Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 augusti 2010

Finland: Bedrägerimisstankar kring somaliska familjeanknytningsärenden

Finland verkar nu råka ut för samma sak som Sverige redan upplevt under lång tid (men inte verkar ha tagit itu med): bedrägerier i s.k. anknytningsärenden – speciellt vad gäller asylsökande somalier. Ansökningarna om familjeåterförening har ökat mycket kraftigt och man misstänker fusk i samband med dem. Enligt Helsingin Sanomat – Maahanmuuttovirasto ruuhkautunut somalilaisten kasvattilapsihakemuksista – misstänker Inrikesministeriet att en del av somaliernas ansökningar är ogrundade.

Ansökningarna ökade i början av året eftersom många ville att deras ärende skulle tas till behandling innan förändringarna i utlänningslagen trädde i kraft i början av augusti. Migrationsminister Astrid Thors:

Skärpningen gör att den som ansöker om familjeåterförening inte nämner alla sina släktingar i hemlandet på sätt och vis ”för säkerhets skull”.

De misstankar som väckts på Inrikesministeriet handlar bland annat om den skeva könsfördelningen bland de fosterbarn som familjerna vill ha till Finland: hela 70 procent av fosterbarnen i 13-17-årsåldern var flickor.

Enligt Helsingin Sanomat har man på Migrationsverket fått höra farhågor om att somaliska flickor tagits till Finland för att arbeta som pigor eller giftas bort. Enligt ansökningarna har nästan alla familjer numera plötsligt ”fosterbarn”, medan det för några år sedan var ovanligt…
Ursprungsartikel
Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: