Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 29 november 2008

Svenska värderingar?

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/11/svenska-vrderingar.html


För alla er som undrar vad svenska värderingar är för något vill jag tipsa om en konferens i Uppsala den 1-2 december 2008. Min före detta arbetsgivare anordnar en konferens om Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man med en gemensam värdegrund? Vad vill regeringen åstadkomma med sitt projekt om "en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige"? Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

Om religionsfrihet

För övrigt vill jag tipsa om en dom i den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna där domstolen åter slagit fast att religionsfriheten inte alltid garanterar människor rätten att bete sig enligt den religiösa övertygelsen, och ger inte heller någon rätt att bortse från lagar eller regler som har visat sig vara rättfärdiga.

På jobbet

Just nu arbetar jag med "Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering".


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Inga kommentarer: