Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 13 juli 2009

Alla nationer bedriver inte självdestruktiva aktviteter.

Man kan inte generalisera när man talar om att vi människor på jorden bedriver självdestruktiva aktiviteter.

Alla folk och alla nationalitet måste utvärderas separat.

Just nu för debattens skull bortser jag från den globala uppvärmning som är destruktiv för hela jordklotet. Global uppvarmning, om den är verklig, kan vara resultatet av all mänsklig aktivitet, dvs överbefolkningen. Alla nya miljarder manniskor värmer upp sin omgivning och gör av med jordens begränsade resurser med sina behov av energi, mat och resurser. Det är en kollektiv global destruktiv aktivitet. De överbefolkade länderna har inte lyckats begränsade sina stora födelsetal därför ökar hotet mot jordens begränsade resurser kvar.

Hotet slår olika i olika länder, en fattig indier kräver mindre av jordens resurser än en västerlänning som konsumerar mycket mer. Men å andra sidan så finns det mer plats för tillväxt i väst än i Indien som är kraftigt överbefolkat och inte har utrymme eller resurser till att föda fler människor.

Afrika har stora dolda resurser som inte utnyttjas av de afrikanska nationerna. Afrika är överbefolkat och kan inte föda sina medborgare. Trots att samtliga västländer pumpar in oräknerliga miljarder i bistånd till samtliga afrikanska länder så lever folk i en total fattigdom. De klara inte att utnyttja sina egna resurser. De afrikanska ländernas tillgångar ligger i stort oanvända. Congo skulle kunna försöja halva Afrika med sina stora brukbara markområden. Biståndet konfiskeras av de korrupta ledarna och det bidrar därför knappt till någon utveckling.

Kan man säga att vår tillvaro är självdestruktiv? Om afrikanerna har stora naturtillgångar som knappt kan användas så kan man säga att deras tillvaro är självdestruktiv.

Ar därmed europeernas tillvaro självdestruktiv? Det kan man inte säga eftersom europeerna
inte har stora befolkningsökningar och vi har resurser som räcker till hela befolkningen långt in i framtiden.

Långsiktigt så tar alla fossila bränslen slut, oljan tar slut först sedan kolet. Det finns alternativa metoder att överleva utan de viktiga resurserna, men det blir svårare för utvecklingsländerna att klara en omställning eftersom det är dyrt.

Kortsiktigt så lever nu europeerna självdestruktivt på ett annat sätt. De överbefolkade världsdelarna sprider ut sina höga födelsetal till västvärlden där de kan dra nytta av den höga levnadsstandarsend som byggts upp av generationer av europeer. Många av de som kommer till Europa blir en belastning för mottarländerna vilket utarmar våra resurser. I väst har kalkylen alltid varit att alla bidrar till systemet med arbete och skattebetalningar och de som behöver social hjälp får tillbaks lite av samhället. I Sverige har systemet kollapsat i tysthet. Trots världens högsta skatter så kräver kommuner och stat mer pengar av den allt mindre skattebetalande andelen av befoklingen.

Det nya som har pågått under de senaste drygt 30 åren är en ofantlig massinvandring till Europa. Miljontals människor flyttar in till Europa och bara ett mindre antal kommer att bidra till systemet. All inflyttningsmetoder används. Man kallar sig flyktingar utan att vara det, en mycket större andel ankommer som anhöriga, andra bara reser in utan att märkas och den minsta kategorin ar formodligen riktiga flyktingar. De illegala syns inte ens i statistiken. Den överbefolkade delen av världen fortsätter att kraftigt öka i antal samtidigt som en del av dem flyttar till väst, där de fortsätter att kraftigt öka sin andel av befolkningen i väst.

Frankrike, England och Holland har haft sina egna orsaker till att tolerera en stor massinvandring. De har tagit emot medborgare från sina forna kolonier vilket överbelastar deras sociala system, dessutom försöker alla andra nationaliteter resa in av ekonomiska skäl.

Sverige började ta emot stora antal utomeuropeer från av den dåvarande S regeringens utvalda länder som Chile och Turkiet. Orsken var i första hand att importera valboskap till vänsterpartierna men den officiella ursäkten var att vi skulle vara generösa mot flyktingar. Politikerna visste att svenskarna tolererar världens högsta skatter och tyckte att "vi har råd". Sverige fick plötsligt massor med sydamerikansk revolutionärer och socialister att flytta in. Problemet var att de inte var flyktingar, de övertaladas av Sverige att kalla sig flyktingar så iden om fler väljare till vänstern kunde förverkligas. Olof Palme var arkitekten bakom den självdestruktiva planen.

Så inleddes Sveriges självdestruktiva politik som sedan dess har fortsatt och ökar i omfattning.

Teorin om att alla organismer, från bakterier till människor strävar bara efter att breda ut sig, på andra organismers bekostnad stämmer till viss del.

Kolonialtidens övertagande av områden runtom på jordklotet var utryck för det, men det stoppades i och med nationalismens utbredning då folk och nationer fick självbestämmande.

Nu är alla nationaliteter begränsade till sina egna gränser, nästan. Den stora massinvandringen till Europa av oanpassningsbara välfärdsturister är ett nytt tecken på att människor vill breda ut sig och leva på andra människors bekostnad.

Igen så ser vi en reaktion mot det eftersom massinvandringen har tagit sig vulgära proportioner och på ett tydligt och osmakligt sätt drar nytta av europeerenas naivitet och generositet.

Nationella partier växer sig stora i alla europiska länder. Vår självdestruktiva politik kommer att ta slut och en ny balans kommer att uppnås då de som parasiterar på väst inte längre kommer att tolereras. Efter att vi har har realiserat en oerhört stor kostnad så kommer vi att återgå till ett system där alla betalar för sig.

Till slut kanske vi inser att vi inte kan lita på våra politker och en revolt mot högskattestystemet växer fram. Det är just de höga skatterna som möjliggjort att vi utnyttjats så länge. Om folk får behålla det mesta av sin inkomst så kan inte en regering slösa bort alla våra gemensamma resurser som de nu har gjort. Idiotpolitik begränsas därmed.

Det har inte gjort någon skillnad om vi haft S eller M allianser som regering. Bägge har drivit en högskattepolitik och ljuger om hur pengarna används. Ingen av dem kommer att avslöja sanning om vad massinvandringen har kostat.

Det krävs ett nationellt parti om sanningen ska fram. Och om vi har tröttnat på att mördas, rånas, misshandlas, hotas och våldtas i rekordstora antal av de som vi generöst betalar uppehället för så krävs även det ett nationellt parti som får egen majoritet om vi ska rätta till problemet. Det är ert uppdrag att se till att det blir verklighet, vi bara rapporterar fakta. dn
Ursprungsartikel:
http://feedproxy.google.com/~r/BefriaMedia/~3/qNLoOypqgzo/alla-nationer-bedriver-inte.html

Källa: Befria Media (medlem)

Inga kommentarer: