Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 november 2009

Insändare: Är Sverige Rasistiskt?

[INSÄNDARE]
Under den gångna månaden har vi kunnat följa debatt efter debatt, i tidningar och tv. Frågan som många vanliga medborgare ställer sig: Har klimatet i Sverige förändras?
Själv sitter jag begraven i min roman om andra världskriget, ser den oerhörda förödelsen som Nazi-tyskland stod för. Leker med olika rollfigurer ett hopp om att se någon medmänsklighet i en övertygad Nazist, misslyckas självklart, men diskriminering kan ta sig många olika former.

Jag anser att det svenska folkhemmet är utsatt för en fullständig och obarmhärtig attack från de styrande – journalister och politiker. I vårt oförstånd tvingas vi stå med mössan i handen likt tiggande grindpojkar bocka för överhögheten och i armod acceptera alla förändringar av det svenska.

Vad som totalt förringas av de makthavande är det faktum att detta land är uppbyggt av våra förfäder i ett hopp om en dräglig tillvaro. Det är deras strävan som vi skördar frukterna av. I det land som vi alla skall vara stolta över – invandrare eller inte – röd som blå.

Det finns en anledning till att Sverige är bra (eller var bra) – tolerans och respekt för andra. Är det denna tolerans som försatt oss i den nuvarande situationen? Vem vet!

Börjar vi tumma på dessa givna regler tappar även Sverige som nation det mest självklara. När medborgare börjar känna sig som främlingar i sitt eget land är katastrofen ett faktum. När politiker och journalister nervärderar det Svenska är cirkeln sluten. Svensken är diskriminerad i sitt eget land av makthavare. Detta kan ta sig många uttryck. Allt för att göra sin röst hörd.

Kommuner vägrar att ta emot flyktingar. I undersökning efter under sökning stiger SD siffror likt en överhettad termometer infekterad av svininfluensan. På bloggar och diskussions forum regerar rasistiska ordval som en självklarhet. Lika självklart som det Svenska folkhemmet. I tidningar och på partistämmor kan vi läsa om de etablerade partiernas förberedelse för att utestänga SD från riksdagen i händelse av en valframgång.
Frågan är: Hur kommer de att agera i det läget när invandringen är så stor att man skapar ett eget parti och kandiderar till riksdagen?

Kommer svenska kvinnor acceptera en återgång till det förgångna? Kommer Journalister och politiker se det som en frisk fläkt likt en ljuvlig bris en sommardag? Vad är det som händer? En fråga som vi alla bör ställa oss!

Är det så att de erkända partierna totalt har negligerat de strömningarna som florerar likt en stormvind genom samhället.

Är det så att det etablerade partierna är så rädda för att förlora makten så att de tar till odemokratiska medel utan att erkänna sitt eget misslyckande. En miniatyr av Sovjet och Nazityskland. Oliktänkande är icke accepterat, eller är det bara typiskt svenskt att gömma huvudet i sanden och hoppas att de snart ska sluta att blåsa? Antagligen.

Politiker och Journalister har under lång tid förringat de åsikter som har med invandring att göra. Att som medborgare ha en åsikt är ofta likstämmigt med att vara rasist, eller än värre en nazist. Inget som är negativt får skrivas om invandring. Detta är ett outtalat faktum. Men när till och med invandrare överväger en röst på SD är det något som är fel – riktigt fel.

Man ådagalägger kommuner att med öppna armar ta emot flyktingbarn. Sker inte detta skall partipiskan vina från berörd överhöghet.Tidningar och etablissemanget slår med obönhörlig kraft via olika undersökningar som visar entydigt att "visst" vill de ta emot flyktingar. Dessa undersökningar är vinklade på ett sådant sätt att utgången är given innan frågan ställs.

Som medborgare är förvåningen stor när det visar sig att dessa barn är tonåringar som närmar sig tjugo i de flesta fall. Vissa kan inte ens precisera sin ålder. Trots detta envisas Politiker och journalister med att kalla dem barn vilket omedelbart associeras till ungdomar under fem år.

Det finns en sammanhållning i detta land mellan politiker och journalister åsikten skall representera den allmänna hållningen i detta land. De överhöga har en tyst överenskommelse där inga tveksamheter får förekomma. Det är liktidigt med att Tyskland bjuder in domaren på kvällssupé dagen innan en VM final i fotboll mot Italien.

Den allmänna hållningen i detta land är: Du inte skall inte ha en åsikt utan foga dig i leden som alla andra.

Denna förljugenhet från våra makthavare och journalister är bara en fadäs i raden av en totalt misslyckad invandringspolitik. Detta är inte bara ett fenomen bland makthavare utan något som återspeglar sig bland poliser, lärare, tjänstemän inom det statliga. Som på givna direktiv från en överhöghet icke får uttala sig om de problem som föreligger.

När pådrivande instanser väljer att sopa problem under ytan uppkommer konflikter, när vår överhöghet väljer att bortse från de konflikter som uppkommer i samband med slutna ögon och axelryckningar, uppkommer otvetydigt kulturkrockar. När de folkvalda inte försvarar sin egen befolkning och kommer med acceptabla förklaringar vilka ska då göra det. SD?

Vad den okonstlade medborgaren vill ha svar på är enkla saker när han eller hon sitter på sin kammare i sitt totala oförstånd:

  • Varför brinner det i alla förorter?
  • Varför kallas polisen rasister?
  • Varför sker det så många brott, hedersmord och så mycket kvinnoförtryck?
  • Hur kan vi ta in 120000 personer detta år när vi inte själva har jobb?
  • Vad ska de leva på, bidrag?
  • Hur många av dessa tonåringars familjer kommer att ansluta inom ett år?
  • Hur ser statistiken ut när det gäller anhöriginvandring?
  • Varför är det så få flickor som anländer, är inte dessa mer utsatta?

Våra politiker var noga med att påpeka att det inte bara var pojkar som kom till Vellinge. Det lät som en självklarhet, i det uttalande som gjordes i tv4. Men sanningen är den att flickorna utgör ca 1% vilket inte redovisas, Varför?

Vad kostar den svenska invandringen per år? 60.000kr per person i månaden enligt Malmö kommun. Det innebär att varje invandrare kostar 7.200.000kr per år plus försörjning, lägenhet, sjukvård, mediciner etc. Vi har tagit emot över hundratusen detta år för att inte tala om alla tidigare år.

Jag tror att det var en blunder av rådande politiker att bekräfta den summan – partipiskan kommer att vina.

Hur många av de senaste årens invandrare har jobb?
Hur många av de kvinnor som kommit hit har en försörjning av egen kraft?

Man behöver knappast vara raketforskare för att inse att ovan är några av frågor som ockuperar de svenska själarna och kräver ett svar från våra makthavare. Varför kan inte politiker ta det ansvaret och berätta? Räta ut alla frågetecken – gör den svenska folksjälen lugn. Jag förväntar mig inte att några siffror kommer att presenteras. Detta är antagligen en lika fördold hemlighet som Sveriges samröre med nazi-Tyskland under andra världskriget och det är tråkigt.

Det är detta som gör SD till det parti de är i dag. Politikers och Journalisters oförstånd och i samförstånd undanhålla den svenskhet som finns i dag. Läser Lena Sundströms artikel i söndagens AF anggående Vellinge. Artikel är inte bara dåligt skriven. Frågan är om kamratposten skulle ens skulle överväga ett införande.

Men att jämföra Auschwitz med Vellinge flyktingarna är antagligen att dra slipstenen lite väl långt. Det är inte bara sakfel utan ett klart övertramp och interpreterar på  en världsfrånvaro som når oanade höjder. Men ett tydligt exempel.

Från journalister tävlar man i att visa hur osvenska vi alla är med Jan Guillou i spetsen – vikingar vad är det? Möjligtvis en parantes i historien – det mesta skrönor. Något som några herrar hittade på i slutet på 1800 talet i götiska förbundet med Erik Gustav Geijer och Esaias Tegnér som företrädare. Glömmer helt den normandiska erövringen av halva Europa på 1000-talet. Normanderna kom ursprungligen från Skandinavien och är ättlingar till vikingarna som inte fanns (enbart som en parantes) enligt Jan Guillou. Dessa Normander ingick den totala förändringen av Europa ända ner till Sicilien. Den förnekelsen av vårt skandinaviska arv som återspeglas gång på gång i våra journalister arbete med att nervärdera det svenska till förmån för det mångkulturella.

Den journalistiska fegheten återspeglas dagligen i den nyhetsbevakning som genomsyrar den svenska debatten och kan ta sig många uttryck. För att ta ett exempel: Kerstin Weigl Aftonbladet har en artikelserie "vad gör vi med alla sjuka män" artikelserien är bra i sig och debatten bör defensivt föras framåt. Här har Aftonbladet valt att publicera offren men inte gärningsmännen – vilket belyser de problem vi står inför – bli ihjälslagen på gator eller torg och få din bild publicerad. Gärningsmännen skrattar och gör om samma sak igen. Jag förordar inte, en helt skrupelfri press men eftersöker någon form av balans. Problemet är att vi ser ner på allt som är svenskt på ett nervärderande sätt. En axelryckning från så kallade förståsigpåare. Att det svenska arvet är något fult. Du kan ju äta kebab och pizza nu. Det är kultur.

Tydligen finns det enligt makthavare, "kultur" i andra länder men inte i Sverige,som Svensk har du ingen kultur, jo möjligtvis att dansa runt midsommarstången. Maud Olofsson sitter i morgonsoffan på tv4 och säger "svensk kultur vad är det? Låt en politiker från Frankrike Italien Spanien Portugal Norges säga det. Den karriären inom det politiska forumet är omedelbart över. Att tillhöra en nation ger stolthet, och i min värld är det en självklarhet. Nu säger säkert många: han är rasist. En normal reaktion från vissa och återspeglar bara min ståndpunkt – att problemet är alvarigare än vi vågar erkänna. Nej säger jag det är jag inte jag är stolt över Sverige. Stolt över vår samhällssyn. Abraham Lincoln sade på 1800-talet att ett hus som söndras av inre stridigheter kan inte fungera, detta är sant, jag tror att ett folk som inte får känna tillhörighet utan förväntas blanda sin egen kultur med andra får svårt att hålla ihop som nation. Jag tror att det är viktigt att alla övergångar sker med befolkningens tysta medgivande. Inte via förljugenhet och undanhållande av fakta. Detta skapar en grogrund för rasism och revolter- ett historiskt faktum. Att ha en åsikt gör inte en rasist. Men jag är uppriktigt trött på dessa korrektfulla politiker och journalister som med en dold agenda underkuvar min intelligens. Trött på att inte få ha en åsikt. Trött på att inte få hissa svenska flaggan utan att bli härled till att vara nationalist med gräns till Nazist. Trött på okunniga politiker som inte fattar vad som håller på att ske.

Det är inte SD politiska agenda som tar dem till rikdagen 2010. Det är inte invandrarna som fått dem till talarstolen. Det de nuvarande politikerna och journalister som i sitt oförstånd banat vägen rakt in i regeringen.

Jag vill å det tydligaste markera att jag inte associerar med Sverige demokraterna, men enligt praxis i detta land får vederbörande inte ha en åsikt i en infekterad fråga. Som Nazitysklands företrädare Amiral Dönitz med vargflockens bejakare förpassade Storbritanniens så stolta flotta till ihåliga plåtvrak i havet mörka tomb. U-båtar. De finns där: men syns inte (sensmoral). Antingen ska statsborgaren hålla tyst eller hamna i ett utanförskap av ledande politiker och Journalister.

Denna artikel kommer antagligen inte bli publicerad viket enbart förstärker min ståndpunkt. Men jag är djup oroad.

Suck… Bra jobbat korkbollar.

Caspar BlombergUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: