Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 30 juni 2010

De politiska riksdagspartierna alltmer lika

På SVT:s hemsida står det om den nu stort uppslagna partiledarundersökningen där våra partiledares popularitet undersöks. När det gäller själva partiledarundersökningen så är det mycket som man kan förvånas över. Annat förvånas man inte av, som t.ex. Sahlins låga popularitet. Det är alltför lätt att kritisera det man själv inte håller med om, och hylla det man håller med om så jag avstår helt från att recensera själva undersökningen, det känns faktiskt meningslöst och otroligt förutsägbart.

Det som inte var förutsägbart är den sågning av Sahlin vi såg i SVT:s Aktuellt i går tisdag. Det var en sågning av sällan skådat slag. En retorikexpert var inkallad till studion och anmärkte på hela Sahlins uppenbarelse (inget personlig förståss ;-) Inom den politiska rörelse som jag själv tillhör får man ofta höra att SVT är vänstervriden, det tas som en självklarhet och rabblas som ett mantra. Jag måste faktiskt gå emot hela denna rörelse och säga det som för mig framstår klart och tydligt. SVT gynnar inte S eller V inför denna valrörelse, inte om man sammanfattar hela deras produktion. Däremot är de pinsamt välvillig mot Wetterstrand som jag tidigare påtalat.   

Bara sågningen av Sahlin i går var så kraftfull så enbart detta inslag kan påverka valrörelsen. SVT gick mycket hårt åt de borgerliga i början av mandatperioden, det måste man säga. Men då var det 4 år kvar till nästa val. Däremot är ju SVT i sin spegling av verkligheten politiskt korrekt och förmedlar också det sämsta ur den liberala garderoben. Den liberala "Snällismen" och den avskyvärda variant av liberalismen som förre partiledaren Bengt Westerberg stod för är minst lika stora problem som att SVT skulle vara allmänt "vänstervridet" till fördel för S och V.

Detta för oss ändå till nästa fråga, att de olika nuvarande riksdagspartierna blir alltmer lika och i princip har gått ihop i olika stora och viktiga frågor. Detta är ju en fara för verklig demokrati och gör att väljarnas val på valdagen får mindre betydelse. Så här skriver Sören Holmberg på SVT:s hemsida om valet.

Enligt Holmberg är det en myt att väljarna allt mer ser
till partiledarens utstrålning och mindre till ideologin.

-Däremot blir det allt mindre ideologisk skillnad mellan de svenska riskdagspartierna och det gör det allt svårare att välja parti.
Och när partierna närmar sig varandra mer och mer så kan det på sikt leda till att partiledaren avgör vem man röstar på, säger Sören Holmberg.

Det är vad jag och andra systemkritiker sagt en längre tid, och som alltfler håller med om. De nuvarande riksdagspartierna gör upp och har en gemensam agenda i de allra viktigaste frågorna för vårt land. Denna samsyn som Alliansen och de "Rödgröna" uppvisar i centrala frågor avspeglas inte i valmanskåren. Detta måste, hur man än vrider och vänder på saken, betraktas som ett mycket stort demokratiskt problem

Länk SVT

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: