Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

tisdag 31 mars 2009

Statsvetaren Lisbeth Lindeborg: “Islamismen är ingen helig ko” - Hamaskramaren Andreas Malm får sig en hård känga


“Sverigedemokraterna får skjuts av borgerliga aktörer som gång på gång riktar sina slag mot svenskmuslimer”, skrev författaren Andreas Malm på Sidan 4. Statsvetaren Lisbeth Lindeborg är en av dem som kritiseras. “Samhället får inte låta sig skrämmas till tystnad.”

Om Andreas Malms debattartikel “Hata muslimer nya folksporten” speglar innehållet i hans nya bok är den en propagandaövning av värsta populistiska slag.

Malm vistas uppenbarligen i ett annat Europa än de flesta av oss. Hans kontinent är omsvept av en “islamofobisk orkan”. Den är bebodd av invånare som ägnar sig åt “allmän hets” mot muslimer. Dessutom lever “liberala intellektuella, sittande regeringar och de mest etablerade medierna” i “växelverkan” med “högerpartier”.

Jag är en av dem som pekas ut.

Andreas Malm beskriver hur ett slags ställningskrig kan se ut i hans oupplysta värld. Elaka islamofober söker hela tiden nya trick att hata muslimer, vilka alla är offer. Det är ett enkelt schema som Malm följer: me good - you bad!

Det är bara det att Malms Europa är en konstruktion som inte motsvarar realiteten. Den fungerar bara om man - som Malm - förvränger historia och samtid och man låter fantasifoster ersätta kunskaper - och man försöker förvirra med kungörelsen att “hatet mot muslimer breddats och normaliserats”.

Hur bra Malm är på att vrida på fakta och vända upp och ned på verkligheten för att det ska passa in i hans ideologiska mönster visar sig då han klumpar ihop alla muslimer till en kollektiv offermassa. Detta är rasism. Ty den muslimska världen och islam är allt annat än enhetligt.

Resten på

Expressen Sid4 2009-03-30
Expressen sid 4 2009-03-23, Andreas Malms debattinlägg

-

Webmagasin Rebell.dk skriver om Malms artikel:

Vänsterpjäxan Andreas Malm ljuger i Expressen

Tidigare post

Hata muslimer nya folksporten - Andreas "Hamasgroupien" Malm tjuter..
Ursprungsartikel:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/03/30/statsvetaren-lisbeth-lindeborg-islamismen-ar-ingen-helig-ko-hamaskramaren-andreas-malm-far-sig-en-hard-kanga/

Källa: Politiskt Inkorrekt (Medlem)

Inga kommentarer: