Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 30 april 2009

UNDERKÄNT!

Jag läser i både DN och SvD hur ett befäl slutar på Jägersro brandstation p.g.a. de ständiga trakasserierna och överfallen mot brandmännen när de gör utryckningar i Rosengård. Jag är arg så jag skakar när jag läser artiklarna. I SvD talar befälet, Henrik Persson, om att han och de andra brandmännen inte får något stöd alls av högsta ledningen. Vad har man en ledning för om man ändå inte får något stöd i svåra situationer?

I DN står det att en del brandmän valt att sluta på brandstationen i Jägersro just för att arbetssituationen är omöjlig med de ständiga attackerna på dem vid utryckning in Rosengård. Dessutom har brandmännen försökt att få ledningen att vidta åtgärder för att skydda brandmän och möjliggöra en dräglig arbetssituation, utan resultat. Så här står det i DN.

Vad har ledningen sagt om avhoppet?
- Inte ett knyst, det är tyst som i graven därifrån (Henrik Persson).

Denna ledning bör omedelbart entledigas, helst under förnedrande former. Jag brukar inte uttrycka mig så men detta är så dåligt gjort av denna ledning så man saknar ord. Det är naturligtvis inte bara ledningens fel, de har sannolikt lyssnat på signaler uppifrån. Huvudansvaret är de styrande politikerna som av olika politiskt korrekta skäl inte vågat eller haft viljan att vidta kraftfulla åtgärder. De ansvariga politikerna (ytterst regeringen Reinfeldt) har varit så mån om att inte ge det mångkulturella bygget sprickor i fasaden så de har äventyrat hälsan för brandmän. Det är nog nu! Vi lever i en demokrati, en majoritet av befolkningen vill inte ha det så här. Kan ni inte förstå det ni politiker som styr och annars är så måna om att fiska röster? Vi vill inte ha det så här. Lyssna någon gång, VI VILL FÖR FAN INTE HA DET SÅ HÄR!

Länk DN


Länk SvD


Ursprungsartikel:
http://robsten.blogspot.com/2009/04/underkant.html

Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: