Åsikterna uttryckta i denna samlingsblogg representerar varje enskild skribent,
och överensstämmer därmed ej nödvändigtvis med samtliga listade skribenter.

fredag 31 oktober 2008

Situation Stockholm får oseriös kritik

Ursprungsartikel:
http://www.genusperspektiv.se/?p=1911


Situation Stockholm är den välkända tidning som säljs av hemslösa människor i Stockholm. Situation Stockholm är dock mer än bara en tidning, man driver även en social verksamhet där man stödjer de hemlösas väg tillbaka till samhället.

Nu har dock tidningen fått kritik från en av läsarna. Det är en kvinnlig läsare som reagerat över att de flesta reportrarna på tidningen är män, och att fler män än kvinnor porträtteras i tidningen.

"Så ser jag att er redaktion styrs av män… Ok, men även manliga redaktörer bör kunna vara så pass medvetna om hur de arbetar så att de kan göra ett lika bra journalistiskt arbete om bägge könen. Eller är tidningens målgrupp egentligen män?

Tacksam för besked om detta då det givetvis påverkar inte bara min vilja att köpa tidningen utan även alla mina kollegors och väninnors inställning till tidningen."

För egen del ställer jag mig frågande till kritiken.
Enligt Socialstyrelsen utgör män närmare 80 % av alla hemlösa, varav merparten i Stockholm.

Är det då inte rimligt att en tidning som tar upp de hemlösas situation, porträtterar män i en större omfattning än kvinnor?
Om tidningen väljer att skriva om tio hemlösa och deras livssituation, är det då inte naturligt att majoriteten av dessa levnadsbeskrivningar handlar om män?
Män utgör trots allt den stora majoriteten av alla hemlösa.

När det gäller könsfördelningen i redaktionen, så består den till stora delar av män. Även detta ifrågasätts starkt av den upprörde läsaren, som funderar på att fortsättningsvis bojkotta tidningen.

Då hemlöshet till närmare 80 % drabbar männen, är det väl rimligt att tro att män är mer intresserade av dessa frågor än kvinnor? Eller eftersöker den upprörda läsaren en tidning där välmående kvinnor skriver om hungriga och hemlösa män?

Tycker att kritiken är helt obefogad i detta fall. Situation Stockholm arbetar för de hemlösas situation, och då närmare 80 % av de hemlösa är män, är det naturligt att förvänta sig att tidningen i en större utsträckning väljer att porträttera män än kvinnor.
Källa: Genusperspektiv (gästinlägg)

1 kommentar:

Anonym sa...

Antalet hemlösa i Sverige ökar år från till år utan att någon gör ett handtag för att denna trend ska brytas och att det faktiska antalet hemlösa ska minska. Bara i Malmö har antalet hemlösa barn under ett år ökat med 70 %. Trots dessa katastrofala antal människoöden är det enda som sker i frågan, att olika organisationer som byggt sin plattform på detta inhumana tillstånd hemlöshet är att ansöka om mer pengar till sin organisation. Vilket under så lång tid dessa funnits aldrig visat sig fungera. Pengar eller sälja någon tidning har ingen som helst anknytning till hemlöshet, då pengar har en förmåga att hamna i de redan etablerade människors fickor. Det skulle bli avsevärt mycket svårare att dölja detta hyckleri om att hjälpa hemlösa, om billiga integrerade hyresbostäder togs fram som den enda lösning de är. Och därefter ge det stöd i hemmet som krävs för de människor som vill och är i behov av detta för att behålla det. Hur lång tid och hur många skattemiljarder varje år behöver oförmögna beslutsfattare och alla dessa organisationer slösa bort innan de erkänner sin ovilja, då det gäller att hjälpa hemlösa med det primära behovet, ett tryggt integrerat hem?


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86