Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 31 mars 2009

Med förvåningens finger i häpnadens mun


Josef El Mahdi och Matilda E Hanson har den 29 mars rapporterat i Svenska Dagbladet om hur 40-60 asylsökande är skrivna på samma adress och betalar mellan 200 kronor och 600 kronor i månaden för detta. Artikeln har rubriken 50 asylsökande - 44 kvadratmeter. Det de skriver om har varit känt bland så gott som alla som har minsta kännedom om asyleriet - dock tydligen inte av generaldirektören för Migrationsverket, Dan Eliasson, som står med förvåningens finger i häpnadens mun och är “förtvivlad och förbannad”.

eliasson_dan2Det är helt galet att Migrationsverkets generaldirektör inte vetat om detta allmänt kända faktum, att massor av människor skriver sig på samma adress för att kunna stanna kvar i storstadsområdena och jobba svart - eller vitt under den tid de utan anledning har getts “undantag från bestämmelsen om att inneha arbetstillstånd” för att de påstår sig vara asylsökande. Men okej: generaldirektören kan omöjligt känna till precis allt som pågår inom hans fögderi och skuggorna faller faktiskt mer på dem som vetat om adressfusket men inte informerat honom. Detta är ju något som han, självklart, borde ha informerats om. Dock: även om han hade vetat om det så hade han, som det framstår i Josef El Mahdis och Matilda E Hansons artikel den 30 mars: Ingen stoppade adressäljare, ändå inte kunnat göra något åt det…

bananerOch här träder bananmonarkimekanismerna in igen. Man ojar sig och vojar sig över den här lurendrejerihandeln med adresser men “kan inget göra”. Det är inte klokt att det alltid ska vara så svårt i detta land att sätta stopp för olagligt och omoraliskt beteende. Nej, spotta i nävarna, var kreativa och bestämda och stoppa denna på alla sätt ovärdiga, omoraliska men också olagliga verksamhet!

Jag ska ge några råd och om Migrationsverket följer dem så ska jag skicka en faktura på 2.760 kr/tim - samma belopp som konsultföretaget McKinsey debiterar för sina tjänster på Migrationsverket:

• Migrationsverket bör samkör adresserna och kolla upp var fler än två asylsökande är skrivna.
• Migrationsverket bör vidare formulera ett brev som skickas ut till dem som bor på adresser där många asylsökande har skrivit sig och be att få deras faktiska adress.
• Migrationsverket ska lämna en lista på “massadresser” till Skatteverket för kontroll om inkomsterna redovisas. Det kan inte vara särskilt betungande: man behöver bara skriva ett enda brev så är det klart! Att inte redovisa inkomster är ju skattebedrägeri, d.v.s. olagligt.
• Om asylärendena är avgjorda och besluten är negativa och överlämnade från Migrationsverket till Polisen, bör Polisen skicka poliser till massadresserna för att fråga efter dem som enligt uppgift bor där.
• Eftersom ingen asylsökande eller illegal invandrare faktiskt bor på de här massadresserna så ska polisen kräva att få veta var dessa personer bor.
• Polisen ska informera lägenhetsinnehavarna om att de begår skattebrott om de säljer adresser svart, d.v.s. inte redovisar inkomsterna till Skatteverket och betalar skatt. Om 50 personer är skrivna i en lägenhet för, säg 400 kr/mån, innebär det en svart inkomst på 20.000 kr skattefritt i månaden…
• Polisen ska ta lägenhetsinnehavarens personuppgifter och anmäla vederbörande både för skattebedrägeri och - i förekommande fall - för bidragsbedrägeri.

Migrationsverket måste också bli bättre på att sålla bort “uppenbart ogrundade asylansökningar”! Det ska inte inledas någon långvarig asylprocess för människor från länder varifrån behovet av skydd är obefintligt när man från början kan inse att det handlar om förtäckt invandring. Sådana fall bör snabbutredas på en dag eller två så att inte människor utan asyl- eller skyddsskäl kommer in i asylprocessen (och stoppar upp för dem om har skäl att söka asyl!), får 71 kronor per dag från Migrationsverket (om de inte arbetar vitt) men även rätt att arbeta vitt. Om en asylansökan är uppenbart ogrundad ska utvisning ske i princip omgående. Som t.ex. i Finland och andra länder.

Skärpning, Migrationsverket - och andra instanser som är inblandade! Det är ni som ska implementera gällande utlänningslag och upprätthålla en anständig asylprocess. Ni, och inga andra. Det är inte läge att homsa och tramsa, det är läge att agera.

Läs också min artikel på Newsmill som getts rubriken Även vi flyktingombud måste erkänna att allt inte är svart eller vitt. (Jag hade inte valt den rubriken men texten är min).
© Vid citat: ange källan!Ursprungsartikel:
http://meritwager.wordpress.com/2009/03/30/med-forvaningens-finger-i-hapnadens-mun/

Källa: Merith Wager (importerat inlägg)

Inga kommentarer: