Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 30 januari 2010

Är ignoransen mot människosmugglarna planerad och kalkylerad?

I SvD står det om att polisen nedprioriterat kampen mot människosmugglarna. Det är helt enkelt för låga straff och för mycket jobb anser polisledningen, för att man skall kunna satsa på denna typ av brott. Detta trots att omsättningen enligt SvD omsätter miljarder kronor per år. Vi skall också ta i beaktande kostnaderna och den brottslighet som kommer av att människor befinner sig illegalt i landet.

Med tanke på alla de svårigheter och risker vårt samhälle utsätts för genom denna människosmuggling så undrar man varför inte regeringen ingriper och vidtar åtgärder som straffhöjning för människosmuggling. Man skulle också kunna satsa på tullverksamheten och ge riktade ekonomiska bidrag just till polisarbete mot människosmuggling. Eller är den minskade satsningen på detta område kalkylerad och till viss del önskvärd från vissa politiker?

Länk SvD

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: