Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 30 april 2009

UNT anmäls till Pressombudsmannen (PO)

(Nedan publicerar jag ett utkast till min PO-anmälan av UNT för deras förtal av mig och min blogg)
I artikeln SD - två klick från nazismen (publicerad 090414) i Upsala Nya Tidning förtalas jag som person. Även min samhällsblogg Rakryggad förtalas. Detta ska jag påvisa nedan.

I artikelns sjunde och åttonde stycke [bilaga 1] skriver UNT följande:

En av Patrik Ohlssons många länkar går till sajten Rakryggad. Bakom denna står Weine Berg, en extremt invandrarfientlig före detta Sverigedemokrat. Många Sverigedemokrater trivs gott i hans sällskap. Enligt Tommy Funebos Objektiv SD-blogg skrev SD i Göteborg om Rakryggad 2007: "Vi rekommenderar att besöka bloggaren Rakryggad, en partipolitisk obunden bloggare från Mölndal som dock står Sverigedemokraterna ideologiskt mycket nära.

Bloggen är behäftad med grovt islamofobiska och gravt invandrarfientliga fotomontage, säger att "Alla (h) ska ut", och att vi hade kunnat klara oss utan Zlatan om vi sluppit 1,5 miljoner immigranter - "1 Zlatan" var inte "värt det"...

Artikeln påstår således att jag som person är "extremt invandrarfientlig". Jag har redan bett UNT motivera denna grova anklagelse, men svaret har uteblivit. Vad gör mig till extremt fientlig mot invandrare? Det enda de kan ha som källa är min blogg
www.rakryggad.blogspot.com. Men där uttrycker jag inte en generell fientlighet mot invandrare. På min blogg vänder jag mig mot politikers, företagares och journalisters maktmissbruk. I de fall jag vänt mig mot personer med invandrarbakgrund har det skett när personen ifråga begått kriminella handlingar, t ex våldtäkt, mord, rån, misshandel etc. Jag har även vänt mig mot svenska kriminella personer, men ändå har jag aldrig kallats för svenskfientlig. Därmed faller UNT:s påstående om att jag är extremt invandrarfientlig. UNT:s agerande är klandervärt i synnerhet som de hänger ut mig med namn, men inte ger mig möjligheten att bemöta anklagelserna.

UNT förtalar även min samhällsblogg Rakryggad (
www.rakryggad.blogspot.com). UNT kallar den grovt islamofobisk och gravt invandrarfientlig. Inte heller dessa anklagelser har UNT motiverat. Vad gäller anklagelsen om grov islamofobi har bloggen i sitt brev till UNT förklarat att bloggens farhågor för islam inte beror på någon fobi, som ju är en sjuklig rädsla eller skräck, för islam. Farhågorna för islam grundar sig på de krig, extrema regimer, terrorattentat och övergrepp som begås över hela världen i islams namn. Det är en legitim rädsla bloggen hyser, inte en ogrundad villfarelse. Därför faller UNT:s påstående även i detta fall.

Vad gäller anklagelsen om "grav invandrarfientlighet" hänvisar man till ett av bloggens många fotomontage [bilaga 2]. På montaget ses Zlatan Ibrahimovich i förgrunden och brinnande byggnader i bakgrunden. Texten lyder:

"1 500 000 immigranter – 1 Zlatan. Var det värt det?"

Montagets budskap är att, det positiva som Sverige har fått med den enorma invandringen de tre senaste decennierna inte uppväger det negativa vi har fått i form av kriminalitet, fundamentalism, otrygghet och undanträngning på arbets- och bostadsmarknaden. Bloggen har aldrig heller vänt sig mot invandring generellt. Och om så vore betyder inte det att jag ens är invandringsfientlig. Man är ju t ex inte fientlig mot sina grannar bara för att man inte vill att de ska flytta in hos sig. Tvärtom har jag på min blogg flera gånger förordat traditionell invandring före nuvarande globala massinvandring. Nedan bifogar jag utdrag ur inlägg där jag klargjort detta ställningstagande.

"Däremot förespråkar jag traditionell invandring istället för dagens interkontinentala massinvandring. En liten invandring från närstående länder har mycket bättre förutsättningar att gynna båda parter än dagens enorma invandring från hela världen." [ur inlägget
Svar till Jan Lindholm (mp), bilaga 3]

"Jag tycker också du gör det enkelt för dig när du blandar ihop den traditionella invandringen med dagens vansinnespolitik. Med traditionell invandring kommer människor från närstående länder i ringa omfattning vilket gav ett utbyte åt båda hållen. Dagens massinvandring ger inget ömsesidigt utbyte utan består av politikers och medieföretags krav på svenskarna att de ska anpassa sig, och krav från immigranterna att få leva som de alltid har gjort." [ur inlägget
Svar till Lennart Pettersson (c), bilaga 4]

"Som lärare måste du ju inse att en liten invandring från närstående folk är bättre för de båda parterna än en stor invandring från väsentligt olika folk?" [ur inlägget Dialog med läraren, bilaga 5]

"Jag högaktar världens mångfald av kulturer och folk och anser därför att massinvandring är destruktivt för dessa. Jag förespråkar traditionell invandring istället för massinvandring." [ur inlägget Det kom ett brev…, bilaga 6]

"På det viset var traditionell invandring, dvs. en liten invandring från närstående länder mycket mer givande för båda parter än dagens interkontinentala massinvandring. Det som ni politiker gör idag, är att bygga sociala bomber som med säkerhet kommer att brisera i framtiden." [ur inlägget Öppet brev till riksdagen, andra omgången, bilaga 7]

I min anmälan har jag klargjort dels att UNT far med lögner om mig som person och även om min icke-anonyma samhällsblogg, och dels att jag inte har beretts möjligheten att bemöta anklagelserna. Detta är klandervärt och UNT måste anses skyldiga till att publicera en dementi, samt ge mig möjligheten att försvara mig på så vis att det når samma läsekrets som UNT:s förtal.

Med vänliga hälsningar,
Weine Berg.Källor:
SD – Två klick från nazismen
http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=892434,00.html

Svar till Jan Lindholm (mp)
http://rakryggad.blogspot.com/2008/05/svar-till-jan-lindholm-mp.html

Svar till Lennart Pettersson (c)
http://rakryggad.blogspot.com/2008/05/svar-till-lennart-pettersson-c.html

Dialog med läraren
http://rakryggad.blogspot.com/2008/04/dialog-med-lraren.html

Det kom ett brev…
http://rakryggad.blogspot.com/2006/02/det-kom-ett-brev.html

Öppet brev till riksdagen, andra omgången
http://rakryggad.blogspot.com/2008/05/ppet-brev-till-riksdagen-andra-omgngen.html

Fotomontage Var det värt det?
http://2.bp.blogspot.com/_HwLXlJ0MtbQ/SXqufZEQlRI/AAAAAAAACwE/iQEJwSQUXh8/S1600-R/Var-det-v%C3%A4rt-det2b.jpg


Ursprungsartikel:
http://rakryggad.blogspot.com/2009/04/unt-anmals-till-pressombudsmannen-po.html

Källa: Rakryggad (Medlem)

Inga kommentarer: