. Folket i muslimska länder är de fattigaste, de sämst utbildade, de mest intoleranta, lider under ett totalitart styre, och de mest våldsbenägna i världen. De aspekterna är naturliga ingradienser i mulimska samhallen. Folk tvingas in i religionen, knappt någon muslim har frivilligt blivit muslim, de tvingas in i religionen efter födseln och tolerera det senare i livet pga, hjärntvätt i muslimska skolor, okunnighet och fattigdom.

Deras hemsidor har bla nyhetsrapporter om islam och muslimer. Många nyhetsrapporter är aktuella terrorattacker som muslimer ligger bakom. De kanske inkluderas som ett rekryteringsverktyg av militanta muslimer och som inspiration till gruppens medlemmar.
Ursprungsartikel:
http://feedproxy.google.com/~r/BefriaMedia/~3/5hqxec-j0do/internationellt-muslimskt-parti-vill.html

Källa: Befria Media (medlem)

söndag 19 juli 2009

Frankrike censurerar nyheter om vandalism och bilbränder

Vi har inte hört något om nya upplopp i Frankrike, så som i november 2005 då omkring 400 personbilar sattes i brand per natt. Inför franska nationaldagen sattes än fler bilar i brand, men det har tystats ner av myndigheterna, rapporterar Le Monde i Nuits du 14-Juillet : la Place Beauvau impose le silence sur le nombre de voitures incendiées:

Inrikesdepartementet har förbjudit polisen att inte offentliggöra brottstatistiken för nätterna till den 13 och 14 juli, inklusive antalet fordon som sattes i brand. De lokala myndigheterna har systematiskt hänvisar till inrikesministeriet som vägrade att ge exakt statistik. Man talar i termer av “förhållandevis lugn natt” trots att man samtidigt användas uttryck som “oroande” stämning i många distrikt (Le Monde, 15 juli).

Endast statistiken för den första natt har blivit känd: “Ungefär 500 fordon sattes i brand natten mellan måndagen den 13:e och tisdagen den 14 juli, vilket är det värsta resultatet någonsin — på tröskeln till Nationaldagen. Trots upprepade förfrågningar till inrikesministeriet och rikspolisen (DGPN), har ingen siffra för andra natten meddelats. Men år 2008 var antalet incidenter lika höga den andra natten: 13 juli (297 fordon brända) och 14 (295).

Men i övrigt har det varit omöjligt att komma över statistik. Övriga län som kontaktats av Le Monde vägrar att svara, med hänvisning till instruktioner från regeringen. De regionala tidningarna har upplevt liknande problem.

Kanadensiska tidningen National Post skrev ironiskt, då statistik fortfarande offentliggjordes, France’s ‘relatively calm’ Bastille Day: Just 500 cars torched. Tyska Der Spiegel rapporterar: Violence on France’s National Day:

Trots att 10.000 polismän patrullerar gatorna har antalet utbrända bilar ökat jämfört med tidigare år. Ungdomar kastar hemmagjorde brandbomber för att sätta bilar i brand innan de attackerar polisen.

Men sedan nationaldagen har myndigheternas försök att censurera nyheterna om det destruktiva beteendet från vissa befolkningsgrupper lyckats. Medierna skriver inte.

Är det verkligen förnuftigt att förtiga växande och våldsamma problem? Jag tror inte ett ögonblick på det.

(Andra intressanta bloggar om politik, våld, Frankrike, bilbränder, upplopp, censur, kriminalitet, brott, kriminalpolitik, lag o rätt)
Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/2009/07/frankrike-censurerar-nyheter-om-vandalism-och-bilbrander/

Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

I vilken verklighet lever våra journalister?

Journalisten Kerstin Ekberg har forskat om var journalister som är medlemmar i Journalistförbundet bor i vårt land. Hon har skrivit en utförlig rapport om i vilka bostadsområden journalister föredrar att bo i dessutom. Hela den omfattande rapporten kan laddas ned här.

Inte så förvånande så kommer Ekberg fram till att mycket få journalister bor i våra enklaviserade förorter, inte heller bor de på landet eller i det inre av Norrland. De bor inte heller i våra riktiga överklassområden som Danderyd, Östermalm eller Vellinge. Sakine Madon har i Expressen skrivit en artikel om Ekbergs artikel, så här skriver hon.

Högalid på Södermalm i Stockholm toppar i popularitet; där bor hela 371 journalister som kan morsa på varandra i matbutiken och föreslå nästa brunch eller lattefika. Stockholms innerstad lockar 19 procent av samtliga svenska journalister - på en yta där tre procent av svenska folket bor.
1 259 journalister trängs på Södermalm, medan det i Rosengård bor sju och i Angered tio. Så mycket som det skrivs, debatteras och görs reportage om ställen som Rosengård, och ändå så få journalister som bor och lever där.
Den som tror att det inte skapar ett glapp mellan mediebild och verklighet, eller mellan journalister och människor i "journalistfria zoner", kan ju räcka upp en hand.

Mycket få människor lär räcka upp en hand på Madons fråga. Vi har redan anat att det förhåller sig på detta vis, men nu har vi det alltså svart på vitt. Många frågor som ter sig viktiga i tidningsvärlden ter sig inte alls lika viktiga för gemene man. Frågor som är viktiga för förortens människor, som t.ex. trygghet, lag och ordning, ses ur ett annat perspektiv för innerstadsjournalister. De ser i stället brister i vår rättssäkerhet och belyser gärna om någon brottsling blivit orättvist behandlad av någon enskild polis. Förortens människor ser problem med hur samhällets institutioner förfaller såsom skola, vårdcentraler och polisverksamhet, medan innerstadsjournalister gärna belyser om någon enskild lärare i desperation tagit i för hårt mot en elev eller om någon enskild polis på sin fritid räckt långfingret till ett av förortens tuffa glidargäng. De människor som bor och sett verkligheten i de enklaviserade förorterna vi har, kan omöjligt fästa samma vikt vid att en enskild polisman ger långfingret åt ett ungdomsgäng, vars medlemmar i princip räckt långfingret åt alla sedan de var sex år gamla. Till slut skriver Madon så här.

Missförstå mig rätt. Jag är trött på påståenden som "journalister bara skriver dåligt om förorten", inte sällan representerad av någon projektsnubbe eller tjej i hiphopbyxor och Palestinasjal som tycker att journalister ska skriva om för allmänheten totalt ointressanta saker.

Dessa "projektsnubbar" och "tjejer i hiphopbyxor med palestinasjal" ger snarast de etablerade journalisterna vatten på sin kvarn och ytterligare ett argument för att fortsätta rapportera från sitt vanliga perspektiv. Det finns ju ett annat samhälle som varken representeras av innerstadsjournalisterna eller dessa "flummare". Klart är att många av de problem förortens folk ser, inte uppmärksammas av innerstadsjournalisterna.


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/i-vilken-verklighet-lever-vara.html

Källa: Robsten blog (medlem)

lördag 18 juli 2009

Veckans snackisar

Expressens ledarredaktion är inte nöjda med skåningarna och deras inställning till invandring. Säga vad man vill om oss Skåne, men landskapet präglas i varje fall av mer mångfald än Expressens ledarredaktion. Kanske vill de ha en ny försvenskningspolitik.

Mohamed Omar, islamist/antisemit/homofob/poet, har haft en medial vecka och framträtt i såväl Nationell idag och Sveriges Television.

Debatten om Stockholmsprogrammet och en EU-gemensam asylpolitik har pågått hela veckan. Peo Hansen, statsvetare, kritiserar utvecklingen i DN. Hansens argumentation innehåller dock ett stort faktafel:

Genom tillfällig, eller cirkulär migration kan EU-länderna slippa ifrån det sociala och konkurrenshämmande ansvar som perma­nenta uppehållsstillstånd skulle medföra. Även arbetskraftsinvandrare blir ju gamla och sjuka och på andra sätt i behov av sociala rättigheter. Då den som beviljas asyl erhåller permanent uppehållstillstånd och därmed sociala rättigheter förstår vi också varför EU vill utlokalisera sin flyktingpolitik till läger i syd.

Jag vill upplysa Peo Hansen om att det i stort sett bara är Sverige som beviljar personer som får asyl permanent uppehållstillstånd. Även de får som regel temporära uppehållstillstånd i europeiska länder.

Kanada har slutsligen beslutat att införa visum för tjecker och mexikaner för att stoppa inflödet av asylsökande. Både EU och romska företrädare kritiserar beslutet.


Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2009/07/veckans-snackisar.html

Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

fredag 17 juli 2009

Vår märkliga immigrationspolitik

I en artikel i SvD skriver ledarredaktionen om vår immigrationspolitik i samband med det s.k. "Stockholmsprogrammet". Ledaren tar upp det färska fallet med Uppsalamannen som svängt sig med tre olika identiteter och uppenbarligen fått uppehållstillstånd i vårt land utan att ha redogjort för sin identitet på ett riktigt sätt. Jag själv skrev ju tidigare att detta är ett orimligt förfarande, att ge en person med oklar identitet uppehållstillstånd. I artikeln står det så här.

I skrivande stund kan alltså Uppsalamannen vara i princip vem som helst. Han kan vara en brottsling på flykt undan straff i något annat europeiskt land. Eller en lycksökare i Sverige för att mjölka socialförsäkringssystemet. Eller, förstås, så kan han vara en skyddsbehövande på flykt undan det våldsamma förtrycket i den islamiska republiken Iran.

Att mannen skulle vara en skyddsbehövande som flyr undan förtrycket har vi lite svårt att tro på. Vad skulle mannen vara då? Skulle han vara en liberal fritänkare i det konservativt muslimska Iran? På något sätt har vi lite svårt att tro detta, speciellt med tanke på hur han behandlat sin egen familj. Antagligen är det bara Sverige bland våra västerländska nationer som har ett så otroligt slappt förfarande vid asylansökan så den sökande inte ens behöver fastställa sin identitet för att få uppehållstillstånd. Vidare står det i artikeln så här.

För att understryka den svåra situation som beslutsfattarna på migrationsverket har att hantera kan nämnas att enbart fyra procent av dem som sökte asyl i Sverige under 2008 uppvisade giltig passhandling vid ansökningstillfället. Under behandlingen av de 30447 asylärendena valde blott 21 procent att uppvisa någon form av identitetshandling före avgörandet.

På 80-talet hade de allra flesta giltiga pass när de sökte asyl. Någon gång på 90-talet behövde de sökande inte visa upp pass eller andra giltiga handlingar längre, då sjönk genast andelen som hade giltiga handlingar som en sten. Det här är ju fullständigt orimligt. Jag har själv pratat med flyktingar som har både giltiga flyktingskäl och haft giltiga handlingar när de sökt asyl. Dessa flyktingar ser saker ibland bättre än vi svenskar, de har uttryckt åsikter som att det svenska systemet är "sjukt". Ytterst är det våra politiker som har misslyckats med att skapa ett säkert och rimligt system för asylsökande. Detta viktiga område för vår nation har vår regering och våra riksdagspolitiker fullständigt ignorerat, det har varit viktigare att framstå som "human" och inte riskera kritik i våra medier.

I slutet av artikeln tas återigen detta med arbetskraftsinvandring upp som något positivt. Vi har redan sedan många år haft arbetskraftsinvandring på de områden där det behövs. De ändrade reglerna skall möjliggöra arbetskraftsinvandring även inom de områden där det går utmärkt att anlita inhemsk arbetskraft. Vi har nu över 400,000 öppet arbetslösa, vi har etniska enklaver där mer än varannan arbetsför människa går arbetslös. Om bara regeringen kunde svara på varför den inte sätter alla dessa människor i arbete innan man hämtar arbetskraft utifrån. Den "bufflige" Göran Persson sade inför surrande TV-kameror att innan vi inför utökad arbetskraftsinvandring så skall vi sätta alla de som nu är arbetslösa i arbete. Han må ha varit bufflig Persson, men ett mått av sunt förnuft hade han tydligen, ett mått av förnuft den nuvarande regeringen saknar, på detta område i alla fall.

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/var-markliga-immigrationspolitik.html

Källa: Robsten blog (medlem)

torsdag 16 juli 2009

För oss muslimer är Hitler en hjälte

En flitigt förekommande person i SVT, SR och andra medier är Mohamed Omar. Så här låter det i hans blogg när han intervjuar Ahmed Rami:

Jag betraktar Hitlers rörelse som en intifada mot den judiska makten i Tyskland. Hitler bedrev en motståndskamp på samma sätt som palestinierna gör …

För oss [muslimer] symboliserar Hitler det goda. Han var en hjälte.

Det är alltså helt okej, numera, enligt PK-Sverige för dem som gillar Hitler att agera i SVT och SR utan att bli emotsagda och debatterade. Massmedierna låter sig infiltreras och färgas av de mest extrema krafter, utan att ens reflektera över det. Sådant brukar brukar kallas indoktrinering.

Se mer: Paulina Neuding i Svenska Dagbladet, Ska SVT gå extremisternas ärenden?

(Andra intressanta bloggar om politik, islam, islamism, fundamentalism, terrorism, rasism, Hitler, islamister, Palestina, Israel, media, medier, mediekritik, journalistik)
Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/2009/07/for-oss-muslimer-ar-hitler-en-hjalte/

Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Människorättsorganisation söker pengar från antisemitister

Wall Street Journal rapporterar, Human Rights Watch Goes to Saudi Arabia:

En delegation från människorättsorganisationen Human Right Watch var nyligen i Saudiarabien. För att undersöka hur kvinnor diskrimineras under saudisk lag? För att stödja homosexuella, vars handlingar är belagda med dödsstraff? För att protestera mot att religionsfrihet saknas i Saudiarabien? För att publicera rapport om landets politiska fångar?

Nej, nej, nej. Delegationens syfte är att samla in pengar från de förmögna saudier, för att finansier organisationens demonisering av Israel.

I Atlantic gör Jeffrey Goldberg följande analys, Fundraising Corruption at Human Rights Watch:

Med andra ord, ja, ledningen för Human Rights Watch och dess Mellanösternavdelning försöker samla in pengar från saudier, inklusive medlemmar av Shura-rådet (som utomlands sprider den strikta wahhabitiska tolkningen av islams lagar), och detta genom att motivera stöd med att Human Right Watch kritiserar Israel och dess “supporters” som beskrivs som lögnare och bedragare. Det verkar som att Human Rights Watch i sin jakt på bidrag har satt sin integritet på spel.

Ja. Vem blir förvånad? Att påstå att man står för mänskliga rättigheter, när man är finansierad av Saudiarabiens mest fundamentalistiska kretsar, är väl magstarkt. Trovärdigheten är givetvis noll. När Human Rights Watch öppnar munnen om Mellanöstern, vet vi nu vilka det egentligen är som talar.

(Andra intressanta bloggar om politik, Palestina, Gaza, Saudiarabien, islam, islamism, fundamentalism, terrorism, Hamas, Mellanöstern, Mellanösternkonflikten, Israel, Human Right Watch, MR, frihet, religionsfrihet, gayrättigheter, yttrandefrihet)
Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/2009/07/manniskorattsorganisation-soker-pengar-fran-antisemitister/

Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

onsdag 15 juli 2009

Irans Dylan får fängelse för hädelse mot koranen

Kulturnytt i Sveriges Radio rapporterar, Iransk Dylan får fängelse:

Den iranske poeten och sångaren Mohsen Namjoo har dömts till fem års fängelse för hädelse. Namjoo blandar västerländsk och traditionell, persisk musik och New York Times har kallat honom en iransk Bob Dylan. Han döms för att ha använt sig av verser ur koranen på ett respektlöst sätt. Mohsen Namjoo befinner sig för närvarande inte i Iran.

Regimen fortsätter att agera fundamentalistiskt. Den behöver störtas så snart som möjligt, för iranska folkets skull och för världens.

Se mer: Reuters/ABC News i Iran singer gets jail term for Koran disrespect, AFP/Al Arabiya i Iran singer gets jail for “ridiculing Quran” och Payvand Iran News i Popular Iranian singer sentenced to 5-year jail term.

(Andra intressanta bloggar om politik, Iran, Ahmadinejad, fundamentalism, terrorism, islamism, Mellanöstern, Mellanösternkonflikten, musik, kultur)
Ursprungsartikel:
http://erixon.com/blogg/2009/07/irans-dylan-far-fangelse-for-hadelse-mot-koranen/

Källa: Dick Erixon (importerad blogg)

Uppsalapatriarken frågan Kjöller undviker att ta upp

Det börjar bli en följetong på denna blogg, detta med mannen från Uppsala som hållit sin familj i ett järngrepp. Delvis beror det på att medierna och journalisterna undviker en självklar fråga. Det är frågan hur mannen kunnat få uppehållstillstånd i vårt land. I dagens DN skriver Kjöller också om denne patriark som verkar komma från stenåldern. Så här skriver Kjöller.

Men det är inte det enda som verkar vara fel. Familjen kom till Sverige från Iran 1985. De fyra barnen, i dag mellan 16 och 22 år, är alla födda i Sverige men har aldrig gått i svensk skola.

Familjen kom till Sverige 1985 och fick asyl antar vi. Efter det har inte familjens barn gått i skolan därför att barnen påstås har gått i Iransk skola. Det har de förmodligen inte gjort, men familjen har vistats långa tider i Iran. Då inställer sig frågan varför mannen fick asyl i det första skedet. Familjen har enligt Kjöller nolltaxerat och således haft en årsinkomst på mindre än 20,000 kronor. Samtidigt uppger kommunen att den inte haft något med mannen att göra. Vi godtar utan vidare att familjen inte haft några stora utgifter för ett aktivt uteliv bland stadens pubar och krogar, men hur har familjen fått pengar till mat och hyra? Kjöller spekulerar ändå i att familjen erhållit socialbidrag, men det vet vi i nuläget inte. Skulle det vara fallet att familjen erhållit socialbidrag ligger socialförvaltningen i Uppsala mycket, mycket dåligt till. Till slut skriver Kjöller så här.

Är inte familjen förmögen, har inte mannen jobbat mycket svart – vilket han knappast kan ha gjort och samtidigt kontrollerat familjen – så har rimligtvis flera kontakter med Myndighets-Sverige korsats. Om sjukt barn – genom hälso- och sjukvården, om vårdbidrag – genom Försäkringskassan, om noll inkomst – genom kommunens försörjningsstöd.

Kjöller tror att familjen ändå levt på bidrag i olika former. Det vet vi i dag inte med säkerhet men det måste vara mycket lätt att kontrollera i dagens Sverige. Kjöller reagerar på att kränkning av barnens frihet och hustrumisshandel kunnat fortgå med statliga bidrag och medel. Hon undviker dock den självklara frågan, varför i hela friden kunde familjen få uppehållstillstånd i vårt land? Att något skyddsbehov skulle föreligga tror jag ingen kommer att påstå, familjen har levt regelbundet i Iran. Något är mycket fel i vår flyktingpolitik, den saken är mycket klar. Sedan inställer sig frågan varför fadern (vi utgår nog ifrån att han haft det sista ordet i familjen) ville bosätta sig i Sverige. Fadern har på de 24 år han vistats i vårt land inte uppvisat någon överdriven nyfikenhet på vår kultur och vårt samhälle.

Länk DN


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/uppsalapatriarken-fragan-kjoller.html

Källa: Robsten blog (medlem)

tisdag 14 juli 2009

Fler märkligheter med patriarken från Uppsala

Jag har tidigare skrivit om den man från Uppsala som misshandlat sin fru och som hindrat sina barn från att gå i skolan. Nu skjuts tydligen åtalet mot mannen upp p.g.a. att polisen inte kan fastställa identiteten på denna märkliga man. I SvD står det att mannen "figurerat" under tre olika identiteter, även i polisiära sammanhang. Hur är detta möjligt undrar vi? Vid polisiära ärenden så visar man väl alltid upp sin legitimation. Har mannen rört sig med falska identitetshandlingar också? Denna man från Uppsala verkar ha drivit som han vill med svenska samhället och våra myndigheter. Han låter inte sina barn gå i skolan, han uppträder tydligen under vilken identitet han själv vill. Dessutom har han uppgett en för hög ålder med sin nuvarande identitet. Vi undrar i vårt stilla sinne varför han gjort det. Det är väl inte så att han lurat till sig pension på falska grunder också? I DN står det så här.

Enligt uppgifterna i folkbokföringen är den pappan född i mars 1941, vilket skulle innebära att han är 68 år i dag.

- Om mannen skulle vara född 41 kan han ha fått ut ersättning som han inte har rätt till och då handlar det om bedrägeri, säger Nordström.

Polisens utredare bedömer dock att mannen är betydligt yngre än så. Eftersom han erhållit ålderspension är det möjligt att han kommer att åtalas för bedrägeri om det visar sig att han lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder.

Stämmer dessa uppgifter är det bedrövligt. Denne patriark har fått uppehållstillstånd i Sverige, därefter så gör han alla fel man kan tänkas göra. Mannen driver med de svenska myndigheterna som han vill och lurar t.o.m. till sig pension i förtid, hur nu detta är möjligt. I SvD står det så här angående barnens skolgång.

Det är allvarligt att barn hålls undan från skolgång. Då vill vi undersöka vad anledningen är. Har kommunen brustit i sitt ansvar? Kommunen har ju ett ansvar att bevaka att de barn som har skolplikt också finns i skolan, säger Ingegärd Hilborn, chefsjurist på Skolinspektionen, till TT.

Det är faktiskt inte säkert att kommunen har brustit i sitt ansvar. Detta eftersom föräldrar mycket väl kan sätta sina barn i utländsk skola om de så vill. Svensk skolplikt gäller strikt bara om barnen vistas i vårt land. Hur kommunen skall kunna kontrollera om barnen med familj verkligen befinner sig utomlands är nog en svår fråga. Möjligen kan samkörning av register ge några svar på en sådan fråga. Men om nu kommuner börjar köra samkörning av register så uppstår förmodligen en hätsk debatt om personlig integritet.

En annan viktigare fråga är hur mannen kunnat få uppehållstillstånd i vårt land. Har han uppgett skyddsbehov eller något annat skäl? Här visar sig konsekvenserna av en inkonsekvent och märklig flyktingpolitik. De flesta av oss har mycket svårt att förstå varför en man som denna har fått uppehållstillstånd i vårt land.

Länk DN

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/fler-markligheter-med-patriarken-fran.html

Källa: Robsten blog (medlem)

måndag 13 juli 2009

Fallet med barnen som inte gått i skola

Jag skrev tidigare om fallet om de barn som i princip är vuxna men ännu i gått i skolan i Sverige. Nu har fallet ytterligare uppmärksammats i en artikel i SvD. Flera märkliga omständigheter blottläggs nu. Det står t.ex. så här i artikeln.

Hur fyra barn har kunnat hindras från att gå i skolan under så många år är oklart. Enligt Christer Nordström ligger förklaringen delvis i att familjen under långa perioder vistats i mannens ursprungsland.

Skulle det faktum att familjen vistats utomlands vara legitimt för att barnen inte skulle gått i svensk skola om de är skriva i Sverige? Tillåts barn som är födda och skrivna i Sverige att gå genomföra sin skolgång i t.ex. Jemen? Sannolikt kan det förhålla sig så, tyvärr. Vi förbjuder ju inte svenska barn att genomföra sin skolgång i t.ex. USA om föräldrarna arbetar där. Här har det dock blivit riktigt fel. Mannen har sannolikt fått asyl i vårt land. Han har ändå vistats långa tider i sitt hemland, där barnen inte heller gått i skola. Barnen har således inte gått i skola någonstans. Rent lagligt skulle alltså mannen kunnat låta sina barn genomfört sin skolgång i Irak, Iran eller t.ex. Jemen. Det förhåller väl sig så att det nog inte varit någon fördel att ha gått i t.ex. Jemenitisk skola för att klara sig bra i det svenska samhället. Här har vi således ett problem för regeringen att ta tag i. Vidare står det i artikeln.

Sedan socialtjänsten fick kännedom om familjen har flera åtgärder vidtagits, men Susanne Söderberg är förhindrad från att gå in på det enskilda fallet. Hon säger dock att man gjort allt man kunnat göra för både kvinnan och barnen.
– Det är oerhört tragiskt att det har kunnat gå så här när vi har ett samhällssystem där vi försöker att med lagar och regler se till att så få barn som möjligt hamnar mellan stolarna.

Men barnen skulle också rent lagligt kunnat hamna "mellan stolarna" utan att någon myndighet skulle ha kunnat göra något åt det. Det är förmodligen helt lagligt att t.ex. låta sina barn, som är födda och delvis uppväxta här, genomföra sin skolgång i t.ex. Iran. Det kan ju då röra sig om en koranskola eller vad som helst. Vidare står det i artikeln.

Enligt Uppsalas kommunalråd Cecilia Forss (M) kommer barnens frånvaro i skolan inte som någon överraskning.
Deras namn finns med på en lista över elever som är skrivna i Sverige men inte har gått i skola här.
– Men föräldrarna har uppgivit att barnen har gått i skola i ett annat land och att de inte bor i Uppsala under terminen, bara på somrarna, säger Cecilia Forss till TT.
Hon uppger att skolplikten enbart gäller om barnen är skrivna i Sverige under terminen.

Finns med på en lista över namn? Finns det flera sådana här fall, och hur många då undrar vi? Skolplikten gäller enbart om barnen är skrivna här under terminen ja, och en samkörning av dataregister skulle visat om så är fallet naturligtvis. Det kan mycket väl förhålla sig så att mannen verkligen är i sitt hemland under terminerna. Då hoppas vi bara att det inte är en man som fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Förhåller det sig på det viset att mannen fått asyl här så är det svenska regeringen och riksdag som missbrukat sina befogenheter grovt genom att ge människor asyl som helt uppenbart inte är i behov av det. Det är ett grovt missbruk av hela systemet i sådana fall. Det är helt uppenbart att regering och riksdag har det direkta ansvaret för detta missbruk i sådana fall. Tyvärr kan vi inte veta av den kortfattade artikeln hur det förhåller sig med mannens situation när det gäller uppehållstillstånd och liknande.

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/fallet-med-barnen-som-inte-gatt-i-skola.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Nyheter i dagens Sverige

Hur är det möjligt?

En man har hållit sin familj i ett järngrepp, barnen har undanhållits alla skolgång och frun misshandlades regelbundet. Barnen fick enbart gå ut i grupp, under uppsikt av pappan, även kvinnan har hållits under uppsikt. Tidvis har familjen vistats i mannens hemland enligt SvD. Myndigheterna har inte ens uppgifter om mannens ålder. De uppgifter som finns är uppenbart felaktiga enligt SvD.

Det är väl här någonstans man undrar vad varför denna man fick uppehållstillstånd i Sverige. Myndigheterna har inte ens adekvata uppgifter om mannens ålder. Hur har han kunnat få uppehållstillstånd? Det talas om "rättssäker process" är detta en rättssäker process? Att patriarken sedan håller barnen undan skolan i 9 år och dessutom lyckas med det får t.o.m. en trött cyniker som mig att höja på ögonbrynen.

Journalförda som journalist

Ett par i Älvsborgs län tog sin son till en läkare. Läkaren behärskade inte språket så bra, paret förstod inte vad läkaren sade helt enkelt. Mamman begärde då att få en läkare som talade svenska, ett rimligt krav kan man tycka. Enligt DN så begärde alltså mamman inte en svensk läkare, utan en svensktalande läkare. När sedan mamman fick ut sina sjukjournaler så såg hon att de var journalförda som rasister.

Så långt har det alltså gott i vårt land, vill du prata med en läkare som talar begriplig svenska så kan du journalföras som rasist. Det skall poängteras att det enbart är läkaren själv som journalfört paret som rasister. Det är alltså inte någon ur sjukhusledningen eller någon annan som gjort denna bedömning. Men att en läkare överhuvudtaget kan få för sig att göra en sådan sak, enbart för att paret vill prata med en läkare de kan förstå, skvallrar lite om samhällsklimatet.

Pride

Jag hör att fotbollsklubbarna Hammarby och AIK skall delta i årets Pridefestival. De är nog inte riktigt med sin tid. Ingen supporter jag pratat med är entusiastisk inför detta deltagande. De politiskt korrekta vindarna har redan börjat vända sig mot Pridefestivalen. Det sades på Godmorgon TV, SVT1 att alla är välkomna i idrotten, oavsett vilken sexuell preferens man har. Ja det kan jag hålla med om, det innebär dock inte att man behöver deltaga i Pridefestivalen.

Länk DN – Rasist

Länk SvD – FamiljUrsprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/nyheter-i-dagens-sverige.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Alla nationer bedriver inte självdestruktiva aktviteter.

Man kan inte generalisera när man talar om att vi människor på jorden bedriver självdestruktiva aktiviteter.

Alla folk och alla nationalitet måste utvärderas separat.

Just nu för debattens skull bortser jag från den globala uppvärmning som är destruktiv för hela jordklotet. Global uppvarmning, om den är verklig, kan vara resultatet av all mänsklig aktivitet, dvs överbefolkningen. Alla nya miljarder manniskor värmer upp sin omgivning och gör av med jordens begränsade resurser med sina behov av energi, mat och resurser. Det är en kollektiv global destruktiv aktivitet. De överbefolkade länderna har inte lyckats begränsade sina stora födelsetal därför ökar hotet mot jordens begränsade resurser kvar.

Hotet slår olika i olika länder, en fattig indier kräver mindre av jordens resurser än en västerlänning som konsumerar mycket mer. Men å andra sidan så finns det mer plats för tillväxt i väst än i Indien som är kraftigt överbefolkat och inte har utrymme eller resurser till att föda fler människor.

Afrika har stora dolda resurser som inte utnyttjas av de afrikanska nationerna. Afrika är överbefolkat och kan inte föda sina medborgare. Trots att samtliga västländer pumpar in oräknerliga miljarder i bistånd till samtliga afrikanska länder så lever folk i en total fattigdom. De klara inte att utnyttja sina egna resurser. De afrikanska ländernas tillgångar ligger i stort oanvända. Congo skulle kunna försöja halva Afrika med sina stora brukbara markområden. Biståndet konfiskeras av de korrupta ledarna och det bidrar därför knappt till någon utveckling.

Kan man säga att vår tillvaro är självdestruktiv? Om afrikanerna har stora naturtillgångar som knappt kan användas så kan man säga att deras tillvaro är självdestruktiv.

Ar därmed europeernas tillvaro självdestruktiv? Det kan man inte säga eftersom europeerna
inte har stora befolkningsökningar och vi har resurser som räcker till hela befolkningen långt in i framtiden.

Långsiktigt så tar alla fossila bränslen slut, oljan tar slut först sedan kolet. Det finns alternativa metoder att överleva utan de viktiga resurserna, men det blir svårare för utvecklingsländerna att klara en omställning eftersom det är dyrt.

Kortsiktigt så lever nu europeerna självdestruktivt på ett annat sätt. De överbefolkade världsdelarna sprider ut sina höga födelsetal till västvärlden där de kan dra nytta av den höga levnadsstandarsend som byggts upp av generationer av europeer. Många av de som kommer till Europa blir en belastning för mottarländerna vilket utarmar våra resurser. I väst har kalkylen alltid varit att alla bidrar till systemet med arbete och skattebetalningar och de som behöver social hjälp får tillbaks lite av samhället. I Sverige har systemet kollapsat i tysthet. Trots världens högsta skatter så kräver kommuner och stat mer pengar av den allt mindre skattebetalande andelen av befoklingen.

Det nya som har pågått under de senaste drygt 30 åren är en ofantlig massinvandring till Europa. Miljontals människor flyttar in till Europa och bara ett mindre antal kommer att bidra till systemet. All inflyttningsmetoder används. Man kallar sig flyktingar utan att vara det, en mycket större andel ankommer som anhöriga, andra bara reser in utan att märkas och den minsta kategorin ar formodligen riktiga flyktingar. De illegala syns inte ens i statistiken. Den överbefolkade delen av världen fortsätter att kraftigt öka i antal samtidigt som en del av dem flyttar till väst, där de fortsätter att kraftigt öka sin andel av befolkningen i väst.

Frankrike, England och Holland har haft sina egna orsaker till att tolerera en stor massinvandring. De har tagit emot medborgare från sina forna kolonier vilket överbelastar deras sociala system, dessutom försöker alla andra nationaliteter resa in av ekonomiska skäl.

Sverige började ta emot stora antal utomeuropeer från av den dåvarande S regeringens utvalda länder som Chile och Turkiet. Orsken var i första hand att importera valboskap till vänsterpartierna men den officiella ursäkten var att vi skulle vara generösa mot flyktingar. Politikerna visste att svenskarna tolererar världens högsta skatter och tyckte att "vi har råd". Sverige fick plötsligt massor med sydamerikansk revolutionärer och socialister att flytta in. Problemet var att de inte var flyktingar, de övertaladas av Sverige att kalla sig flyktingar så iden om fler väljare till vänstern kunde förverkligas. Olof Palme var arkitekten bakom den självdestruktiva planen.

Så inleddes Sveriges självdestruktiva politik som sedan dess har fortsatt och ökar i omfattning.

Teorin om att alla organismer, från bakterier till människor strävar bara efter att breda ut sig, på andra organismers bekostnad stämmer till viss del.

Kolonialtidens övertagande av områden runtom på jordklotet var utryck för det, men det stoppades i och med nationalismens utbredning då folk och nationer fick självbestämmande.

Nu är alla nationaliteter begränsade till sina egna gränser, nästan. Den stora massinvandringen till Europa av oanpassningsbara välfärdsturister är ett nytt tecken på att människor vill breda ut sig och leva på andra människors bekostnad.

Igen så ser vi en reaktion mot det eftersom massinvandringen har tagit sig vulgära proportioner och på ett tydligt och osmakligt sätt drar nytta av europeerenas naivitet och generositet.

Nationella partier växer sig stora i alla europiska länder. Vår självdestruktiva politik kommer att ta slut och en ny balans kommer att uppnås då de som parasiterar på väst inte längre kommer att tolereras. Efter att vi har har realiserat en oerhört stor kostnad så kommer vi att återgå till ett system där alla betalar för sig.

Till slut kanske vi inser att vi inte kan lita på våra politker och en revolt mot högskattestystemet växer fram. Det är just de höga skatterna som möjliggjort att vi utnyttjats så länge. Om folk får behålla det mesta av sin inkomst så kan inte en regering slösa bort alla våra gemensamma resurser som de nu har gjort. Idiotpolitik begränsas därmed.

Det har inte gjort någon skillnad om vi haft S eller M allianser som regering. Bägge har drivit en högskattepolitik och ljuger om hur pengarna används. Ingen av dem kommer att avslöja sanning om vad massinvandringen har kostat.

Det krävs ett nationellt parti om sanningen ska fram. Och om vi har tröttnat på att mördas, rånas, misshandlas, hotas och våldtas i rekordstora antal av de som vi generöst betalar uppehället för så krävs även det ett nationellt parti som får egen majoritet om vi ska rätta till problemet. Det är ert uppdrag att se till att det blir verklighet, vi bara rapporterar fakta. dn
Ursprungsartikel:
http://feedproxy.google.com/~r/BefriaMedia/~3/qNLoOypqgzo/alla-nationer-bedriver-inte.html

Källa: Befria Media (medlem)