Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

onsdag 31 mars 2010

Insändare: Stäng EU-dörren för Turkiet

[INSÄNDARE] Turkiet klappar ihärdigt på porten till EU. De vill vinna medlemskap i unionen. Många av medlemsländerna, med Frankrike i spetsen, säger blankt nej. Andra, med Sverige (vad annars?) i spetsen, är positivt inställda till ett turkiskt medlemskap. Låt vara att man ställer vissa krav (önskemål?), t.ex. att turkarna skall gå lite varligare fram med kurderna.

Ja, att påstå att Sverige är positivt till turkiskt EU-medlemskap är kanske att gå lite till överdrift. Det är framförallt regeringen, med Carl Bildt i spetsen, och de övriga riksdagspartierna som är angelägna om att öppna dörren för Turkiet. Det svenska folket är dock av en annan mening. Gemene man, som inte har förmånen av att kunna mysa runt i de etablerade politikernas skyddade gräddfiler, har genom den omfattande invandringen av turkar till Sverige på ett mer handgripligt sätt tvingas bevittna hur turkar kan bete sig. Och med den vetskapen i bagaget uttalar man ett rungande nej till turkiskt EU-medlemskap. I en opinionsmätning 2008 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet svarade endast 12 % av de tillfrågade ja till turkiskt medlemskap. Enligt mätningar av den s.k. Eurobarometern har attityden i de flesta EU-länderna, inklusive Sverige, till ett EU-medlemskap för Turkiet fortlöpande förändrats i negativ riktning.

Två frågor uppkommer här.

För det första: När byter det svenska politiska etablissemanget  fot och väljer att i stället lyssna till och agera efter folkviljan?

För det andra: Hur kan det komma sig det sig att så många som 12 % av de tillfrågade i den ovannämnda  opinionsmätningen ställde sig positiva till ett turkiskt EU-medlemskap?

WargentinUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter (importerat inlägg)

Inga kommentarer: