Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 31 oktober 2008

KJAERSGAARDS-EFFEKTEN

Ursprungsartikel:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2008/october/kjaersgaards-effekten.html
Kommer vi i Sverige någonsin få se samma utveckling som Danmark haft sedan Dansk Folkeparti blev så stora att de fick inflyttande på den danska politiken. När man tittar på statistiken sedan 1995 så ser man väldigt tydligt hur Dansk Folkeparti och Kjaersgaardseffekten syns väldigt väl från och med 2002. Det danska folket talade om vad de ansåg om den massinvandring som rådde till lilla Danmark när de gick till valurnorna 2002 och de har heller inte blivit besvikna på Dansk Folkeparti.I diagrammet kan man samtidigt se att Sverige i stort sett samtidigt tog över Danmarks minskning av asylsökande och sedan behållit antalet asylsökande.

Även när det gäller anhöriginvandringen kan man se samma utveckling när man jämför Sverige med Danmark.Nu är det så att nästan inget parti i Danmark vill tillbaka till den invandringspolitik som rådde innan 2002. De flesta partierna och deras politiker anser att det vore politiskt självmord att försöka skruva klockan tillbaka. De danska socialdemokraterna har inte mycket gemensamt med Mona Sahlin och de svenska socialdemokraterna. I Mona Sahlins ögon borde hon anse att hennes partivänner i Danmark är främlingsfientliga och inte samarbete med dem utan fördöma dem på samma sätt som hon ofta uttrycker sig om oss Sverigedemokrater. .
 
Frågan är om svenska folket är mogna för att göra som danskarna gjorde 2002 när det är dags för riksdagsval i Sverige 2010. En Åkesson-effekt är det många som längtar efter i vårt land men det är bara vi som går till valurnorna som har en möjlighet att ge de så kallad etablerade partierna en rejäl bredsida.

Även under 2008 ser utvecklingen ut som under de senaste åren.Till Sverige kommer i stort sett lika många asylsökande ensamkommande barn som det totala antalet asylsökande till Danmark.
Med tanke på den finansiella krisen som pågår och den lågkonjunktur som är i antågande kommer den massinvandring som pågått i decennier leda till ännu större kostnader som skall läggas på redan enorma kostnader för invandringen.

Källa till ovanstående diagram är Migrationsverket och Ny i Danmark.


Källa: Thoralf Alfsson (gästinlägg)

Inga kommentarer: