Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 31 juli 2010

Taxiförare i Göteborg dömd för våldtäkt

En kvinna klev in i en taxibil på Avenyn i centrala Göteborg en natt i slutet på april i år. När taxin var framme vid hennes bostad drog föraren ner gylfen på sina byxor och låste dörrarna. Samtidigt kom en annan taxibil upp och en man från den bilen hoppade in i baksätet och tog ett tag om kvinnans hals, mun och näsa. Kvinnan berättade under rättegångsförhandlingarna att hon förlorade medvetandet och när hon väl vaknade upp igen stod de båda männen på knä vid hennes sida med blottade kön. En av männen döms nu av Göteborgs tingsrätt till fängelse i två år och sex månader för våldtäkt.

Mannen säger att han haft frivilliga samlag med kvinnan i taxibilens baksäte, men nekar till att ha gjort något brottsligt. Enligt honom blev kvinnan aggressiv mot honom då han tappade lusten när han såg att hennes klackar gjort märken i taxibilens innertak.

En annan taxichaufför var åtalad för att vara den andre mannen i bilen. Han har pekas ut av kvinnan vid en fotokonfrontation, men detta räcker inte enligt tingsrätten för att få en fällande dom mot mannen. Han döms däremot för en liknande händelse från maj 2009, då en ung kvinna utsattes för vad som ursprungligen rubricerades som ett våldtäktsförsök. Taxichauffören har försökt ge sig på en kvinna i samband med en taxiresa. Mannen döms, mot sitt nekande till åtta månaders fängelse för sexuellt tvång.

Göteborgs tingsrätt dömde den 26 juli 2010:

  • Ahmed Nadhem Amin, 1983-08-10 döms för väldtäkt och vårdslöshet i trafik och påföljden blir fängelse i 2 år och 6 månader. Han skall betala 90 000 kr i skadestånd till den våldtagna kvinnan. Försvarskostnaderna som tillfaller staten att betala uppgår till 177 797 kr. Han skall vara fortsatt häktad till dom vinner laga kraft.
  • Ahmad Rami Moustafa, 1977-05-30 döms för sexuellt tvång och påföljden blir fängelse i 8 månader. Åtalspunkten försök till våldtäkt ogillades. Han skall betala 27 000 kr i skadestånd till den utsatta kvinnan. Kostnaden för offentlig försvarare som tillfaller staten att betala är 117 195 kr.

Taxivåldtäkten
Ahmed Amin har förnekat gärningen. Han har vitsordat att han kört den aktuella taxibilen, att han har haft vaginalt- och oralt samlag med målsäganden på hennes initiativ och att han har slagit henne på handen när hon försökt att dra ut nyckeln ur bilens tändningslås

Rami Moustafa har förnekat gärningen. Han har uppgett att han har hjälpt målsäganden ut ur taxibilen vid Järntorget och att det är därför som hon har känt igen honom vid fotokonfrontationen.

Tingsrätten finner det helt osannolikt att A spelade teater eller fejkade sitt beteende när hon samtalade med SOS-larmtjänst eller att hon simulerade sina svimningsanfall. De enda rimliga förklaringarna, som tingsrätten kan finna, till att A var så upprörd när hon tillkallade hjälp är, att hon antingen hade utsatts för övergrepp i taxin och på grund av detta hamnat i ett chocktillstånd eller att hon drabbats av chock framkallad av den alkoholkoncentration som hon hade i kroppen. Mot den senare förklaringen talar att det är tveksamt om A, i det tillstånd som hon befann sig i, hade förmåga att hitta på en historia om att hon blivit våldtagen i en taxi av två män.

A har redogjort för händelsen på ett trovärdigt sätt och har hållit fast vid samma version under hela förundersökningen. Hennes berättelse innehåller flera detaljer och en målande beskrivning av hur hon låg i bilen när hon vaknade upp, vad hon såg och hur hon upplevde situationen. A:s sätt att berätta om händelsen ger ett starkt intryck av att hon verkligen har varit med om det som hon berättat om. Vid beaktande av A:s beteende efter händelsen, förstärks intrycket av att hon inte medvetet lämnat någon felaktig uppgift.

Enligt tingsrättens mening finns det inga skäl att betvivla A:s uppgift om att hon har varit utsatt för ett övergrepp i taxibilen och att hon inte frivilligt haft sex med männen i bilen. Tingsrätten utgår därför från hennes berättelse vid den fortsatta bedömningen. Tingsrätten finner kvinnans berättelse som självupplevd och trovärdig.

Ahmed Amin ska dömas i enlighet med gärningsbeskrivningen. Gärningen är att bedöma som våldtäkt. Våldtäkten, som inletts med att A låsts in i taxibilen varefter en man hoppat in i baksätet på taxin och bakifrån tagit ett tag om hennes hals och mun och tryckt henne mot bilsätet med följd att hon förlorat medvetandet, har ett tydligt inslag av tvång. A berövades friheten redan när våldtäkten påbörjades. Det ligger i sakens natur att den som genom tvång utsätts för en våldtäkt därigenom berövas sin frihet. De frihetsberövande inslagen i aktuell gärning bör uppfattas som en del av våldtäktsbrottet. Det finns därför inte skäl att döma Ahmed Amin även för olaga frihetsberövande.

Sexuellt tvång i maj 2009

Rami Moustafa säger han var sjukskriven den aktuella datumet och har lämnat in intyg från Försäkringskassan som enligt tingsrätten inte visar att han var oförmögen att köra bil i maj 2009. Antagligen var Rami ute och körde svarttaxi den aktuella dagen.

Kvinnan berättar att det första otrevliga som inträffade var när taxichauffören frågade henne om hon var erfaren och om hon kunde se skillnad på en liten och en stor snopp. Han ville att hon skulle titta på hans penis och frågade om hon kunde göra saker för pengar samt hur mycket hon skulle ha. Hon svarade att hon inte var prostituerad och ville därifrån. Han ville även att hon skulle känna på hans penis.

Plötsligt lade han sig över henne och öppnade sina byxor. Samtidigt kände hon hur ryggstödet fälldes bakåt med en elhiss. Han började ta på henne och försökt dra ner hennes byxor. Han tog henne på brösten, både utanpå och innanför BH:n. Under hela händelseförloppet hade han kvar fötterna på platsen vid förarsätet och det var med överkroppen som han låg på henne. Han rörde sig hetsigt och fumligt, samt gned sitt underliv. Hon vet inte om hans kön kom i beröring med henne, men hon tror inte det. Plötsligt lutade han sig tillbaka till sitt eget säte och hon såg att han fick utlösning.

På förmiddagen den 1 maj 2009 gjorde kvinnan en polisanmälan om att hon hade utsatts för ett våldtäktsförsök i en taxibil samma morgon, någon gång mellan kl. 05.00 och kl. 06.00. Hon berättade att hon varit på väg hem och tagit en taxi från city.

Kvinnan har uppgett följande signalement till polisen i samband med polisanmälan:
En man, taxichaufför, av utländsk härkomst. Han hade kortklippt svart hår. Han hade stor näsa, vilken hängde något ner över överläppen. Han hade svart skäggstubb. Han hade mycket svårt att uttrycka sig på svenska, bröt kraftig.

Ålder ca 35 år. Han var ganska kort och bred, men inte muskulös. Han bar en vit långärmad ribbad tröja, med någon form av text på bröstet, och blå jeans. Målsäganden säger att hon kan känna igen hans utseende.
Han körde en svart BMW av nyare modell med en lampa på taket med text TAXI. Det var svart skinnklädsel i bilen.

Vid den fotokonfrontation som utfördes med målsäganden den 9 juni 2010 hade polisen tagit fram fotografier på sexton stycken olika män som enligt polisens uppfattning motsvarade det uppgivna signalementet. Fotografierna förvisades för B ett i taget och när B fick se fotografi nummer sex sade hon att hon var säker på att mannen på detta fotografi var den aktuella gärningsmannen. B ville inte se på flera fotografier. Fotografi nummer sex var en bild på Rami Moustafa.

Tingsrättens bedömning av fotoutpekandet:

Frågan är om målsägandens utpekande av Rami Moustafa är korrekt. När hon lämnade signalementet på gärningsmannen hade händelsen nyligen ägt rum. Signalementet är sådant att det skulle kunna passa in på många manliga personer av utländsk härkomst. Det som minskar kretsen av möjliga gärningsmän är, förutom den närmare beskrivningen av utseendet, det faktum att gärningsmannen körde en svart BMW av nyare modell med skinnklädsel samt att bilen hade en upplyst skylt med texten TAXI. Hon har även uppgett att taxibilen inte hade några dekaler på karossen. Dessa omständigheter stämmer väl ihop med Rami Moustafa, hans bil och den taxiskylt som hittades i bakluckan på hans bil, vilket målsäganden inte kunde veta när hon utan någon som helst tvekan pekade ut honom som gärningsman vid fotokonfrontationen

Målsäganden har som ytterligare ett kännetecken hos gärningsmannen framhållit att hon tyckte att han talade på ett speciellt sätt och beskrivit vad hon menat med det. Det beskrivna sättet att tala stämmer in på hur Rami Moustafa talar. Målsäganden samtalade med gärningsmannen under en längre stund och hon bör därför känna igen hans röst tydligt. Dessutom satt hon på sätet bredvid honom och hade god tid på sig att klart ta in hans utseende. Med hänsyn härtill finner tingsrätten att B:s utpekande av Rami Moustafa som gärningsman korrekt.

Rami Moustafa är således överbevisad om att ha antastat B sexuellt på det sätt som hon uppgivit. Det är inte visat att han försökt att våldta henne. Gärningen är i övriga delar bevisad. Eftersom gärningen innefattat inlåsning av och ett betvingade av målsäganden ska gärningen bedömas som sexuellt tvång.

Om tingsrättsdomen skall överklagas är sista datum den 13 augusti 2010.

Källa: Göteborgs tingsrätts dom B 193-09Ursprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: