Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

måndag 22 mars 2010

Miljarder omfördelas i nytt SD-manifest

SD-manifestet i korthet

Invandring:
• Begränsa asyl- och anhöriginvandring till dansk nivå
• Kraftigt ökat stöd till FN för att hjälpa flyktingar i konfliktområden
• Strama åt arbetskraftsinvandringen

Äldre:
• Sänkt skatt för pensionärer
• Statligt stöd till trygghetsbostäder
• Statligt stimulansbidrag för bättre mat

Brott och straff:
• Kraftigt skärpta straff för grova brott
• Livstidsstraff på riktigt utan benådning
• Offentligt register över dömda pedofiler

Jobb och skatter:
• Behålla jobbskatteavdraget
• Höj a-kassan
• Vidareutveckla skatterabatten för hushållsnära tjänster
• Utöka antalet undantag från turordningsreglerna
• Slopa subventionerade instegsjobb för invandrare

Familj:
• Höjd föräldrapenning
• Avskaffa pappamånaderna
• Höj vårdnadsbidraget

Försvar:
• Upprusta försvaret
• Återinför värnplikten
• Avveckla den militära insatsen i Afghanistan

Utrikes:
• Sverige ut ur EU
• Nej till Turkiet i EU

Close-up of the flag of Sweden

Sverigedemokraterna lovar miljarder till barnfamiljer, pensionärer och försvar i sitt utkast till valmanifest, samtidigt som partiet vill behålla jobbskatteavdraget. Även FN:s flyktingorgan UNHCR ska få kraftigt ökat stöd från Sverige, enligt partiets nya manifest. Partiledare Jimmie Åkesson säger sig kunna finansiera satsningarna genom att bland annat spara 25—40 miljarder kronor på att sänka asyl- och anhöriginvandringen till dansk nivå.

Nästa helg håller Sverigedemokraterna valkonferens i Stockholm. Då ska partiets riksdagsvalsedel och riktlinjer till valmanifest behandlas, erfar TT. Partiets viktigaste frågor är att kraftigt begränsa invandringen, följt av hårdare tag mot brottslingar och skattesänkningar för pensionärerna. I utkastet till valmanifest, som TT tagit del av, finns också ett kraftigt ökat stöd till FN (UNHCR) för att hjälpa flyktingar på plats i konfliktområden.

– Den absoluta ambitionen från vår sida är att vi ska ha en politik som går ihop ekonomiskt. Det kommer att krävas av oss när vi nagelfars i media, säger partiledaren Jimmie Åkesson till TT i ett längre telegram som publiceras i DN.

När det gäller finansieringen siktar partiet på att få fram en skuggbudget senare i vår. I denna ska också besparingar finnas med. Men Åkesson hävdar redan nu att 25—40 miljarder kronor skulle kunna sparas in genom att minska asyl- och anhöriginvandringen till dansk nivå.

Men det är inte bara genom att minska invandringen som Sverigedemokraterna vill spara pengar. Också de statliga kulturstöden till etniskt enhetliga invandrarorganisationer hotar att försvinna. I manifestet skriver partiet att bidrag som syftar till att ”befrämja den mångkulturella samhällsordningen” ska bort, liksom offentligt finansierad modersmålsundervisning. Också de statligt subventionerade instegsjobben – som bara invandrare kan få – lever farligt med SD:s politik. Partiet skriver att instegsjobben innebär ”diskriminering av svenskar”.

Även: PI

WN.Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)

Inga kommentarer: