Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 30 april 2009

Märkligt utspel om betygsskillnader i skolan

Aftonbladet rapporterar att flickor klarar skolan bättre än pojkar, då flickorna går ut grundskolan med i genomsnitt högre betyg än pojkarna, i samtliga ämnen utom gymnastik. (Aftonbladets artikel)

I artikeln försöker Anna Ekström, ordförande i delegationen för jämställdhet i skolan, förklara orsaken till betygsskillnaden. Många olika förslag och idéer presenteras, men hon glömmer tyvärr den viktigaste orsaken till pojkarnas låga betyg - den systematiska betygsdiskrimineringen.

I OECD:s studie Pisa och i IEA:s studie Timss jämfördes åren 2000-2003 de svenska elevernas kunskaper på internationell nivå. Resultatet påvisade att svenska pojkar presterade bättre än svenska flickor i ämnen som “naturvetenskapligt kunnande”, matematik, fysik, kemi, miljökunskap och geovetenskap. När betygen sedermera delades ut, var flickornas betyg högre än pojkarnas i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Samma fenomen återfinns vid de nationella proven. Jämför man pojkar och flickor som uppnått likvärdiga resultat på de nationella proven för matematik, svenska och engelska, påvisar flertalet studier att flickorna får avsevärt högre betyg än pojkarna. Detta trots att Skolverket anser att de nationella proven ska vara ett verktyg för att garantera en likvärdig och rättvis bedömning vid betygssättningen.

För den som vill läsa mer om betygsdiskrimineringen i skolan, hänvisar vi till nedanstående artikel.
http://www.genusmagazinet.se/?p=443
Ursprungsartikel:
http://www.genusmagazinet.se/?p=2605

Källa: Genusmagazinet (importerat inlägg)

Inga kommentarer: