Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 24 juli 2009

Skall elever betygsätta lärare?


Med anledning av att Ilmar Reepalu i Malmö vill införa betygssättning av lärare, en betygssättning som skall göras av eleverna, så har SvD skrivit en ledarartikel i frågan. Ett försök med betygssättningen har redan börjar med ett trettiotal lärare i Malmö. Ledarredaktionen är inte oväntat kritisk mot systemet. Så här står det i ledaren.

Lärare och elever är inga jämbördiga parter i skolan och ska så heller inte vara. Ett av skolans problem har varit just jämbördigheten.
Respekten för lärare har minskat i åratal liksom statusen för läraryrket. Idén med lärarbetyg går verkligen på tvärs med den skolpolitiska inriktning som regeringen driver.

Här kan man bara hålla med redaktionen. Elever som inte med bästa vilja i värden kan kallas vuxna, är inte, och skall inte vara jämbördig part med lärare. Lärare som är vuxna, har utbildning i sitt yrke och som också har ett antal uppfostringsuppdrag i sin arbetsbeskrivning. Alla är lika mycket värda, men alla människor i detta land har inte lika mycket kunskap, erfarenhet och ansvar. Ett av skolans stora problem i dag är lärarnas bristande auktoritet. Elever tar inga order (eller "skit") av någon lärare, elever skall göra som de själva vill och har inget att lära sig av den vuxna generationen. Det är exakt detta som är ett av de stora problemen i skolan i dag. Att införa ett sådant förslag som att betygsätta lärare må vara politiskt korrekt, men inte hjälper det varken eleverna eller någon annan. Vidare står det så här i artikeln.

Men frågan är om inte risken finns att det blir andra bullar när väl systemet är fullt utvecklat. Malmös starke man Ilmar Reepalu (S) uppger för Sydsvenskan att det råder delade meningar mellan kommunen och facken:

"Vi tror inte att det finns något att skämmas för, medan fackförbunden absolut vill hålla det anonymt. Jag tror att vi får ge lärarna ett par år att vänja sig, så att de kan komma över en del skräckscenarior som jag tror är obefogade".

Betygsättning av lärare sker redan, det sker varje år vid de återkommande lönesamtalen. En lärare som är olämplig för sitt yrke blir obevekligt uppmärksammad om detta, både av arbetsgivare, chef och elever. Att människor kan vara principiellt emot detta förslag utan att frukta några "skräckscenarior" kan Reepalu tydligen inte tänka sig. Däremot vet jag om skolor i kommuner där i princip allt utvärderats i noga utformade svarsformulär. En variant av formulär har gått till lärarna, ett annat till föräldrarna. Jag har själv studerat svarsresultatet mycket noga i en sådan undersökning. Den grupp som mycket klart fick sämst förtroende var faktiskt de kommunala politikerna, ja man skulle nästan kunnat tala om ett "skräckscenario". Att utreda hur partier kan vinna ett kommunalt val med mycket lågt förtroende bland lärare och föräldrar är en annan, ganska omfattande diskussion.

Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/07/skall-elever-betygsatta-larare.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: