Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 november 2009

Märkligt tonläge i våra tidningar

Att vårt mediala etablissemang inte gillar utslaget i gårdagens omröstning om minareter i Schweiz är inte förvånande och var inte att vänta. Ändå så blir jag förvånad över de formuleringar som används i våra tidningar. Besvikelsen över resultatet är kanske så stor att proportionerna har förvrängts och övergått i ren ilska. Först läser vi på DN opinion hur redaktionen förfaller till att skriva rena obegripligheter över valresultatet. Så här skriver redaktionen.

En fråga man kan ställa sig är hur SVP kommer att ställa sig till de fyra minareter som redan finns. Ska de rivas? Hur mycket våld kan ett samhälle tåla innan det slår tillbaka?


Hur mycket våld kan ett samhälle tåla? Det är alltså inte upplopp, våldtäkter eller andra sådana kriminella handlingar som redaktionen skriver om, utan en folkomröstning! Här går redaktionen utanför det som kan anses smakligt, här vänder man svart till vitt och tvärtom med ett retoriskt grepp. Samtidigt nämner redaktionen "intolerans" ett stort antal gånger. Vi tar några exempel.

Intolerans botas inte av nya, hårda lagar – de får den i stället att växa.


Vi kan vänta oss en inflation i intolerans. Och vi kan vänta oss en expansion. Främlingsfientlighet smittar.


Vi undrar hur mycket tolerans redaktionen visar mot en lagenlig folkomröstning? I själva verket är det DN:s redaktion som uppvisar intolerans. Tyck som vi och hylla det mångkulturella samhället, i annat fall är du främlingsfientlig och skall bekämpas med alla tillbuds stående medel. Exempel vi hittar på detta budskap finns i riklig mängd i texten. Vi tar några exempel på detta.

Civilisationens och anständighetens fernissa är tunn och när den skrapats bort finns nästan inga gränser längre för vad människor kan säga och göra. Det är därför man måste kämpa för varenda tum när främlingsfientliga försöker flytta fram sina positioner.

Ett litet steg följs ofta av ett längre. Därför gäller det att se till att de inte får det där första.


Redaktionen har helt rätt. Reaktionen på omröstningens resultat visar att "anständighetens fernissa" redan skrapats bort och intoleransens fula tryne sticker oblygt fram i våra tidningar.

Vi läser om förtäckta hot mot Schweiz efter utslaget i omröstningen. T.o.m. al-Qaida nämns lite i förbigående och det finns ingen gräns för hur dåliga handelsförbindelserna kommer att bli. Så här står det i SvD.

Nu befaras argsinta reaktioner från muslimska länder, särskilt som minaretförbudet kom på sista dagen av muslimska Hajj (pilgrimsfärd till Mecka). Utrikesministern är tydligt orolig för angrepp på Schweiz, och sade på söndagen att "vi har ringt till alla våra ambassader i arabländerna". Från Kairo rapporteras om planerade bojkotter mot Schweiz.
Schweiziskt näringsliv varnar för att landets export till muslimska länder, värd över hundra miljarder kronor årligen, kan drabbas. Imamen har sagt att "jag blir inte förvånad om al Qaida tar fram slagord mot Schweiz".


I klartext, om inte utslaget i en demokratisk folkomröstning blir det rätta så kan "angrepp" väntas som bestraffning. Media hjälper villigt till att förmedla den hotfulla stämningen, som än så länge endast finns på tidningarnas redaktioner är det väl bäst att tillägga. Vad gäller allt tal om bojkott kan vi ju rent hypotetiskt vända på steken. Tänk är följande scenario, om inte västländer får bygga kyrkor i vissa arabländer så tänker vi ekonomiskt bojkotta dem. Det låter inte så värst troligt eller vettigt och samma förhållande borde väl gälla nu, och då talar vi ändå bara om minareter, inte om hela moskéer.

Man får osökt känslan av att väst skall böja sig för något outtalat hot från arabvärlden. Ännu har inga sådana hot uttalats och det är nästan så man får känslan av att media driver fram dessa reaktioner, eller kanske rent av hoppas på dem för att slippa fler liknande omröstningar. Om inte media slog upp detta så stort och på detta braskande sätt skulle förmodligen risken för allvarliga reaktioner minska betydligt.

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: