Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 29 juni 2009

MP och Alliansen vill öka arbetskraftsinvandringen

Regeringen samarbetar med Miljöpartiet: Ny utredning om invandringspolitiken ska leda till utökad arbetskraftsinvandring. För att möta morgondagens brist på arbetskraft vill migrationsminister Tobias Billström vidga möjligheterna för människor i länder utanför EU att komma till Sverige och arbeta.

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur personers ökade rörlighet till och från Sverige kan underlättas och hur rörlighetens positiva utvecklingseffekter kan främjas.

Miljöpartiet de grönas gruppledare Mikaela Valtersson ska leda kommitténs arbete. På så sätt tar regeringen ett stort steg i arbetet med att ytterligare öppna Sverige och ta tillvara de möjligheter som kopplingarna mellan migration och utveckling erbjuder. Ökat globalt utbyte är positivt för såväl enskilda som för hela samhällen.

Allianspartierna och Miljöpartiet de gröna enades redan för fem år sedan om att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Det har lett till att Sverige sedan december 2008 har ett av världens öppnaste och mest flexibla regelverk för arbetskraftsinvandring. Ökad arbetskraftsinvandring kan möta behovet av arbetskraft för svenska företag och den offentliga sektorn. Samtidigt kommer fler människor att kunna skapa sig en framtid i Sverige.

Källa: Dagens nyheter

__________________________________________________________________

Om det handlade om kompetent arbetskraft så hade jag förstått detta med en ökad arbetskraftsinvandring. De som idag går arbetslösa inom landets gränser, duger inte dom som arbetskraft? Miljöpartiet och Alliansen sänker sig själva genom att göra Sverige till en martyr-symbol för hela världen när det gäller att skapa arbete åt alla utom sina egna landsmän. Vad händer med lönerna, ska dom dumpas till en lägre nivå? På så vis sparar ju staten pengar i den offentliga sektorn. Våra egna ungdomar går arbetslösa och många kommer aldrig ut i arbetslivet. Ska dom inte tillgodoses i första hand? Jag förstår inte logiken i detta med en ökad arbetskraftsinvandring. När svenskarna utvandrade till USA i början av 1900-talet så berodde detta på att det var svält och fattigdom i Sverige. Många blev kvar i USA och byggde upp sin framtid där. Visst kan man hjälpa folket i Tredje världen till en bättre framtid, det är bara att se till att med biståndspengar skapa arbete i deras hemländer. I början av 80-talet spåddes en konkurs för Sverige, trygghetssystemet kollapsade. Denna konkurs har man sedan försökt dölja med att låna pengar till välfärden i alla år. Men hur länge kommer det att hålla? Alliansen har med sin politik kört skutan i sank och ser till att de egna medborgarna snart hamnar i rännstenen. Piratpartiet går ut med en slogan ” Politik är att snylta”. Palme han sa ”Politik är att vilja”. Jag trodde att våra politiker som sitter och styr landet verkligen vill skapa ett bättre samhälle för sina egna medborgare men den tron har försvunnit för länge sen. Makten och girigheten prioriteras först av våra politiker.


Elisabeth

Ursprungsartikel:
http://www.klaric.se/archives/7772

Källa: Dragan med vänner (Medlem)

Inga kommentarer: