Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 augusti 2010

Dansk Folkeparti: Sverige följer ej fastställda konventioner för ett val

VALET 2010 Dansk Folkeparti har reagerat starkt över Sveriges kommande val, och går ut i ett pressmeddelande betitlad Sverige upprätthåller inte internationella konventioner för genomförandet av parlamentsval.

Pressmeddelandet översatt (Tack till Peter):

Dansk Folkepartis ledamot i Europaparlamentet, Morten Messerschmidt, är djupt skakad över att svensk TV4 vägrar visa Sverigedemokraternas valfilm och hävdar att det är det senaste i en lång rad bevis på att Sverige inte upprätthåller interna-tionella konventioner for genomförandet av parlamentsval. Morten Messerschmidt önskar ta upp saken inför Venedig-kommissionen och samtidigt ha en debatt i Europaparlamentet om svenskarnas bristande demokrati. Den oberoende Venedig-kommissionen nämner speciellt snedvridning i medierna som ett av de större problemen i samband med många allmänna val. När ett demokratiskt parti inte får lov att visa sina valfilmer på nationell TV upphör allt tal om demokrati och man får tag sig samman och jämföra Sverige med mindre utvecklade länder österut och söderut, säger Morten Messerschmidt.

När svenskarna håller allmänna val ska de i princip själva ha valsedlar med, eller rättare sagt, de politiska partierna ska producera sina egna valsedlar, som ska ligga i separata högar, vilket totalt underminerar den grundläggande principen om att val ska vara fria, jämlika och hemliga. Det är rent ut sagt pinsamt för vårt broderfolk och helt i strid med demokratins grundtankar att de här sakerna inte har blivit korrigerade, något som jag hoppas att Europaparlamentet snarast kan skicka en varning till svenskarna om, avslutar Morten Messerschmidt.

DF

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)

Inga kommentarer: