Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 30 juni 2010

Invandrarkvinnors födelsetal ger babyboom

FOLKÖKNING. Rapporter visar att framför allt storstäderna kan förväntas att redan i sommar hamna i en babyboom. Det föddes fler barn i de svenska storstäderna förra året än under den stora babyboomen i början av 90-talet. Till årets sommarmånader förbereder sig förlossningsklinikerna för ännu fler födslar.

Förra året föddes 112.000 barn i Sverige och i år beräknas det bli 3.000 fler. Enligt årets uträkning får en genomsnittskvinna 1,97 barn. Med den siffran närmar vi oss återigen en babyboom i Sverige. I storstäderna föds det redan nu fler barn än under början av 90-talet när det var en så kallad babyboom.

Jag känner mig inte orolig för att vi inte skulle klara alla förlossningar. Jag känner mig orolig om det skulle hända personalen någonting så att vi inte har full bemanning för det är svårt att få in timanställda när alla redan är inne och jobbar, säger Agneta Rydels-Björkman, chefsbarnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Samtidigt hade Sverige under 2009 den sammanlagt största folkökningen sedan 1946. Orsakerna var främst höga födelsetal och ökad invandring.

Men när gammelmedia jublar över att det föds fler ”svenska” barn så tycker Politiskt Inkorrekt att kanske vore på sin plats att närmare granska detta. Vi vänder oss då till Statistiska Centralbyråns Demografiska Rapporter 2008:2 ”Barnafödande bland inrikes och utrikes födda”.

Låt oss redan från början slå fast att det inte är svenska kvinnors plötsliga lust till flera barn som ökar födelsetalen. Utrikesfödda kvinnor föder fler barn än svenska, och flest barn föder dom kvinnor som kommer från länder med lågt eller medel-HDI. Detta är FN:s beteckning och betyder Human Development Index. Ju lägre talet är, desto mer underutvecklat anses landet vara. Till länder med medel-HDI räknas bl a. Irak, bland länder med lågt HDI hittar vi Somalia och Afghanistan. Just det, dom tre största invandrargrupperna i Sverige sedan flera år tillbaka.

För att citera rapporten ovan:

Om man ser till hela gruppen utrikes födda så har de en högre fruktsamhet jämfört med svenskfödda. Den utrikes födda befolkningen i Sverige ökar och antas fortsätta öka. Det betyder att de utrikes födda kvinnornas barnafödande får en allt större inverkan på barnafödandet i riket som helhet.

År 2007 födde svenska kvinnor i medeltal 1,82 barn per kvinna, utrikesfödda 2,21. I takt med att invandringen ökar följer naturligtivs födelsetalen med. Rapporten visar också att fruktsamhetstalen följer den övriga statistiken. Kommer du från Somalia, Afghanistan, Eritrea eller andra underutvecklade länder kommer du att föda fler barn än svenska kvinnor.

Så vad består denna kommande ”babyboom” av då? Ja, läser man rapporten framstår det som närmast övertydligt att det inte är några svenska kvinnor som drar upp siffrorna, det är kvinnor från Irak, Somalia och Afghanistan som ser till så det föds fler ”svenskar”. Samtidigt kan man i SOU 2008:58 Betänkande av Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering läsa följande fakta (citerat från Merit Wagers blogg):

Ca 50 % av alla som söker asyl under åren 2005 -  2010 beräknas alltså ha ingen eller låg utbildning. Om man tar in det och inse vad det innebär så är det skrämmande. 25 % beräknas ha gymnasieutbildning eller vara hantverkare eller ha erfarenhet av något annat praktiskt arbete. Betänk då att de som har erfarenhet av praktiskt arbete troligen inte har gymnasieutbildning, kanske inte någon annan teoretisk utbildning heller… Och möjligen har ca 25 % av de asylsökande universitetsutbildning eller annan högre utbildning som måste kompletteras här. Efter att de lärt sig svenska.

Apropå det pågående folbolls-VM så sade sportkommentatorn Arne Hegerfors en gång ”Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk”. Jag skulle nog vilja hävda att det ser än mörkare ut på Sveriges ”avbytarbänk”…

Gustaf JansonUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: