Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 30 juli 2010

Bisarrt faderskapsmål i Älmhult

SMÅLAND Ett bisarrt och ovanligt faderskapsmål i småländska Älmhult sysselsätter nu personalen på dom sociala myndigheterna. En utländsk man, för närvarande i fängelse, påstår sig vara fader till ett barn i Älmhults kommun. Problemet är att han kan eller vill inte identifiera sig. Han har alltså inga identitetshandlingar eller personnummer som kan användas vid en faderskapsutredning, men själv hävdar han att han är far till barnet.

Att begära ut nya handlingar från hemlandet betraktas som komplicerat. På Älmhults kommun vet personalen inte hur de ska kunna fullfölja utredningen och söker nu hjälp hos Socialstyrelsen.

I en statlig utredning presenteras vilka handlingar som vanligen accepteras som ID-handlingar. Bland dessa nämns pass, körkort och nationella ID-kort. Annars gäller allmän trovärdighetsbedömning, något som åläggs handläggaren att själv göra utifrån de omständigheter som finns.

Här är det alltså handläggaren på kommunens enhet för faderskapfrågor som skall kunna avgöra om mannens identitet går att fastställa med hans egna ord som enda bevis. Detta är normalt något som görs av Migrationsverket. Socialstyrelsens utredare Gunilla Cederström skriver i sitt svar till Älmhults kommun:

Om inte handläggaren kan bedöma aktuella identitetshandlingar, så kan antagligen ett alternativ vara att skicka ärendet till domstol för bedömning och fastställelse.

Dock reses ett antal frågor om hela bakgrunden som inte besvaras i artikeln. Vad säger exempelvis barnets mor? Är mannen döm till utvisning efter avtjänat fängelsestraff? Försöker han att efter frisläppandet ordna så det finns en anknytning till Sverige att åberopa för att det eventuella utvisningsbeslutet skall hävas?

SmålandspostenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: