Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 30 augusti 2010

Björklund har inte skapat arbetsro i skolan


Skolminister Jan Björklund har haft fyra år på sig att ge Sveriges lärare och elever arbetro i skolan. Han har inte lyckats, vilket folkpartiet visar upp i sin valfilm för 2010 med ett stökigt klassrum. Om Björklund inte vet hur han ska göra, får han lämna över till något parti som vet.

Idag får elever som stör lektioner inga straff, och om de någon gång råkar få straff så är det allvarligaste en tillsägelse. Hur skulle det se ut i trafiken om bilister visste att de slapp böter och endast fick tillsägelse om de körde mot rött? Då skulle fler köra mot rött och polisen bara säga, att så får du inte göra. Det skulle bli livsfarligt i trafiken med ständiga störningar. precis som i dagens skola. Riksdagspartierna bär ansvaret för att det ser ut så.

Här är den meningslösa valfilmen som folkpartiet 2010 visar i TV på oordningen Björklund inte förmått få bort under sina regeringsår:


Ursprungsartikel
Källa: Muslimska friskolan (importerat inlägg)

Inga kommentarer: