Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 29 juli 2009

Som fan läser bibeln: om trångboddhet och generaliseringar

Expressens ledarredaktion har gjort till sin huvuduppgift att vara vakthund i debatten. Problemet är att de skäller på allt, oberoende om vargen är framme eller inte. När en politiker eller debattör uttalar sig i frågor som det minsta snuddar vid frågor om migration eller integration är Expressens ledarredaktionen genast där och berättar vad uttalandena EGENTLIGEN betyder. Ofta handlar det om anklagelser om att "fiska i grumliga vatten", "spela Sverigedemokraterna i händerna", vara allmänt främlingsfientlig eller att ha uttryckt sig generaliserande på ett eller annat sätt.

Ann-Charlotte Marteus hittar idag ett sådant fel hos Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman. Rayman tog i samband med den tragiska brandolyckan i Rinkeby upp trångboddheten i förorterna och behovet av att anpassa lägenhetsbeståndet till de behov som finns. Men enligt Marteus var det inte alls det som Rayman menade i ledaren. Det hon EGENTLIGEN ville var enligt Marteus att, i skydd av att tillhöra en majoritetskultur, dra in hela invandrarkollektivet i svepande resonemang om deras avvikande kvaliteter. Och lite misstänka att deras olycka har med deras annorlundahet att göra.

Måste en generalisering verkligen vara ett brott mot god ton i debatten? Enligt Boverket är nästintill var tredje person med utländsk bakgrund trångbodd jämfört med drygt var tionde person med svenska föräldrar. Det är alltså mer än tre gånger vanligare att en person med utländsk bakgrund är trångbodd - och värre är det i storstädernas "invandrartäta" förorter. När Rayman tar upp frågan om trångboddhet i miljonprogramsförorten utifrån en familj med utländsk bakgrund så generaliserar hon. Visst är det så. Men var är det för fel att uppmärksamma så här tydliga mönster och vilja göra någonting åt dem? Enligt Marteus handlar det om att "klumpa ihop" och "objektifiera" utifrån en privilegierad situation. Jag menar att det lika väl kan vara tecken på empati. Marteus, som hellre vill blunda för problem än att uppmärksamma dem, är den som verkar lida brist på empati.

Expressens ledarredaktion borde ta en ordentlig funderare på sin debatteknik, som mer går ut på att kleta främlingsfientliga epitet på andra än att själva ta ställning i sakfrågor.


Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2009/07/om-trangboddhet-och-generaliseringar.html

Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Inga kommentarer: