Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

söndag 29 juni 2008

Legalisera cannabis?

Ursprungsartikel:
http://holgersson.blogspot.com/2008/06/legalisera-cannabis.html


Det finns några samhällsfrågor där all nyanserad samhällsdebatt nästan helt lyser med sin frånvaro. De som är kritiska mot massinvandringen och islamiseringen stämplas som "rasister" av massmedia. Alla försök till att lyfta fram fakta och argument som strider mot etablissemangets "mångkulturella" dogmer bekämpas med alla tillgängliga medel.

Det finns dock en fråga som där enögdheten och bristen förnuft är än tydligare; den svenska "narkotikadebatten"! Att tala om debatt är knappast möjligt. Ve den som inte skanderar med i de politiskt korrekta propagandaparollerna! Som den mest sanslösa: "Ett narkotikafritt samhälle". Var och en som har någon seriös kunskap om ämnet vet att parollen saknar all verklighetsförankring.

I Sydsvenskan kunde vi igår läsa att våra goda grannar danskarna är "Europas överlägset mest haschrökande folk. Varannan dansk mellan 16 och 34 år har provat att röka cannabis."
En nyligen publicerad studie visar att "Över 13 miljoner européer har använt cannabis den senaste månaden och uppskattningsvis en av fem vuxna i Europa har provat …"

Det är beklagligt att Sydsvenskans ledare idag främst skrålar med i tullens ständiga fikande efter mer resurser och makt! Ledaren får mig att tänka på följande citat från The Economist: "WHATEVER illicit drugs do to the behaviour of those who consume them, their effect on policymakers is to destroy common sense."

Varför ska inte vuxna människor istället få avgöra vilka "berusningsmedel" de vill använda. Precis som vid allt bruk, finns det alltid en risk för missbruk och beroende. Det gäller naturligtvis i hög grad alkohol och tobak, de två droger som vållar i särklass störst skador, flest döds- och sjukdomsfall. Att kriminalisera bruket skulle dock medföra än större problem.

Detsamma gäller de narkotikaklassade drogerna, kriminaliseringen skapar större problem än de löser. Naturligtvis gäller det främst kriminaliseringen av cannabis. I praktiken är ju dock cannabis en allmänt accepterad drog i de europeiska kulturländerna. Den svenska narkotikapolitiken är dock lika rigid som den i forna Östtyskland!

Polis och tull lägger en mycket stor del av sina resurser på att jaga och trakassera skötsamma medborgare istället för att avvända sina resurser till att skydda liv och egendom!


Källa: Malmöperspektiv (importerad blogg)

Inga kommentarer: