Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 25 juli 2009

Är tillåtande av omskärelse ett steg i rätt riktning?

I dagens DN och SvD står det med braskande rubriker att läkare respektive landsting vägrar utföra religiös omskärelse, eller som det kallas, omskärelse på ickemedicinska grunder. I vissa delar av Afrika görs omskärelse på alla pojkar oavsett religion. Frågan om omskärelse är delikat eftersom regering och riksdag starkt kritiserat kvinnlig omskärelse. Att då tillåta manlig omskärelse blir i förlängningen inkonsekvent. Att jämföra manlig och kvinnlig omskärelse är precis vad läkaren Gunnar Göthberg gör i DN, så här säger han.

Han beskriver omskärelsen som ett övergrepp eftersom det stympande ingreppet görs utan individens, barnets, medgivande. När det görs av andra än läkare kan det bli fråga om misshandel om ingreppet görs med lokalbedövning utan tillräcklig professionell assistans.

- Men eftersom det är föräldrarna som håller ned det sprattlande barnet så anmäls det inte som misshandel, säger Gunnar Göthberg.

Att ingreppet tillåts utan barnets medgivande är faktiskt en mycket märklig politik. På alla andra områden betonar Alliansregeringen och dess partier individens rättigheter, den personliga friheten och det personliga valet. Politiker från samtliga partier i regeringen missar inte ett tillfälle att deklarera vikten av personlig frihet i högstämda tal. Här har regeringen plötsligt tagit ett beslut som går på tvärs mot allt vad personlig frihet är. I DN jämförs det kristna dopet med manlig omskärelse, det är som alla förstår en haltande jämförelse. Om ett barn som är döpt vid senare tidpunkt i livet vänder kristendomen ryggen så spelar dopet ingen som helst roll, detta gäller ju inte omskärelse som alla förstår. Vidare står det i DN.

Ehab Rafael, 42, är kirurg och tillhör koptiska kyrkan. Han och hans två söner är omskurna.

– Landstingen bör erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder – men till självkostnadspris för patienterna, säger han.

Som kirurg och landstingsanställd å ena sidan och kopt å den andra har Rafael förståelse för både dem som är för och dem som är emot omskärelse på icke medicinska grunder.

Att familjen som vill ha sitt barn omskuret skall betala detta själv är en självklarhet, att inte var nuvarande "lågskatteregering" gjort detta glasklart är en annan mycket märklig omständighet. Jag och många andra skattebetalare ser det närmast som ett övergrepp att vi skall betala detta via vår skattsedel. Detta kan väl i viss mån ytterligare tjäna som ett bevis på att viljan till att solidariskt betala skatt tunnas ut i ett mångkulturellt samhälle. Förståelsen för vad våra skattepengar går till minskas i motsvarande grad som vi omvandlar vårt samhälle i mångkulturell riktning.

Sverige har fört en immigrationspolitik som är djupt oansvarig och som sannolikt saknar folkligt stöd. Nu står vi här och har infört detta mångkulturella samhälle som våra politiker i regering och riksdag i princip infört utan att ha frågat sin befolkning. Vi kan inte göra det som gjorts ogjort och vi har en miljon människor som tillhör en annan kultursfär en den västerländska kristna/agnostiska/ateistiska/hedniska.

I beaktande av sakernas tillstånd i vårt land så anser jag det ändå rimligt att vi tillåter omskärelse på icke medicinsk grund. Det tjänar föga till att blunda med båda ögonen och låtsas som om ingenting hänt i vårt land sedan sjuttiotalet. Jag röner möjligen kritik från människor som normalt brukar hålla med mig men just omskärelse är inte något huvudproblem i vårt land och ett förbud skulle ju inte i ett slag göra vårt land till ett bättre land. MEN omskärelse på ickemedicinsk grund skall självklart betalas av den som vill ha ingreppet utfört och det skall enbart vara tillåtet på den som är myndig och gett sitt eget samtycke till ingreppet. Alla avsteg från dessa två krav är en kraftig avvikelse från de principer som företrädare från Alliansen otaliga gånger högtidligt deklarerat för det svenska folket.


Länk DN

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/ar-tillatande-av-omskarelse-ett-steg-i.html

Källa: Robsten blog (medlem)

2 kommentarer:

Fröken Sverige sa...

Självklart ska man INTE stympa små barn utan medicinska skäl i ett modernt samhälle!

Här finns lite bilder av stympningar av småpojkar. Varning dock för mycket starka bilder!!!

http://www.infocirc.org/fourn.htm

http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/2009/07/manga-lakare-vagrar-utfora.html

Mvh

/FS

Lars sa...

Jag undrar vad som driver gamla skäggiga gubbar till att vilja skära i könsorganen småbarn och lyssna till barnets skrik.