Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

lördag 29 november 2008

Massiv jihaddistattack i Bombay, Indien

Ursprungsartikel:
http://islamofoben.blogspot.com/2008/11/massiv-jihaddistattack-i-bombay-indien.html


Och så rullar jihad (inre navelskådan och strävan efter att bli en bättre människa enligt somliga muslimer) vidare, denna gång mot det sekulära Indien. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) Rapporter talar om att runt 100 personer skall ha dödats och 250 skadats i en mycket välorganiserad attack riktad mot 7- 9 mål runt om i Bombay. Bland annat skall två lyxhotell, ett antal caféer, en järnvägsstation, en bar och ett sjukhus ha varit målen för attackerna, som förefaller att främst ha riktat sig mot amerikaner och britter men även drabbat indier. En grupp som kallar sig Deccan Mujahideen har tagit på sig ansvaret för attacken.

Ytterligare några förvirrade individer som helt har missuppfattat det här med islam och jihad kommer vi få veta om någon företrädare för de islamska intresseorganisationerna släpps fram i media. Inte ett ord om att sharian faktiskt föreskriver ett heligt krig mot ickemuslimerna tills all dyrkan ägnas Allah och de otrogna underkastar sig.

"Han är den, som har sänt sin apostel med vägledning och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock avgudadyrkarna (icke-muslimerna) skulle harmas." (sura 9:33) i engelskspråkig översättning (sura 9:33)

"I have been commanded to fight people until they testify that there is no god but Allah and that Mohammed is the messenger of Allah..." (Sahih Muslim 1:33)

"Sincelawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is Gods´s entirely and God´s word is uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought. As for those who cannot offer resistance or cannot fight, such as women, children, monks, old people, the blind, handicapped and their likes, they shall not be killed unless they actually fight with words and acts" (Ibn Taymiyyah, jurist av Hanbaliskolan)

Här är det också på sin plats att informera om att det inte enbart är de kristna och judarna som har varit måltavla för jihad allt sedan denna perfida religion grundades. Indiska halvöns hinduer och buddhister tillhör de i särklass hårdast drabbade av islamsk imperialistisk iver. Jag avslutar här med ett passande citat av Francois Gaultier;

"The massacres perpetrated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the holocaust of the Jews by the Nazis; or the massacre of the Armenians by the Turks; more extensive even than the slaughter of the South American native populations by the invading Spanish and Portuguese."


UPPDATERING: Under natten utvecklades attacken till ett gisslandrama där jihaddisterna höll upp emot 100 hotellgäster som gisslan. Säkerhetsstyrkor rapporteras nu ha stormat hotellen Taj Mahal och Trident Oberoi. Enligt uppgifter skall endast sex av de 100 dödade vara utlänningar, därmed torde man kunna tona ner de första rapporterna om att det främst var amerikaner och britter som man var ute efter. Kanske är det en sån här typ av storskalig och väl samordnad attack man kan vänta här i Europa nästa gång, kanske under julhandeln, resultat skulle vara minst sagt förödande.

"... Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12) i engelskspråkig översättning (sura 8:12)

En bild för de läsare som tror att all jihaddistisk verksamhet riktar sig mot det elaka väst ta en titt på denna man och gå sedan in på hemsidan Hindu Holocaust Museum och informera er om islams brott på den Indiska subkontinenten eller varför inte sighten History of Jihad. Kolonialism är inte någon ny företeelse som "uppfunnits" av väst, islams snabba spridning genom offensiva krig är ett praktexempel på hur kolonialismen kunde te sig innan väst förmådde stoppa dess expansion och långsamt trycka tillbaka islam.

För er som tror att dessa troende muslimska män kan ses som allierade i kampen mot imperialism, vill jag bara säga att de inte har någonting emot företeelsen så länge det är islam som står för utövandet. Läs den utmärkta "Islamic Imperialism. A History" av Efraim Karsh.

Somliga kommer dock aldrig förmå sig kunna erkänna att islam på många sätt är exeptionell och att den på ett dramatiskt sätt skiljer sig från de övriga världsreligionerna i sina anspråk, sin människosyn och sin världsbild. De kommer inte ens kunna erkänna det vid nästa större attentat i Europa, inte ens om de själva och deras anhöriga skulle bli offer skulle de göra det. Så mycket hatar de sig själva och det egna religio-kulturella arvet. De kommer att säga det kunde lika gärna vara kristna fundamentalister utan att ens reflektera vad en kristen fundamentalist egentligen har att rätta sig efter för bud, till skillnad mot en muslimsk dito. De skulle säga de är minsann inte bättre de inte.

M.J


Källa: Islamofoben (gästinlägg)

Inga kommentarer: