Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 28 september 2008

Genant “bluffkampanj” av Folksam

Ursprungsartikel:
http://www.genusperspektiv.se/?p=1441


Folksam startade i måndags sin reklamkampanj där man hävdar att män tjänar mer än kvinnorna, trots att de utför samma arbete.
Resultatet av löneskillnaden blir enligt Folksam att kvinnor får sämre pension än männen, och därmed bör både män och kvinnor anpassa sitt pensionssparande.

På kampanjsidan får man ta del av en reklamfilm. Filmen kan vid första ögonblicket anses vara mansförnedrande, då männen jämförs med djurriket och de primitiva varelser som finns där.
Men när man sett klart filmen, inser man att det inte finns en enda faktauppgift i filmen som stämmer med verkligheten, varav man kan fundera över om det inte är Folksam själva som blir mest förnedrade av filmen?
(Reklamfilmen kan ses på Folksams eller Resumés hemsida.)

Folksam hävdar att männen på lönedagen tar den stora delen av bytet, och att kvinnorna tjänar 5,4 procent mindre än männen.
Detta påstående är fel, och en uppgift som Arbetsgivarverket, Svensk Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting tar avstånd ifrån.

Problemet är att Folksam använt en undersökning från Medlingsinstitutet, som grund för sitt påstående.
Dock har Medlingsinstitutet inte till gång till alla de parametrar som krävs för att beräkna den faktiska löneskillnaden. Medlingsinstitutet tar enbart hänsyn till ålder, yrke och utbildning i sina undersökningar.
Tar man även hänsyn till faktorer som arbetets omfattning, befattningsnivå, arbetsinnehåll, arbetets svårighetsgrad, erfarenhet, anställningsform och om man är anställd i privat eller offentlig sektor, så blir löneskillnaden mellan män och kvinnor obefintlig.

Enligt Arbetsgivarverket är löneskillnaden mellan statligt anställda män och kvinnor mindre än 1,5 %. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har kvinnorna i landets kommuner 99 % av männens löner. Enligt Svenskt Näringsliv finns det ingen oförklarlig skillnad mellan män och kvinnors löner i den privata sektorn.

Medlingsinstitutet undersökningar syftar heller inte till att mäta den exakta löneskillnaden, utan syftet är att mäta tendenser från år till år. Något som Medlingsinstitutet själva bekräftar i en brevväxling, och som även framgår i den information som finns kring deras lönestatistik.

Folksam har förvisso rätt i att män i genomsnitt får högre pension än kvinnor.
Men att män får högre pension än kvinnor, bottnar inte i att männen har omotiverat högre lön för att utföra samma arbete som kvinnorna. Män får en högre pension av den enkla anledningen att männen arbetar mer än kvinnorna, och således får en högre pensionsgrundad inkomst. Kvinnorna är nämligen sjukskrivna i en större utsträckning än männen, och ca 40 % av kvinnorna arbetar deltid.

Att män i genomsnitt får högre pension är kvinnor, beror således inte på orättvisa löner utan på att männen helt enkelt arbetar mer än kvinnorna.

Ett annat fel i kampanjen är att Folksam missar en enkel matematisk beräkning på grundskolenivå.
Går man in på kampanjsidan möts man av två knappar. En som symboliserar en kvinna och en som symboliserar en man. Trycker man på knappen med mannen, får man information om att männen tjänar i genomsnitt 5,4 % mer än kvinnorna. Trycker man på knappen med kvinnan, får man information om att kvinnorna tjänar i genomsnitt
5,4 % mindre än männen.

Om kvinnorna exempelvis har en lön på 100 kronor i timmen, så tjänar således männen 105,40 i timmen. Men om kvinnorna tjänar 100 kronor i timmen, kan de således inte tjäna 5,4 % mindre än männen.
Den matematiken går inte ihop.

Folksams kampanj ska pågå fram till Jul. Vi får hoppas att kommande kampanjmaterial är mer korrekt än det vi nu fått se, för annars kan denna kampanj bli ett genant bakslag för Folksam.

Man kan även diskutera om den aktuella reklamfilmen är manförnedrande eller inte. Dock vill jag hävda att filmen mest är förnedrande för Folksam själva, då de inte på ett korrekt sätt kan förklara varför män i genomsnitt får högre pension än kvinnorna, trots att de anser sig vara specialister i frågor om pensioner och pensionssparande.
Källa: Genusperspektiv (gästinlägg)

Inga kommentarer: