Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

torsdag 31 juli 2008

Det behövs fler som Marit Wager

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/07/det-behvs-fler-som-marit-weger.html


Marit Wager är en sällsynt person i migrationsdebatten genom att hon är en stark försvarare av asylrätten, nyligen genom att uppmärksamma situationen för etniska minoriteter i Irak och statslösa palestinier, och samtidigt en stark kritiker av de systemfel som leder till att personer genom bedrägerier kan utnyttja den svenska invandringspolitiken. Vi behöver fler som henne, för som Marit själv brukar skriva: Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt.

Ett exempel från hennes blogg:

Nya sätt att lura sig in i Sverige.

Det senaste man kommit på vad gäller att sko sig på svenskarna och lura det svenska asylsystemet har nu visat sig. Nämligen:

Personer som på falsk grund fått asyl i Sverige i falsk identitet, begär att få ut en resehandling. Resehandlingen kan utfärdas av Migrationsverket om personen ifråga har fått flyktingförklaring eller så får han ett nytt pass på sitt hemlands ambassad (som har dålig koll…) i den nya identiteten.

Nu finns den "nye personen" på riktigt. Då tar han sitt riktiga pass, som han har haft gömt någonstans, och så reser han hem. Hem till det land han absolut måste ha skydd gentemot och därför har fått uppehållstillstånd i Sverige… Väl i hemlandet söker han uppehållstillstånd på anknytning i sin riktiga identitet. När han sedan har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) så har han två tillstånd, i två olika namn: ett PUT på grund av asyl och ett PUT på grund av ankytning.


Detta bedrägeri visar bland annat på behovet av att inte automatiskt ge permanent uppehållstillstånd för alla som bedöms ha skyddsskäl - och särskilt inte för personer utan identitetshandlingar.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

1 kommentar:

B. de Silva sa...

Jag håller helt med! Vi hade behövt flera som Marit Wager, men det finns redan många sådana som är insatta i problemen med bedrägerierna med asylrätten här i landet. Det bara är så, att dessa omedelbart blir stämplade som främlingshatare och rasister av etablissemanget.
De marginaliseras, förlorar sina jobb, blir utsatta för yrkesförbud, blir uteslutna ur fack, försäkringsbolag och ideella föreningar och förlorar sina möjligheter att kunna försörja sig själva och sina familjer.
Dessa har inte har inte kunnat - fått lov att etablerat sig som lika trovärdiga som Merit Wager trots att de är lika pålästa, kunniga och neutrala i sin kritik i vad de framför och vad som sker med migrationen till Sverige. Trots att dessa personer, liksom Merit Wager, ständigt förklarat sig, tillsammans med en allt större majoritet av det svenska folket, aldrig vara emot att hjälpa utsatt människor och flyktingar, så har de ändå stämplats och omyndigförklarats - gärna som "nazister" eller "högerextrema".
De har precis som Merit Wager självklart varit emot allt som handlar om det enorma och kostbara missbruk av asylrätten, som inte minst landets skattebetalare ständigt utsätts för. De har varit kritiska till politikernas och myndigheternas flathet och hur lätt välfärdssökarna kunnat lura sig in i landet som förmenta flyktingar. De har varit emot den påtagligt ökade kriminaliteten i hela landet och den uppenbart invandrade organiserade brottsligheten. De har varit kritiska till gettoiseringen av att allt fler bostadsområden blir etniskt rensade från svenskar och därför förbjudna områden och inte minst, den uppenbara diskriminering som mer eller mindre öppet mot etniska svenskar. Allt beroende på Sveriges ytterst demokratiska, generösa, flata, kravlösa och liberala invandringslagar och regler.
Det har alltså inte varit någon större skillnad i den kritik som dessa modiga människor offentligt försökt framföra, mot vad Merit Wager framfört på sin blogg. Men ändå har dessa demoniserats som "onda rasister" och "xenofober".
Därför är det tur att vi (fortfarande) har en som Marit Wager, en person som de ännu ej lyckats tysta!