Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 30 juni 2010

Svenska förskolebarn tvingas äta halalmat


Kommunala förskolor i Malmö underkastar sina förskolebarn islam. Grundskolekök är oftast stora nog att erbjuda såväl svensk skolmat som muslimsk halal. Förskolor är ofta mindre, ligger för sig själva, har färre barn och har inte råd att ha mer än en meny. Därför måste alla barnen på många kommunala förskolor äta samma mat.


Nu har islamiseringen gått ett steg längre. På kommunala förskolor i Malmö där en minoritet av barnen är muslimer, är numera all mat på förskolan halal. Förskolepersonalen förklarar att all mat måste vara halal, för att den ska kunna ätas även av de fåtal muslimska skolbarnen. Det fördyrar maten och de svenska förskolebarnen som är i majoritet erbjuds endast halalmat. Den svenska majoriteten får alltså underkasta sig islam redan i förskolan. Ärtor med fläsk är en rätt bland många som aldrig erbjuds på förskolorna.


Förskolebarnen är för små för att kunna föra sin egen talan. Svenska föräldrar som protesterat har tillrättavisats av politiskt korrekta förskolerektorer. Detta innebär att det inte hjälper för svenskar i Malmö att jobba upp sig och flytta från stadsdelar som blivit invandrarghetton, till bostadsrätter med svensk majoritet. Deras barn måste ändå underkasta sig islam i svenska områden.


Värst av allt är att svenska föräldrars förskolebarn tvingas äta mat som kommer från djurplågeriet i muslimsk halalslakt. Där skärs kroppspulsådern av på djur utan bedövning. Detta djurplågeri tvingar Malmö stad på oskyldiga förskolebarn mot deras svenska föräldrars vilja.


Ursprungsartikel
Källa: Muslimska friskolan (importerat inlägg)

Inga kommentarer: