Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 31 januari 2010

34-årig man åtalas för flera fall av våldtäkt

En 34-årig man står åtalad vid Malmö tingsrätt misstänkt för flera fall av våldtäkter och våldtäktsförsök. Mannen är av utländsk härkomst och brotten har begåtts mot olika offer vid varje tillfälle. Mannen togs in till förhör den 28 september 2009 och anhölls senare under dagen. Den 2 oktober 2009 häktades han och sitter sedan dess i häkte i Trelleborg misstänkt för brotten.

Åtalad:

  • 34-årig man, född 1975, folkbokförd i Malmö och medborgare i Egypten. Mannen har tolkbehov på arabiska.

Våldtäkt – Hantverkaregatan
34-åringen, skall enligt stämningsansökan, den 25 januari 2007 vid Hantverkaregatan i Malmö med våld ha tvingat en kvinna till samlag eller liknande handling. Mannen skall därvid ha tryckt sitt ansikte mot hennes för att kyssa henne. Han skall vidare ha tagit tag i henne, dragit omkull henne och dragit ner kläderna från hennes underkropp, lagt sig ovanpå kvinnan och genomfört samlagsrörelser mot hennes underliv. Kvinnan skall av våldet ha tillfogats smärta, hudavskrapningar, blåmärke och rodnad.

Grov våldtäkt
34-åringen skall den 25-26 april 2009 i Malmö ha begått en grov våldtäkt mot en annan kvinna genom att med våld och hot ha tvingat henne till samlag, eller därmed jämförlig handlig, som det står i stämningsansökan. Mannen skall  därvid ha slagit henne, riktat en kniv mot hennes hals, tagit ett grepp runt hennes hals, hotat att döda henne och slängt sand i kvinnans ansikte. Han skall vidare ha dragit henne längs marken, dragit eller slitit av hennes kläder, lagt sig ovanpå henne och betvingat henne med sin kroppstyngd. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta, andnöd och blåmärken.

Åklagaren anser att brottet är grovt eftersom mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att främst använda kniv.

Försök till våldtäkt – Stattenavägen
34-åringen skall den 18 maj 2009 i en personbil vid Stattenavägen i Lund gjort sig skyldig till ett våldtäktsförsök mot en kvinna. Mannen har, enligt stämningsansökan, med våld försökt tvinga kvinnan till samlag eller liknande handling. Han skall ha fällt ner hennes bilsäte, tagit tag i henne, lutat sig över henne med sin kroppstyngd och kysst henne. Kvinnan ringde efter hjälp men mannen skall då ha tagit bort hennes mobiltelefon.

Brottet har inte fullbordats, men åklagaren anser att fara för fullbordan förelegat.

Våldtäkt – Kornetorpsgatan
34-åringen skall den 21 maj 2009 vid Kornetorpsgatan i Malmö ha tvingat ytterligare en kvinna till samlag eller liknande handling. Mannen skall ha tagit tag i kvinnan, dragit omkull henne, dragit ner kläderna från kvinnans underkropp, tagit ett grepp runt hennes hals, lagt sig ovanpå henne och betvingat henne med sin kroppstyngd. Mannen skall sedan tagit och kastat bort hennes mobiltelefon. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta, ömhet, andnöd och blödningar.

Väldtäkt – Aspgatan
34-åringen skall den 27 maj 2009 vid Aspgatan i Malmö våldtagit en kvinna genom att med våld tvingat henne till samlag eller liknande. Mannen skall ha tryckt sitt ansikte mot hennes för att kyssa henne. Han skall vidare ha tagit i henne, dragit av henne kläderna från underkroppen, hållit för hennes mun, lagt sig ovanpå henne och genomfört samlagsrörelser mot hennes underliv. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta och andnöd.

Våldtäkt – Mäster Henriksgatan
34-åringen skall den 14 juni 2009 vid Mäster Henriksgatan i Malmö våldtagit en kvinna genom att med våld tvingat henne till samlag eller liknande. Mannen skall ha tryckt sitt ansikte mot hennes för att kyssa henne. Han skall ha tagit i henne, dragit omkull henne för att sedan dra av henne kläderna från underkroppen, hållt för hennes mun, lagt sig ovanpå henne och genomfört samlagsrörelser mot hennes underliv. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta och andnöd.

Försök till våldtäkt – Spånehusvägen
34-åringen har, enligt stämningsansökan, den 17 juni 2009 vid Spånehusvägen i Malmö begått brott mot en kvinna genom att med våld ha försökt tvinga henne till samlag eller liknande handling. Mannen skall i en personbil ha tagit kvinnan på brösten, lagt sig över henne med sin kroppstyngd och kysst henne. När hon sedan lyckats fly undan till ett trapphus skall mannen ha jagat ikapp henne, lagt sig över henne, kysst henne, dragit ner kläderna från hennes underkropp och tagit på hennes underliv.

Brottet har inte fullbordats, men åklagaren anser att fara för fullbordan förelegat.

Våldtäkt – Östra Varvsgatan
Den 30 juli 2009 skall 34-åringen varit i farten igen och våldtagit en kvinna vid Östra Varvsgatan i Malmö. Mannen skall med våld ha tvingat kvinnan till samlag eller liknande handling. Han skall ha tagit tag i henne dragit ner henne på marken, hållt fast henne, dragit ner kvinnans kläder från underkroppen, lagt sig ovanpå henne och betvingat henne med sin kroppstyngd. Kvinnan har av våldet tillfogats smärta, ömhet och blåmärken.

Källa:
Malmö tingsrätt

För kontakt med artikelförfattaren:
info@frianyheter.nuUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: