Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 29 juni 2010

SD inte med i SVT:s slutdebatt

SVT har, inte så förvånande, beslutat att SD inte får vara med varken i partiledarutfrågningarna inför valet eller i SVT:s slutdebatt. Den direkta orsaken anger Jan Axelsson från SVT vara att partiet inte kom över 4 procent i den senaste opinionsundersökningen av SCB, där partiet ändå fick 3,9 procent. Så här säger Jan Axelsson i en artikel på SVT:s hemsida.

Vår utgångspunkt är alltid att inte ta med några fler partier än riksdagspartierna. Under våren har vi avvaktat SCB:s stora undersökning och andra opinionsinstitut för att se om vi skulle bjuda in några andra partier. Men efter att ha sett resultatet av dessa såg vi ingen anledning till att ta in fler partier.

Enligt den sammanställning av resultaten från samtliga opinionsinstitut som SVT faktiskt står för själv så ligger SD över 4-procents spärren och är större än KD. Så står det vidare i artikeln.

Inför riksdagsvalet 1991 bjöds Ny Demokrati in till slutdebatten i SVT. Enligt Jan Axelsson var situationen en helt annan då.
-Ny Demokrati levde upp till kriterierna för att få vara med i slutdebatten. Partiet låg på en hög nivå i opinionsmätningarna under våren, och de hade en mycket stark ställning i debatten. Partiet diskuterades i riksdagen i stort sett varje vecka, säger Axelsson.

Vad en "stark ställning i debatten" är kan ju diskuteras i det oändliga. De övriga riksdagspartierna anstränger sig maximalt för att överhuvudtaget inte nämna SD vid namn, det är att ha en oerhört stark ställning i debatten. Klart är att SD har en oerhört stark ställning i den politiska diskussionen även om de övriga partierna inte gärna saluför SD som varumärke, av naturliga orsaker. Mona Sahlin har ju t.ex. sagt att hennes viktigaste politiska gärning är att hålla SD utanför riskdagen och ge partiet inflytande (norska tv-kanalen NRK 1 söndagen den 8 november 2009) det ÄR att ha en stark ställning i själva den politiska agendan. Det verkar ändå som om Sahlin får sin vilja igenom temporärt, vilket parti väljarna lägger sin röst på vid själva valet kan dock inte ens Sahlin styra. 

Själv hade jag nog inte förväntat mig att SD skulle få vara med i den avslutande stora partiledardebatten. Jag tror att alla politiska bedömare vet att detta skulle inte bara vara en inträdesbiljett till riksdagen, utan kanske ett valresultat en bra bit över den berömda 4-procents spärren. Det Axelsson nu säger är efterhandskonstruktioner, snarare har han och andra funderat på hur de skall motivera och formulera varför de inte släpper in SD i slutdebatten. Nu kom SCB:s undersökning där SD fick 3,9 procent, "ok då tar vi denna undersökning som orsak" tänkte Axelsson och hans chefer. Om SD hamnat över 4 procent hade de naturligtvis nämnt någon annan orsak.

Hårt arbete, beslutsamhet och strategiskt tänkande, samt en enorm trötthet på den förda politiken från valmanskåren kommer att föra SD in i riksdagen, antingen det mediala och politiska etablissemanget vill det eller inte. På valdagen är det väljarna som har ordet, inte mediala eller politiska potentater. Vi såg det under EMU-omröstningen, media eller våra tongivande politiker kan inte styra folkopinionen hur som helst. Lars Leijonborgs vrede och sårade stolthet under valnatten när EMU föll i vårt land var som blodsmak för jagande rovdjur, det går att besegra etablissemanget.

Länk SVT

Länk SVT väljarindex

Ursprungsartikel
Källa: Robsten blog (medlem)

Inga kommentarer: