Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 31 mars 2010

Assistansföretag i skattehärva

Adel Khalaf och Ibrahim Maatouk startade handelsbolaget Assisten under 2003. Affärsidén var att anställa personliga assistenter till funktionshindrade personer som hade rätt till assistansersättning och ersättningen finansieras av det skattebetalande kollektivet.

Reglerna är att den funktionshindrade ej får anställa sin nära anhöriga om de är folkbokförda på samma adress utan här har företaget Assisten kommit in i bilden som tar på sig arbetsgivarrollen. Skatteverkets revision har stoppat Assistens lönsamma affärsidé. De två ägarna har nu eftertaxerades på närmare 10 miljoner kronor. personerna och företaget är försatta i konkurs.

Assisten HB

De anställda personliga assistenterna har varit uteslutande nära anhöriga och oftast har det varit föräldrar eller syskon till de funktionshindrade kunderna. Pengarna som betalades ut av försäkringskassan eller kommunen togs alltså om hand av företaget. En del betalades ut som ”vit” lön till de anställda assistenterna vilket medförde vanlig inkomstbeskattning, arbetsgivaravgifter med mera.

En del har gått direkt till brukaren utan beskattning, eftersom den delen skulle täcka brukarens omkostnader. I Försäkringskassan schablonberäkning skall ca 85 % av utbetald ersättning gå till lönekostnader. I Assistens affärsupplägg har ungefär hälften av utbetalda ersättningar från Försäkringskassan redovisade löner. Resten har gått till företaget och till brukaren som skattefria ”omkostnader”. Omkostnadsersättningen har i sin tur gått som en form av ”svartlön” direkt till de anställdas lönekonton. Även utbetalningar via check och kontanter har förekommit.

Schablonbeloppet från Försäkringskassan har varit 219 kr/tim för 2006 och 228 kr/tim för 2007. Några kollektivavtal eller anställda som är fackligt anslutna har ej förekommit.

Skatteverkets utredning

I och med att en mycket stor del av ersättningen inte beskattades kunde både företaget och brukarnas assistenter tjäna bra på det. Så bra att företagets två ägare under en treårsperiod kunde ta ut en gemensam vinst på nästan 26 miljoner kronor. Enbart 2007 tog de ut nästan sju miljoner var och det ger en vinstmarginal som ligger skyhögt över vad man kan förvänta i denna bransch.

Fria Nyheter har tagit del av Skatteverkets utredning och domen som meddelades i Förvaltningsrätten i Malmö. Rätten går på Skatteverkets linje och Assisten skall betala arbetsgivaravgifter för 2006 med 420 303 kr + 135 704 kr i skattetillägg och för 2007 skall arbetsgivaravgifter med 1 109 774 kr samt 359 786 kr i skattetillägg. Totalt skall Assisten HB betala över 2 miljoner kronor i avgifter och tillägg.

Konkursförvaltaren är snart klar med konkurserna och hans förvaltarberättelser beskriver en hel del anmärkningsvärda förhållanden.

— Jag reagerar dels på den obefintliga kontrollen från Försäkringskassans sida. Dels på de mycket stora uttag som ägarna har gjort. Jag noterar också att stora utbetalningar har skett sedan ägarna fick kännedom om vad Skatteverkets revision kunde väntas leda till, säger Ingmar Grönvall.

Han tycker också att det är anmärkningsvärt att ingen av ägarna hade några pengar när de försattes i konkurs, trots att de hade plockat stora summor ur företaget in i det sista.

De två ägarna till Assisten HB arbetar numera med samma verksamhet, men som då anställda i två företag som har tagit över många av Assistens tidigare brukare som kunder. De företagen är relativt nystartade och åtminstone ett av dem ägs av anhöriga till en av männen.

Fria Nyheter: – Tyvärr har den här fina förmånen med att ha personliga assistenter för funktionshindrade lockat till sig oseriösa aktörer som mjölkar skattebetalarna och skor sig själva. Som vanligt så slår det mot de som bedriver seriös verksamhet och vill göra rätt för sig.

Källa:
Förvaltningsrätten i Malmö – 355/356-10

Media
Hd -Assistansföretag i skattehärva

Kontakt med artikelförfattaren
redaktion.vast@frianyheter.nuUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: