Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 31 oktober 2008

1983 eller 2008?

Ursprungsartikel:
http://integrationsbloggen.blogspot.com/2008/10/1983-eller-2008.html


Känner ni igen följande beskrivning?

Flera kommuner har i olika sammanhang ställt krav på ett ökat statligt ansvarstagande såväl i fråga om geografisk fördelning av invandringen som för kostnaderna för hjälp åt asylsökande, flyktingar och andra invandrare. Den starka koncentrationen av flyktingar till vissa kom­muner har ibland också ytterst inneburit problem för de enskilda flykting­arna genom att kommunerna har haft svårt att ge tillfredsställande social service och utbildning.

Jasså! Nej, den är inte skriven 2008, utan i proposition 1983/84:124. Texten är 25 år gammal men skulle kunnat vara skriven igår. Inget är nytt under solen.


Källa: Integrationsbloggen (importerad blogg)

Inga kommentarer: