Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 30 april 2009

Åsiktspolisen TV4 säger ja till Junilistan - men nobbar SD tills vidare


Pressmeddelande, Sverigedemokraterna

Av Pressekretariatet

TV4 backar - men SD utestängs fortfarande

På måndagskvällen meddelade TV4 att man även kommer att låta partier som är representerade i Europaparlamentet köpa reklamtid i kanalen. Därmed släpps också Junilistan in.

Utestängningen av Sverigedemokraterna tycks dock stå fast, trots att partiet är det största utanför riksdagen och finns representerat i hälften av landets kommunfullmäktigeförsamlingar.

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar:

- Det är mycket anmärkningsvärt att Sveriges största TV-kanal väljer att diskriminera ett politiskt parti inför ett val. Man gynnar de partier som redan har makt och pengar medan en ny rörelse som vår, som redan har svårt att hävda sig medialt, stängs ute. Det drabbar inte bara oss utan hela den svenska, demokratiska traditionen.

- Att Junilistan nu tillåts köpa reklamtid visar att de skäl som TV4 angett för att inte släppa in oss var orimliga och inte gäller längre. De borde därför tänka om en gång till.

Åkesson menar, att eftersom politisk TV-reklam är ett nytt fenomen i Sverige är det svårt att avgöra vilka konsekvenser TV4:s agerande får för valresultatet. Han ser dock en stor risk för att ett parti som stängs ute kommer att drabbas negativt:

- TV-mediet har en enorm genomslagskraft och sannolikt får de partier som satsar på TV-reklam en fördel gentemot de övriga. Vi ger dock inte upp utan kommer att vända oss till andra TV-bolag med en förfrågan. Vi har också begärt ett möte med TV4:s kommunikationsdirektör, dels för att diskutera villkoren för politisk reklam i kanalen, dels för att få klarhet i de faktiska skälen till att vi stängs ute.

För vidare information:

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708- 18 07 66

Erik Almqvist
Pressekreterare
Tel: 0731- 50 45 04

Sverigedemokraterna 2009-04-28

Dagens Media:

Junilistan tillåts köpa reklamtid i TV4 inför EU-parlamentsvalet i juni. Men Sverigedemokraterna får fortfarande inte vara med. “Vi tänkte fel”, säger Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör på TV4.

Anledning till att Junilistan nu finns med bland de partier som får sända politisk tv-reklam i TV4, är att partiet är tredje största svenska parti i EU-parlamentet.

- Vi tänkte inte på det när vi satte gränsen. Vi tänkte fel, säger Gunnar Gidefeldt.

Varför får inte partier som vill köpa reklamtid?

- Vi satte en gräns vid riksdagspartierna för att vi vill ha en tydlighet i reklamen. Det är kontroversiellt med åsiksreklam i tv-rutan. Från början var det ju en diskussion om ens de stora partierna ville vara med. Det handlar inte om att säga nej till ett enskilt parti. Alla som kommer in i riksdagen får möjlighet att göra tv-reklam.

Dagens Media 2009-04-28

Sverigedemokraterna: “Vi går till andra kanaler”

Sverigedemokraternas pressekreterare Erik Almqvist reagerar mycket negativt på TV4:s beslut att låta Junilistan sända tv-reklam i kanalen.

- Den slutsatsen jag drar är att det är negativt för demokratin om Sveriges största tv-kanal väljer vilka som får synas och vilka som inte får synas, säger han.

Sverigedemokraterna jobbar inte med några konsulter inför valet. Tidigare har man sagt att man “har ett annat ekonomiskt utgångsläge” än de andra partierna. Men Erik Almqvist menar ändå att partiet skulle använda tv-mediet om TV4 gav klartecken.

- Skulle vi få göra det till samma pris som de andra partierna så skulle vi göra det, säger han.

Hur går ni vidare?

- Än så länge har inte TV4 nekat oss rent oss formellt. Vi avvaktar ett slutbesked. Om det blir negativt vänder vi oss till andra kanaler.

Dagens Media 2009-04-28

TV4 har …

… beslutat att kanalen bara kommer att tillåta tv-reklam för de sju riksdagspartierna inför valet till Europaparlamentet. Vi kan inte låta bli att undra varför kanalen överhuvudtaget behöver göra någon sådan gränsdragning – varför inte låta meningsutbytet vara fritt.

Och om TV4 nu ändå vill ha en sådan avgränsning, varför inte dra gränsen vid de partier som redan finns representerade i det parlament som nu skall väljas om? Att Junilistan, som fick 14,5 procent av rösterna i förra valet, är helt enkelt inte rimligt.

Försöker TV4 agera åsiktspolis?

STU 28 april 2009

Sverigedemokraterna tänker inte nöja sig så enkelt.

TV4 sade nej innan vi ens hade hunnit ta en formell kontakt med dem. Av kvaliten på gårdagens uttalanden från kanalen att döma, fick jag intrycket att man inte riktigt insett hur allvarligt deras beslut är ur demokratisk synpunkt och jag hyser därför fortfarande ett visst hopp om att man skall ompröva beslutet. Vi kommer alltså att gå vidare med en formell ansökan, om inte annat så för att få en vettig förklaring till varför en kommersiell TV-kanal bestämmer sig för att ägna sig åt politisk diskriminering, som riskerar att påverka utgången i valet till Europaparlamentet, säger partiordföranden Jimmie Åkesson i en kommentar.

Resumé 2009-04-26

Redaktionerna bevakar Sverigedemokraterna

Expo, Sveriges Radio Ekot och TV4Nyheterna – alla uppger att de ska rapportera om Sverigedemokraterna som vilket mindre parti som helst inför Europaparlamentsvalet.

– Även om vi tycker illa om en åsikt måste vi kunna skildra den balanserat, säger Anne Lagercrantz, ansvarig utgivare på TV4Nyheterna.

– Det är jättesvårt att bevaka Sverigedemokraterna. De frågor som är viktiga för dem är väldigt infekterade. Men det är ett demokratiskt valt parti som på vissa platser fått uppemot 22 procent av rösterna. Vi kan inte avfärda de väljarna, säger Anne Lagercrantz.

På TV4 strävar man efter att bevaka Sverigedemokraterna på samma sätt som man bevakar övriga småpartier. Att vara påläst och ha en levande diskussion på redaktionen är viktigt, menar Anne Lagercrantz.

Vissa på redaktionen menar att vi borde deklarera att "det här tycker vi inte om" eftersom det vore ärligare, men jag tycker att vi bör sträva efter likabehandling. Även om vi tycker illa om en åsikt måste vi kunna skildra den balanserat.

Underbevakade

Anne Lagercrantz tycker inte att Sverigedemokraterna bör ignoreras.

Om jag ska vara självkritisk har vi underbevakat Sverigedemokraterna i vissa frågor. Det förekommer till exempel mycket hot och misshandel mot representanter för Sverigedemokraterna. Hade det gällt ett annat parti hade vi nog varit bättre på att se sådant. Men vi vill inte heller överbevaka dem, bara för att det är Sverigedemokraterna.

Likriktningen på redaktionerna är ett problem och skapar starka normer som i många fall omedvetet styr nyhetsrapporteringen, anser Anne Lagercrantz.

– Vi behöver större mångfald på redaktionerna. Inte bara en massa duktiga tjejer och killar från medelklassen utan folk från alla samhällsgrupper.

Ska spegla väljaropinionen

Även Sveriges Radio Ekot kommer att nyhetsbevaka och granska Sverigedemokraterna och låta dem medverka i debatter och nyhetsprogram som andra politiska rörelser inför Europaparlamentsvalet.

I utfrågningarna med företrädare för de olika partierna håller Sveriges Radio på principen att bjuda in de partier som har representation i något av parlamenten, det vill säga i Europaparlamentet eller i riksdagen. Dessutom kommer såväl de etablerade partierna som småpartierna att förekomma i olika sammanhang i nyheter och samhällsprogram.

Vi ska naturligtvis spegla väljaropinionen, inklusive dem som röstar på Sverigedemokraterna. Samtidigt måste man bevaka dem som andra små partier, i proportion till deras betydelse. Man ska inte överdriva de små partiernas politiska betydelse, säger Staffan Sillén, ansvarig utgivare på Ekot.

Även han tycker att det vore fel att inte rapportera om Sverigedemokraterna.

– I den mån de kommer in på saker som strider mot alla människors lika rätt och värde får man göra markeringar – det är vi skyldiga att göra enligt sändningstillståndet.

Second Opinion 2009-04-28

Sverigedemokraterna – granskas eller tigas ihjäl?

Inför Europaparlamentsvalet i början av juni står medierna inför en utmaning – hur ska man rapportera om Sverigedemokraterna? Ska man granska dem precis som andra småpartier? Nej, menar Martin Ådahl: - Medierna har ett ansvar att sålla.

Martin Ådahl är en av tidningen Fokus grundare och numera chef för den liberala tankesmedjan Fores. Han tycker inte att medierna bör rapportera om Sverigedemokraterna, eftersom det ger en trovärdighetsstämpel som säger att partiet räknas på allvar, även om det inte förtjänar det.

– Sverigedemokraterna hetsar upp många av våra instinkter. När man ger partiet utrymme får det en helt annan respons. Många säger att "folk borde kunna få bilda sig en egen uppfattning" – men människor förväntar sig att medierna ska sålla. Det här är ett parti som bara något decennium tidigare bestod av nynazister – att ge dem utrymme är att säga att de är rumsrena.

Björn Häger är journalist vid TV4 och doktorand vid Mittuniversitetet. Han har forskat kring hur Sverigedemokraterna har bevakats i tidigare val och bör bevakas inför Europaparlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet 2010.

För att förstå hur medierna hanterar Sverigedemokraterna måste man titta på hur de hanterade Ny demokrati, som grundades av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson 1991, menar han.

Ny Demokrati skapades på grund av medierna. Det var nytt och spännande och fick mycket och okritisk uppmärksamhet. Det var ett populistiskt parti med slagord som "sänk skatten på sprit" och "bort med lapplisorna" – men invandringen var en icke-fråga inför valet 1991. Det hade aldrig fått samma okritiska uppmärksamhet om deras hjärtefråga hade varit invandringen.

Svårt att hantera

Det finns inga Sverigedemokrater på redaktionerna och reportrarna bor inte där Sverigedemokrater bor. Det är bland annat därför man tycker att partiet är så svårt att hantera, menar Björn Häger. Att Sverigedemokraterna blivit mer rumsrena skapar problem på redaktionerna, eftersom det inte blir lika enkelt att säga "ni får inte vara med".

Ta opinionen på allvar

Vi måste ta opinionen på allvar, annars släpper vi lös farliga krafter. Vi journalister kan inte sitta i ett elfenbenstorn där vi inte informerar om vad partiet tycker. Då sviker vi vårt uppdrag att informera om en kraft. Ska vi beskriva samhället? Eller styra över samhället? Vilka är vi att låtsas som att Sverigedemokraternas väljare inte finns, bara därför att vi anser att de har fel åsikter?

Second Opinion 2009-04-28

Bloggen: Var finns demokratin i Sverige? Det fria ordet? Opartiskheten? Sakligheten? Neutraliteten? Var? Varför får vissa personer inte komma till tals? Vad är det som är så farligt för er journalister och makthavare? Vad döljer ni?

Rösta på Sverigedemokraterna den 7 juni 2009 som en protest mot detta.

toplogo31
Ursprungsartikel:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/04/28/asiktspolisen-tv4-sager-ja-till-junilistan-men-nobbar-sd-tills-vidare/

Källa: Politiskt Inkorrekt (Medlem)

Inga kommentarer: