Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 30 april 2009

Jimmie Åkesson: Dags att tala klarspråk om våldtäkterna!

Under gårdagen presenterade ett internationellt forskarlag, finansierat av EU-fonden Daphne II, resultatet av sin studie, som visar att våldtäkt är mer vanligt förekommande i Sverige än i något annat EU-land. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, är inte förvånad över resultatet och menar att ett första steg mot att komma tillrätta med problemet är att erkänna dess kulturella dimension:

- För oss som följt utvecklingen av den här problematiken, kommer det internationella forskningsteamets rapport tyvärr inte som någon överraskning. Problemet har nu nått en sådan omfattning att vi inte längre har råd med några politiskt korrekta skygglappar. Vi kan inte längre blunda för att ökningen av antalet våldtäkter i Sverige är intimt förknippad med invandringen från framförallt Afrika och Mellanöstern.


- Statistiken från t ex Brottsförebyggande rådets rapport 2005:17, som bland annat visar att invandrare har en överrepresentation på 5 ggr beträffande våldtäkt och våldtäktsförsök, att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper och att överrepresentationen kvarstår även efter att man kompenserat för socioekonomiska variabler, är en mycket tydlig indikation på att detta är ett problem som till stor del kan förklaras med kulturella faktorer. Mönstret tycks dessutom vara detsamma över hela Västvärlden. För bara några veckor sedan rapporterade t ex den norska polisen att samtliga överfallsvåldtäkter som begåtts i Oslo de senaste tre åren hade utförts av utomeuropeiska invandrare.

- Givetvis är det bara en mycket begränsad del av invandrarmännen som gör sig skyldiga till våldtäkt, men det är ingen ursäkt för att ignorera det faktum att problemet har en kulturell dimension. För att kunna lösa problemet måste vi erkänna dess rötter och vi måste börja titta närmare på vilka föreställningar, värderingar och drivkrafter det är som får män från vissa kulturer att i högre utsträckning än andra vilja våldföra sig på - och förnedra kvinnor från majoritetsbefolkningen. Allt annat vore ett stort svek mot Sveriges kvinnor.


För vidare information:

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708- 18 07 66

Erik Almqvist
Pressekreterare
Tel: 0731- 50 45 04

Sverige på EU-toppen i anmeldte voldtekter
/Fröken Sverige


Ursprungsartikel:
http://imittsverige.blogspot.com/2009/04/jimmie-akesson-dags-att-tala-klarsprak.html

Källa: I mitt Sverige (importerat inlägg)

Inga kommentarer: